Чепеларе, Баните и Лъки с местна инициативна група за развитие

Три общини кандидатстват с проект за подобряване на бизнес климата и нови работни места чрез местна стратегия за развитие. На 02 февруари 2011 г. приключва проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Баните, Лъки и Чепеларе”. Проектът се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013”, под-мярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”. Водеща организация по проекта е Община Чепеларе като представител на местните власти, а партньори са “Родопи – плодове и гъби” ООД, община Баните – представител на бизнеса и Сдружение „Местен съвет по туризъм”, община Лъки от страна на неправителствения сектор от трите общини. Проектът е на стойност 186 251 лв. без ДДС. Той стартира на 03.06.2009 г. и продължи 20 месеца. По време на реализацията му бяха проучени териториите на общини Баните, Лъки и Чепеларе и беше разработена Стратегия за местно развитие. В процеса активно се включи местното население и местните лидери, представителите на местния бизнес и нестопанския сектор. Беше пререгистрирана създадената неправителствена организация „МИГ „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе” в съответствие с изискванията на Министерството на земеделието и храните и се укрепи капацитета й за прилагане на Местна стратегия за развитие. Повишиха се уменията на потенциалните бенефициенти на територията  на трите общини за създаване и прилагане на стратегия за местно развитие и информираността на местната общност за този процес. На 30.06.2010 г. Сдружение МИГ „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе” подаде кандидатурата си за признаване пред Министерството на земеделието и храните и за финансиране на Местната стратегия за развитие. При одобрение на кандидатурата като дългосрочен резултат от изпълнението на Стратегия за местно развитие ще се разнообразят икономическите дейности в района на трите общини, ще се подобри конкурентоспособността на местните продукти, ще се развият по-качествени услуги за жителите и гостите, ще се създадат нови работни места и възможности за дългосрочна заетост и повишаване доходите на населението, отчетоха от община Чепеларе. Смолян прес
Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Чепеларе, Баните и Лъки с местна инициативна група за развитие
10.01.2011 | 13:02
1402
снимка: teacher.bg

Три общини кандидатстват с проект за подобряване на бизнес климата и нови работни места чрез местна стратегия за развитие. На 02 февруари 2011 г. приключва проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Баните, Лъки и Чепеларе”. Проектът се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013”, под-мярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”. Водеща организация по проекта е Община Чепеларе като представител на местните власти, а партньори са “Родопи – плодове и гъби” ООД, община Баните – представител на бизнеса и Сдружение „Местен съвет по туризъм”, община Лъки от страна на неправителствения сектор от трите общини. Проектът е на стойност 186 251 лв. без ДДС. Той стартира на 03.06.2009 г. и продължи 20 месеца. По време на реализацията му бяха проучени териториите на общини Баните, Лъки и Чепеларе и беше разработена Стратегия за местно развитие. В процеса активно се включи местното население и местните лидери, представителите на местния бизнес и нестопанския сектор. Беше пререгистрирана създадената неправителствена организация „МИГ „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе” в съответствие с изискванията на Министерството на земеделието и храните и се укрепи капацитета й за прилагане на Местна стратегия за развитие. Повишиха се уменията на потенциалните бенефициенти на територията  на трите общини за създаване и прилагане на стратегия за местно развитие и информираността на местната общност за този процес. На 30.06.2010 г. Сдружение МИГ „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе” подаде кандидатурата си за признаване пред Министерството на земеделието и храните и за финансиране на Местната стратегия за развитие. При одобрение на кандидатурата като дългосрочен резултат от изпълнението на Стратегия за местно развитие ще се разнообразят икономическите дейности в района на трите общини, ще се подобри конкурентоспособността на местните продукти, ще се развият по-качествени услуги за жителите и гостите, ще се създадат нови работни места и възможности за дългосрочна заетост и повишаване доходите на населението, отчетоха от община Чепеларе. Смолян прес

Последни новини
БОГ Е ЕДИН - ЗА ВЯРАТА И ОЩЕ НЕЩО
Организират акция за засаждане на дръвчета в Чепинци на 11 април
Благотворителна акция стартира днес в Чепинци
Ясни са резултатите от изборите за народни представители в община Рудозем
Груби нарушения в изборния ден от страна на ДПС в Чепинци
Поздравителен адрес от Андреана Трифонова - кандидат за народен представител от листата на Демократична България
Затворена за движение ще бъде главната улица в Чепинци за един ден
Утре в 9:00 часа ще бъде общественото обсъждане за новите 5 500 000 лева дълг
Практическите мерки за безопасност в СИК по време на изборите
След мен и потоп: Пехливанов иска нов заем от 5.5 млн., които да връщаме до 20 год.