Областният управител Недялко Славов подчерта важността на доброто взаимодействие между регионална, държавна и общинска власт за развитието на региона

Проф.д.ик.н. Анна Недялкова – президент на ВСУ „Черноризец Храбър” и д-р Анелия Пържанова – директор на филиала в Смолян откриха курс за допълнително обучение, с който дадоха официален старт на дейността на Института за интегрирано управление на общините.

    „За нас е чест да бъдем в този регион. Не е случайно откриването на нашия нов Институт за интегрирано управление на общините да бъде тук.”, проф. д.ик.н. Анна Недялкова приветства лекторите, участниците в обучението и всички присъстващи. Тя изказа специални благодарности към областния управител Недялко Славов за подкрепата към филиала в Смолян и на д-р Пържанова за непрестанните усилия и, че успява да направи филиала едно място за стартиране на нови инициативи. „За тези години, в които сме в Смолян имаме над 3 400 наши възпитаници, с които се гордеем.”, каза проф. Недялкова и пожела успешно и ползотворно обучение.

     Областният управител Недялко Славов приветства проф.д.ик.н. Анна Недялкова,  д-р Анелия Пържанова, представителите на ВСУ „Черноризец Храбър, кметове, заместник-кметове, лектори. „Благодаря за предоставената възможност да представя кратка лекция по теми, които считам за изключително важни. Поздравявам Варненския свободен университет и филиала в Смолян затова, че са подбрали спектър от въпроси, които са от голямо значение за кметовете и представителите на местната власт. Точно е подбрано и времето за провеждането на обучението, тъй като по-голямата част от мандата на местната власт все още предстои. Всеки един от нас има с какво да обогати своя опит, да получи нови познания. Разчитам на откровен и прагматичен диалог  и  това е също част от взаимодействието между нас – институции, представители на държавна власт, на местна власт, на неправителствен сектор. Именно в доброто ни сътрудничество се крие ключът на успеха ни като регион.”  

       „Областният управител е длъжен да подпомага всяка една местна инициатива, която е в полза на гражданите на съответната община. Стремя се да подпомагам всяка една община в област Смолян, независимо от политическата принадлежност на местната власт. Важно е да се подхожда държавнически и да се подкрепят действията в защита на обществения интерес.”, отбеляза Славов, представяйки първата тема от обучителната програма днес - „Взаимодействието между регионална, държавна и общинска власт”.  

      Той засегна темата за правомощията на институцията Областен управител.    „Говорейки за нашето взаимодействие с държавните институции, ние се опитахме да въведем общи принципи и стандарти в работата на отделните служби в посока прозрачност и откритост. Мисля, че успяхме да направим държавните институции по-отзивчиви и достъпни  за гражданите. Това се потвърждава и от изследвания на независими неправителствени организации, които показват, че индексът на корупция сред държавните институции в нашия регион е сред най-ниските за страната.”

     Специално внимание отдели на политиките в областта на развитието на региона, механизмите за упражняване на контрол върху решенията на общинските съвети и посочи добрите и лошите практики. 

    Славов засегна теми, свързани с основните принципи в работата му с  държавните институции, важността на доброто взаимодействие между местната общинска власт, областния управител и правителството за постигане на добри резултати в  сферата на здравеопазване, икономика, инфраструктура, туризъм. „Много неща в нашия регион са постигнати в резултат на доброто взаимодействие между институциите и много неща са пропуснати, тогава когато тази връзка е липсвала или не е била достатъчно силна.“

     В заключение, той постави фокус върху образованието, като сфера, която в бъдеще трябва в действителност да бъде приоритет за страната ни и подчерта, че усилията на всеки, който работи в полза на общността, трябва да се оценяват, подкрепят и насърчават.

       Курсът за допълнително обучение на кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и служители в общините от Южен централен район, организиран от Института за интегрирано управление на общините към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” се провежда от 8 до 10 декември в к.к.”Пампорово”. Програмата е наситена с теми пряко свързани с местното управление, архитектура и градоустройство, комуникационно-транспортна система, проблеми и предизвикателства, електронни платформи и др. Сред лекторите са експерти от МРРБ, съдия Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд-Варна, областният управител на област Смолян Недялко Славов, преподаватели от ВСУ „Черноризец Храбър”, кметове, заместник-кметове, архитекти. По време на форума се предвиждат дискусии, споделяне на добри практики, мнения, предложения. 

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Областният управител Недялко Славов подчерта важността на доброто взаимодействие между регионална, държавна и общинска власт за развитието на региона
08.12.2016 | 23:28
2747
снимка: teacher.bg

Проф.д.ик.н. Анна Недялкова – президент на ВСУ „Черноризец Храбър” и д-р Анелия Пържанова – директор на филиала в Смолян откриха курс за допълнително обучение, с който дадоха официален старт на дейността на Института за интегрирано управление на общините.

    „За нас е чест да бъдем в този регион. Не е случайно откриването на нашия нов Институт за интегрирано управление на общините да бъде тук.”, проф. д.ик.н. Анна Недялкова приветства лекторите, участниците в обучението и всички присъстващи. Тя изказа специални благодарности към областния управител Недялко Славов за подкрепата към филиала в Смолян и на д-р Пържанова за непрестанните усилия и, че успява да направи филиала едно място за стартиране на нови инициативи. „За тези години, в които сме в Смолян имаме над 3 400 наши възпитаници, с които се гордеем.”, каза проф. Недялкова и пожела успешно и ползотворно обучение.

     Областният управител Недялко Славов приветства проф.д.ик.н. Анна Недялкова,  д-р Анелия Пържанова, представителите на ВСУ „Черноризец Храбър, кметове, заместник-кметове, лектори. „Благодаря за предоставената възможност да представя кратка лекция по теми, които считам за изключително важни. Поздравявам Варненския свободен университет и филиала в Смолян затова, че са подбрали спектър от въпроси, които са от голямо значение за кметовете и представителите на местната власт. Точно е подбрано и времето за провеждането на обучението, тъй като по-голямата част от мандата на местната власт все още предстои. Всеки един от нас има с какво да обогати своя опит, да получи нови познания. Разчитам на откровен и прагматичен диалог  и  това е също част от взаимодействието между нас – институции, представители на държавна власт, на местна власт, на неправителствен сектор. Именно в доброто ни сътрудничество се крие ключът на успеха ни като регион.”  

       „Областният управител е длъжен да подпомага всяка една местна инициатива, която е в полза на гражданите на съответната община. Стремя се да подпомагам всяка една община в област Смолян, независимо от политическата принадлежност на местната власт. Важно е да се подхожда държавнически и да се подкрепят действията в защита на обществения интерес.”, отбеляза Славов, представяйки първата тема от обучителната програма днес - „Взаимодействието между регионална, държавна и общинска власт”.  

      Той засегна темата за правомощията на институцията Областен управител.    „Говорейки за нашето взаимодействие с държавните институции, ние се опитахме да въведем общи принципи и стандарти в работата на отделните служби в посока прозрачност и откритост. Мисля, че успяхме да направим държавните институции по-отзивчиви и достъпни  за гражданите. Това се потвърждава и от изследвания на независими неправителствени организации, които показват, че индексът на корупция сред държавните институции в нашия регион е сред най-ниските за страната.”

     Специално внимание отдели на политиките в областта на развитието на региона, механизмите за упражняване на контрол върху решенията на общинските съвети и посочи добрите и лошите практики. 

    Славов засегна теми, свързани с основните принципи в работата му с  държавните институции, важността на доброто взаимодействие между местната общинска власт, областния управител и правителството за постигане на добри резултати в  сферата на здравеопазване, икономика, инфраструктура, туризъм. „Много неща в нашия регион са постигнати в резултат на доброто взаимодействие между институциите и много неща са пропуснати, тогава когато тази връзка е липсвала или не е била достатъчно силна.“

     В заключение, той постави фокус върху образованието, като сфера, която в бъдеще трябва в действителност да бъде приоритет за страната ни и подчерта, че усилията на всеки, който работи в полза на общността, трябва да се оценяват, подкрепят и насърчават.

       Курсът за допълнително обучение на кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и служители в общините от Южен централен район, организиран от Института за интегрирано управление на общините към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” се провежда от 8 до 10 декември в к.к.”Пампорово”. Програмата е наситена с теми пряко свързани с местното управление, архитектура и градоустройство, комуникационно-транспортна система, проблеми и предизвикателства, електронни платформи и др. Сред лекторите са експерти от МРРБ, съдия Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд-Варна, областният управител на област Смолян Недялко Славов, преподаватели от ВСУ „Черноризец Храбър”, кметове, заместник-кметове, архитекти. По време на форума се предвиждат дискусии, споделяне на добри практики, мнения, предложения. 

©Рудозем днес

Последни новини
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем
СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ 11 – 17 СЕПТЕМВРИ 2023Г
"СКХТ" Чепинци'' беше домакин на турнир от календара на Българска федерация по хокей на трева