Оформиха ново инвестиционно предложение за изграждане на ГКПП „Елидже”

Общинска администрация – Рудозем, уведомява гражданите и фирмите на територията на общината, че с писмо вх. № 6207/14. 12. 2015г. е внесена информация по чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на граничен контролно–пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти “. Възложителят на инвестиционно предложение е Областна Администрация – Смолян, тъй като Министерския съвет определя същата за възложител на обект „Проектиране и изграждане на граничен контролно–пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти”, с Решение № 735 от 18.09.2015 г.

Съгласно подписана спогодба между Република България и Република Гърция е решено отварянето на ГКПП „Елидже”, който е идентичен с ГКПП „Рудозем-Ксанти”. ГКПП „Рудозем-Ксанти” е разположен изцяло на територията на Република България и през него ще преминават пътници, леки автомобили, автобуси и товарен трафик.

ГКПП „Рудозем-Ксанти” е обект, който е бил възложен за проектиране от МРРБ на СД „ПАНАРХ” – София. С протокол № BC-01-01/06.01.1999 г. на Върховния експертен съвет за ТСУСА е приет на фаза „Предварителен технически проект на ГКПП „Елидже”. По ред причини обектът не е реализиран. Многократно е променян гръцкият проект за довеждащия до ГКПП път откъм Гърция в ситуация и ниво. Към настоящия момент това налага възлагането на нов проект, който в голяма степен се препокрива с проекта на СД „ПАНАРХ”.

 

Подробна информация относно новото инвестиционно предложение за изграждане на ГКПП „Елидже” може да откриете на интернет страницата на Общинска администрация – Рудозем.

© Общинска администрация - Рудоземснимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Оформиха ново инвестиционно предложение за изграждане на ГКПП „Елидже”
15.12.2015 | 12:04
1853
снимка: teacher.bg

Общинска администрация – Рудозем, уведомява гражданите и фирмите на територията на общината, че с писмо вх. № 6207/14. 12. 2015г. е внесена информация по чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на граничен контролно–пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти “. Възложителят на инвестиционно предложение е Областна Администрация – Смолян, тъй като Министерския съвет определя същата за възложител на обект „Проектиране и изграждане на граничен контролно–пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти”, с Решение № 735 от 18.09.2015 г.

Съгласно подписана спогодба между Република България и Република Гърция е решено отварянето на ГКПП „Елидже”, който е идентичен с ГКПП „Рудозем-Ксанти”. ГКПП „Рудозем-Ксанти” е разположен изцяло на територията на Република България и през него ще преминават пътници, леки автомобили, автобуси и товарен трафик.

ГКПП „Рудозем-Ксанти” е обект, който е бил възложен за проектиране от МРРБ на СД „ПАНАРХ” – София. С протокол № BC-01-01/06.01.1999 г. на Върховния експертен съвет за ТСУСА е приет на фаза „Предварителен технически проект на ГКПП „Елидже”. По ред причини обектът не е реализиран. Многократно е променян гръцкият проект за довеждащия до ГКПП път откъм Гърция в ситуация и ниво. Към настоящия момент това налага възлагането на нов проект, който в голяма степен се препокрива с проекта на СД „ПАНАРХ”.

 

Подробна информация относно новото инвестиционно предложение за изграждане на ГКПП „Елидже” може да откриете на интернет страницата на Общинска администрация – Рудозем.

©Общинска администрация - Рудозем


Последни новини
Първият вестник на Рудозем – кое как беше.. (1 част)
Хванаха кмета на Бърчево зад волана с 2.27 промила
Първият вестник на Рудозем – кое как беше..
Петима от чепинските хокеисти с повиквателна за националния отбор
Какво се случи с безплатния интернет, г-н Пехливанов?
Грипната ваканция за учениците е удължена до вторник
Какво се случва с ул. Трамповска, г-н Пехливанов?
Осъдиха "прозрачната" Община Рудозем за отказ до обществена информация
Пехливанов ликвидира Прогрес-строй
Административнонаказателно производство срещу „Рудметал“ АД стартира РИОСВ – Смолян