Практическите мерки за безопасност в СИК по време на изборите две в едно

 
До: СИК по места.
До: Мрежите от наблюдатели и застъпници на партиите.
До: Мрежите на изборните доброволци и други сродни мрежи.
До: Сайтове и медии за публикуване.
До: Разпространение по Ваше усмотрение.  
 
 
Относно: Идеи за ползване с цел осигуряване на безопасност от зараза в изборните секции.
 
Уважаеми дами и господа участници в изборния процес,
 
Прилагам за Ваше свободно ползване практическа информация и идеи. Дано са Ви полезни по време на изборния процес.
 
1) Всички предписания на Министерството на Здравеопазването трябва да се спазват. Същото важи и за всички местни мерки в съответната юрисдикция. Това е връзката към тях:

https://www.razgrad.bg/images/images/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_2021/1411/Ukazania_Izboren_Proces06102021.pdf

Долните елементи са в унисон с предписанията на Министерството на Здравеопазването и единствено дават идеи относно практически стъпки за тяхното практично изпълнение и засилване на ефекта им. С други думи, целят осигуряване на максимална безопасност за всички, което е изключително важно.
 
2) Най-важно, но не единствено, е да се обърне внимание на въздуха. Според официални източници, заразата се разпространява и чрез капчици, за които дистанцията е от значение, и чрез аерозоли, които са с по-малък диаметър и които могат свободно да се носят из въздуха без да признават дистанция. Поради това, въздуха не трябва да се застоява. Провеждането на изборите при отворени прозорци е най-доброто противодействие на това, защото би предотвратило акумулирането на аерозоли. Ако това не е възможно, то периодичното и често проветряване съобразно документа, тоест за 5-10 мин., но ако е възможно и много по-често от предвидения час, предвид новите по-заразни варианти, е следващата възможна мярка за избягване на натрупване на аерозоли. Паралелно с това може да се ползват подвижни микроцидни въздушни филтри за допълнително пречистване на въздуха, като това не замества проветряването.
 
В документа е предвидена, но не се препоръчва, възможността за консумация на храна и напитки. По-добре това изобщо да не се прави на закрито, защото това, заедно със свалянето на маските, са най-рисковите моменти. Ако това не е възможно, и само в специални случаи на наблюдатели, застъпници и други, които не е целесъобразно да напускат, може би е добре за много кратко да се ползва самия отворен прозорец, гледайки навън. Идентификацията на гласоподавателите, при която документа изисква кратко сваляне на маската, е добре също да става или до отворения прозорец, или по друг начин изнесено извън атмосферата на стаята, с цел течението незабавно да отстрани в максимална степен генерираните аерозоли. Осигуряването на течение помага.
 
3) Поради горното, тъмната стаичка също е добре да не е херметически затворена, а да има въздушна връзка с останалото помещение, съобразно документа, като същевременно не се нарушава тайната.
 
4) Раздаването на индивидуални химикалки, ръкавици и маски на входа и задължителното им поставяне там преди влизане е важно. Важно е и задължителното дезинфекциране, а ако е възможно, за предпочитане е миенето, при входа и изхода, като там трябва да има осигурен дезинфектант. Същото се отнася за задължителната смяна на маските с раздавани нови такива на входа за предотвратяване на насищане на плата и особено предвид факта, че ще се изисква временно сваляне за идентификация. Причината е, че е важно да се избегне внасяне на предварително натрупано замърсяване върху плата. Ръкавиците биха били много полезни при машинно гласуване с цел избягване на докосване на повърхност от много хора, както и за дръжките на вратите, ако това се налага, като за предпочитане е вратите да са отворени предварително и да се ограничи пипането до минимум. Ако няма ръкавици, втората възможност е да се използва кухненска салфетка или подобна еднократна материя при отваряне на вратите. Маските с които хората пристигат, когато бъдат сменени на входа, трябва да има къде да отидат. Добре е да се раздават запечатващи се найлонови пликчета за хората, които искат да си ги запазят, например ако са за многократна употреба например, а също и да има кошче за изхвърляне за който предпочете това.
 
