Доклад на ЕК - превод!

ЕК, отново в дипломатичен стил, си каза думата относно правосъдие, корупция и сигурност. И понеже предстои политиците и средставата за масова манипулация да замотая нещата, нека да си преведем констатациите на ЕК на разговорен български: 1.Резултати –няма. Има политическа воля. В превод, това означава, че правиетлството не е пратило на майната си съответните проверяващи. Рекли са с дълбокомислен вид: Ъхъ, жа видим и ще положим усилия. Което е като вица, дето едно дете се хвали на друго „Ина мен татко ще ми купи колело, ама друг пъъът!”. 2.Съдебната система не работи и не иска да работи. Висшите шефове на съдебната система не правят дори елементарни опити за ефективност на системата. 3. Прозрачност няма. Отчетност също. Значи- съдебната власт продължава да е безконтролна. 4. Корупцията по върховете на властта(вкл.в съдебната система) продължава да е недосегаема и безнаказана. Нещо повече, хора , основателно подозирани в корупционно поведение, биват издигани на ръководни постове вкл. в съдебната система. 5.Полицията маркира активност. Но тази й активност не отговоря на елементарни професионални норми. Има арести – няма събрани доказателства. Преливане от пусто в празно. 6. Българското правителство демонстрира на думи решителност да оправи нещата. Резултатите са практически нулеви. Освен добри намерения, трябва да има и резултати! Има и един твърде дипломатично изразен момент, който прилича на ултиматум за резултатност, а именно, че следващият доклад от 2012 ще оцени ефективността на самият механизъм. В превод – едва година гратис, следват санкции Пълният текст на доклада: http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2011/07/20/1126322_dokladut_na_evrokomisiiata_pulniiat_tekst/ Следват няколко еднозначни извадки, които потвърждават „преводът”. От миналото лято досега бяха издадени редица оправдателни присъди по дела за корупция по високите етажи, измами и организирана престъпност, които разкриха сериозни недостатъци в съдебната практика в България. Ръководството на Висшия съдебен съвет, главният прокурор и председателят на Върховния касационен съд обаче не анализираха тези недостатъци по целесъобразен начин и не предприеха последващи действия. Освен това обвиненията в корупция в съдебната власт все още не се разследват системно, както препоръча Комисията. Все още обаче предстои ръководството на съдебната власт да покаже, че действително поема ангажимент за извършването на задълбочени съдебни реформи, тъй като бавният напредък не се дължи единствено на недостатъци в съдебната практика и Наказателния кодекс. Все още липсват нужната прозрачност и надеждност при назначенията в съдебната власт. Отчетността на съдебната власт продължава да буди сериозно безпокойство. Прокуратурата все още не започва редовно наказателни разследвания срещу магистрати, когато има твърдения за корупция. Взетото през юни решение на Висшия съдебен съвет за участието на магистрат с дисциплинарно досие в комисията по назначенията за новия специализиран съд за дела, свързани с организираната престъпност, буди сериозно безпокойство. Като цяло пасивното отношение на ръководството на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, главния прокурор и председателя на Върховния касационен съд към сериозните недостатъци в съдебната практика буди сериозно безпокойство. Въпреки постоянните действия, които полицията предприема за борба с организираната престъпност, е необходимо цялостните резултати значително да се подобрят. Все още не са отчетени убедителни резултати в борбата с корупцията по високите етажи. Окончателните и изпълнени присъди в тази област все още са много малко и няма признаци за активни целенасочени действия срещу корупцията по високите етажи. При анализа на някои от тези дела комисията и независими експерти установиха сериозни слабости в съдебната практика и разследването. Тези слабости са свързани най-вече със събирането на доказателства, защитата на свидетели и цялостната липса на стратегии за провеждане на разследванията, на всеобхватни финансови разследвания и на обезопасяване на имуществото. Предвид оценката на напредъка, който България е постигнала от юли 2010 г. досега, комисията приканва страната да предприеме действия в посочените по-долу области. Целта на тези препоръки е да се помогне на България да съсредоточи усилията си при подготовката си за цялостната оценка на напредъка по МСП, която ще бъде направена през лятото на 2012 г.  Апропо, критика към ЕК : Тези Доклади могат да имат смисъл единствено когато не позволяват двойно или тройно тълкувание. България е на 70-то място по свобода на печата, така че, когато докладите са издържани в дипломатически смисъл, основните им послания не стигат до  обществото като цяло. Те са манипулирани чрез произволно тълкуване. За да имат нужният ефект, самите доклади следва да бъдат в стил „право куме та в очи”. Независимо от възможните „недипломатичности”! Забел: За да не остане някой с впечатление, че това е някаква временна приумица на ЕС и ЕК, моля да си припомните и Препоръките относно реформите в България отпреди месец: http://idimitrov.blog.bg/politika/2011/06/13/kakvo-ni-kaza-es-koeto-politicite-ni-spestiha.764292 Басирам се, че въпросът "Какво прави политическата класа" - ГЕРБ, БСП, СК, Атака, ДПС, Независими, РЗС, НДСВ и проч... -  като текстове за законодателни промени за да престане играта "Аз ги хващам, те ги пускат" ще бъде финтиран по тъча. От политици, журналисти, политолози, социолози и проч.... Иво Димитров
Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Доклад на ЕК - превод!
21.07.2011 | 00:28
1197
снимка: teacher.bg

