Община Рудозем сред най-добрите примери за усвояване на европейски фондове в областта

Според изследване „Регионални профили: показатели за развитие 2015” на Института по пазарна икономика /ИПИ/, община Рудозем се нарежда сред най-добрите примери за усвояване на европейски фондове в областта.

Изследването на ИПИ сочи, че усвояването на европейски средства от общините в област Смолян изостава спрямо средните темпове за страната, като общо изплатените средства достигат близо 53 млн.лв. към 31 януари 2015 г. Съотнесени към населението, най-добрите примери за усвояване на европейски фондове в областта са общините Смолян /28 млн.лв./, Рудозем /5 млн.лв./ и Борино /1,7 млн.лв./.

Според същото изследване в област Смолян има няколко общини, които налагат висока такса върху битовете отпадъци – това са общините Неделино /18 промила/, Девин /16 промила/ , Мадан /13 промила/ и Златоград /11 промила/. Най-ниска в областта е таксата за битови отпадъци в община Смолян – 3 промила, а в общините Доспат, Рудозем и Чепеларе ставката е в рамките на 6-7 промила. Независимо от това местните данъци в общините на Смолянска област са сравнително ниски спрямо страната.

Изследването съдържа актуални социални икономически профили на 28-те области, въз основа на 63 индикатора, както и клъстерен анализ, който групира регионите според техните сходства и различия. Изследването търси отговор на въпроса какво прави един области относително по-развити или проспериращи, а други по-бедни и изоставащи.

Анализите стъпват върху: 58 статистически показателя за социалното и икономическо развитие на областите; 6 социологически изследвания сред бизнеса и гражданите, представителни на областно ниво; Над 700 заявления по реда на ЗДОИ до всички общини; 6 регионални и 3 национални кръгли маси. Десетки регионални срещи с представители на местния бизнес, администрация, медии и общественици, както и Дългогодишно сътрудничество с БТПП, НСИ, НСОРБ и други организации.

Изследването се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

© Смолян прес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Община Рудозем сред най-добрите примери за усвояване на европейски фондове в областта
05.02.2016 | 15:36
37807
снимка: teacher.bg

Според изследване „Регионални профили: показатели за развитие 2015” на Института по пазарна икономика /ИПИ/, община Рудозем се нарежда сред най-добрите примери за усвояване на европейски фондове в областта.

Изследването на ИПИ сочи, че усвояването на европейски средства от общините в област Смолян изостава спрямо средните темпове за страната, като общо изплатените средства достигат близо 53 млн.лв. към 31 януари 2015 г. Съотнесени към населението, най-добрите примери за усвояване на европейски фондове в областта са общините Смолян /28 млн.лв./, Рудозем /5 млн.лв./ и Борино /1,7 млн.лв./.

Според същото изследване в област Смолян има няколко общини, които налагат висока такса върху битовете отпадъци – това са общините Неделино /18 промила/, Девин /16 промила/ , Мадан /13 промила/ и Златоград /11 промила/. Най-ниска в областта е таксата за битови отпадъци в община Смолян – 3 промила, а в общините Доспат, Рудозем и Чепеларе ставката е в рамките на 6-7 промила. Независимо от това местните данъци в общините на Смолянска област са сравнително ниски спрямо страната.

Изследването съдържа актуални социални икономически профили на 28-те области, въз основа на 63 индикатора, както и клъстерен анализ, който групира регионите според техните сходства и различия. Изследването търси отговор на въпроса какво прави един области относително по-развити или проспериращи, а други по-бедни и изоставащи.

Анализите стъпват върху: 58 статистически показателя за социалното и икономическо развитие на областите; 6 социологически изследвания сред бизнеса и гражданите, представителни на областно ниво; Над 700 заявления по реда на ЗДОИ до всички общини; 6 регионални и 3 национални кръгли маси. Десетки регионални срещи с представители на местния бизнес, администрация, медии и общественици, както и Дългогодишно сътрудничество с БТПП, НСИ, НСОРБ и други организации.

Изследването се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

©Смолян прес

Последни новини
Благодарствено писмо към "Омелия" ЕООД
Местната коалиция внася докладна в ОБС Рудозем във връзка с подписка на жителите на кварталите Койнарци, Долен Рудозем и Падала
Поредно "признание" за "добре свършената" работа от Община Рудозем. Този път от АПИ!
Писмо-обръщение на украинските българи към българските граждани и към българските институции
Хубава работа, ама рудоземска!
Рибница, като център на вселената!
Да повдигнем мъглата и премахнем объркването
Практическите мерки за безопасност в СИК по време на избори
На кого служи Мюсюлманското вероизповедание?!
Добри постижения за чепинските хокеисти от турнири през септември