Lenovo Think Centre M75e

С инсталиран windows 7

Подходящ за офис, браузър, филми


HP Compaq 6005 Pro

С инсталиран windows 7

Подходящ за офис, браузър, филми

Недялко Славов: „След реализиране на проектите, за които вече има осигурено финансиране, област Смолян драстично ще промени своя облик и ще се радва на една от най-развитите инфраструктури”

Следвайки принципите водената  политика да бъде публична и достъпна, дейността на Областна управа да бъде оценявана от хората и контактът с тях да бъде непрестанен, областният управител Недялко Славов и заместниците му Андриян Петров и Владимир Гърбелов направиха обобщена равносметка пред медиите за работата си през изминалата една година от встъпване в длъжност.

     ”Хората оценяват по достойнство стореното и не прощават грешките. Залагам на умерен стил и достоверно отразяване на нашата работа, този подход ще следвам и за напред”, отбеляза Славов.

    „Голяма част от усилията ни през тази първа година бяха насочени към поставяне основите на реализацията на важни проекти, които тепърва ще станат видими – инвестиции в публична инфраструктура, инвестиции в пътища, водоснабдяване, трансгранична инфраструктура. След реализиране на проектите, за които вече има осигурено финансиране, област Смолян драстично ще промени своя облик и ще се радва на една от най-развитите инфраструктури в сравнение с другите административни области в страната. Реализацията само на тези инвестиции ще осмислят мандата като успешен.”, каза областният управител, като ясно изрази волята си да надгражда и развива постигнатото от първия мандат.

    Във връзка с най-стратегическия проект, а именно за ГКПП „Рудозем-Ксанти”, Славов отбеляза, че в предходния ден, на 14 май 2018г., е подадена към Агенцията по обществени поръчки процедурата за избор на строител на граничния пункт. „Очаквам в рамките на следващите работни дни, след предварителния контрол, поканата да бъде публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки и Европейския вестник, с което да се даде началото на срока за набиране на оферти за избор на строител. Успоредно с това партньорите ни от гръцка страна започнаха строителството на пътя от Димарио до границата, а третият партньор – Агенция „Пътна инфраструктура”, вече е възложил строителството на пътя Средногорци-Рудозем. За обходния път приключи процедурата с отчуждаване и отваряне на ценовите оферти на участниците. Стремежът ни е изпълнението на ангажиментите на трите партньора в проекта да вървят успоредно.”, каза областният управител, като изрази нагласа, че въпреки лекото забавяне, строителството ще върви според предвидените графици, дори и изпреварващо.

     „Основно този строителен сезон ще работим по рехабилитацията Средногорци-Рудозем. Проектът не е свързан само с рехабилитация на асфалтовата покривка, има сериозни работи свързани с взривни дейности, обрушване, изправяне на завои, строителство на тунел около 140 метра, сериозен ремонт на съоръженията, мостовете. Сроковете за изпълнение са 15 месеца, асфалтовите дейности ще се извършват следващата пролет.”, Славов не скри опасенията си, че тези сериозни строителни дейности ще затруднят движението на товарния трафик в региона. За да бъде избегнато това неудобство, той каза, че се полагат всички необходими усилия, за да бъде укрепено срутището и пътят Смолян-Мадан да бъде отворен най-късно до настъпване на зимния сезон.  

     Славов коментира развитието по най-големия Лот по Програма „Региони в растеж” на територията на нашата област – пътя Смолян-Девин-Михалково-Кричим. Той отбеляза, че за пътя от Девин до Кричим се очаква строителните дейности да започнат през настоящия строителен сезон.

     Областният управител акцентира и върху прединвестиционното проучване за трета пътна лента на пътя Смолян-Асеновград, отбелязвайки, че за развитието на региона е ключово, както отварянето на юг чрез ГКПП „Рудозем-Ксанти”, така и отварянето на север към големите икономически центрове на страната. „Процедурата е на етап оценка въздействието върху околната среда, след приключване, на която следва обявяване на обществена поръчка за инженеринг. Нашите амбиции са това да се случи в рамките на следващите няколко месеца.”

