7 улици в община Рудозем имат реален шанс да бъдат „стегнати” по ПРСР 2014-2020 г.

Автор:  
Марияна Куцова

Община Рудозем получи зелена светлина от общинските съветници да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици на територията на община Рудозем” по реда на Наредба 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Местният парламент даде своето съгласие по време на провелото се вчера 15-то (извънредно) заседание на ОбС – Рудозем.

Проектното предложение, което кметът Румен Пехливанов ще всене в Държавен фонд „Земеделие”, включва следните обекти:

Обект 1 – Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови дворни пространства в гр. Рудозем – ЛОТ 3. Реконструкция на ул. „Стефан Стамболов” и прилежащи пресечни и междублокови пространства;

Обект 2 – Реконструкция на ул. „Трамповска” в с. Чепинци, участък от км. 0+000,00 до км. 0+327,95;

Обект 3 – Реконструкция на ул. „Кукалич”( от о.т. 144 до о.т.102) в с. Елховец;

Обект 4 – Реконструкция на улична мрежа в с. Бърчево, подобект Реконструкция на улица от о.т. 62 до о.т. 74;

Обект 5 – Реконструкция на улична мрежа в с. Бърчево, подобект Реконструкция на улица от о.т. 82 до о.т. 121;

Обект 6 – Улици „1” и „2” в с.Сопотот, подобект Улица „2” в с.Сопотот;

Обект 7 – Реконструкция на улична мрежа в с. Бяла река, подобект Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231.

„Дълго умувахме с кои улици да кандидатстваме. Имаме ужасно много ограниения от страна на самата Програма, но най-големият проблем и най-голямото ограничение е това дали една улица се свързва директно с втори или трети клас път и колко много съоръжения има в тази улица, защото има т.н. референти стойности при оценката.”, обясни кметът Румен Пехливанов по време на вчерашната сесия.

По думите му стана ясно, че първоначалният вариант на проектното предложение бил друг и включвал повече обекти. След като обаче станало ясно, че заради референтните стойности не може да се използва първоначалната опция, останал настоящият вариант, който сумарно погледнато има шанс да получи финансиране.

„Почти всички улици тук отговарят на условието да се свързват с втори или трети клас път. Единствената, която не отговаря на това условие, но която се намира в землище, което пряко опира на втори клас път, е ул. „Трамповска” в с. Чепинци. Това може да бъде аргументирано и дано да приемат този аргумент. Надявам се да се приеме подхода за сумарно отчитане на населението от всички обхванати от проекта населени места, защото тогава шансовете ни се покачват.”, коментира още Пехливанов.

Според кмета шансът община Рудозем да получи средства по ПРСР (2014-2020 г.), които да използва за реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици, е около 50%.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
7 улици в община Рудозем имат реален шанс да бъдат „стегнати” по ПРСР 2014-2020 г.
30.09.2016 | 20:10
3500
снимка: teacher.bg

Община Рудозем получи зелена светлина от общинските съветници да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици на територията на община Рудозем” по реда на Наредба 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Местният парламент даде своето съгласие по време на провелото се вчера 15-то (извънредно) заседание на ОбС – Рудозем.

Проектното предложение, което кметът Румен Пехливанов ще всене в Държавен фонд „Земеделие”, включва следните обекти:

Обект 1 – Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови дворни пространства в гр. Рудозем – ЛОТ 3. Реконструкция на ул. „Стефан Стамболов” и прилежащи пресечни и междублокови пространства;

Обект 2 – Реконструкция на ул. „Трамповска” в с. Чепинци, участък от км. 0+000,00 до км. 0+327,95;

Обект 3 – Реконструкция на ул. „Кукалич”( от о.т. 144 до о.т.102) в с. Елховец;

Обект 4 – Реконструкция на улична мрежа в с. Бърчево, подобект Реконструкция на улица от о.т. 62 до о.т. 74;

Обект 5 – Реконструкция на улична мрежа в с. Бърчево, подобект Реконструкция на улица от о.т. 82 до о.т. 121;

Обект 6 – Улици „1” и „2” в с.Сопотот, подобект Улица „2” в с.Сопотот;

Обект 7 – Реконструкция на улична мрежа в с. Бяла река, подобект Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231.

„Дълго умувахме с кои улици да кандидатстваме. Имаме ужасно много ограниения от страна на самата Програма, но най-големият проблем и най-голямото ограничение е това дали една улица се свързва директно с втори или трети клас път и колко много съоръжения има в тази улица, защото има т.н. референти стойности при оценката.”, обясни кметът Румен Пехливанов по време на вчерашната сесия.

По думите му стана ясно, че първоначалният вариант на проектното предложение бил друг и включвал повече обекти. След като обаче станало ясно, че заради референтните стойности не може да се използва първоначалната опция, останал настоящият вариант, който сумарно погледнато има шанс да получи финансиране.

„Почти всички улици тук отговарят на условието да се свързват с втори или трети клас път. Единствената, която не отговаря на това условие, но която се намира в землище, което пряко опира на втори клас път, е ул. „Трамповска” в с. Чепинци. Това може да бъде аргументирано и дано да приемат този аргумент. Надявам се да се приеме подхода за сумарно отчитане на населението от всички обхванати от проекта населени места, защото тогава шансовете ни се покачват.”, коментира още Пехливанов.

Според кмета шансът община Рудозем да получи средства по ПРСР (2014-2020 г.), които да използва за реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици, е около 50%.

Марияна Куцова
©Рудозем днес

Последни новини
Хокейният клуб в Чепинци - една приказка с тъжен край
Чепинските хокеисти участваха в турнира в село Баните
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева