Андриян Петров: Пътната артерия да бъде нормално проходима и да не се допуска затварянето й чрез свлачищни процеси е от огромно значение

Заместник-областният управител Андриян Петров откри среща-обмен по проект „Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия” (акроним LANDSLIDE), по Европейска програма „Финансов механизъм за гражданска защита”. Той приветства участниците от името на областния управител Недялко Славов и от свое име.

„Една от основните цели, които Българското правителство си е поставила да изпълни през следващите три години, е свързана с инфраструктурата в България – построяване на нови и ремонтиране на съществуващите пътни мрежи. Нашата, Смолянска област е единствената в страната, в която предвижването се извършва само по шосеен път. Затова всичко, което е свързано с изучаване на процесите, предизвикващи свлачища, темата за тяхното преодоляване и борбата със свлачищните процеси е основна, както за Областния управител, така и за Българското правителство. За област Смолян пътната артерия да бъде нормално проходима и да не се допуска затварянето й чрез свлачищни процеси е от огромно значение за развитието на туризма, като отрасъл, и икономиката, като цяло. Затова нашето участие в този проект е от огромна важност и ние сме благодарни, че ще можем да черпим опит от нашите партньори от Италия, от Полша, от съседна Гърция.” В заключение, Петров  пожела успех на срещата и проекта, а на гостите – да се насладят на красотата на Родопите, добротата и гостоприемството на родопчани.

Ръководителят на проекта от водещия партньор Университет Камерино, Италия, Мария Нигрен също приветства участниците. Представи се същността, процесите и направените до момента проучвания, както и специализираният софтуер, заложени в проекта. Партньорите от Италия, Полша и България представиха застрашените от свлачища региони в страните си, обсъждаха и споделиха опит.

Пиерлуиджи Мапони – представител на Университет Камерино, Италия, и координатор на проекта LANDSLIDE, каза: В своята същност, проектът е свързан с възможности за предсказване на опасности от свлачищни дейности. В рамките на този проект се разработва и специфичен софтуер, чиято основна функция е да изчислява на базата на метеорологични данни, събрани от дейностите по проекта и в рамките на инсталациите, които са поставени на покривите на сградите. Събират се данни за метеорологичните условия и също така за количеството на подпочвената влага. Тези параметри имат отношение към възможността за възникване на опасност от свлачищни процеси. Този софтуер е адаптиран за всички тестови територии, които са включени в рамките на проекта, като една от тях е свлачището на „Смолянски езера”.

Михай Мику от Географски институт към Румънската академия на науките, съпредседател на Работна група по геоморфоложки опасности, член на Международна  асоциация на Geomorphologists, коментира: „За да се направи оценка на европейско ниво на този тип движение на земната кора, е необходимо да започнем от национално ниво и по-малки тестови територии. В момента Европейският институт за геоморфология създава работна група, която разработва карта, свързана със свлачищните зони и възможността от възникване на свлачища по места. За да се направи европейска оценка и тази карта да има реално измерение, е необходимо преди всичко да се вземе информация и на местно ниво, какво се случва в рамките на различните държави по отношение на възникването на свлачища.”

Ръководителят на проекта LANDSLIDE от страна на Областна администрация - Смолян, инж. Момчил Караиванов отбеляза:  „Свлачищните процеси са един от големите проблеми на нашата територия, от гледна точка на инфраструктура и реални заплахи. Включихме се в този проект, за да имаме възможност да проучим опита и моделите, които биха могли да помогнат най-вече при прогнозиране на тези събития. Към момента са изградени точки за набиране на метеорологична информация, която се подава към общата система и се сравнява с данните, добити и изследвани от лицензирана лаборатория, на база, на които да може да направим модел за предварителни прогнози. Ако този модел се окаже, че действително е достатъчно добре работещ в реални условия, то той ще бъде предоставен на общините в област Смолян и РД ПБЗН-Смолян, като звено имащо отношение. Ако всички изследвания и резултати от проекта са достатъчно успешни, се надявам, че ще можем да го надграждаме, за да може да бъде максимално полезен за територията на нашата област. Идеята е, на база на италианската практика и експертиза, подавайки входна информация, касаеща почвени характеристики, метеорологични характеристики, да се прогнозира вероятността от активиране и обема на свлачищата.”

Проектът LANDSLIDE е с продължителност 24 месеца (от януари 2015 до декември 2016). Общият му бюджет е 650.000 EUR. За област Смолян  бюджета е 61 928 EUR, като има съфинансиране в размер на 15 482 EUR.

Общата цел на този проект е да се разработи и приложи иновативен модел за оценка на риска от свлачища, който да е в състояние да осигури на Европейските служби за гражданска защита динамична информация за по-добра оценка на риска и съответно подобряване планирането на мерките за превенция чрез насърчаване на култура на превенция сред съответните заинтересовани страни и физически лица.

Водещата организация е Университет Камерино, Италия. Партньорите са: Областна админинстрация-Смолян; БАН-Инситут за информационни и комуникационни технологии; Провинция Анкона, Италия; Астрономическа обсерватория-Атина, Гърция; област Белско Бяла, Полша.

© пресцентър на Областна администрация - Смолян
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Андриян Петров: Пътната артерия да бъде нормално проходима и да не се допуска затварянето й чрез свлачищни процеси е от огромно значение
26.02.2016 | 10:59
1339
снимка: teacher.bg

Заместник-областният управител Андриян Петров откри среща-обмен по проект „Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия” (акроним LANDSLIDE), по Европейска програма „Финансов механизъм за гражданска защита”. Той приветства участниците от името на областния управител Недялко Славов и от свое име.

