Общинският съвет ще заседава в четвъртък

На 21.07.2016 г. /четвъртък/ ще се състои 12-то редовно заседание на Общински съвет – Рудозем. Сесията, която ще се проведе в Заседателната зала на Общинска администрация – Рудозем, ще започне в 16:00 часа.

 

Дневният ред, който ще обсъждат общинските съветници, ще е съставен от следните 6 точки:

1. Информация относно дейността на РСПБЗН гр. Рудозем през първото шестмесечие на 2016 г./вх.№150/15.07.2016 г./

2. Имот – публична общинска собственост, който няма такова предназначение и продажба на общински имот /вх.№147/15.07.2016 г./

3. Подготовка и провеждане на традиционните празници на град Рудозем /вх.№151/15.07.2016 г./

4. Работа на Общински съвет – Рудозем за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. /вх.№152/15.07.2016 г./

5. Актуализация на капиталови разходи за 2016 г./вх.№153/15.07.2016 г./

6. Упълномощаване на Кмета на община Рудозем за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, необходим за получаване на авансово плащане по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и образователни услуги на населението в ОДЗ "Снежанка" - сграда 1, община Рудозем", съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG04-02-03-069-018/18.08.2015 г. /вх.№154/15.07.2016 г./

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Общинският съвет ще заседава в четвъртък
18.07.2016 | 10:26
2100
снимка: teacher.bg

На 21.07.2016 г. /четвъртък/ ще се състои 12-то редовно заседание на Общински съвет – Рудозем. Сесията, която ще се проведе в Заседателната зала на Общинска администрация – Рудозем, ще започне в 16:00 часа.

 

Дневният ред, който ще обсъждат общинските съветници, ще е съставен от следните 6 точки:

1. Информация относно дейността на РСПБЗН гр. Рудозем през първото шестмесечие на 2016 г./вх.№150/15.07.2016 г./

2. Имот – публична общинска собственост, който няма такова предназначение и продажба на общински имот /вх.№147/15.07.2016 г./

3. Подготовка и провеждане на традиционните празници на град Рудозем /вх.№151/15.07.2016 г./

4. Работа на Общински съвет – Рудозем за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. /вх.№152/15.07.2016 г./

5. Актуализация на капиталови разходи за 2016 г./вх.№153/15.07.2016 г./

6. Упълномощаване на Кмета на община Рудозем за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, необходим за получаване на авансово плащане по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и образователни услуги на населението в ОДЗ "Снежанка" - сграда 1, община Рудозем", съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG04-02-03-069-018/18.08.2015 г. /вх.№154/15.07.2016 г./

©Рудозем днес

Последни новини
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем