Оформиха ново инвестиционно предложение за изграждане на ГКПП „Елидже”

Общинска администрация – Рудозем, уведомява гражданите и фирмите на територията на общината, че с писмо вх. № 6207/14. 12. 2015г. е внесена информация по чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на граничен контролно–пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти “. Възложителят на инвестиционно предложение е Областна Администрация – Смолян, тъй като Министерския съвет определя същата за възложител на обект „Проектиране и изграждане на граничен контролно–пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти”, с Решение № 735 от 18.09.2015 г.

Съгласно подписана спогодба между Република България и Република Гърция е решено отварянето на ГКПП „Елидже”, който е идентичен с ГКПП „Рудозем-Ксанти”. ГКПП „Рудозем-Ксанти” е разположен изцяло на територията на Република България и през него ще преминават пътници, леки автомобили, автобуси и товарен трафик.

ГКПП „Рудозем-Ксанти” е обект, който е бил възложен за проектиране от МРРБ на СД „ПАНАРХ” – София. С протокол № BC-01-01/06.01.1999 г. на Върховния експертен съвет за ТСУСА е приет на фаза „Предварителен технически проект на ГКПП „Елидже”. По ред причини обектът не е реализиран. Многократно е променян гръцкият проект за довеждащия до ГКПП път откъм Гърция в ситуация и ниво. Към настоящия момент това налага възлагането на нов проект, който в голяма степен се препокрива с проекта на СД „ПАНАРХ”.

 

Подробна информация относно новото инвестиционно предложение за изграждане на ГКПП „Елидже” може да откриете на интернет страницата на Общинска администрация – Рудозем.

© Общинска администрация - Рудозем
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Оформиха ново инвестиционно предложение за изграждане на ГКПП „Елидже”
15.12.2015 | 12:04
1785
снимка: teacher.bg

Общинска администрация – Рудозем, уведомява гражданите и фирмите на територията на общината, че с писмо вх. № 6207/14. 12. 2015г. е внесена информация по чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на граничен контролно–пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти “. Възложителят на инвестиционно предложение е Областна Администрация – Смолян, тъй като Министерския съвет определя същата за възложител на обект „Проектиране и изграждане на граничен контролно–пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти”, с Решение № 735 от 18.09.2015 г.

Съгласно подписана спогодба между Република България и Република Гърция е решено отварянето на ГКПП „Елидже”, който е идентичен с ГКПП „Рудозем-Ксанти”. ГКПП „Рудозем-Ксанти” е разположен изцяло на територията на Република България и през него ще преминават пътници, леки автомобили, автобуси и товарен трафик.

ГКПП „Рудозем-Ксанти” е обект, който е бил възложен за проектиране от МРРБ на СД „ПАНАРХ” – София. С протокол № BC-01-01/06.01.1999 г. на Върховния експертен съвет за ТСУСА е приет на фаза „Предварителен технически проект на ГКПП „Елидже”. По ред причини обектът не е реализиран. Многократно е променян гръцкият проект за довеждащия до ГКПП път откъм Гърция в ситуация и ниво. Към настоящия момент това налага възлагането на нов проект, който в голяма степен се препокрива с проекта на СД „ПАНАРХ”.

 

Подробна информация относно новото инвестиционно предложение за изграждане на ГКПП „Елидже” може да откриете на интернет страницата на Общинска администрация – Рудозем.

©Общинска администрация - Рудозем
Последни новини
Становище на групата съветници в Общински съвет Рудозем от ПП „ГЕРБ“ – Рудозем
Утре ще има извънредно заседание на Общински съвет. Всички граждани са поканени!
Становище от ръководството на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Рудозем
Позиция на кмета на Община Рудозем Румен Пехливанов
Въвеждат режим на водата заради аварии
Най-малките хокеисти от Чепинци с добро представяне на турнир в Пловдив
Училищна Телерик Академия стартира за първи път школа по дигитални науки за ученици в Рудозем
Община Рудозем е домакин на международен пленер
СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ 09 – 13 СЕПТЕМВРИ 2019Г.
Шукри Халилов: Общината ни е получила над 1.5 млн лева само за улици, а изпълнението е като за 150 хил.