62 работни места разкриват в Мадан

снимка: pomaknews.com

Община Мадан стартира изпълнението на Проект "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан".

По проекта община Мадан ще разкрие нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда /ЦППУСВОДС/ - гр.Мадан, в който ще работят 62 души персонал, в това число управител, психолог, 2-ма специалисти „Здравни грижи”, 8 „Социални асистенти”, 40 „Лични асистенти” и 10 „Домашни санитари”. Ще бъдат обхванати общо 78 лица с увреждания и лица над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване, в това число 35 участници в Процедура „Нови алтернативи”.

Създаването на Центъра ще допринесе за разширяване на възможностите и подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, предоставяни до момента в община Мадан, като се работи в посока насърчаване на равните им възможности и се разширява обемът, многообразието и целенасочеността на услугите, предоставяни в общността.

Заедно с разширяване обхвата на услугите, дейностите по проекта са насочени и към възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, както и осигуряване на работни места в социалната икономика.

Целта на проекта е да се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, вкл. и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, насочени към преодоляване на последиците от социално изключване и бедността, което от своя страна ще даде възможност за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за тях.

Срокът, в който проектът ще се реализира е 24 месеца, а стойността му е в размер на 499 999.06 лв.

 

© Общинска администрация - Маданснимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
62 работни места разкриват в Мадан
26.01.2016 | 15:15
2908
снимка: teacher.bg

Община Мадан стартира изпълнението на Проект "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан".

По проекта община Мадан ще разкрие нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда /ЦППУСВОДС/ - гр.Мадан, в който ще работят 62 души персонал, в това число управител, психолог, 2-ма специалисти „Здравни грижи”, 8 „Социални асистенти”, 40 „Лични асистенти” и 10 „Домашни санитари”. Ще бъдат обхванати общо 78 лица с увреждания и лица над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване, в това число 35 участници в Процедура „Нови алтернативи”.

Създаването на Центъра ще допринесе за разширяване на възможностите и подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, предоставяни до момента в община Мадан, като се работи в посока насърчаване на равните им възможности и се разширява обемът, многообразието и целенасочеността на услугите, предоставяни в общността.

Заедно с разширяване обхвата на услугите, дейностите по проекта са насочени и към възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, както и осигуряване на работни места в социалната икономика.

Целта на проекта е да се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, вкл. и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, насочени към преодоляване на последиците от социално изключване и бедността, което от своя страна ще даде възможност за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за тях.

Срокът, в който проектът ще се реализира е 24 месеца, а стойността му е в размер на 499 999.06 лв.

 

©Общинска администрация - Мадан


Последни новини
Условна присъда за кмета на Бърчево
Народният представител д-р Даниела Дариткова беше на посещение в Чепинци
На лъжата краката са къси, г-н Пехливанов!
Първият вестник на Рудозем – кое как беше.. (1 част)
Хванаха кмета на Бърчево зад волана с 2.27 промила
Първият вестник на Рудозем – кое как беше..
Петима от чепинските хокеисти с повиквателна за националния отбор
Какво се случи с безплатния интернет, г-н Пехливанов?
Грипната ваканция за учениците е удължена до вторник
Какво се случва с ул. Трамповска, г-н Пехливанов?