Приеха отчета за изпълнението на общинския бюджет за първото шестмесечие на 2016 година

Автор:  
Марияна Куцова

Местният парламент прие отчета за изпълнението на общинския бюджет към 30.06.2016 г. Това стана по време на провелото се в края на миналата седмица четиринадесето редовно заседание на ОбС – Рудозем.

Бюджетът на община Рудозем за настоящата година бе приет на 20.01.2016 г. в размер на 6 513 604 лв. След направените корекции с получените допълнителни средства под формата на субсидии и трансфери Бюджет 2016 към 30.06.2016 г. наброява 7 044 459 лв.

Касовото изпълнение на Бюджет 2016 за първото шестмесечие на 2016 година възлиза на 52,90%, което представлява 225 158 лв. от годишния план. Данъчните приходи са изпълнени на 53,56%, а неданъчните – на 59,19%, като 54,83% оформят приходите от таксата за битови отпадъци.

Разходната част на отчета показва параграфи, превишаващи разчетения план на Бюджета. Това са „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудово провоотношение” – изпълнен на 60,2% за плащания от минали години, „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения” – изпълнен на 99,06% за изплатени възнаграждения под формата на обещетения, „Храна” – изпълнен на 60,96% за разплащане на просрочени задължения от минали години, „Вода, горива и ел. енергия” – изпълнен на 64,63% за разплащане на просрочени задължения от минали години, „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” – изпълнен на 93,25%, както и изпълнение на около 189% за разплащане на съдебни обезщетения и разноски, наказателни лихви и държавни такси, дължащо се и на принудително събиране.

Осчетодените просрочени вземания в Рудоземска община към 30.06.2016 г. са на стойност 56 212 лв. – 29 417 лв. за несъбрани наеми от отдадено под наем общинско имущество и концесии и 29 795 лв. за извършени транспортни услуги, консумативи за ел. енергия и вода. Осчетодените просрочени задължения към същата дата пък са в размер на 2 173 689 лв. Просрочените  задължения касаят местни дейности, включващи „Външни услуги” – 303 624 лв., „Капиталови разходи” – 727 144 лв., „Други” – 840 723 лв., „Горива” – 302 198 лв.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Приеха отчета за изпълнението на общинския бюджет за първото шестмесечие на 2016 година
05.09.2016 | 17:49
2026
снимка: teacher.bg

Местният парламент прие отчета за изпълнението на общинския бюджет към 30.06.2016 г. Това стана по време на провелото се в края на миналата седмица четиринадесето редовно заседание на ОбС – Рудозем.

Бюджетът на община Рудозем за настоящата година бе приет на 20.01.2016 г. в размер на 6 513 604 лв. След направените корекции с получените допълнителни средства под формата на субсидии и трансфери Бюджет 2016 към 30.06.2016 г. наброява 7 044 459 лв.

Касовото изпълнение на Бюджет 2016 за първото шестмесечие на 2016 година възлиза на 52,90%, което представлява 225 158 лв. от годишния план. Данъчните приходи са изпълнени на 53,56%, а неданъчните – на 59,19%, като 54,83% оформят приходите от таксата за битови отпадъци.

Разходната част на отчета показва параграфи, превишаващи разчетения план на Бюджета. Това са „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудово провоотношение” – изпълнен на 60,2% за плащания от минали години, „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения” – изпълнен на 99,06% за изплатени възнаграждения под формата на обещетения, „Храна” – изпълнен на 60,96% за разплащане на просрочени задължения от минали години, „Вода, горива и ел. енергия” – изпълнен на 64,63% за разплащане на просрочени задължения от минали години, „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” – изпълнен на 93,25%, както и изпълнение на около 189% за разплащане на съдебни обезщетения и разноски, наказателни лихви и държавни такси, дължащо се и на принудително събиране.

Осчетодените просрочени вземания в Рудоземска община към 30.06.2016 г. са на стойност 56 212 лв. – 29 417 лв. за несъбрани наеми от отдадено под наем общинско имущество и концесии и 29 795 лв. за извършени транспортни услуги, консумативи за ел. енергия и вода. Осчетодените просрочени задължения към същата дата пък са в размер на 2 173 689 лв. Просрочените  задължения касаят местни дейности, включващи „Външни услуги” – 303 624 лв., „Капиталови разходи” – 727 144 лв., „Други” – 840 723 лв., „Горива” – 302 198 лв.

Марияна Куцова
©Рудозем днес

Последни новини
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем
СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ 11 – 17 СЕПТЕМВРИ 2023Г
"СКХТ" Чепинци'' беше домакин на турнир от календара на Българска федерация по хокей на трева
Ансамбъл "Запей от сърце да тропнем ний хорце" взе участие на празника на Рудозем
Програма по случай празника на град Рудозем 2023 г.
Очаква се гръцкият път до ГКПП Рудозем да е готов до средата на 2024г.
Множество грамоти от роженския събор за ансамбъл "Запей от сърце, да тропнем ний хорце"