Областният управител Недялко Славов подчерта важността на доброто взаимодействие между регионална, държавна и общинска власт за развитието на региона

Проф.д.ик.н. Анна Недялкова – президент на ВСУ „Черноризец Храбър” и д-р Анелия Пържанова – директор на филиала в Смолян откриха курс за допълнително обучение, с който дадоха официален старт на дейността на Института за интегрирано управление на общините.

    „За нас е чест да бъдем в този регион. Не е случайно откриването на нашия нов Институт за интегрирано управление на общините да бъде тук.”, проф. д.ик.н. Анна Недялкова приветства лекторите, участниците в обучението и всички присъстващи. Тя изказа специални благодарности към областния управител Недялко Славов за подкрепата към филиала в Смолян и на д-р Пържанова за непрестанните усилия и, че успява да направи филиала едно място за стартиране на нови инициативи. „За тези години, в които сме в Смолян имаме над 3 400 наши възпитаници, с които се гордеем.”, каза проф. Недялкова и пожела успешно и ползотворно обучение.

     Областният управител Недялко Славов приветства проф.д.ик.н. Анна Недялкова,  д-р Анелия Пържанова, представителите на ВСУ „Черноризец Храбър, кметове, заместник-кметове, лектори. „Благодаря за предоставената възможност да представя кратка лекция по теми, които считам за изключително важни. Поздравявам Варненския свободен университет и филиала в Смолян затова, че са подбрали спектър от въпроси, които са от голямо значение за кметовете и представителите на местната власт. Точно е подбрано и времето за провеждането на обучението, тъй като по-голямата част от мандата на местната власт все още предстои. Всеки един от нас има с какво да обогати своя опит, да получи нови познания. Разчитам на откровен и прагматичен диалог  и  това е също част от взаимодействието между нас – институции, представители на държавна власт, на местна власт, на неправителствен сектор. Именно в доброто ни сътрудничество се крие ключът на успеха ни като регион.”  

       „Областният управител е длъжен да подпомага всяка една местна инициатива, която е в полза на гражданите на съответната община. Стремя се да подпомагам всяка една община в област Смолян, независимо от политическата принадлежност на местната власт. Важно е да се подхожда държавнически и да се подкрепят действията в защита на обществения интерес.”, отбеляза Славов, представяйки първата тема от обучителната програма днес - „Взаимодействието между регионална, държавна и общинска власт”.  

      Той засегна темата за правомощията на институцията Областен управител.    „Говорейки за нашето взаимодействие с държавните институции, ние се опитахме да въведем общи принципи и стандарти в работата на отделните служби в посока прозрачност и откритост. Мисля, че успяхме да направим държавните институции по-отзивчиви и достъпни  за гражданите. Това се потвърждава и от изследвания на независими неправителствени организации, които показват, че индексът на корупция сред държавните институции в нашия регион е сред най-ниските за страната.”

     Специално внимание отдели на политиките в областта на развитието на региона, механизмите за упражняване на контрол върху решенията на общинските съвети и посочи добрите и лошите практики. 

    Славов засегна теми, свързани с основните принципи в работата му с  държавните институции, важността на доброто взаимодействие между местната общинска власт, областния управител и правителството за постигане на добри резултати в  сферата на здравеопазване, икономика, инфраструктура, туризъм. „Много неща в нашия регион са постигнати в резултат на доброто взаимодействие между институциите и много неща са пропуснати, тогава когато тази връзка е липсвала или не е била достатъчно силна.“

     В заключение, той постави фокус върху образованието, като сфера, която в бъдеще трябва в действителност да бъде приоритет за страната ни и подчерта, че усилията на всеки, който работи в полза на общността, трябва да се оценяват, подкрепят и насърчават.

       Курсът за допълнително обучение на кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и служители в общините от Южен централен район, организиран от Института за интегрирано управление на общините към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” се провежда от 8 до 10 декември в к.к.”Пампорово”. Програмата е наситена с теми пряко свързани с местното управление, архитектура и градоустройство, комуникационно-транспортна система, проблеми и предизвикателства, електронни платформи и др. Сред лекторите са експерти от МРРБ, съдия Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд-Варна, областният управител на област Смолян Недялко Славов, преподаватели от ВСУ „Черноризец Храбър”, кметове, заместник-кметове, архитекти. По време на форума се предвиждат дискусии, споделяне на добри практики, мнения, предложения. 

© Рудозем днес
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Областният управител Недялко Славов подчерта важността на доброто взаимодействие между регионална, държавна и общинска власт за развитието на региона
08.12.2016 | 23:28
1691
снимка: teacher.bg

Проф.д.ик.н. Анна Недялкова – президент на ВСУ „Черноризец Храбър” и д-р Анелия Пържанова – директор на филиала в Смолян откриха курс за допълнително обучение, с който дадоха официален старт на дейността на Института за интегрирано управление на общините.

    „За нас е чест да бъдем в този регион. Не е случайно откриването на нашия нов Институт за интегрирано управление на общините да бъде тук.”, проф. д.ик.н. Анна Недялкова приветства лекторите, участниците в обучението и всички присъстващи. Тя изказа специални благодарности към областния управител Недялко Славов за подкрепата към филиала в Смолян и на д-р Пържанова за непрестанните усилия и, че успява да направи филиала едно място за стартиране на нови инициативи. „За тези години, в които сме в Смолян имаме над 3 400 наши възпитаници, с които се гордеем.”, каза проф. Недялкова и пожела успешно и ползотворно обучение.

     Областният управител Недялко Славов приветства проф.д.ик.н. Анна Недялкова,  д-р Анелия Пържанова, представителите на ВСУ „Черноризец Храбър, кметове, заместник-кметове, лектори. „Благодаря за предоставената възможност да представя кратка лекция по теми, които считам за изключително важни. Поздравявам Варненския свободен университет и филиала в Смолян затова, че са подбрали спектър от въпроси, които са от голямо значение за кметовете и представителите на местната власт. Точно е подбрано и времето за провеждането на обучението, тъй като по-голямата част от мандата на местната власт все още предстои. Всеки един от нас има с какво да обогати своя опит, да получи нови познания. Разчитам на откровен и прагматичен диалог  и  това е също част от взаимодействието между нас – институции, представители на държавна власт, на местна власт, на неправителствен сектор. Именно в доброто ни сътрудничество се крие ключът на успеха ни като регион.”  

       „Областният управител е длъжен да подпомага всяка една местна инициатива, която е в полза на гражданите на съответната община. Стремя се да подпомагам всяка една община в област Смолян, независимо от политическата принадлежност на местната власт. Важно е да се подхожда държавнически и да се подкрепят действията в защита на обществения интерес.”, отбеляза Славов, представяйки първата тема от обучителната програма днес - „Взаимодействието между регионална, държавна и общинска власт”.  

      Той засегна темата за правомощията на институцията Областен управител.    „Говорейки за нашето взаимодействие с държавните институции, ние се опитахме да въведем общи принципи и стандарти в работата на отделните служби в посока прозрачност и откритост. Мисля, че успяхме да направим държавните институции по-отзивчиви и достъпни  за гражданите. Това се потвърждава и от изследвания на независими неправителствени организации, които показват, че индексът на корупция сред държавните институции в нашия регион е сред най-ниските за страната.”

     Специално внимание отдели на политиките в областта на развитието на региона, механизмите за упражняване на контрол върху решенията на общинските съвети и посочи добрите и лошите практики. 

    Славов засегна теми, свързани с основните принципи в работата му с  държавните институции, важността на доброто взаимодействие между местната общинска власт, областния управител и правителството за постигане на добри резултати в  сферата на здравеопазване, икономика, инфраструктура, туризъм. „Много неща в нашия регион са постигнати в резултат на доброто взаимодействие между институциите и много неща са пропуснати, тогава когато тази връзка е липсвала или не е била достатъчно силна.“

     В заключение, той постави фокус върху образованието, като сфера, която в бъдеще трябва в действителност да бъде приоритет за страната ни и подчерта, че усилията на всеки, който работи в полза на общността, трябва да се оценяват, подкрепят и насърчават.

       Курсът за допълнително обучение на кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и служители в общините от Южен централен район, организиран от Института за интегрирано управление на общините към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” се провежда от 8 до 10 декември в к.к.”Пампорово”. Програмата е наситена с теми пряко свързани с местното управление, архитектура и градоустройство, комуникационно-транспортна система, проблеми и предизвикателства, електронни платформи и др. Сред лекторите са експерти от МРРБ, съдия Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд-Варна, областният управител на област Смолян Недялко Славов, преподаватели от ВСУ „Черноризец Храбър”, кметове, заместник-кметове, архитекти. По време на форума се предвиждат дискусии, споделяне на добри практики, мнения, предложения. 

©Рудозем днес
Последни новини
Покана по случай Хатим – Курбан
Пехливанов обвини Бояджиев, че е наследил близо 7 млн. общински дълг
Много глупости и малко хора на откриването на празника на Рудозем
Между мелодиите в религията и дисонансите в интерпретацията им – откровено с Нихат Адемов
Поздравление от общинският ръководител на ПП „ГЕРБ“ - Рудозем по случай Курбан Байрям
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО СЛУЧАЙ КУРБАН БАЙРАМ 2019
Безплатен лунапарк ще има на 12 август за всички малчугани от Рудозем
Безплатни профилактични прегледи ще има днес и утре в сградата на МБАЛ Рудозем
ОБЯВА ЗА ОБЩИНСКО НОМИНАЦИОННО СЪБРАНИЕ НА ПП ГЕРБ - РУДОЗЕМ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ГРАД РУДОЗЕМ 2019 ГОДИНА