Най-нисък коефициент на престъпност се отчита на територията на ОДМВР – Смолян от началото на годината

Днес от 10:00 часа в ОДМВР-Смолян се проведе брифинг, на който бе предоставена информация за състоянието на престъпността и резултатите от работата на ОДМВР-Смолян от началото на годината. Директорът на ОДМВР-Смолян – ст.комисар Николай Димов и началниците на отдели „Криминална полиция“, „Охранителна полиция“ и „Разследване“ представиха пред медиите данни за резултатите от работата на полицейските служители.

Най-нисък коефициент на престъпност се отчита на територията на ОДМВР – Смолян от началото на годината. При среден коефициент 932 престъпления на 100 хил.жители за страната, за областта той е 412 престъпления на 100 хил.жители. Статистиката сочи спад на регистрираните престъпления за десетте месеца от началото на 2018г. на територията, обслужвана от ОДМВР-Смолян. От 712 същия период на  2017, за тази година те са 564, което е със 148 по-малко. Криминалните престъпления са намалели от 600 на 484, а икономическите от 112 на 80.  Традиционно високо се запазва нивото на разкриваемост на престъпленията  62,81%, при средна за страната 44,21%.  Престъпленията срещу личността са 24, при 39 за същия период на миналата година. Регистрирани са едно убийство, един опит за убийство, едно блудство, телесните повреди са 17, няма извършени изнасилвания. С 9.5% е намалял броят на общоопасните престъпления, които от 304 за 2017г. от началото на тази година са регистрирани 275, като процента разкриваемост е 78,18. Приоритет в работата на ОДМВР – Смолян са предотвратяването и разкриването на т.нар.наркопрестъпления – разпространение, държане, засяване и отглеждане на наркотични вещества. Двойно е увеличението на случаите на разпространение на наркотици – от 3 на 6, като по всички извършителите са установени. Случаите на държане на намалели от 64 на 47. Установени са и три случая на засяване и отглеждане, като за същия период на миналата година няма такива констатирани. Престъпленията по транспортна също са във фокуса на работа на служителите от ОДМВР-Смолян. За десетте месеца на 2018г. те са 163 при 182 за 2017г. увеличен е броя на ранените с девет / от 7 на 16/, а загиналите са четирима, при шест за същия период на 2017г. Установени са 85 случая при които водачи са управлявали автомобил след употреба на алкохол и 46 – след употреба на наркотични вещества. 11 са управлявали без да притежават свидетелство за управление на МПС или в срока на изтърпяване на наказание „Лишаване от правоуправление“.  Голяма част от усилията на служителите са насочени към противодействие на контрабандата – държане на акцизни стоки без бандерол, който се изисква по закон. 56 са констатираните случаи от началото на годината, при 69 за същия период на 2017г. по 47 от тях са образувани административни преписки, а по останалите 9 – досъдебни производства. Общо задържаните количества са 558879къса цигари / около 28000 кутии/, 88кг.тютюн за пушене и 915 литра алкохол. При един от случаите са задържани 55 мастербокса цигари на стойност 192 000лв. Досъдебното производство, образувано по този случай е приключено в рамките на около месец и материалите са изпратени в Окръжна прокуратура – Смолян с мнение за предаване на съд на обвиняемите лица.

От началото на годината до настоящия момент за обявени за издирване 95 лица, от които 57 за издирени. С мярка „Задържане под стража“ са  обявени 6 лица, които са издирени. Те касаят случаи, при които осъдени се укриват от изтърпяване на наказания. 7 малолетни и непълнолетни са били обявени за издирване с мярка „Задържане“ по молба на близките им. Във всички случаи се касае за лица избягали от дома си и след като са издирени са предадени на семействата им. С мярка „Принудително довеждане“ са обявени 2 лица, които към момента не са установени. С мярка „Установяване на адрес“ Са обявени 67 лица, от които 35 са издирени. Последните две категории са обявени от органите по разследването в рамките на висящи наказателни производства.

