Позиция на кмета на общината по повод промените в кухните на детските градини

Във връзка в масовото недоволство на родители на деца от детската градина в Чепинци за това, че кметът на общината е разпоредил преминаване на кетъринг хранене, същият изрази своето гледище в публикация. 

Публикуваме я дословно: 

Уважаеми съграждани,
Във връзка с входирана в деловодството на община Рудозем подписка от родители на деца посещаващи детска градина в с. Чепинци и последвали манипулативни публикации в местни информационни сайтове и фейсбук бих желал да дам следната информация:
От началото на учебната 2014-2015 г. с откриване на целодневна детска градина в с. Войкова лъка бе дадено началото на централизирано приготвяне на храна за децата в детските градини на терирорията на общината от кухня - майка в ОДЗ "Снежанка" - гр. Рудозем. През учебната 2015-2016 г. към този начин на хранене на децата се присъединиха и детските градини в с. Рибница и кв. Възраждане. От утре/06.01.2020 г./ всички останали детски градини - в с. Чепинци, с. Елховец и с. Пловдивци преминават на тази система на хранене.
Това се прави, както поради икономически причини - ще се поддържат по малко кухни, ще се консумира по - малко електроенергия, така и поради по - добрата възможност за контрол от страна на общината за качеството на доставяните от фирмите доставчици хранителни продукти.
От 2014 г. досега не са констатирани никакви проблеми при този начин на осигуряване на храната на децата
От началото на м. декември е назначен и човек притежаващ висше образование, специалност "Контрол на храните", който осъществява строг контрол, както върху постъпващите хранителни продукти, така и върху рецептурите и процеса на приготвяне на храната.
Транспортирането на храната се извършва в специални съдове, притежаващи необходимите сертификати. Храната се доставя 3 пъти в деня за трите хранения и е винаги топла и в необходимото количество.
Поради тази причина намирам за изключително неуместни твърденията, че храненето на децата ще се извършва от външна фирма, че няма да бъде топла и вкусна, че има съмнения за наличие на свински продукти в храната и т.н.
Уверявам всички родители, че няма абсолютно никакво място за притеснение. Децата в община Рудозем винаги са били приоритет за мен и така ще бъде.
Всичко друго са грозни манипулации и инсинуации на гърба на децата и заиграване по най - чувствителната струна в душата на всеки родител - децата. Първоизточника на всичко това е един неуспял кандидат за кмет на община и нейните политически амбиции. Гражданската позиция на всеки от нас е много важно нещо, но когато за изразяването и човек е бил подведен, тя се превръща в инструмент за реализация на нечии лични амбиции.
Подхода ми спрямо всички деца в общината винаги е бил еднакъв и сега ще бъде така. След като родителите на децата в останалите градини, в които досега е действала тази система на хранене са доволни, това ми дава основание да реализирам докрай първоначалния замисъл. А той е една кухня майка в централната детска градина в гр. Рудозем и доставка до останалите.
Приканвам всички родители да бъдат спокойни за своите деца.

С уважение:
Румен Пехливанов - кмет на община Рудозем

 


снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Позиция на кмета на общината по повод промените в кухните на детските градини
05.01.2020 | 17:30
3855
снимка: teacher.bg

Във връзка в масовото недоволство на родители на деца от детската градина в Чепинци за това, че кметът на общината е разпоредил преминаване на кетъринг хранене, същият изрази своето гледище в публикация. 

Публикуваме я дословно: 

Уважаеми съграждани,
Във връзка с входирана в деловодството на община Рудозем подписка от родители на деца посещаващи детска градина в с. Чепинци и последвали манипулативни публикации в местни информационни сайтове и фейсбук бих желал да дам следната информация:
От началото на учебната 2014-2015 г. с откриване на целодневна детска градина в с. Войкова лъка бе дадено началото на централизирано приготвяне на храна за децата в детските градини на терирорията на общината от кухня - майка в ОДЗ "Снежанка" - гр. Рудозем. През учебната 2015-2016 г. към този начин на хранене на децата се присъединиха и детските градини в с. Рибница и кв. Възраждане. От утре/06.01.2020 г./ всички останали детски градини - в с. Чепинци, с. Елховец и с. Пловдивци преминават на тази система на хранене.
Това се прави, както поради икономически причини - ще се поддържат по малко кухни, ще се консумира по - малко електроенергия, така и поради по - добрата възможност за контрол от страна на общината за качеството на доставяните от фирмите доставчици хранителни продукти.
От 2014 г. досега не са констатирани никакви проблеми при този начин на осигуряване на храната на децата
От началото на м. декември е назначен и човек притежаващ висше образование, специалност "Контрол на храните", който осъществява строг контрол, както върху постъпващите хранителни продукти, така и върху рецептурите и процеса на приготвяне на храната.
Транспортирането на храната се извършва в специални съдове, притежаващи необходимите сертификати. Храната се доставя 3 пъти в деня за трите хранения и е винаги топла и в необходимото количество.
Поради тази причина намирам за изключително неуместни твърденията, че храненето на децата ще се извършва от външна фирма, че няма да бъде топла и вкусна, че има съмнения за наличие на свински продукти в храната и т.н.
Уверявам всички родители, че няма абсолютно никакво място за притеснение. Децата в община Рудозем винаги са били приоритет за мен и така ще бъде.
Всичко друго са грозни манипулации и инсинуации на гърба на децата и заиграване по най - чувствителната струна в душата на всеки родител - децата. Първоизточника на всичко това е един неуспял кандидат за кмет на община и нейните политически амбиции. Гражданската позиция на всеки от нас е много важно нещо, но когато за изразяването и човек е бил подведен, тя се превръща в инструмент за реализация на нечии лични амбиции.
Подхода ми спрямо всички деца в общината винаги е бил еднакъв и сега ще бъде така. След като родителите на децата в останалите градини, в които досега е действала тази система на хранене са доволни, това ми дава основание да реализирам докрай първоначалния замисъл. А той е една кухня майка в централната детска градина в гр. Рудозем и доставка до останалите.
Приканвам всички родители да бъдат спокойни за своите деца.

С уважение:
Румен Пехливанов - кмет на община Рудозем

 


Последни новини
Падна вечерният час за област Смолян
Организират благотворителна инициатива в Чепинци през свещения месец Рамазан
Кметът на Чепинци призова хората да носят предпазни маски
Първи случай на коронавирус в Рудозем
15 станаха случаите на коронавирус в Смолян
Община Рудозем обяви бедствено положение
Нови 4 случая на коронавирус в Смолян
Над 10 са жертвите на covid-19 в област Ксанти
Отменят задължителното носене на маски на обществени места
Маските стават задължителни на обществените места