Очаква се гръцкият път до ГКПП Рудозем да е готов до средата на 2024г.

Областния управител Стефан Сабрутев взе участие в работна среща на партньорите по проект „Cross Bo“ – Агенция „Пътна инфраструктура” и гръцката пътна агенция – „EGNATIA ODOS” S.A.

По време на срещата беше обсъден напредъка на гръцките партньори в изграждането на пътя до ГКПП Рудозем-Ксанти, отчетен бе ефекта на двата свлачищни участъка, за които се провежда отделна процедура с национално финансиране, както и предстоящото определяне на изпълнител и последващо сключване на договор.

Очакванията са цялата отсечка от гръцка страна до пункта да бъде завършена до средата на 2024 г., след което да се въведе в експлоатация, съобщиха от Областна администрация Смолян.

На работната среща бе поставен въпросът за негативите, които понася Областна администрация Смолян, както и финансовият аспект свързан с осигуряване на охраната и присъщите дейности на ГКПП „Рудозем-Ксанти“.

От страна на присъстващите бе изразено разбиране, като бе уточнено в кратък период от време да бъдат дефинирани ясни възможности за подпомагане на допустимите дейности.

Поставен бе въпросът през настоящия програмен период да бъде изграден последния етап от Главна пътна комуникация на град Смолян, като Областния управител Стефан Сабрутев пое ангажимент да бъде проведена работна среща с участие на представители от Община Смолян.

В срещата от страна на Управляващият орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020 г.” взеха участие Кирякос Фотиадис и Галина Георгиева – project officer за проект “Cross Bo”, представители на Националният управляващ орган бяха Милен Обретенов – Директор дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Димана Садонкова от същата дирекция, а на Областна администрация Смолян – д-р инж. Момчил Караиванов – Директор дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ и ръководител на проекта за изграждане на ГКПП „Рудозем-Ксанти“.

Събитието бе ръководено от Николина Чапанова – Директор „Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ в Агенция „Пътна инфраструктура“, с участието на Десислава Филомонова от същата дирекция.

С Решение на Министерски съвет №735 от 18 септември 2015 година Областна администрация Смолян е определена за възложител на обект ГКПП „Рудозем-Ксанти“. С Решение №295 от 22 април 2016 г. обект „Проектиране и изграждане на ГКПП „Рудозем-Ксанти“ е обявен за национален обект.

Обектът освен национален е приоритетен както за област Смолян, така и за Южен централен район. Граничният обект е последният от трите, договорени в подписаната Спогодба за разкриване на три нови ГКПП между България и Гърция, който все още не е отворен.

Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Очаква се гръцкият път до ГКПП Рудозем да е готов до средата на 2024г.
01.08.2023 | 09:58
1371
снимка: teacher.bg

Областния управител Стефан Сабрутев взе участие в работна среща на партньорите по проект „Cross Bo“ – Агенция „Пътна инфраструктура” и гръцката пътна агенция – „EGNATIA ODOS” S.A.

По време на срещата беше обсъден напредъка на гръцките партньори в изграждането на пътя до ГКПП Рудозем-Ксанти, отчетен бе ефекта на двата свлачищни участъка, за които се провежда отделна процедура с национално финансиране, както и предстоящото определяне на изпълнител и последващо сключване на договор.

Очакванията са цялата отсечка от гръцка страна до пункта да бъде завършена до средата на 2024 г., след което да се въведе в експлоатация, съобщиха от Областна администрация Смолян.

На работната среща бе поставен въпросът за негативите, които понася Областна администрация Смолян, както и финансовият аспект свързан с осигуряване на охраната и присъщите дейности на ГКПП „Рудозем-Ксанти“.

От страна на присъстващите бе изразено разбиране, като бе уточнено в кратък период от време да бъдат дефинирани ясни възможности за подпомагане на допустимите дейности.

Поставен бе въпросът през настоящия програмен период да бъде изграден последния етап от Главна пътна комуникация на град Смолян, като Областния управител Стефан Сабрутев пое ангажимент да бъде проведена работна среща с участие на представители от Община Смолян.

В срещата от страна на Управляващият орган на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020 г.” взеха участие Кирякос Фотиадис и Галина Георгиева – project officer за проект “Cross Bo”, представители на Националният управляващ орган бяха Милен Обретенов – Директор дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Димана Садонкова от същата дирекция, а на Областна администрация Смолян – д-р инж. Момчил Караиванов – Директор дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ и ръководител на проекта за изграждане на ГКПП „Рудозем-Ксанти“.

Събитието бе ръководено от Николина Чапанова – Директор „Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ в Агенция „Пътна инфраструктура“, с участието на Десислава Филомонова от същата дирекция.

С Решение на Министерски съвет №735 от 18 септември 2015 година Областна администрация Смолян е определена за възложител на обект ГКПП „Рудозем-Ксанти“. С Решение №295 от 22 април 2016 г. обект „Проектиране и изграждане на ГКПП „Рудозем-Ксанти“ е обявен за национален обект.

Обектът освен национален е приоритетен както за област Смолян, така и за Южен централен район. Граничният обект е последният от трите, договорени в подписаната Спогодба за разкриване на три нови ГКПП между България и Гърция, който все още не е отворен.

©smolyaninfo.com

Последни новини
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем
СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ 11 – 17 СЕПТЕМВРИ 2023Г
"СКХТ" Чепинци'' беше домакин на турнир от календара на Българска федерация по хокей на трева
Ансамбъл "Запей от сърце да тропнем ний хорце" взе участие на празника на Рудозем
Програма по случай празника на град Рудозем 2023 г.
Очаква се гръцкият път до ГКПП Рудозем да е готов до средата на 2024г.
Множество грамоти от роженския събор за ансамбъл "Запей от сърце, да тропнем ний хорце"