По линия на контрол на общоопасните средства, според полицейската  статистика в ОДМВР – Смолян се водят 3860лица, притежаващи огнестрелно оръжие. 6394бр. единици огнестрелно оръжие се водят на отчет.. 2993 лица са подали уведомление в съответната структура на МВР за притежаване на неогнестрелно оръжие. 

Във връзка с противодействието на конвенционалната престъпност в изпълнение на указанията на Министерството на вътрешните работи в ОДМВР- Смолян е създадена организация за периодични посещения и организиране на приемни дни в населените места, различни от административните  центрове на РУ. Срещите с граждани се провеждат от полицейски и младши-полицейски инспектори Началниците на РУ. Организирани са общо 4 325 приемни дни. Наред с описаните по-горе срещи ежемесечно в ОДМВР се сформират мобилни екипи от служители от ОП,КП и ИП, които посещават отделни населени места в които няма постоянно полицейско присъствие при които посещения се извършват обходи на населеното място,срещи и разговори с жителите,срещи и разговори с кметовете  на населените места за идентифициране и решаване на проблеми на местното сигурност и ОР. За отчетния период от мобилните екипи  са посетили 65 населени места и са провери 335 срещи.

На проведения брифинг беше предоставена и информация относно състоянието на пътната безопасност в областта. Беше отчетено намаление на броя на ПТП-344 срещу 402 бр. и броя на убитите при ПТП-4 срещу 6,както и увеличение при броя на ранените граждани-99 срещу 90.

Особен акцент беше поставен върху цялостната превантивна дейност на служителите на ОДМВР - като се засегнаха различните инициативи насочени спрямо подрастващите и младежите в училищна възраст, спрямо самотноживеещите и възрастни хора както и превантивните инициативи свързани с пътната безопасност. Коментиран беше въпроса за изпратените 363 бр. Сигнални писма на основание чл.66 от ЗМВР до стопаните на пътищата в областта,както и връчените 274 бр.писмени разпореждания на основание чл.64 от ЗМВР.

Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Най-нисък коефициент на престъпност се отчита на територията на ОДМВР – Смолян от началото на годината
07.11.2018 | 18:48
12649
снимка: teacher.bg

Днес от 10:00 часа в ОДМВР-Смолян се проведе брифинг, на който бе предоставена информация за състоянието на престъпността и резултатите от работата на ОДМВР-Смолян от началото на годината. Директорът на ОДМВР-Смолян – ст.комисар Николай Димов и началниците на отдели „Криминална полиция“, „Охранителна полиция“ и „Разследване“ представиха пред медиите данни за резултатите от работата на полицейските служители.

Най-нисък коефициент на престъпност се отчита на територията на ОДМВР – Смолян от началото на годината. При среден коефициент 932 престъпления на 100 хил.жители за страната, за областта той е 412 престъпления на 100 хил.жители. Статистиката сочи спад на регистрираните престъпления за десетте месеца от началото на 2018г. на територията, обслужвана от ОДМВР-Смолян. От 712 същия период на  2017, за тази година те са 564, което е със 148 по-малко. Криминалните престъпления са намалели от 600 на 484, а икономическите от 112 на 80.  Традиционно високо се запазва нивото на разкриваемост на престъпленията  62,81%, при средна за страната 44,21%.  Престъпленията срещу личността са 24, при 39 за същия период на миналата година. Регистрирани са едно убийство, един опит за убийство, едно блудство, телесните повреди са 17, няма извършени изнасилвания. С 9.5% е намалял броят на общоопасните престъпления, които от 304 за 2017г. от началото на тази година са регистрирани 275, като процента разкриваемост е 78,18. Приоритет в работата на ОДМВР – Смолян са предотвратяването и разкриването на т.нар.наркопрестъпления – разпространение, държане, засяване и отглеждане на наркотични вещества. Двойно е увеличението на случаите на разпространение на наркотици – от 3 на 6, като по всички извършителите са установени. Случаите на държане на намалели от 64 на 47. Установени са и три случая на засяване и отглеждане, като за същия период на миналата година няма такива констатирани. Престъпленията по транспортна също са във фокуса на работа на служителите от ОДМВР-Смолян. За десетте месеца на 2018г. те са 163 при 182 за 2017г. увеличен е броя на ранените с девет / от 7 на 16/, а загиналите са четирима, при шест за същия период на 2017г. Установени са 85 случая при които водачи са управлявали автомобил след употреба на алкохол и 46 – след употреба на наркотични вещества. 11 са управлявали без да притежават свидетелство за управление на МПС или в срока на изтърпяване на наказание „Лишаване от правоуправление“.  Голяма част от усилията на служителите са насочени към противодействие на контрабандата – държане на акцизни стоки без бандерол, който се изисква по закон. 56 са констатираните случаи от началото на годината, при 69 за същия период на 2017г. по 47 от тях са образувани административни преписки, а по останалите 9 – досъдебни производства. Общо задържаните количества са 558879къса цигари / около 28000 кутии/, 88кг.тютюн за пушене и 915 литра алкохол. При един от случаите са задържани 55 мастербокса цигари на стойност 192 000лв. Досъдебното производство, образувано по този случай е приключено в рамките на около месец и материалите са изпратени в Окръжна прокуратура – Смолян с мнение за предаване на съд на обвиняемите лица.

