„EVN България” предвижда 8.6 млн.лв. допълнителни инвестиции за модернизиране на мрежата и повишаване сигурността на захранването в област Смолян

Областният управител Недялко Славов проведе работна среща с регионалния мениджър на “EVN България” Робърт Дик и членовете на УС на енергийното дружество Константин Величков и Калина Трифонова. Разискваха се теми, свързани с обслужването на абонатите в региона при либерализацията на пазара в България, планираните инвестиции от дружеството за развитие на мрежата и повишаване сигурността на захранването в област Смолян.

 По време на срещата стана ясно, че по-голямата част от селата в региона са снабдени с подземна електрозахранваща мрежа, ще бъдат доставени и мобилни трафопостове, което значително намалява риска от прекъсване на електричеството при природни бедствия. Представителите от “EVN България” информираха областния управител, че до края на месец септември тази година в община Смолян ще бъдат подменени всички електромери с такива с дистанционно отчитане. През изминалата 2015 година дружеството е инвестирало 90.6 млн.лв. за изграждането на 797 км нови електропроводи, 136 нови ТП и ВС. Инвестиционната програма на “EVN България” предвижда дружеството да вложи още 8.6 млн.лв. за област Смолян в изграждане на системи за дистанционно отчитане на битови електромери, развитие на мрежата и повишаване сигурността на захранване, намаляване на технологичните загуби, реконструкция на мрежата със средно и ниско напрежение, както и за изграждане на 25.8 км нови електропроводи средно напрежение, 23.8 км нови електропроводи ниско напрежение и 25 нови трафопоста.

По отношение на ГКПП „Рудозем-Ксанти”, който е обявен за обект с национално значение, се предвижда реновиране на съществуващите далекопроводи и осигуряване на резервно електрозахранване.

На срещата бяха засегнати и теми, свързани с прочистването на просеките, голяма част от които бяха прочистени и обезопасени още миналата година след природните бедствия от началото на 2015 година. Представителите на “EVN България” увериха областния управител, че дружеството предвижда и през тази година да вложи солидни средства в това направление.   

Коментираха се и теми, свързани с изграждането на хидро-енергийната каскада Горна Арда, в която енергийното дружество “EVN България” е съакционер със 70% дял.

© пресцентър на Областна администрация - Смолян

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
„EVN България” предвижда 8.6 млн.лв. допълнителни инвестиции за модернизиране на мрежата и повишаване сигурността на захранването в област Смолян
10.05.2016 | 12:11
2352
снимка: teacher.bg

Областният управител Недялко Славов проведе работна среща с регионалния мениджър на “EVN България” Робърт Дик и членовете на УС на енергийното дружество Константин Величков и Калина Трифонова. Разискваха се теми, свързани с обслужването на абонатите в региона при либерализацията на пазара в България, планираните инвестиции от дружеството за развитие на мрежата и повишаване сигурността на захранването в област Смолян.

 По време на срещата стана ясно, че по-голямата част от селата в региона са снабдени с подземна електрозахранваща мрежа, ще бъдат доставени и мобилни трафопостове, което значително намалява риска от прекъсване на електричеството при природни бедствия. Представителите от “EVN България” информираха областния управител, че до края на месец септември тази година в община Смолян ще бъдат подменени всички електромери с такива с дистанционно отчитане. През изминалата 2015 година дружеството е инвестирало 90.6 млн.лв. за изграждането на 797 км нови електропроводи, 136 нови ТП и ВС. Инвестиционната програма на “EVN България” предвижда дружеството да вложи още 8.6 млн.лв. за област Смолян в изграждане на системи за дистанционно отчитане на битови електромери, развитие на мрежата и повишаване сигурността на захранване, намаляване на технологичните загуби, реконструкция на мрежата със средно и ниско напрежение, както и за изграждане на 25.8 км нови електропроводи средно напрежение, 23.8 км нови електропроводи ниско напрежение и 25 нови трафопоста.

По отношение на ГКПП „Рудозем-Ксанти”, който е обявен за обект с национално значение, се предвижда реновиране на съществуващите далекопроводи и осигуряване на резервно електрозахранване.

На срещата бяха засегнати и теми, свързани с прочистването на просеките, голяма част от които бяха прочистени и обезопасени още миналата година след природните бедствия от началото на 2015 година. Представителите на “EVN България” увериха областния управител, че дружеството предвижда и през тази година да вложи солидни средства в това направление.   

Коментираха се и теми, свързани с изграждането на хидро-енергийната каскада Горна Арда, в която енергийното дружество “EVN България” е съакционер със 70% дял.

©пресцентър на Областна администрация - Смолян

Последни новини
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем