Имамите от област Смолян са разтревожени относно последните събития в Мюсюлманското изповедание

На 14.03.2011г. (понеделник), в Централната джамия на гр. Смолян, под ръководството на Районно мюфтийство гр. Смолян, се проведе Редовно заседание на имамите от цялата област. Специални гости на форума бяха Председателя на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) г-н Шабанали Ахмед и Районния мюфтия на Кърджали Бейхан Мехмед. На заседанието имамите обсъдиха следните точки: 1. Обсъждане Решението на СГС от 24.02.2011г. във връзка с проведената ИНМК на 12.02.2011г. в гр. София. 2. Анализ на Актуалното състояние на Мюсюлманското изповедание: а)  юридическо състояние; б) финансово и имуществено състояние; в) състоянието и позицията на мюсюлманската общност по отношение на кризата в Изповеданието. 3.     Предложения и решения. Районния мюфтия на гр. Смолян Неджми Дъбов направи кратка хронология на събитията в Изповеданието през последната година и причините довели до провеждането на Извънредна национална мюсюлманска конференция през февруари, с която всички мюсюлмани в България се надяваха да се сложи край на предизвикания от страна на Генджев и неговите кукловоди хаос в мюсюлманската общност. Шабанали Ахмед пък изтъкна мотивите, с които СГС отказва да впише проведената конференция, като в тях се посочва, че такава може да свика само ВМДС на Генджев, който обаче на практика не съществува и е с отдавна изтекъл мандат. Така имамите се обединиха около мнението, че посредством нарочно създадената парадоксална и абсурдна ситуация, се цели потъпкване и ограничаване правата на мюсюлманите в България, тяхното капсуловане и изолиране от обществения живот, като изразиха възмущение, че държавата е напълно безразлична към жизненоважни проблеми на своите граждани. Имамите също така изразиха своето недоволство срещу престъпленията на хулиганите на Генджев, които необезпокоявани влизат с взлом във вакъфски имоти и започват да се разпореждат с тях, като органите на реда дори им оказват съдействие в тези криминални деяния. Изразявайки позицията на хилядите мюсюлмани, които представляват, имамите от област Смолян са категорични, че всяко посегателство срещу техен религиозен лидер, колега или имущество ще се третира като посегателство и накърняване правата на цялата мюсюлманска общност. На заседанието се поставиха много предложения за решаване и излизане от умишлено създадената криза в Изповеданието, като Председателя на ВМС   г-н Ахмед обеща, че след като се съберат решенията от заседанията във всички районни мюфтийства, всички те ще бъдат разгледани на следващото заседание на Съвета и ще се начертаят конкретни мерки и действия за решаването на този казус. Религиозните лидери от областта приеха декларация, в която обобщиха проблемите и предизвикателствата, пред които е изправена мюсюлманската общност не само в района, но и в цялата страна, като за пореден път изразиха надежда, че институциите може би най-после ще обърнат някакво внимание на 1/5 от свои данъкоплатци. Декларацията бе подписана от 70 имами в област Смолян.

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА

ИМАМИТЕ КЪМ РАЙОННО МЮФТИЙСТВО СМОЛЯН, ПРИЕТА НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 14. 03. 2011г. В ЦЕНТРАЛНАТА ДЖАМИЯ

В ГР. СМОЛЯН

По повод създадената абсурдна и безпрецедентна ситуация в Мюсюлманското изповедание във връзка с поредния отказ да се зачете демократично изразения  вот на мюсюлманската общност в Р България, ние, имамите от област Смолян, като религиозни водачи на десетки хиляди мюсюлмани, изразявайки тяхната позиция и воля, Декларираме:

1.   Категорично заставаме и подкрепяме Ръководството на мюсюлманите в Р България, избрано на Извънредната национална мюсюлманска конференция от 12.02.2011г. в гр. София.

2. Никога не ще допуснем в мюсюлманските структури от региона да бъдат поставени и наложени хора, които не са желани от мюсюлманската общност и които явно и безкомпромисно са потъпквали правата на тази общност, като заявяваме, че ще направим всичко възможно в рамките на закона, това да не се случи и в останалата част на страната.

3. Изразяваме нашето възмущение и безпокойство, относно разпространената през изминалата седмица провокативна информация от висши държавници, че на територията на нашата област се насажда религиозна и етническа нетърпимост от наши колеги и водачи, с което се цели инкриминирането им като религиозни дейци. Ние като имами, които постоянно сме в джамиите, остро се противопоставяме срещу подобно лъжливо и недоказано твърдение към нашите колеги и водачи, които са  неразделна и жизненоважна част от мюсюлманската общност, като подобни провокации за напред ще бъдат третирани като обида за цялата мюсюлманска общност.

4. Отправяме апел към компетентните държавни институции, както и към българското общество да направят преценка кой форум е демократичен и изразява волята на мюсюлманите в Р България: Националната мюсюлманска конференция от 12. 02. 2011г., на която 900 делегати, упълномощени от над един милион мюсюлмани от цялата страна, избраха ръководство на Изповеданието, или заседанието на 25 души, упълномощени единствено от Генджев, болшинството, от които не са членове на неговото ВМДС?

5. Призоваваме Държавните институции да се съобразят с желанието и вота на над 1 млн. мюсюлмани и да оттеглят своята подкрепа от лицата, които със своите действия са доказали и продължават да доказват омразата си към мюсюлманската общност в България, и които тя никога няма да допусне за свои водачи. Призоваваме висшите държавници да подходят с отговорно държавническо поведение за недопускане на експерименти, като да се търсят и обвиняват религиозни лидери само заради това, че проповядват исляма, което е част от конституционно гарантираното право – правото на вероизповедание.

6. Изразяваме нашата тревожност и опасения, че в нашата родина се провежда умишлена и тенденциозна  политика на ограничаване правата на мюсюлманите, желание и успешни опити за дискридитиране и оронване достойнството и авторитета на личности и на Изповеданието, което за наше огромно съжаление и разочарование се случва в държава пълноправен член на ЕС.

Етикети:снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Имамите от област Смолян са разтревожени относно последните събития в Мюсюлманското изповедание
14.03.2011 | 15:56
889
снимка: teacher.bg

На 14.03.2011г. (понеделник), в Централната джамия на гр. Смолян, под ръководството на Районно мюфтийство гр. Смолян, се проведе Редовно заседание на имамите от цялата област. Специални гости на форума бяха Председателя на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) г-н Шабанали Ахмед и Районния мюфтия на Кърджали Бейхан Мехмед. На заседанието имамите обсъдиха следните точки: 1. Обсъждане Решението на СГС от 24.02.2011г. във връзка с проведената ИНМК на 12.02.2011г. в гр. София. 2. Анализ на Актуалното състояние на Мюсюлманското изповедание: а)  юридическо състояние; б) финансово и имуществено състояние; в) състоянието и позицията на мюсюлманската общност по отношение на кризата в Изповеданието. 3.     Предложения и решения. Районния мюфтия на гр. Смолян Неджми Дъбов направи кратка хронология на събитията в Изповеданието през последната година и причините довели до провеждането на Извънредна национална мюсюлманска конференция през февруари, с която всички мюсюлмани в България се надяваха да се сложи край на предизвикания от страна на Генджев и неговите кукловоди хаос в мюсюлманската общност. Шабанали Ахмед пък изтъкна мотивите, с които СГС отказва да впише проведената конференция, като в тях се посочва, че такава може да свика само ВМДС на Генджев, който обаче на практика не съществува и е с отдавна изтекъл мандат. Така имамите се обединиха около мнението, че посредством нарочно създадената парадоксална и абсурдна ситуация, се цели потъпкване и ограничаване правата на мюсюлманите в България, тяхното капсуловане и изолиране от обществения живот, като изразиха възмущение, че държавата е напълно безразлична към жизненоважни проблеми на своите граждани. Имамите също така изразиха своето недоволство срещу престъпленията на хулиганите на Генджев, които необезпокоявани влизат с взлом във вакъфски имоти и започват да се разпореждат с тях, като органите на реда дори им оказват съдействие в тези криминални деяния. Изразявайки позицията на хилядите мюсюлмани, които представляват, имамите от област Смолян са категорични, че всяко посегателство срещу техен религиозен лидер, колега или имущество ще се третира като посегателство и накърняване правата на цялата мюсюлманска общност. На заседанието се поставиха много предложения за решаване и излизане от умишлено създадената криза в Изповеданието, като Председателя на ВМС   г-н Ахмед обеща, че след като се съберат решенията от заседанията във всички районни мюфтийства, всички те ще бъдат разгледани на следващото заседание на Съвета и ще се начертаят конкретни мерки и действия за решаването на този казус. Религиозните лидери от областта приеха декларация, в която обобщиха проблемите и предизвикателствата, пред които е изправена мюсюлманската общност не само в района, но и в цялата страна, като за пореден път изразиха надежда, че институциите може би най-после ще обърнат някакво внимание на 1/5 от свои данъкоплатци. Декларацията бе подписана от 70 имами в област Смолян.

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА

ИМАМИТЕ КЪМ РАЙОННО МЮФТИЙСТВО СМОЛЯН, ПРИЕТА НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 14. 03. 2011г. В ЦЕНТРАЛНАТА ДЖАМИЯ

В ГР. СМОЛЯН

По повод създадената абсурдна и безпрецедентна ситуация в Мюсюлманското изповедание във връзка с поредния отказ да се зачете демократично изразения  вот на мюсюлманската общност в Р България, ние, имамите от област Смолян, като религиозни водачи на десетки хиляди мюсюлмани, изразявайки тяхната позиция и воля, Декларираме:

1.   Категорично заставаме и подкрепяме Ръководството на мюсюлманите в Р България, избрано на Извънредната национална мюсюлманска конференция от 12.02.2011г. в гр. София.

2. Никога не ще допуснем в мюсюлманските структури от региона да бъдат поставени и наложени хора, които не са желани от мюсюлманската общност и които явно и безкомпромисно са потъпквали правата на тази общност, като заявяваме, че ще направим всичко възможно в рамките на закона, това да не се случи и в останалата част на страната.

3. Изразяваме нашето възмущение и безпокойство, относно разпространената през изминалата седмица провокативна информация от висши държавници, че на територията на нашата област се насажда религиозна и етническа нетърпимост от наши колеги и водачи, с което се цели инкриминирането им като религиозни дейци. Ние като имами, които постоянно сме в джамиите, остро се противопоставяме срещу подобно лъжливо и недоказано твърдение към нашите колеги и водачи, които са  неразделна и жизненоважна част от мюсюлманската общност, като подобни провокации за напред ще бъдат третирани като обида за цялата мюсюлманска общност.

4. Отправяме апел към компетентните държавни институции, както и към българското общество да направят преценка кой форум е демократичен и изразява волята на мюсюлманите в Р България: Националната мюсюлманска конференция от 12. 02. 2011г., на която 900 делегати, упълномощени от над един милион мюсюлмани от цялата страна, избраха ръководство на Изповеданието, или заседанието на 25 души, упълномощени единствено от Генджев, болшинството, от които не са членове на неговото ВМДС?

5. Призоваваме Държавните институции да се съобразят с желанието и вота на над 1 млн. мюсюлмани и да оттеглят своята подкрепа от лицата, които със своите действия са доказали и продължават да доказват омразата си към мюсюлманската общност в България, и които тя никога няма да допусне за свои водачи. Призоваваме висшите държавници да подходят с отговорно държавническо поведение за недопускане на експерименти, като да се търсят и обвиняват религиозни лидери само заради това, че проповядват исляма, което е част от конституционно гарантираното право – правото на вероизповедание.

6. Изразяваме нашата тревожност и опасения, че в нашата родина се провежда умишлена и тенденциозна  политика на ограничаване правата на мюсюлманите, желание и успешни опити за дискридитиране и оронване достойнството и авторитета на личности и на Изповеданието, което за наше огромно съжаление и разочарование се случва в държава пълноправен член на ЕС.Последни новини
Условна присъда за кмета на Бърчево
Народният представител д-р Даниела Дариткова беше на посещение в Чепинци
На лъжата краката са къси, г-н Пехливанов!
Първият вестник на Рудозем – кое как беше.. (1 част)
Хванаха кмета на Бърчево зад волана с 2.27 промила
Първият вестник на Рудозем – кое как беше..
Петима от чепинските хокеисти с повиквателна за националния отбор
Какво се случи с безплатния интернет, г-н Пехливанов?
Грипната ваканция за учениците е удължена до вторник
Какво се случва с ул. Трамповска, г-н Пехливанов?