     „Асоциацията по ВиК през изминалата година проведе две общи събрания, на които бяха взети важни решения за сериозни инвестиции във водопроводната мрежа, приета бе Инвестиционната програма за 2018-та година.”, каза Славов, като добави във връзка с Втория воден цикъл на Смолян, че първата покана по новата Оперативна програма е отправена към ВиК ЕООД- Смолян и в срок до 22 май операторът трябва да подаде своето проектно предложение.

     „Говорейки за инфраструктура трябва да отбележим, че в резултат на добрата бюджетна дисциплина на правителството беше формиран излишък, от който с постановления на Министерски съвет бяха отпуснати допълнителни средства за нашите общини, които да бъдат вложени в приоритетни инфраструктурни проекти.”, отбеляза областният управител.

     В рамките на днешната пресконференция Славов не скри притесненията си, свързани с негативните демографски тенденции. Той подчерта, че усилията на него и екипа му са насочени към тяхното смекчаване и конкретната работа в тази посока е свързана, както със създаване на условия за икономическо развитие чрез реализиране на инфраструктурни проекти, така и чрез съвместна работа с образователните, културните, социалните институции, училищата и университетите, представителите на бизнеса в региона.

    В заключение областният управител каза, че ще продължава да работи принципно и безпристрастно, както с гражданите, така и с медиите, институциите, бизнеса, неправителствения сектор. Благодари на медиите за доброто взаимодействие, за безпристрастното отразяване, че са коректив, когато е необходимо, и спомагат за формирането на гражданско съзнание сред обществото.

Етикети:
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg


Lenovo Think Centre M75e
С инсталиран windows 7
Подходящ за офис, браузър, филми


HP Compaq 6005 Pro
С инсталиран windows 7
Подходящ за офис, браузър, филми

Недялко Славов: „След реализиране на проектите, за които вече има осигурено финансиране, област Смолян драстично ще промени своя облик и ще се радва на една от най-развитите инфраструктури”
16.05.2018 | 01:42
7109
снимка: teacher.bg

Следвайки принципите водената  политика да бъде публична и достъпна, дейността на Областна управа да бъде оценявана от хората и контактът с тях да бъде непрестанен, областният управител Недялко Славов и заместниците му Андриян Петров и Владимир Гърбелов направиха обобщена равносметка пред медиите за работата си през изминалата една година от встъпване в длъжност.

     ”Хората оценяват по достойнство стореното и не прощават грешките. Залагам на умерен стил и достоверно отразяване на нашата работа, този подход ще следвам и за напред”, отбеляза Славов.

    „Голяма част от усилията ни през тази първа година бяха насочени към поставяне основите на реализацията на важни проекти, които тепърва ще станат видими – инвестиции в публична инфраструктура, инвестиции в пътища, водоснабдяване, трансгранична инфраструктура. След реализиране на проектите, за които вече има осигурено финансиране, област Смолян драстично ще промени своя облик и ще се радва на една от най-развитите инфраструктури в сравнение с другите административни области в страната. Реализацията само на тези инвестиции ще осмислят мандата като успешен.”, каза областният управител, като ясно изрази волята си да надгражда и развива постигнатото от първия мандат.

    Във връзка с най-стратегическия проект, а именно за ГКПП „Рудозем-Ксанти”, Славов отбеляза, че в предходния ден, на 14 май 2018г., е подадена към Агенцията по обществени поръчки процедурата за избор на строител на граничния пункт. „Очаквам в рамките на следващите работни дни, след предварителния контрол, поканата да бъде публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки и Европейския вестник, с което да се даде началото на срока за набиране на оферти за избор на строител. Успоредно с това партньорите ни от гръцка страна започнаха строителството на пътя от Димарио до границата, а третият партньор – Агенция „Пътна инфраструктура”, вече е възложил строителството на пътя Средногорци-Рудозем. За обходния път приключи процедурата с отчуждаване и отваряне на ценовите оферти на участниците. Стремежът ни е изпълнението на ангажиментите на трите партньора в проекта да вървят успоредно.”, каза областният управител, като изрази нагласа, че въпреки лекото забавяне, строителството ще върви според предвидените графици, дори и изпреварващо.

     „Основно този строителен сезон ще работим по рехабилитацията Средногорци-Рудозем. Проектът не е свързан само с рехабилитация на асфалтовата покривка, има сериозни работи свързани с взривни дейности, обрушване, изправяне на завои, строителство на тунел около 140 метра, сериозен ремонт на съоръженията, мостовете. Сроковете за изпълнение са 15 месеца, асфалтовите дейности ще се извършват следващата пролет.”, Славов не скри опасенията си, че тези сериозни строителни дейности ще затруднят движението на товарния трафик в региона. За да бъде избегнато това неудобство, той каза, че се полагат всички необходими усилия, за да бъде укрепено срутището и пътят Смолян-Мадан да бъде отворен най-късно до настъпване на зимния сезон.  

     Славов коментира развитието по най-големия Лот по Програма „Региони в растеж” на територията на нашата област – пътя Смолян-Девин-Михалково-Кричим. Той отбеляза, че за пътя от Девин до Кричим се очаква строителните дейности да започнат през настоящия строителен сезон.

     Областният управител акцентира и върху прединвестиционното проучване за трета пътна лента на пътя Смолян-Асеновград, отбелязвайки, че за развитието на региона е ключово, както отварянето на юг чрез ГКПП „Рудозем-Ксанти”, така и отварянето на север към големите икономически центрове на страната. „Процедурата е на етап оценка въздействието върху околната среда, след приключване, на която следва обявяване на обществена поръчка за инженеринг. Нашите амбиции са това да се случи в рамките на следващите няколко месеца.”

     „Асоциацията по ВиК през изминалата година проведе две общи събрания, на които бяха взети важни решения за сериозни инвестиции във водопроводната мрежа, приета бе Инвестиционната програма за 2018-та година.”, каза Славов, като добави във връзка с Втория воден цикъл на Смолян, че първата покана по новата Оперативна програма е отправена към ВиК ЕООД- Смолян и в срок до 22 май операторът трябва да подаде своето проектно предложение.

     „Говорейки за инфраструктура трябва да отбележим, че в резултат на добрата бюджетна дисциплина на правителството беше формиран излишък, от който с постановления на Министерски съвет бяха отпуснати допълнителни средства за нашите общини, които да бъдат вложени в приоритетни инфраструктурни проекти.”, отбеляза областният управител.

     В рамките на днешната пресконференция Славов не скри притесненията си, свързани с негативните демографски тенденции. Той подчерта, че усилията на него и екипа му са насочени към тяхното смекчаване и конкретната работа в тази посока е свързана, както със създаване на условия за икономическо развитие чрез реализиране на инфраструктурни проекти, така и чрез съвместна работа с образователните, културните, социалните институции, училищата и университетите, представителите на бизнеса в региона.

    В заключение областният управител каза, че ще продължава да работи принципно и безпристрастно, както с гражданите, така и с медиите, институциите, бизнеса, неправителствения сектор. Благодари на медиите за доброто взаимодействие, за безпристрастното отразяване, че са коректив, когато е необходимо, и спомагат за формирането на гражданско съзнание сред обществото.

Последни новини
МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” работи на пълен капацитет
По данни от матурите: Най-образованите общини са в Смолянско
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - СМОЛЯН КЪМ 22.01.2019 г.
Учениците в област Смолян излизат в грипна ваканция
Продавам настолни компютри (Двуядрен 3.0 GHz, 4 GB RAM - цена: 60лв)
Горя шивашки цех в Корита
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - СМОЛЯН КЪМ 16.01.2019 г.
Бум на болни с усложнения след грипа
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - СМОЛЯН КЪМ 11.01.2019 г.
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - СМОЛЯН КЪМ 08.01.2019 г.