От началото на годината до настоящия момент за обявени за издирване 95 лица, от които 57 за издирени. С мярка „Задържане под стража“ са  обявени 6 лица, които са издирени. Те касаят случаи, при които осъдени се укриват от изтърпяване на наказания. 7 малолетни и непълнолетни са били обявени за издирване с мярка „Задържане“ по молба на близките им. Във всички случаи се касае за лица избягали от дома си и след като са издирени са предадени на семействата им. С мярка „Принудително довеждане“ са обявени 2 лица, които към момента не са установени. С мярка „Установяване на адрес“ Са обявени 67 лица, от които 35 са издирени. Последните две категории са обявени от органите по разследването в рамките на висящи наказателни производства.

По линия на контрол на общоопасните средства, според полицейската  статистика в ОДМВР – Смолян се водят 3860лица, притежаващи огнестрелно оръжие. 6394бр. единици огнестрелно оръжие се водят на отчет.. 2993 лица са подали уведомление в съответната структура на МВР за притежаване на неогнестрелно оръжие. 

Във връзка с противодействието на конвенционалната престъпност в изпълнение на указанията на Министерството на вътрешните работи в ОДМВР- Смолян е създадена организация за периодични посещения и организиране на приемни дни в населените места, различни от административните  центрове на РУ. Срещите с граждани се провеждат от полицейски и младши-полицейски инспектори Началниците на РУ. Организирани са общо 4 325 приемни дни. Наред с описаните по-горе срещи ежемесечно в ОДМВР се сформират мобилни екипи от служители от ОП,КП и ИП, които посещават отделни населени места в които няма постоянно полицейско присъствие при които посещения се извършват обходи на населеното място,срещи и разговори с жителите,срещи и разговори с кметовете  на населените места за идентифициране и решаване на проблеми на местното сигурност и ОР. За отчетния период от мобилните екипи  са посетили 65 населени места и са провери 335 срещи.

На проведения брифинг беше предоставена и информация относно състоянието на пътната безопасност в областта. Беше отчетено намаление на броя на ПТП-344 срещу 402 бр. и броя на убитите при ПТП-4 срещу 6,както и увеличение при броя на ранените граждани-99 срещу 90.

Особен акцент беше поставен върху цялостната превантивна дейност на служителите на ОДМВР - като се засегнаха различните инициативи насочени спрямо подрастващите и младежите в училищна възраст, спрямо самотноживеещите и възрастни хора както и превантивните инициативи свързани с пътната безопасност. Коментиран беше въпроса за изпратените 363 бр. Сигнални писма на основание чл.66 от ЗМВР до стопаните на пътищата в областта,както и връчените 274 бр.писмени разпореждания на основание чл.64 от ЗМВР.


Последни новини
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем