Днес се проведе първото редовно заседание на Общински съвет

Автор:  
Марияна Куцова

Заседанието протече при дневен ред от 8 точки, ръководено от председателя на Общински съвет – Рудозем д-р Владимир Янков.

Поради постъпило заявление за отказ за изпълнение на длъжността общински съветник от представителя на ПП ДПС Вахидин Каръшев, нов член попълва състава на съвета. С положена клетва в изпълнение на длъжността встъпи Сребрин Мирославов.

Общинската фирма „Прогрес-строй” ЕООД, пък се сдоби с нов управител, който временно ще изпълнява длъжността. Причината отново е постъпило заявление за освобождаване от длъжност от вече бившия управител на общинското дружество Юлиян Андреев.Основанието, на което се базира искането на Андреев е, че след избирането му за кмет на с. Борие е невъзможно да съвместява две такива длъжности. За нов управител на „Прогрес-строй” ЕООД общинските съветници избраха Гошо Стоименов.

Един от основните застъпени въпроси в дневния ред на днешната сесия на Общински съвет – Рудозем, бе размерът на основното месечно възнаграждение, което ще получават кметовете на кметства. Кметът на общината Румен Пехливанов отправи предложение за работна заплата от 895 лв. за кметства Елховец и Чепинци и 800 лв. за останалите кметства. Досегашният размер на заплатите, беше формиран в три категории - 604 лв за Елховец и Чепинци, 560 за останалите кметства и 450 за кметските наместници. Предложението на общинския кмет, бе оформено в две категории, тъй като броят на категориите за заплати на кметове на кметства в проекторешението е същия. Тази година се налага актуализация в общинския бюджет респективно и в държавния, а възнагражденията на кметове на кметства ще се определят по средния размер, който е между минималния и максималния праг по Единният класификатор на длъжностите в държавната администрация на база съответните категории до 500 и над 500 души. По този повод общината е подала справка към Министерството на финансите с информация за населени места с жители под 100 души, които остават като самостоятелни населени места и там биха могли да бъдат назначени кметски наместници. Това, би могло да се случи в населени места с население между 50 и 100 души, като с. Иваново и с. Поляна. Мочуре също фигурира в справката, въпреки че е с население под 50 души. Към началото на декември общината трябва да изпрати в Министерството на финансите информация за определените с решение на Общински съвет основни месечни възнаграждения на всички кметове.

Заседанието, бе закрито с предложение отправено от Ема Енева за създаване на сайт, в който всеки да може да открие подробна информация за дейността на Общински съвет – Рудозем. По този начин рудоземчани ще могат да следят работата на съветниците, като най-ефективното средство за това според Енева е видеозаснемане на всяка проведена сесия на Общински съвет и съответно публикуване на видеото в сайта.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Днес се проведе първото редовно заседание на Общински съвет
13.11.2015 | 23:40
3105
снимка: teacher.bg

Заседанието протече при дневен ред от 8 точки, ръководено от председателя на Общински съвет – Рудозем д-р Владимир Янков.

Поради постъпило заявление за отказ за изпълнение на длъжността общински съветник от представителя на ПП ДПС Вахидин Каръшев, нов член попълва състава на съвета. С положена клетва в изпълнение на длъжността встъпи Сребрин Мирославов.

Общинската фирма „Прогрес-строй” ЕООД, пък се сдоби с нов управител, който временно ще изпълнява длъжността. Причината отново е постъпило заявление за освобождаване от длъжност от вече бившия управител на общинското дружество Юлиян Андреев.Основанието, на което се базира искането на Андреев е, че след избирането му за кмет на с. Борие е невъзможно да съвместява две такива длъжности. За нов управител на „Прогрес-строй” ЕООД общинските съветници избраха Гошо Стоименов.

Един от основните застъпени въпроси в дневния ред на днешната сесия на Общински съвет – Рудозем, бе размерът на основното месечно възнаграждение, което ще получават кметовете на кметства. Кметът на общината Румен Пехливанов отправи предложение за работна заплата от 895 лв. за кметства Елховец и Чепинци и 800 лв. за останалите кметства. Досегашният размер на заплатите, беше формиран в три категории - 604 лв за Елховец и Чепинци, 560 за останалите кметства и 450 за кметските наместници. Предложението на общинския кмет, бе оформено в две категории, тъй като броят на категориите за заплати на кметове на кметства в проекторешението е същия. Тази година се налага актуализация в общинския бюджет респективно и в държавния, а възнагражденията на кметове на кметства ще се определят по средния размер, който е между минималния и максималния праг по Единният класификатор на длъжностите в държавната администрация на база съответните категории до 500 и над 500 души. По този повод общината е подала справка към Министерството на финансите с информация за населени места с жители под 100 души, които остават като самостоятелни населени места и там биха могли да бъдат назначени кметски наместници. Това, би могло да се случи в населени места с население между 50 и 100 души, като с. Иваново и с. Поляна. Мочуре също фигурира в справката, въпреки че е с население под 50 души. Към началото на декември общината трябва да изпрати в Министерството на финансите информация за определените с решение на Общински съвет основни месечни възнаграждения на всички кметове.

Заседанието, бе закрито с предложение отправено от Ема Енева за създаване на сайт, в който всеки да може да открие подробна информация за дейността на Общински съвет – Рудозем. По този начин рудоземчани ще могат да следят работата на съветниците, като най-ефективното средство за това според Енева е видеозаснемане на всяка проведена сесия на Общински съвет и съответно публикуване на видеото в сайта.

Марияна Куцова
©Рудозем днес

Последни новини
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем