Дискусията АЕЦ Белене – нагледен пример за обществена манипулация чрез тролене.

В последните няколко дни си дадох труда да анализирам коментарите по повод АЕЦ Белене, както във ФБ така и в някои водещи медии като Капитал, Дневник и др. Това, което прави впечатление е, че има една устойчива група, която опитва всичко възможно да държи дискусиите в рамките на лозунгите и емоциите. Като най-характерно е, че се прави и всичко възможно от избягване на конкретиката в дебатите. Любопитно е, че най-атакувани с „не харесване” във форумите в Средствата за Масова Информация са именно публикации опитващи се да наложат конкретика при обсъждането. Показателно е, че в хода на конкретните дискусии, дори хора, които са принципни поддръжници на атомната енергетика, постепенно си дават сметка, че начина на конструиране и медиатизиране на проекта противоречат както на здравия смисъл, така и на елементарната предпазливост за гарантиране безопасността. Като това става толкова по-бързо, колкото е по-висока тяхната икономическа/инженерна грамотност. Отчитайки модела на „дискусия” който се опитват да наложат „привържениците” на АЕЦ Белене, онова което се очертава като конструктивно противодействие е конкретиката на въпросите и дебатите от една страна, а от друга изявяване на вътрешните противоречия в позицията им. Т.напр., ако почнем с „новия” промоутър на проекта – ББ – вътрешното противоречие е в това, че от една страна безапелационно заявява, че АЕЦ Белене е необходим и ще се строи, от друга – че има (има ли?) договор с HSBC за оценка на проекта? Т.е. след като МПредседателя е заявил априорна позиция, от тук нататък вече е важно да знаем и как е поставена задачата пред банката. Защото много често формулировката на самият въпрос до голяма степен предопределя и оптиката на отговора. В тази дискусия, най-сетне имаме и основен репер за оценка на конкретиката на дебата. Независимо от някои претенции които можем да имаме, все пак оценката на ИПИ е безспорно достатъчно конкретна, подробна и комплексна и почиваща на утвърдени в световната практика методи на анализ (http://ime.bg/var/im...sesment_WTD.pdf) . И за съжаление, ТЕК, БЕХ и МИЕТ не предлагат на обществото нищо, което дори отдалечено да прилича на задълбочено и безпристратно анализиране на проблематиката. Не считам за конструктивна позиция онази, която почива на общи приказки, емоции и голи лозунги. Дори ако съвпада с моите възгледи. Най-важното е да се стигне до истината в хода на комплексен дебат, основан на конкретни и проверими аргументи и факти. Подобна гражданска дискусия ще остане безпредметна ако се плъзне по логиката на лозунгите и емоциите. И до момента, с малки изключения, наблюдаваме точно това. Което на интернет език се конкретизира в тролене (подробно обяснение вж.в Похвати за разбиване на интернет общества http://ideabglab.eu/...82%D0%B2%D0%B0/). Т.е. при оценка на дадена позиция най-важното е не дали дискутанта изказва мнения съвпадащи, или не с нашите, а начина на водене на дебата. Защото, независимо от позицията, когато се залага на лозунги и емоции, дебата се разпада на лични „саморазправи”.И всяка от спорещите страни по силата на психологическото отхвърляне се капсулира в собствената позиция и „оглушава” за рационални аргументи. Нещо, което е единствено от полза точно на онези, които категорично се боят от конкретиката на дебата. В случая, един проблем, който има изцяло икономически и технически измерения, целенасочено е вкаран в рамките на емоциите и типологизираните митове. Потвърждение на това твърдение е факта, че вече пет години се разчита именно на този тип манипулативно говорене. И в момента в който излеез конкретна база за дебат, в същият този момент започна масирано стимулиране на емоциите и типологизираните лозунги. Иво Димитров
Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Дискусията АЕЦ Белене – нагледен пример за обществена манипулация чрез тролене.
10.04.2011 | 17:53
1184
снимка: teacher.bg