„Една от основните цели, които Българското правителство си е поставила да изпълни през следващите три години, е свързана с инфраструктурата в България – построяване на нови и ремонтиране на съществуващите пътни мрежи. Нашата, Смолянска област е единствената в страната, в която предвижването се извършва само по шосеен път. Затова всичко, което е свързано с изучаване на процесите, предизвикващи свлачища, темата за тяхното преодоляване и борбата със свлачищните процеси е основна, както за Областния управител, така и за Българското правителство. За област Смолян пътната артерия да бъде нормално проходима и да не се допуска затварянето й чрез свлачищни процеси е от огромно значение за развитието на туризма, като отрасъл, и икономиката, като цяло. Затова нашето участие в този проект е от огромна важност и ние сме благодарни, че ще можем да черпим опит от нашите партньори от Италия, от Полша, от съседна Гърция.” В заключение, Петров  пожела успех на срещата и проекта, а на гостите – да се насладят на красотата на Родопите, добротата и гостоприемството на родопчани.

Ръководителят на проекта от водещия партньор Университет Камерино, Италия, Мария Нигрен също приветства участниците. Представи се същността, процесите и направените до момента проучвания, както и специализираният софтуер, заложени в проекта. Партньорите от Италия, Полша и България представиха застрашените от свлачища региони в страните си, обсъждаха и споделиха опит.

Пиерлуиджи Мапони – представител на Университет Камерино, Италия, и координатор на проекта LANDSLIDE, каза: В своята същност, проектът е свързан с възможности за предсказване на опасности от свлачищни дейности. В рамките на този проект се разработва и специфичен софтуер, чиято основна функция е да изчислява на базата на метеорологични данни, събрани от дейностите по проекта и в рамките на инсталациите, които са поставени на покривите на сградите. Събират се данни за метеорологичните условия и също така за количеството на подпочвената влага. Тези параметри имат отношение към възможността за възникване на опасност от свлачищни процеси. Този софтуер е адаптиран за всички тестови територии, които са включени в рамките на проекта, като една от тях е свлачището на „Смолянски езера”.

Михай Мику от Географски институт към Румънската академия на науките, съпредседател на Работна група по геоморфоложки опасности, член на Международна  асоциация на Geomorphologists, коментира: „За да се направи оценка на европейско ниво на този тип движение на земната кора, е необходимо да започнем от национално ниво и по-малки тестови територии. В момента Европейският институт за геоморфология създава работна група, която разработва карта, свързана със свлачищните зони и възможността от възникване на свлачища по места. За да се направи европейска оценка и тази карта да има реално измерение, е необходимо преди всичко да се вземе информация и на местно ниво, какво се случва в рамките на различните държави по отношение на възникването на свлачища.”

Ръководителят на проекта LANDSLIDE от страна на Областна администрация - Смолян, инж. Момчил Караиванов отбеляза:  „Свлачищните процеси са един от големите проблеми на нашата територия, от гледна точка на инфраструктура и реални заплахи. Включихме се в този проект, за да имаме възможност да проучим опита и моделите, които биха могли да помогнат най-вече при прогнозиране на тези събития. Към момента са изградени точки за набиране на метеорологична информация, която се подава към общата система и се сравнява с данните, добити и изследвани от лицензирана лаборатория, на база, на които да може да направим модел за предварителни прогнози. Ако този модел се окаже, че действително е достатъчно добре работещ в реални условия, то той ще бъде предоставен на общините в област Смолян и РД ПБЗН-Смолян, като звено имащо отношение. Ако всички изследвания и резултати от проекта са достатъчно успешни, се надявам, че ще можем да го надграждаме, за да може да бъде максимално полезен за територията на нашата област. Идеята е, на база на италианската практика и експертиза, подавайки входна информация, касаеща почвени характеристики, метеорологични характеристики, да се прогнозира вероятността от активиране и обема на свлачищата.”

Проектът LANDSLIDE е с продължителност 24 месеца (от януари 2015 до декември 2016). Общият му бюджет е 650.000 EUR. За област Смолян  бюджета е 61 928 EUR, като има съфинансиране в размер на 15 482 EUR.

Общата цел на този проект е да се разработи и приложи иновативен модел за оценка на риска от свлачища, който да е в състояние да осигури на Европейските служби за гражданска защита динамична информация за по-добра оценка на риска и съответно подобряване планирането на мерките за превенция чрез насърчаване на култура на превенция сред съответните заинтересовани страни и физически лица.

Водещата организация е Университет Камерино, Италия. Партньорите са: Областна админинстрация-Смолян; БАН-Инситут за информационни и комуникационни технологии; Провинция Анкона, Италия; Астрономическа обсерватория-Атина, Гърция; област Белско Бяла, Полша.

©пресцентър на Областна администрация - Смолян
Последни новини
Американка и холандец оставиха сърцата си в село Бреза
Петър Дидов: Хората в Рудозем ми останаха в сърцето
Чепинските хокеисти станаха републикански шампиони
Днес отново ще бъде спряно движението между Рудозем и Средногорци
Знаете ли за какво Община Рудозем е похарчила 7 милиона?!
Юлиян Инджов, Владимир Уручев и Николай Мелемов бяха на посещение в Рудозем
Задайте въпросите си към кандидатите за кмет на Община Рудозем
Една разходка из улиците на неизпълнените обещания
ГЕРБ - Рудозем открива предизборната си кампания с благотворителност
Две рудоземски села се изпълниха с живот през почивните дни