Последни новини около изграждането на ГКПП „Рудозем-Ксанти”

Миналата седмица бе издадена заповед, с която МРРБ разрешава на Областна администрация – Смолян да изработи проекти на подробни устройствени планове на територията на област Смолян, засягащи изграждането на ГКПП „Рудозем-Ксанти” и подходния път до пресечната точка на границата с Република Гърция.

Областна администрация – Смолян ще изработи проекти на подробни устройствени планове на територията на област Смолян, община Рудозем, замлище на с. Чепинци както следва:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обект ГКПП „Рудозем-Ксанти”.

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за подходен път към ГКПП „Рудозем-Ксанти” от км 133+982.180 на път II-86 по пресечната точка на границата с Република Гърция.

Проектите следва да се изработят съгласно утвърденото задание за проектиране на възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба.

© Общинска администрация - Рудозем
Етикети:
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Последни новини около изграждането на ГКПП „Рудозем-Ксанти”
04.02.2016 | 15:14
30272
снимка: teacher.bg

Миналата седмица бе издадена заповед, с която МРРБ разрешава на Областна администрация – Смолян да изработи проекти на подробни устройствени планове на територията на област Смолян, засягащи изграждането на ГКПП „Рудозем-Ксанти” и подходния път до пресечната точка на границата с Република Гърция.

Областна администрация – Смолян ще изработи проекти на подробни устройствени планове на територията на област Смолян, община Рудозем, замлище на с. Чепинци както следва:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обект ГКПП „Рудозем-Ксанти”.

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за подходен път към ГКПП „Рудозем-Ксанти” от км 133+982.180 на път II-86 по пресечната точка на границата с Република Гърция.

Проектите следва да се изработят съгласно утвърденото задание за проектиране на възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба.

©Общинска администрация - Рудозем
Последни новини
Американка и холандец оставиха сърцата си в село Бреза
Петър Дидов: Хората в Рудозем ми останаха в сърцето
Чепинските хокеисти станаха републикански шампиони
Днес отново ще бъде спряно движението между Рудозем и Средногорци
Знаете ли за какво Община Рудозем е похарчила 7 милиона?!
Юлиян Инджов, Владимир Уручев и Николай Мелемов бяха на посещение в Рудозем
Задайте въпросите си към кандидатите за кмет на Община Рудозем
Една разходка из улиците на неизпълнените обещания
ГЕРБ - Рудозем открива предизборната си кампания с благотворителност
Две рудоземски села се изпълниха с живот през почивните дни