В последните няколко дни си дадох труда да анализирам коментарите по повод АЕЦ Белене, както във ФБ така и в някои водещи медии като Капитал, Дневник и др. Това, което прави впечатление е, че има една устойчива група, която опитва всичко възможно да държи дискусиите в рамките на лозунгите и емоциите. Като най-характерно е, че се прави и всичко възможно от избягване на конкретиката в дебатите. Любопитно е, че най-атакувани с „не харесване” във форумите в Средствата за Масова Информация са именно публикации опитващи се да наложат конкретика при обсъждането. Показателно е, че в хода на конкретните дискусии, дори хора, които са принципни поддръжници на атомната енергетика, постепенно си дават сметка, че начина на конструиране и медиатизиране на проекта противоречат както на здравия смисъл, така и на елементарната предпазливост за гарантиране безопасността. Като това става толкова по-бързо, колкото е по-висока тяхната икономическа/инженерна грамотност. Отчитайки модела на „дискусия” който се опитват да наложат „привържениците” на АЕЦ Белене, онова което се очертава като конструктивно противодействие е конкретиката на въпросите и дебатите от една страна, а от друга изявяване на вътрешните противоречия в позицията им. Т.напр., ако почнем с „новия” промоутър на проекта – ББ – вътрешното противоречие е в това, че от една страна безапелационно заявява, че АЕЦ Белене е необходим и ще се строи, от друга – че има (има ли?) договор с HSBC за оценка на проекта? Т.е. след като МПредседателя е заявил априорна позиция, от тук нататък вече е важно да знаем и как е поставена задачата пред банката. Защото много често формулировката на самият въпрос до голяма степен предопределя и оптиката на отговора. В тази дискусия, най-сетне имаме и основен репер за оценка на конкретиката на дебата. Независимо от някои претенции които можем да имаме, все пак оценката на ИПИ е безспорно достатъчно конкретна, подробна и комплексна и почиваща на утвърдени в световната практика методи на анализ (http://ime.bg/var/im...sesment_WTD.pdf) . И за съжаление, ТЕК, БЕХ и МИЕТ не предлагат на обществото нищо, което дори отдалечено да прилича на задълбочено и безпристратно анализиране на проблематиката. Не считам за конструктивна позиция онази, която почива на общи приказки, емоции и голи лозунги. Дори ако съвпада с моите възгледи. Най-важното е да се стигне до истината в хода на комплексен дебат, основан на конкретни и проверими аргументи и факти. Подобна гражданска дискусия ще остане безпредметна ако се плъзне по логиката на лозунгите и емоциите. И до момента, с малки изключения, наблюдаваме точно това. Което на интернет език се конкретизира в тролене (подробно обяснение вж.в Похвати за разбиване на интернет общества http://ideabglab.eu/...82%D0%B2%D0%B0/). Т.е. при оценка на дадена позиция най-важното е не дали дискутанта изказва мнения съвпадащи, или не с нашите, а начина на водене на дебата. Защото, независимо от позицията, когато се залага на лозунги и емоции, дебата се разпада на лични „саморазправи”.И всяка от спорещите страни по силата на психологическото отхвърляне се капсулира в собствената позиция и „оглушава” за рационални аргументи. Нещо, което е единствено от полза точно на онези, които категорично се боят от конкретиката на дебата. В случая, един проблем, който има изцяло икономически и технически измерения, целенасочено е вкаран в рамките на емоциите и типологизираните митове. Потвърждение на това твърдение е факта, че вече пет години се разчита именно на този тип манипулативно говорене. И в момента в който излеез конкретна база за дебат, в същият този момент започна масирано стимулиране на емоциите и типологизираните лозунги. Иво Димитров

Последни новини
Благодарствено писмо към "Омелия" ЕООД
Местната коалиция внася докладна в ОБС Рудозем във връзка с подписка на жителите на кварталите Койнарци, Долен Рудозем и Падала
Поредно "признание" за "добре свършената" работа от Община Рудозем. Този път от АПИ!
Писмо-обръщение на украинските българи към българските граждани и към българските институции
Хубава работа, ама рудоземска!
Рибница, като център на вселената!
Да повдигнем мъглата и премахнем объркването
Практическите мерки за безопасност в СИК по време на избори
На кого служи Мюсюлманското вероизповедание?!
Добри постижения за чепинските хокеисти от турнири през септември