5) Когато хората си пипат маските, задължително да се насочват веднага към дезинфекция преди да пипат каквото и да било друго, с или без ръкавици.
 
6) Важна е честата смяна на маските на членовете на СИК, наблюдателите и застъпниците, като те трябва да отговарят на най-добрия възможен стандарт. В добавка, но в никакъв случай не като заместител, един шлем би осигурил защита и на очите. Ръкавиците на членовете на СИК трябва да позволяват от една страна дезинфекциране между работата с документи, а от друга да не запарват ръцете. Това не може да се постигне само с изкуствени материи, които позволяват дезинфекция, но може да се постигне например чрез двоен слой - отвътре ръкавици от тънък плат, а отгоре ръкавици позволяващи дезинфекция. Този фактор е много важен, защото запарените ръце изкушават тяхното махане при дълго ползване.
 
7) Ограничаването на броя на хората в сградата до възможния минимум може да стане, като хората чакат в колите си или отвън, при хубаво време и където това е възможно. Добре е служител да обяснява реда при пристигане и да извиква хората, когато им дойде реда. Много добро решение е да има осигурено руло с номера. Човек откъсва своя номер и може да отиде да се разходи докато чака, като избягва чакането на място и съответно струпването на хора. Добре е да се прецени и динамично обявява средно време за минаване на един човек с цел хората да преценят след какво време трябва да се върнат. Може да се ползват социалните мрежи за обявяване на текущо приеманите номера през 10 например. Добре е да се допуска закъснение например с до 10 номера без загуба на ред, както и тази система да не важи за възрастните, а те да се допускат без да чакат. В края на деня, такава система трябва да отпадне, за да не предизвика преждевременно затваряне поради липса на опашка. Може да се помисли за попълване на декларациите още преди влизането, чрез раздаването им докато хората чакат, например в превозните средства или по друг начин навън, за секции с големи паркинги с цел намаляване на времето на престой в сградата.
 
8) Когато гласоподавателя остави документите си за самоличност, те трябва да се пипат от СИК с прясно дезинфекцирани ръкавици за всеки отделен документ. Добре е да има преграда от прозрачна материя между СИК и гласоподавателя. Когато гласоподавателя се подписва в избирателния списък, освен отделна химикалка, е добре под мястото за подпис да се поставя прясно дезинфекцирано покривало от пластмасово фолио, например ламиниращ материал или подобна материя, която закрива хартията там. По този начин се избягва пипането на списъка от много различни ръце. Това не е предвидено в документа с указанията, но е в духа на останалите разпоредби и вероятно е просто пропуск. Важно е да се избягва акумулирането на замърсяване. Преградата трябва да е съобразена с възможността за подписване, тоест да има съобразени отвори.
 
9) Нужна е графична информация за правилния начин на поставяне и махане на ръкавици и маски на входа и изхода, който е добре да е различна врата и да има кошче за изхвърляне на ръкавиците. Нужна е графична информация и за останалите мерки за безопасност - дистанция, места за заставане, например чрез стъпки, дезинфекция и т.н. Използването на стрелки за посоката на еднопосочното движение е добро решение. Добре е допълнително да има човек на входа, който спазва всички мерки, и обяснява реда.
 
10) Важни са всички останали мерки предвидени от документа, като дезинфекция на повърхности и др.
 
С уважение,
Милен Райчев,
/с отчитане и заимстване на идеи, генерирани от екипа на СИК, Бостън/
/с отчитане и заимстване на идеите и подобренията от Д-р Надежда Наумова,
Clinical Assistant Professor of Pathology West Virginia University, САЩ/
Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Практическите мерки за безопасност в СИК по време на изборите две в едно
04.11.2021 | 09:39
1061
снимка: teacher.bg

 
До: СИК по места.
До: Мрежите от наблюдатели и застъпници на партиите.
До: Мрежите на изборните доброволци и други сродни мрежи.
До: Сайтове и медии за публикуване.
До: Разпространение по Ваше усмотрение.  
 
 
Относно: Идеи за ползване с цел осигуряване на безопасност от зараза в изборните секции.
 
Уважаеми дами и господа участници в изборния процес,
 
Прилагам за Ваше свободно ползване практическа информация и идеи. Дано са Ви полезни по време на изборния процес.
 
1) Всички предписания на Министерството на Здравеопазването трябва да се спазват. Същото важи и за всички местни мерки в съответната юрисдикция. Това е връзката към тях:

https://www.razgrad.bg/images/images/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_2021/1411/Ukazania_Izboren_Proces06102021.pdf

Долните елементи са в унисон с предписанията на Министерството на Здравеопазването и единствено дават идеи относно практически стъпки за тяхното практично изпълнение и засилване на ефекта им. С други думи, целят осигуряване на максимална безопасност за всички, което е изключително важно.
 
2) Най-важно, но не единствено, е да се обърне внимание на въздуха. Според официални източници, заразата се разпространява и чрез капчици, за които дистанцията е от значение, и чрез аерозоли, които са с по-малък диаметър и които могат свободно да се носят из въздуха без да признават дистанция. Поради това, въздуха не трябва да се застоява. Провеждането на изборите при отворени прозорци е най-доброто противодействие на това, защото би предотвратило акумулирането на аерозоли. Ако това не е възможно, то периодичното и често проветряване съобразно документа, тоест за 5-10 мин., но ако е възможно и много по-често от предвидения час, предвид новите по-заразни варианти, е следващата възможна мярка за избягване на натрупване на аерозоли. Паралелно с това може да се ползват подвижни микроцидни въздушни филтри за допълнително пречистване на въздуха, като това не замества проветряването.
 
В документа е предвидена, но не се препоръчва, възможността за консумация на храна и напитки. По-добре това изобщо да не се прави на закрито, защото това, заедно със свалянето на маските, са най-рисковите моменти. Ако това не е възможно, и само в специални случаи на наблюдатели, застъпници и други, които не е целесъобразно да напускат, може би е добре за много кратко да се ползва самия отворен прозорец, гледайки навън. Идентификацията на гласоподавателите, при която документа изисква кратко сваляне на маската, е добре също да става или до отворения прозорец, или по друг начин изнесено извън атмосферата на стаята, с цел течението незабавно да отстрани в максимална степен генерираните аерозоли. Осигуряването на течение помага.
 
3) Поради горното, тъмната стаичка също е добре да не е херметически затворена, а да има въздушна връзка с останалото помещение, съобразно документа, като същевременно не се нарушава тайната.
 
4) Раздаването на индивидуални химикалки, ръкавици и маски на входа и задължителното им поставяне там преди влизане е важно. Важно е и задължителното дезинфекциране, а ако е възможно, за предпочитане е миенето, при входа и изхода, като там трябва да има осигурен дезинфектант. Същото се отнася за задължителната смяна на маските с раздавани нови такива на входа за предотвратяване на насищане на плата и особено предвид факта, че ще се изисква временно сваляне за идентификация. Причината е, че е важно да се избегне внасяне на предварително натрупано замърсяване върху плата. Ръкавиците биха били много полезни при машинно гласуване с цел избягване на докосване на повърхност от много хора, както и за дръжките на вратите, ако това се налага, като за предпочитане е вратите да са отворени предварително и да се ограничи пипането до минимум. Ако няма ръкавици, втората възможност е да се използва кухненска салфетка или подобна еднократна материя при отваряне на вратите. Маските с които хората пристигат, когато бъдат сменени на входа, трябва да има къде да отидат. Добре е да се раздават запечатващи се найлонови пликчета за хората, които искат да си ги запазят, например ако са за многократна употреба например, а също и да има кошче за изхвърляне за който предпочете това.
 
5) Когато хората си пипат маските, задължително да се насочват веднага към дезинфекция преди да пипат каквото и да било друго, с или без ръкавици.
 
6) Важна е честата смяна на маските на членовете на СИК, наблюдателите и застъпниците, като те трябва да отговарят на най-добрия възможен стандарт. В добавка, но в никакъв случай не като заместител, един шлем би осигурил защита и на очите. Ръкавиците на членовете на СИК трябва да позволяват от една страна дезинфекциране между работата с документи, а от друга да не запарват ръцете. Това не може да се постигне само с изкуствени материи, които позволяват дезинфекция, но може да се постигне например чрез двоен слой - отвътре ръкавици от тънък плат, а отгоре ръкавици позволяващи дезинфекция. Този фактор е много важен, защото запарените ръце изкушават тяхното махане при дълго ползване.
 
7) Ограничаването на броя на хората в сградата до възможния минимум може да стане, като хората чакат в колите си или отвън, при хубаво време и където това е възможно. Добре е служител да обяснява реда при пристигане и да извиква хората, когато им дойде реда. Много добро решение е да има осигурено руло с номера. Човек откъсва своя номер и може да отиде да се разходи докато чака, като избягва чакането на място и съответно струпването на хора. Добре е да се прецени и динамично обявява средно време за минаване на един човек с цел хората да преценят след какво време трябва да се върнат. Може да се ползват социалните мрежи за обявяване на текущо приеманите номера през 10 например. Добре е да се допуска закъснение например с до 10 номера без загуба на ред, както и тази система да не важи за възрастните, а те да се допускат без да чакат. В края на деня, такава система трябва да отпадне, за да не предизвика преждевременно затваряне поради липса на опашка. Може да се помисли за попълване на декларациите още преди влизането, чрез раздаването им докато хората чакат, например в превозните средства или по друг начин навън, за секции с големи паркинги с цел намаляване на времето на престой в сградата.
 
8) Когато гласоподавателя остави документите си за самоличност, те трябва да се пипат от СИК с прясно дезинфекцирани ръкавици за всеки отделен документ. Добре е да има преграда от прозрачна материя между СИК и гласоподавателя. Когато гласоподавателя се подписва в избирателния списък, освен отделна химикалка, е добре под мястото за подпис да се поставя прясно дезинфекцирано покривало от пластмасово фолио, например ламиниращ материал или подобна материя, която закрива хартията там. По този начин се избягва пипането на списъка от много различни ръце. Това не е предвидено в документа с указанията, но е в духа на останалите разпоредби и вероятно е просто пропуск. Важно е да се избягва акумулирането на замърсяване. Преградата трябва да е съобразена с възможността за подписване, тоест да има съобразени отвори.
 
9) Нужна е графична информация за правилния начин на поставяне и махане на ръкавици и маски на входа и изхода, който е добре да е различна врата и да има кошче за изхвърляне на ръкавиците. Нужна е графична информация и за останалите мерки за безопасност - дистанция, места за заставане, например чрез стъпки, дезинфекция и т.н. Използването на стрелки за посоката на еднопосочното движение е добро решение. Добре е допълнително да има човек на входа, който спазва всички мерки, и обяснява реда.
 
10) Важни са всички останали мерки предвидени от документа, като дезинфекция на повърхности и др.
 
С уважение,
Милен Райчев,
/с отчитане и заимстване на идеи, генерирани от екипа на СИК, Бостън/
/с отчитане и заимстване на идеите и подобренията от Д-р Надежда Наумова,
Clinical Assistant Professor of Pathology West Virginia University, САЩ/

Последни новини
Учениците от село Чепинци организираха базар в помощ на Даниела от Смолян
Чепинските момчета се върнаха от Баните с купа
ОТНОВО ПРАЗНИК ЗА НАШИТЕ РЕКИ
Защо строителни обекти в общината се просрочват с близо година?!
Поздравителен адрес от Мустафа Брахимбашев - кмет на с. Чепинци по случай настъпването на празника Рамазан Байрям
Община Рудозем продава всичко, що може да бъде продадено - наред са тревните площи пред общината?
Поздравителен адрес от кмета на с. Чепинци по случай Великденските празници
Хокеистите ни извоюваха второ място на турнир в Пловдив и пропуснаха други два, поради липса на финанси
Енергийните кооперативи като биткойн - най-добрия начин за независимост от монополите
Поздравителен адрес от кмета на с. Чепинци Мустафа Брахимбашев по случай Международния ден на жената