ЕК, отново в дипломатичен стил, си каза думата относно правосъдие, корупция и сигурност. И понеже предстои политиците и средставата за масова манипулация да замотая нещата, нека да си преведем констатациите на ЕК на разговорен български: 1.Резултати –няма. Има политическа воля. В превод, това означава, че правиетлството не е пратило на майната си съответните проверяващи. Рекли са с дълбокомислен вид: Ъхъ, жа видим и ще положим усилия. Което е като вица, дето едно дете се хвали на друго „Ина мен татко ще ми купи колело, ама друг пъъът!”. 2.Съдебната система не работи и не иска да работи. Висшите шефове на съдебната система не правят дори елементарни опити за ефективност на системата. 3. Прозрачност няма. Отчетност също. Значи- съдебната власт продължава да е безконтролна. 4. Корупцията по върховете на властта(вкл.в съдебната система) продължава да е недосегаема и безнаказана. Нещо повече, хора , основателно подозирани в корупционно поведение, биват издигани на ръководни постове вкл. в съдебната система. 5.Полицията маркира активност. Но тази й активност не отговоря на елементарни професионални норми. Има арести – няма събрани доказателства. Преливане от пусто в празно. 6. Българското правителство демонстрира на думи решителност да оправи нещата. Резултатите са практически нулеви. Освен добри намерения, трябва да има и резултати! Има и един твърде дипломатично изразен момент, който прилича на ултиматум за резултатност, а именно, че следващият доклад от 2012 ще оцени ефективността на самият механизъм. В превод – едва година гратис, следват санкции Пълният текст на доклада: http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2011/07/20/1126322_dokladut_na_evrokomisiiata_pulniiat_tekst/ Следват няколко еднозначни извадки, които потвърждават „преводът”. От миналото лято досега бяха издадени редица оправдателни присъди по дела за корупция по високите етажи, измами и организирана престъпност, които разкриха сериозни недостатъци в съдебната практика в България. Ръководството на Висшия съдебен съвет, главният прокурор и председателят на Върховния касационен съд обаче не анализираха тези недостатъци по целесъобразен начин и не предприеха последващи действия. Освен това обвиненията в корупция в съдебната власт все още не се разследват системно, както препоръча Комисията. Все още обаче предстои ръководството на съдебната власт да покаже, че действително поема ангажимент за извършването на задълбочени съдебни реформи, тъй като бавният напредък не се дължи единствено на недостатъци в съдебната практика и Наказателния кодекс. Все още липсват нужната прозрачност и надеждност при назначенията в съдебната власт. Отчетността на съдебната власт продължава да буди сериозно безпокойство. Прокуратурата все още не започва редовно наказателни разследвания срещу магистрати, когато има твърдения за корупция. Взетото през юни решение на Висшия съдебен съвет за участието на магистрат с дисциплинарно досие в комисията по назначенията за новия специализиран съд за дела, свързани с организираната престъпност, буди сериозно безпокойство. Като цяло пасивното отношение на ръководството на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, главния прокурор и председателя на Върховния касационен съд към сериозните недостатъци в съдебната практика буди сериозно безпокойство. Въпреки постоянните действия, които полицията предприема за борба с организираната престъпност, е необходимо цялостните резултати значително да се подобрят. Все още не са отчетени убедителни резултати в борбата с корупцията по високите етажи. Окончателните и изпълнени присъди в тази област все още са много малко и няма признаци за активни целенасочени действия срещу корупцията по високите етажи. При анализа на някои от тези дела комисията и независими експерти установиха сериозни слабости в съдебната практика и разследването. Тези слабости са свързани най-вече със събирането на доказателства, защитата на свидетели и цялостната липса на стратегии за провеждане на разследванията, на всеобхватни финансови разследвания и на обезопасяване на имуществото. Предвид оценката на напредъка, който България е постигнала от юли 2010 г. досега, комисията приканва страната да предприеме действия в посочените по-долу области. Целта на тези препоръки е да се помогне на България да съсредоточи усилията си при подготовката си за цялостната оценка на напредъка по МСП, която ще бъде направена през лятото на 2012 г.  Апропо, критика към ЕК : Тези Доклади могат да имат смисъл единствено когато не позволяват двойно или тройно тълкувание. България е на 70-то място по свобода на печата, така че, когато докладите са издържани в дипломатически смисъл, основните им послания не стигат до  обществото като цяло. Те са манипулирани чрез произволно тълкуване. За да имат нужният ефект, самите доклади следва да бъдат в стил „право куме та в очи”. Независимо от възможните „недипломатичности”! Забел: За да не остане някой с впечатление, че това е някаква временна приумица на ЕС и ЕК, моля да си припомните и Препоръките относно реформите в България отпреди месец: http://idimitrov.blog.bg/politika/2011/06/13/kakvo-ni-kaza-es-koeto-politicite-ni-spestiha.764292 Басирам се, че въпросът "Какво прави политическата класа" - ГЕРБ, БСП, СК, Атака, ДПС, Независими, РЗС, НДСВ и проч... -  като текстове за законодателни промени за да престане играта "Аз ги хващам, те ги пускат" ще бъде финтиран по тъча. От политици, журналисти, политолози, социолози и проч.... Иво Димитров

Последни новини
Утре пред Дома на културата в Рудозем ще се проведе кулинарен благотворителен базар
Типове окачване на колите
Читалището в с.Чепинци създаде ансамбъл с помощта на НФ "Култура"
Благодарствено писмо към "Омелия" ЕООД
Местната коалиция внася докладна в ОБС Рудозем във връзка с подписка на жителите на кварталите Койнарци, Долен Рудозем и Падала
Поредно "признание" за "добре свършената" работа от Община Рудозем. Този път от АПИ!
Писмо-обръщение на украинските българи към българските граждани и към българските институции
Хубава работа, ама рудоземска!
Рибница, като център на вселената!
Да повдигнем мъглата и премахнем объркването