Манипулацията: ток, енергия, монополи. Или много патетика – малко интереси.

Бележката ми е изградена на един прост въпрос, който не чувам да се задава. Именно:  за мен като консуматор на енергия, кое е по-важно? Да имам евтин ток или енергийната ми сметка да не ме натоварва? „Евтин ток” на киловат час не значи по-малка сметка за консумирана електроенергия. Защото енергийната консумация у нас (и битова и промишлена) се характеризира с 5 до 10 пъти по-ниска ефективност от тази в ЕС.  Т.е. за да сме конкурентоспособни на отвореният европейски пазар, при сегашният модел на консумация енергийните ресурси трябва да са 5 - 10 пъти по-евтини от тези в ЕС. При Газ и петролни продукти сме на европейски цени. Тока е малко по-евтин. Но като сметнем не ефективността на консумацията, се оказва, че енергийните ни сметки са твърде солени. И това си личи по цените на продукцията. Настигнахме твърде близо европейските цени, а доходите са много далече. Така, ако погледнем реалният си интерес на енерго потребители изведнъж ще се окаже, че за нас е от изключително значение да модернизираме и бита и производството си. Защото привеждане на енергийната ефективност съобразно европейските практики означава да намалим 3 до 5 пъти консумацията на енергия. Т.е. при този вариант, дори трикратно повишаване цените на тока –най-малко - няма да повиши реално сметките които плащаме . Така, ако инвестираме половината от свързаните инфраструктурни разходи обезпечаващи функционирането на АЕЦ Белене именно в модернизация на битовата и индустриално консумация, ние освен че ще запазим равнището на енергийни разходи за бит и промишленост, но и ще се окажем с модернизирана икономика и рязко повишено качество на обитаваната среда. От тази гледна точка, залагането на АЕЦ Белене е на практика залагане на стратегия на планирано изоставане в технологичната модернизация на страната. Най-малкото защото предварително се отказваме от един стратегически важен отрасъл, който е потенциално достъпен за България и българският капитал. И той е вклиняването в производството на съоръжения и технологии за ВЕИ. Докато още отсега е ясно, че нямаме никакъв шанс да станем производители и доставчици на атомно оборудване. Още два момента отсъстват от дискусионното поле. И той е – какво правим с отработеното ядрено гориво от една страна. От друга – дългосрочната съпоставка на цените на различните енергоизточници. По първият въпрос, предвид европейската директива, следва да изградим в страната система за складиране на отработеното гориво. Което предполага огромно социално напрежение, защото още от сега е ясно, че няма община, която доброволно да се съгласи на територията й да се складира отработено ядрено гориво. Вторият въпрос е още по-важен. В момента е вярно, че цената на ел.ток от фотоволтаици е най-висока. Но предвид скокообразният ръст на производството, като минимум се очаква цената на инсталиран киловат час да падне от минимум 2, до 3 пъти (съобразно обещанието на Президента Обама  за изпреварващо финансиране в областта на технологиите за преобразуване на слънчевата енергия).  По аналогичен начин ще се развиват и ценовите равнища в другите типове ВЕИ. Този процес е наблюдаван многократно досега в историята на развитие на технологиите – в момента, в който традиционните започнат да се изчерпват като икономическа възможност, започва нарастване производството по нови технологии и при достигане даден праг на масовост, тези технологии с пъти повишават ефективността си. В момента сме именно около този праг. АЕЦ технологиите започват да стават все по-скъпи по три причини – мерки за безопасност на съоръженията, цена за съхраняване на отработеното гориво и цена на урана. На практика, ако трябва да опиша ситуацията, то все едно да инвестираме в производството на омнибуси, когато новите технологии са принципно ясни. Същевременно, възможностите за износ рязко намаляват, защото до 2023г. Турция планира да пусне в експлоатация три Атомни централи с 15000 мвт. инсталирана мощност . И още нещо, което практически отсъства от дебата. Създаването на още един монополист в средносрочен аспект. И за да не съм голословен, вижте поведението и цените на Лукойл днес, за да си представите поведението и цените на АЕЦ Белене утре. Така, от гледна точка на обикновен енерго потребител, целият дебат у нас за АЕЦ Белене е чиста манипулация. Най-малкото защото ШЕСТ години след принципното решение за строежа излезе един цялостен материал, който на база комплексен анализ систематизира прогнозни цени на строителство и на тока (http://ime.bg/var/images/NPS_Belene_Assesment_WTD.pdf) . Нещо, което за всеки бизнес е първата работа. Но не и за държавата и нейните чиновници! Срещу цифрите на ИПИ стоят само лозунги и заклинания за светлото бъдеще..... Иво Димитров
Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Манипулацията: ток, енергия, монополи. Или много патетика – малко интереси.
09.04.2011 | 00:04
1217
снимка: teacher.bg

