Политик или гражданин е кмета на село Чепинци? - Интервю с кметът на село Чепинци -Хайри Брахимбашев

Лошев:  Като визираме работата на кмета на село Чепинци, политик или гражданин е той.? Къде е политическото и къде е гражданското? Брахимбашев: Какво се случва в Рудозем – от 2008 г. при отчета на кмета на общината, който не беше приет, след това ние нямаме внесен бюджет за разглеждане. От 2008г.  ние работим 2-3 години без никакъв бюджет или на една дванадесета или тринадесета... До момента няма и отчетност – какво става в общината, как се работи и по какъв начин. Това е.... Какво друго да кажа ....    Внасят се докладни ,примерно. за продажби на ..., помагане на хората, което е нормално в ..., нали – на един гараж му трябва ... Лошев: Един вид -  само администрация... Брахимбашев: Да. На последното заседание,  защото кметът на общината иска средства за отпускане на ....тези точки: Участие на община Рудозем с инвестиционни проекти по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Осъществяване на мостово финансиране от фонд „Флад” ЕАД. ...... Строителство на втори етап на интегриран проект....... Участие на община Рудозем в инвестиционен проект ...... Строителство на втори етап на интегриран проект – довеждащ колектор от с. Чепинци до гр. Рудозем. Събирателен колектор на Рудозем с включени вътрешна канализационна мрежа на квартал Коинарци, Възраждане и Геоложка по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” ...... Спорът, който се получава в общински съвет е: кметът първия път иска...., втори път той не застава пред общински съвет, за да каже: Тези пари ни трябват, за да пречистим водата, защото ще дойде 2013г. и всички ще бъдем санкционирани.... Нали? Лошев: Да, съгласен съм.. Брахимбашев: Каква е причината .... само него можеш да питаш... Говори се – през 2007 фирма „Иса” прави проект за отвеждащ колектор Чепинци – Рудозем. В началото на 2008г. по някакви причини, не знам какви, договорът е прекратен. Започват съдебни процедури и в момента община Рудозем е осъдена от „Иса 2000” да заплати - това нещо във вестниците го пишеше - да заплати 116 000лв. на фирма „Иса 2000” Лошев: ОК, това е нещо, което знаем. Да се върнем на основната тема, при условие, че  – както казвате – има проблеми в обшината, в общински съвет, именно поради тази причина , какъв е кметът на Чепинци – като гражданин на село Чепинци или като политик? Като какъв, по-скоро, се вижадате – гражданин или политик.  Как Ви виждат хората? Брахимбашев:  Това  - не мога да кажа. За мен нищо не мога да кажа. За един кмет, резултатът за неговата дейност се показва след изтичане на неговия мандат. Това е – ако хората, нали, ме подкрепят за втори мандат, ако участвам, значи ...... Лошев: Искате да кажете, че ще се кандидатирате за втори мандат? Брахимбашев: Не казвам. Казах: Ако! Лошев: Значи няма, все още, да знаем дали ще се кандидатирате за втори мандат. Искам да представим следната теза ...... Как да кажа .... Може би, че Вие сте между чука и наковалнята – от една страна селото, хората, които идват при Вас и общувате като граждани, поставят проблемите си... И от друга страна при обществената работа, може би, има политическо лобиране, политически заигравания – ако мога така да се изразя ... и това, предполагам, е неоходимо, за да може да се свърши онази обществена работа.... Мисля си, че хората биха разбрали – защо като политик и защо като общественик. Може би, хората да разберат, че кметът от ДПС няма пречки за работа с кмета и общинския съвет от СДС, ГЕРБ и прочие  или кметът от СДС няма пречки при работата с общински съвет от ДПС и прочие... Това е възможно ли е или не е възможно? Брахимбашев: Като политик или като гражданин ... Кметът трябва да бъде и политик и гражданин в различните ситуации. Ето, споменавам момента, когато като политик успяхме да отворим границата с Гърция. През 2008г., когато ДПС беше в управлението, ние успяхме да отворим границата след 63-годишен