Недялко Славов: „Нашата цел е колкото се може по-бързо да отворим пункта и работата ни по този проект е приоритетна”

В сградата на Областна администрация Смолян се проведе обществено обсъждане на Подробни устройствени планове на ГКПП „Рудозем-Ксанти”. Участваха областният управител на област Смолян Недялко Славов, заместник-областните управители Андриян Петров и Тодор Бозуков, кметът на община Рудозем Румен Пехливанов, арх. Андон Иванов – консултант по проекта за ГКПП „Рудозем-Ксанти”, бивш главен архитект на община Рудозем и част от проектантските екипи, които през годините са имали отношение към проектирането на граничния пункт, представители от РД „Гранична полиция”- Смолян, инж. Екатерина Гаджева – директор на РИОСВ-Смолян, експертите от Областна администрация Смолян инж. Момчил Караиванов и инж. Емил Миланов, журналисти и други заинтересовани лица.

Областният управител Недялко Славов откри общественото обсъждане, като представи извървените процедури и въведе присъстващите в предстоящото. „От тук нататък предстои подробните устройствени планове с всички съгласувателни писма да бъдат входирани за одобрение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и, аз се надявам, в най-кратък срок благоустройствените планове да бъдат одобрени, за да преминем към същинското работно проектиране на тези обекти.” Славов изрази своите благодарности към всички регионални държавни структури за добрата съвместна работа. „Това потвърди аргументацията, която имахме в самото начало, че тук на местно ниво, ако областният управител бъде определен за възложител на този обект, сроковете ще бъдат съкратени до минимум. Нещо, което до момента успяваме да докажем с конкретни действия.”

Арх. Иванов представи подробна техническа информация, свързана с бъдещата площадка на граничния пункт и с подходния път към него.

Областният управител допълни: „Стъпвайки на текста от спогодбата, този пункт се предвижда за всички видове пътници и товари и ние сме проучили изискванията на всички заинтересовани ведомства и институции, които имат отношение към функционирането на гранично-пропускателния пункт. Ние предвиждаме по четири ленти в посока Гърция и четири ленти в посока България – едната е за леки коли, втората е за автобуси, третата е за тежкотоварни превозни средства и има една резервна лента при големи натоварвания.”, обясни Славов, като нагледно посочи върху схемата, както местоположението на пътните ленти и пункта, така и обслужващите и помощни сгради за персонала, който ще работи там. Той обясни, че ще бъдат изградени, както канал за дезинфекция, който е задължителен според изискванията за всички ГКПП-ве, през които преминава товарен трафик, така и хале за пълна щателна проверка на МПС-та, според изискванията на Агенция „Митници”. „В територията на пункта наклонът е 0%, а тази допълнителна серпентина се наложи да бъде изградена заради товарния трафик, който желаем да преминава през пункта.”, допълни Славов, посочвайки серпентината на чертежа.

Относно въпроса за собствеността на имотите, върху които ще бъде изграден пункта и подходния път към него, всички те са държавна собственост с изключение на един, който е собственост на община Рудозем. Във връзка с това областният управител благодари на Румен Пехливанов, в качеството му на кмет, че общината безвъзмездно предоставя имота, за да могат да продължат  процедурите по изграждането.

Арх.Андон Иванов изясни въпросите, свързани с електрозахранването на пункта.

Славов представи сроковете, които преследва: „Нашата цел е до края на годината да имаме избрани изпълнители за строителство, като това важи и за мен в качеството ми на възложител за ГКПП, АПИ от българска страна, като възложител на обект обходен път на Рудозем и Средногорци-Рудозем и Гръцката пътна агенция, като възложител на обекта от границата до Димарио. Като възложител по този обект, ни предстои одобрение на подробния устройствен план от страна на МРРБ, следва процедура по обществена поръчка за възлагане на работни проекти, съответно изпълнението им. Паралелно с това ние подготвяме проектното предложение, което до 30 март трябва да бъде внесено в Секретариата в Солун. Очаквам сключване на договор за финансиране най-късно май месец, което на нас ще ни даде основание в момента, в който са съгласувани и одобрени работните проекти да обявяваме обществена поръчка за избор на строител. Аз считам, че съвсем реално изпълнимо и постижимо е в края на годината да имаме подписан договор за строителство и такава е нашата цел.”

Кмета на Рудозем Румен Пехливанов благодари на областният управител и на всички държавни институции, които дават пример как могат да работят съвместно, когато преследват обща кауза. Пожела успех на областния управител в начинанията по възлагане на обществените поръчки. Изрази благодарността от страна на институцията, която представлява, за активната работа по обходния път на Рудозем и пътя Рудозем-Средногорци. „В хода на работата, каквото се наложи, аз давам гаранции от страна на община Рудозем, че изцяло ще подкрепим проекта. С общинския съвет имаме единодушие по въпроса, така, че никакви административни проблеми не съзирам в бъдеще време.”, засвидетелства Пехливанов.

„Нашата цел е колкото се може по-бързо да отворим пункта и работата ни по този проект е приоритетна.”, областният управител добави в заключение.

© пресцентър на Областна администрация - Смолян

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Недялко Славов: „Нашата цел е колкото се може по-бързо да отворим пункта и работата ни по този проект е приоритетна”
03.03.2016 | 13:05
1666
снимка: teacher.bg

В сградата на Областна администрация Смолян се проведе обществено обсъждане на Подробни устройствени планове на ГКПП „Рудозем-Ксанти”. Участваха областният управител на област Смолян Недялко Славов, заместник-областните управители Андриян Петров и Тодор Бозуков, кметът на община Рудозем Румен Пехливанов, арх. Андон Иванов – консултант по проекта за ГКПП „Рудозем-Ксанти”, бивш главен архитект на община Рудозем и част от проектантските екипи, които през годините са имали отношение към проектирането на граничния пункт, представители от РД „Гранична полиция”- Смолян, инж. Екатерина Гаджева – директор на РИОСВ-Смолян, експертите от Областна администрация Смолян инж. Момчил Караиванов и инж. Емил Миланов, журналисти и други заинтересовани лица.

Областният управител Недялко Славов откри общественото обсъждане, като представи извървените процедури и въведе присъстващите в предстоящото. „От тук нататък предстои подробните устройствени планове с всички съгласувателни писма да бъдат входирани за одобрение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и, аз се надявам, в най-кратък срок благоустройствените планове да бъдат одобрени, за да преминем към същинското работно проектиране на тези обекти.” Славов изрази своите благодарности към всички регионални държавни структури за добрата съвместна работа. „Това потвърди аргументацията, която имахме в самото начало, че тук на местно ниво, ако областният управител бъде определен за възложител на този обект, сроковете ще бъдат съкратени до минимум. Нещо, което до момента успяваме да докажем с конкретни действия.”

Арх. Иванов представи подробна техническа информация, свързана с бъдещата площадка на граничния пункт и с подходния път към него.

Областният управител допълни: „Стъпвайки на текста от спогодбата, този пункт се предвижда за всички видове пътници и товари и ние сме проучили изискванията на всички заинтересовани ведомства и институции, които имат отношение към функционирането на гранично-пропускателния пункт. Ние предвиждаме по четири ленти в посока Гърция и четири ленти в посока България – едната е за леки коли, втората е за автобуси, третата е за тежкотоварни превозни средства и има една резервна лента при големи натоварвания.”, обясни Славов, като нагледно посочи върху схемата, както местоположението на пътните ленти и пункта, така и обслужващите и помощни сгради за персонала, който ще работи там. Той обясни, че ще бъдат изградени, както канал за дезинфекция, който е задължителен според изискванията за всички ГКПП-ве, през които преминава товарен трафик, така и хале за пълна щателна проверка на МПС-та, според изискванията на Агенция „Митници”. „В територията на пункта наклонът е 0%, а тази допълнителна серпентина се наложи да бъде изградена заради товарния трафик, който желаем да преминава през пункта.”, допълни Славов, посочвайки серпентината на чертежа.

Относно въпроса за собствеността на имотите, върху които ще бъде изграден пункта и подходния път към него, всички те са държавна собственост с изключение на един, който е собственост на община Рудозем. Във връзка с това областният управител благодари на Румен Пехливанов, в качеството му на кмет, че общината безвъзмездно предоставя имота, за да могат да продължат  процедурите по изграждането.

Арх.Андон Иванов изясни въпросите, свързани с електрозахранването на пункта.

Славов представи сроковете, които преследва: „Нашата цел е до края на годината да имаме избрани изпълнители за строителство, като това важи и за мен в качеството ми на възложител за ГКПП, АПИ от българска страна, като възложител на обект обходен път на Рудозем и Средногорци-Рудозем и Гръцката пътна агенция, като възложител на обекта от границата до Димарио. Като възложител по този обект, ни предстои одобрение на подробния устройствен план от страна на МРРБ, следва процедура по обществена поръчка за възлагане на работни проекти, съответно изпълнението им. Паралелно с това ние подготвяме проектното предложение, което до 30 март трябва да бъде внесено в Секретариата в Солун. Очаквам сключване на договор за финансиране най-късно май месец, което на нас ще ни даде основание в момента, в който са съгласувани и одобрени работните проекти да обявяваме обществена поръчка за избор на строител. Аз считам, че съвсем реално изпълнимо и постижимо е в края на годината да имаме подписан договор за строителство и такава е нашата цел.”

Кмета на Рудозем Румен Пехливанов благодари на областният управител и на всички държавни институции, които дават пример как могат да работят съвместно, когато преследват обща кауза. Пожела успех на областния управител в начинанията по възлагане на обществените поръчки. Изрази благодарността от страна на институцията, която представлява, за активната работа по обходния път на Рудозем и пътя Рудозем-Средногорци. „В хода на работата, каквото се наложи, аз давам гаранции от страна на община Рудозем, че изцяло ще подкрепим проекта. С общинския съвет имаме единодушие по въпроса, така, че никакви административни проблеми не съзирам в бъдеще време.”, засвидетелства Пехливанов.

„Нашата цел е колкото се може по-бързо да отворим пункта и работата ни по този проект е приоритетна.”, областният управител добави в заключение.

©пресцентър на Областна администрация - Смолян

Последни новини
Тази събота продължава "Базарът за ръчна изработка и натурална продукция" в Чепинци
Обръщение на кмета на Чепинци във връзка с повишения брой на случаите на COVID-19
18 заразени с COVID-19 до този момент в Рудозем
Омар Моллов от СКХТ „Чепинци” получи повиквателна за националния отбор
Зов за помощ ...
Днес официално стартира "Базар за ръчна изработка и натурална продукция" в Чепинци
В Чепинци стартира Базар за ръчна изработка и натурална продукция
На 6 юни в гр. Рудозем се проведе информационна среща-дискусия за възможностите за дигитално земеделие в България и ползите от сдружаването за малките ферми и семейни стопанства
RUDOZEM STREET DOG RESCUE: Принудени сме да прекратим процедурите за получаване на официална регистрация за приюта за кучета и котки в Елховец
Мустафа Брахимбашев: Скоро Чепинци ще може да се похвали с редица големи придобивки