Бележката ми е изградена на един прост въпрос, който не чувам да се задава. Именно:  за мен като консуматор на енергия, кое е по-важно? Да имам евтин ток или енергийната ми сметка да не ме натоварва? „Евтин ток” на киловат час не значи по-малка сметка за консумирана електроенергия. Защото енергийната консумация у нас (и битова и промишлена) се характеризира с 5 до 10 пъти по-ниска ефективност от тази в ЕС.  Т.е. за да сме конкурентоспособни на отвореният европейски пазар, при сегашният модел на консумация енергийните ресурси трябва да са 5 - 10 пъти по-евтини от тези в ЕС. При Газ и петролни продукти сме на европейски цени. Тока е малко по-евтин. Но като сметнем не ефективността на консумацията, се оказва, че енергийните ни сметки са твърде солени. И това си личи по цените на продукцията. Настигнахме твърде близо европейските цени, а доходите са много далече. Така, ако погледнем реалният си интерес на енерго потребители изведнъж ще се окаже, че за нас е от изключително значение да модернизираме и бита и производството си. Защото привеждане на енергийната ефективност съобразно европейските практики означава да намалим 3 до 5 пъти консумацията на енергия. Т.е. при този вариант, дори трикратно повишаване цените на тока –най-малко - няма да повиши реално сметките които плащаме . Така, ако инвестираме половината от свързаните инфраструктурни разходи обезпечаващи функционирането на АЕЦ Белене именно в модернизация на битовата и индустриално консумация, ние освен че ще запазим равнището на енергийни разходи за бит и промишленост, но и ще се окажем с модернизирана икономика и рязко повишено качество на обитаваната среда. От тази гледна точка, залагането на АЕЦ Белене е на практика залагане на стратегия на планирано изоставане в технологичната модернизация на страната. Най-малкото защото предварително се отказваме от един стратегически важен отрасъл, който е потенциално достъпен за България и българският капитал. И той е вклиняването в производството на съоръжения и технологии за ВЕИ. Докато още отсега е ясно, че нямаме никакъв шанс да станем производители и доставчици на атомно оборудване. Още два момента отсъстват от дискусионното поле. И той е – какво правим с отработеното ядрено гориво от една страна. От друга – дългосрочната съпоставка на цените на различните енергоизточници. По първият въпрос, предвид европейската директива, следва да изградим в страната система за складиране на отработеното гориво. Което предполага огромно социално напрежение, защото още от сега е ясно, че няма община, която доброволно да се съгласи на територията й да се складира отработено ядрено гориво. Вторият въпрос е още по-важен. В момента е вярно, че цената на ел.ток от фотоволтаици е най-висока. Но предвид скокообразният ръст на производството, като минимум се очаква цената на инсталиран киловат час да падне от минимум 2, до 3 пъти (съобразно обещанието на Президента Обама  за изпреварващо финансиране в областта на технологиите за преобразуване на слънчевата енергия).  По аналогичен начин ще се развиват и ценовите равнища в другите типове ВЕИ. Този процес е наблюдаван многократно досега в историята на развитие на технологиите – в момента, в който традиционните започнат да се изчерпват като икономическа възможност, започва нарастване производството по нови технологии и при достигане даден праг на масовост, тези технологии с пъти повишават ефективността си. В момента сме именно около този праг. АЕЦ технологиите започват да стават все по-скъпи по три причини – мерки за безопасност на съоръженията, цена за съхраняване на отработеното гориво и цена на урана. На практика, ако трябва да опиша ситуацията, то все едно да инвестираме в производството на омнибуси, когато новите технологии са принципно ясни. Същевременно, възможностите за износ рязко намаляват, защото до 2023г. Турция планира да пусне в експлоатация три Атомни централи с 15000 мвт. инсталирана мощност . И още нещо, което практически отсъства от дебата. Създаването на още един монополист в средносрочен аспект. И за да не съм голословен, вижте поведението и цените на Лукойл днес, за да си представите поведението и цените на АЕЦ Белене утре. Така, от гледна точка на обикновен енерго потребител, целият дебат у нас за АЕЦ Белене е чиста манипулация. Най-малкото защото ШЕСТ години след принципното решение за строежа излезе един цялостен материал, който на база комплексен анализ систематизира прогнозни цени на строителство и на тока (http://ime.bg/var/images/NPS_Belene_Assesment_WTD.pdf) . Нещо, което за всеки бизнес е първата работа. Но не и за държавата и нейните чиновници! Срещу цифрите на ИПИ стоят само лозунги и заклинания за светлото бъдеще..... Иво Димитров

Последни новини
Благодарствено писмо към "Омелия" ЕООД
Местната коалиция внася докладна в ОБС Рудозем във връзка с подписка на жителите на кварталите Койнарци, Долен Рудозем и Падала
Поредно "признание" за "добре свършената" работа от Община Рудозем. Този път от АПИ!
Писмо-обръщение на украинските българи към българските граждани и към българските институции
Хубава работа, ама рудоземска!
Рибница, като център на вселената!
Да повдигнем мъглата и премахнем объркването
Практическите мерки за безопасност в СИК по време на избори
На кого служи Мюсюлманското вероизповедание?!
Добри постижения за чепинските хокеисти от турнири през септември