период..... Това беше едно преживяване за мен, като кмет, защото виждайки хора на 70 – 80-годищна възраст, влизайки (в България), проронвайки сълзи – това никога не са очаквали, че може да стане. За мет това беше събитие, което лично аз го преживях  много вълнуващо... Лошев: Емоционално.... Брахимбашев: Емоционално, да. Лошев: Това е един пример за това, как един кмет трябва да бъде политик? Брахимбашев: Да. Лошев: Ако може да ми посочите и пример за това какъв сте като общественик, като гражданин? За контактите с хората? Брахимбашев: Ние сме голямо населено место, проблемите ни са големи – основно от битов характер.   Много братя, съседи се жалват един спрямо друг. Ако кметът веднага пуска в ход жалбите, не е добре. Кметът трябва да търси вариант, как биха постигнали споразумение тези двама души, братя или съседи. Даваш им възможност – разговаряш с единия, разговаряш с другия - да намерят формулата, с която да оттеглят тези жалби... Защото влизайки в ход започват дела,  които продължават и при наследниците. Това е едно нагнетяване между хората.  Тогава кметът трябва да прояви гражданската позиция или свойството да може да убеди тези хора да седнат и да разговарят. Имаме един пример с един наш човек, който дойде, внесе жалба  - за вода ставаше въпрос...  Който, нали, тука се заканва и така нататък .... И поканихме и полицая, който беше тук – районния.  Поприказвахме и му предложихме един срок от три дни. През тези три дни да помислят и двамата - и единия, и другия. Да седнат да разговарят.  И така те намериха общ език – на втория ден те дойдоха и казаха, даже: „Решихме заедно да направим водопровода, да си помогнем взаимно.”   И така конфликта се избегна.   Може би това е важно за един селски кмет, защото ако всички влизат в противоречия ..... Лошев: Предполагам, че това се дължи на факта, че селото е малко, като населено място и всички се познават. Повечето хора  имат роднински връзки между тях, което е предпоставка за по-сложни отношения.... Брахимбашев: Това че хората са роднини, не гарантира, че те нямат претенции един към друг....  Знаеш съда за кои е създаден – за братята... (смее се)... Така че, този факт, че са братя и сестри .... Лошев: Искате да кажете, че фактът, че хората са роднини, познати и че всеки ден се срещат на улицата не е пречка за това, да се стига до такива крайности?  Или поне – не за всички? Брахимбашев: Да, не за всички. Най-добре е хората ... В първоначалния момент всеки е ядосан и мисли как да отмъсти, по какъв начин...   Когато си даде глътка въздух , един-два дни, той обмисля нещата и взема разумното решение.   Защото в момента на яда – всички сме преживявали такива ситуации – може да кажеш всякакви думи, може не знам какво да направиш, но когато помислиш ден-два, вече нещата изглеждат по-различно. Лошев: Значи, ако се върнем да погледнем назад във времето, ще се окаже, че Вие сте били по-скоро гражданин. Или, може би, преобладават такива проблеми – битови проблеми... Брахимбашев: Проблемите са всякакви. Проблеми много. Ти каваш, че ние сме малко населено място. Аз казвам – ние сме голямо населено място.  За рамките на община Рудозем ние сме голямо населено място. Лошев: Така, като слушам до момента, Вие сте, по-скоро – гражданин. Позицията или постът да бъдеш кмет на село изисква, по-скоро,  да бъдеш гражданин, да общуваш повече с хората, да се занимаваш с техните битови проблеми...  И по-малко работа, като политик, работа по проекти, работа с обшински съвет, с министерства, използване на политическа или партийна подкрепа, политически лобирания... Или защото в момента има сериозни проблеми с обшински съвет се оказва, че мандатът Ви, по-скоро, приема една ... гражданска визия... Брахимбашев: Как да го формулирам .....   Проблемите, че ги има в обшината, ги има. Те са известни... Лошев: Да, всички знаем... Брахимбашев: Така, преди всичко, кметът трябва да е и гражданин. Кметът трябва да се опита да се докосне до болките на всички хора, и да се опита ад ги решава. Казваш – големи проекти... Кметът настоява за определено нещо.. Примерно – ето сега – закупуване на сграда. Чепинци откакто е обособено като населено място, може би е нямало самостоятелна постройка за кметство. Значи, винаги кметството е било в  болница, преди това е било контролен пункт или нещо такова...  Или примерно, проектиране на определено нещо – кметът не разполага с финансов ресурс.... Как да кажа.... Не можем да кажем да има позиция на кмет. Примерно при едно бедствие, едно снегопочистване – това са позиции на кмет... Зимата, когато беше големия сняг – взима се решение... Едно от решенията, примерно, когато беше затворена улицата, а постоянно движат коли – отиваш и се налагаш, затваряш входа и изхода, да няма движение, докато не се почисти, за да може да се справим със ситуацията. Това са моментни реакции, за които кметът трябва да взема решение.   Или, примерно, едно прекъсване на тока – такива ситуации. Това са решения на селския кмет. Сега в момента, примерно, травопостът в Дуревска. Там монтираме мачтов травопост, за който 15год. се борим с махала Дуревска – дали да има, дали да няма.  Едно, че им трябва... Друго – не разрешават. И ето сега, от  сутринта, ние сме били точно в този казус ... Да те заведа да видиш какви са проблемите.  И като кмет, и като гражданин. Да видиш в действителност каква е работата на кмета, защото един човек казва: „Травопостът е в моя имот. Аз искам..” – иска да му се изкара от имота. Изкарвайки го от имота, той ти поставя и други условия...  Това не влиза в проекта, който е залегнал. Значи, линията е съществуваща и хората предлагат – за тяхна сметка ще изкарат стълба.... Няма как. Трябва да има разбиране от хората. Трябва да има разбиране. Това е за тяхно улеснение... Защото 15-20год. нямат нормално ел. напрежение. Ето в момента инвестицията е налице. Мачтата е там. Утре започват - следобяд ще дойде геодезиста, за да определи точките, където ще бъдат побити пет стълба, мачтата, и с това нещо ще се реши проблема на махала Дуревска. Следващият момент – асфалтът, който се положи в махалата, отново Дуревска посочвам. Използвахме един момент, когато „Виастрой” работеше по пътя за границата. Това са моменти, които изтърват ли се, после не се наваксват... С уговорки, с техни технически лица и т.н. , търсейки съдействие от тяхна страна, успяхме да баластрираме, валираме и да се положи асфалт. Това е моментът – ако се пропуснеше този момент, въобще нямаше да има този асфалт. Лошев: Извинявам се, че ви прекъсвам, но искате да кажете, че и в това има политическа нотка? Брахимбашев: Не политическа. Не политическа, а като институцията кмет. Лошев: Като институцията кмет... Брахимбашев: Да, защото този момент пропусне ли го кмета, няма – повече няма да се прави този път за границата. Той се прави един път и ако не успееш, така да се каже, да откраднеш от фирмата, не става. Нали – с тяхно съгласие. Ето, ако се работи някъде по такива проекти, аз съм сигурен, че всяка фирма, при която кметът отиде и каже – Дайте тук да сложим 2 метра или 3 метра асфалт – няма да има против. ... Това са нещата, които трябва да се ползват – моментите. ....... Лошев: Благодаря много за отделеното време. Мисля че добихме някаква представа за това, какво е да си кмет. Дали кметът е политическа фигура, или по-скоро е гражданин на селото.. Ако искате да кажете няколо думи в заключение, за хората, които ще прочетат статията... Брахимбашев: Ами, не. Какво да кажа.... Лошев: ОК. Благодаря още веднъж за отделеното време. Рудозем днес
Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Политик или гражданин е кмета на село Чепинци? - Интервю с кметът на село Чепинци -Хайри Брахимбашев
07.01.2011 | 23:43
1859
снимка: teacher.bg

Лошев:  Като визираме работата на кмета на село Чепинци, политик или гражданин е той.? Къде е политическото и къде е гражданското? Брахимбашев: Какво се случва в Рудозем – от 2008 г. при отчета на кмета на общината, който не беше приет, след това ние нямаме внесен бюджет за разглеждане. От 2008г.  ние работим 2-3 години без никакъв бюджет или на една дванадесета или тринадесета... До момента няма и отчетност – какво става в общината, как се работи и по какъв начин. Това е.... Какво друго да кажа ....    Внасят се докладни ,примерно. за продажби на ..., помагане на хората, което е нормално в ..., нали – на един гараж му трябва ... Лошев: Един вид -  само администрация... Брахимбашев: Да. На последното заседание,  защото кметът на общината иска средства за отпускане на ....тези точки: Участие на община Рудозем с инвестиционни проекти по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Осъществяване на мостово финансиране от фонд „Флад” ЕАД. ...... Строителство на втори етап на интегриран проект....... Участие на община Рудозем в инвестиционен проект ...... Строителство на втори етап на интегриран проект – довеждащ колектор от с. Чепинци до гр. Рудозем. Събирателен колектор на Рудозем с включени вътрешна канализационна мрежа на квартал Коинарци, Възраждане и Геоложка по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” ...... Спорът, който се получава в общински съвет е: кметът първия път иска...., втори път той не застава пред общински съвет, за да каже: Тези пари ни трябват, за да пречистим водата, защото ще дойде 2013г. и всички ще бъдем санкционирани.... Нали? Лошев: Да, съгласен съм.. Брахимбашев: Каква е причината .... само него можеш да питаш... Говори се – през 2007 фирма „Иса” прави проект за отвеждащ колектор Чепинци – Рудозем. В началото на 2008г. по някакви причини, не знам какви, договорът е прекратен. Започват съдебни процедури и в момента община Рудозем е осъдена от „Иса 2000” да заплати - това нещо във вестниците го пишеше - да заплати 116 000лв. на фирма „Иса 2000” Лошев: ОК, това е нещо, което знаем. Да се върнем на основната тема, при условие, че  – както казвате – има проблеми в обшината, в общински съвет, именно поради тази причина , какъв е кметът на Чепинци – като гражданин на село Чепинци или като политик? Като какъв, по-скоро, се вижадате – гражданин или политик.  Как Ви виждат хората? Брахимбашев:  Това  - не мога да кажа. За мен нищо не мога да кажа. За един кмет, резултатът за неговата дейност се показва след изтичане на неговия мандат. Това е – ако хората, нали, ме подкрепят за втори мандат, ако участвам, значи ...... Лошев: Искате да кажете, че ще се кандидатирате за втори мандат? Брахимбашев: Не казвам. Казах: Ако! Лошев: Значи няма, все още, да знаем дали ще се кандидатирате за втори мандат. Искам да представим следната теза ...... Как да кажа .... Може би, че Вие сте между чука и наковалнята – от една страна селото, хората, които идват при Вас и общувате като граждани, поставят проблемите си... И от друга страна при обществената работа, може би, има политическо лобиране, политически заигравания – ако мога така да се изразя ... и това, предполагам, е неоходимо, за да може да се свърши онази обществена работа.... Мисля си, че хората биха разбрали – защо като политик и защо като общественик. Може би, хората да разберат, че кметът от ДПС няма пречки за работа с кмета и общинския съвет от СДС, ГЕРБ и прочие  или кметът от СДС няма пречки при работата с общински съвет от ДПС и прочие... Това е възможно ли е или не е възможно? Брахимбашев: Като политик или като гражданин ... Кметът трябва да бъде и политик и гражданин в различните ситуации. Ето, споменавам момента, когато като политик успяхме да отворим границата с Гърция. През 2008г., когато ДПС беше в управлението, ние успяхме да отворим границата след 63-годишен период..... Това беше едно преживяване за мен, като кмет, защото виждайки хора на 70 – 80-годищна възраст, влизайки (в България), проронвайки сълзи – това никога не са очаквали, че може да стане. За мет това беше събитие, което лично аз го преживях  много вълнуващо... Лошев: Емоционално.... Брахимбашев: Емоционално, да. Лошев: Това е един пример за това, как един кмет трябва да бъде политик? Брахимбашев: Да. Лошев: Ако може да ми посочите и пример за това какъв сте като общественик, като гражданин? За контактите с хората? Брахимбашев: Ние сме голямо населено место, проблемите ни са големи – основно от битов характер.   Много братя, съседи се жалват един спрямо друг. Ако кметът веднага пуска в ход жалбите, не е добре. Кметът трябва да търси вариант, как биха постигнали споразумение тези двама души, братя или съседи. Даваш им възможност – разговаряш с единия, разговаряш с другия - да намерят формулата, с която да оттеглят тези жалби... Защото влизайки в ход започват дела,  които продължават и при наследниците. Това е едно нагнетяване между хората.  Тогава кметът трябва да прояви гражданската позиция или свойството да може да убеди тези хора да седнат и да разговарят. Имаме един пример с един наш човек, който дойде, внесе жалба  - за вода ставаше въпрос...  Който, нали, тука се заканва и така нататък .... И поканихме и полицая, който беше тук – районния.  Поприказвахме и му предложихме един срок от три дни. През тези три дни да помислят и двамата - и единия, и другия. Да седнат да разговарят.  И така те намериха общ език – на втория ден те дойдоха и казаха, даже: „Решихме заедно да направим водопровода, да си помогнем взаимно.”   И така конфликта се избегна.   Може би това е важно за един селски кмет, защото ако всички влизат в противоречия ..... Лошев: Предполагам, че това се дължи на факта, че селото е малко, като населено място и всички се познават. Повечето хора  имат роднински връзки между тях, което е предпоставка за по-сложни отношения.... Брахимбашев: Това че хората са роднини, не гарантира, че те нямат претенции един към друг....  Знаеш съда за кои е създаден – за братята... (смее се)... Така че, този факт, че са братя и сестри .... Лошев: Искате да кажете, че фактът, че хората са роднини, познати и че всеки ден се срещат на улицата не е пречка за това, да се стига до такива крайности?  Или поне – не за всички? Брахимбашев: Да, не за всички. Най-добре е хората ... В първоначалния момент всеки е ядосан и мисли как да отмъсти, по какъв начин...   Когато си даде глътка въздух , един-два дни, той обмисля нещата и взема разумното решение.   Защото в момента на яда – всички сме преживявали такива ситуации – може да кажеш всякакви думи, може не знам какво да направиш, но когато помислиш ден-два, вече нещата изглеждат по-различно. Лошев: Значи, ако се върнем да погледнем назад във времето, ще се окаже, че Вие сте били по-скоро гражданин. Или, може би, преобладават такива проблеми – битови проблеми... Брахимбашев: Проблемите са всякакви. Проблеми много. Ти каваш, че ние сме малко населено място. Аз казвам – ние сме голямо населено място.  За рамките на община Рудозем ние сме голямо населено място. Лошев: Така, като слушам до момента, Вие сте, по-скоро – гражданин. Позицията или постът да бъдеш кмет на село изисква, по-скоро,  да бъдеш гражданин, да общуваш повече с хората, да се занимаваш с техните битови проблеми...  И по-малко работа, като политик, работа по проекти, работа с обшински съвет, с министерства, използване на политическа или партийна подкрепа, политически лобирания... Или защото в момента има сериозни проблеми с обшински съвет се оказва, че мандатът Ви, по-скоро, приема една ... гражданска визия... Брахимбашев: Как да го формулирам .....   Проблемите, че ги има в обшината, ги има. Те са известни... Лошев: Да, всички знаем... Брахимбашев: Така, преди всичко, кметът трябва да е и гражданин. Кметът трябва да се опита да се докосне до болките на всички хора, и да се опита ад ги решава. Казваш – големи проекти... Кметът настоява за определено нещо.. Примерно – ето сега – закупуване на сграда. Чепинци откакто е обособено като населено място, може би е нямало самостоятелна постройка за кметство. Значи, винаги кметството е било в  болница, преди това е било контролен пункт или нещо такова...  Или примерно, проектиране на определено нещо – кметът не разполага с финансов ресурс.... Как да кажа.... Не можем да кажем да има позиция на кмет. Примерно при едно бедствие, едно снегопочистване – това са позиции на кмет... Зимата, когато беше големия сняг – взима се решение... Едно от решенията, примерно, когато беше затворена улицата, а постоянно движат коли – отиваш и се налагаш, затваряш входа и изхода, да няма движение, докато не се почисти, за да може да се справим със ситуацията. Това са моментни реакции, за които кметът трябва да взема решение.   Или, примерно, едно прекъсване на тока – такива ситуации. Това са решения на селския кмет. Сега в момента, примерно, травопостът в Дуревска. Там монтираме мачтов травопост, за който 15год. се борим с махала Дуревска – дали да има, дали да няма.  Едно, че им трябва... Друго – не разрешават. И ето сега, от  сутринта, ние сме били точно в този казус ... Да те заведа да видиш какви са проблемите.  И като кмет, и като гражданин. Да видиш в действителност каква е работата на кмета, защото един човек казва: „Травопостът е в моя имот. Аз искам..” – иска да му се изкара от имота. Изкарвайки го от имота, той ти поставя и други условия...  Това не влиза в проекта, който е залегнал. Значи, линията е съществуваща и хората предлагат – за тяхна сметка ще изкарат стълба.... Няма как. Трябва да има разбиране от хората. Трябва да има разбиране. Това е за тяхно улеснение... Защото 15-20год. нямат нормално ел. напрежение. Ето в момента инвестицията е налице. Мачтата е там. Утре започват - следобяд ще дойде геодезиста, за да определи точките, където ще бъдат побити пет стълба, мачтата, и с това нещо ще се реши проблема на махала Дуревска. Следващият момент – асфалтът, който се положи в махалата, отново Дуревска посочвам. Използвахме един момент, когато „Виастрой” работеше по пътя за границата. Това са моменти, които изтърват ли се, после не се наваксват... С уговорки, с техни технически лица и т.н. , търсейки съдействие от тяхна страна, успяхме да баластрираме, валираме и да се положи асфалт. Това е моментът – ако се пропуснеше този момент, въобще нямаше да има този асфалт. Лошев: Извинявам се, че ви прекъсвам, но искате да кажете, че и в това има политическа нотка? Брахимбашев: Не политическа. Не политическа, а като институцията кмет. Лошев: Като институцията кмет... Брахимбашев: Да, защото този момент пропусне ли го кмета, няма – повече няма да се прави този път за границата. Той се прави един път и ако не успееш, така да се каже, да откраднеш от фирмата, не става. Нали – с тяхно съгласие. Ето, ако се работи някъде по такива проекти, аз съм сигурен, че всяка фирма, при която кметът отиде и каже – Дайте тук да сложим 2 метра или 3 метра асфалт – няма да има против. ... Това са нещата, които трябва да се ползват – моментите. ....... Лошев: Благодаря много за отделеното време. Мисля че добихме някаква представа за това, какво е да си кмет. Дали кметът е политическа фигура, или по-скоро е гражданин на селото.. Ако искате да кажете няколо думи в заключение, за хората, които ще прочетат статията... Брахимбашев: Ами, не. Какво да кажа.... Лошев: ОК. Благодаря още веднъж за отделеното време. Рудозем днес

Последни новини
Благодарствено писмо към "Омелия" ЕООД
Местната коалиция внася докладна в ОБС Рудозем във връзка с подписка на жителите на кварталите Койнарци, Долен Рудозем и Падала
Поредно "признание" за "добре свършената" работа от Община Рудозем. Този път от АПИ!
Писмо-обръщение на украинските българи към българските граждани и към българските институции
Хубава работа, ама рудоземска!
Рибница, като център на вселената!
Да повдигнем мъглата и премахнем объркването
Практическите мерки за безопасност в СИК по време на избори
На кого служи Мюсюлманското вероизповедание?!
Добри постижения за чепинските хокеисти от турнири през септември