Приеха отчета за изпълнението на общинския бюджет за първото шестмесечие на 2016 година

Автор:  
Марияна Куцова

Местният парламент прие отчета за изпълнението на общинския бюджет към 30.06.2016 г. Това стана по време на провелото се в края на миналата седмица четиринадесето редовно заседание на ОбС – Рудозем.

Бюджетът на община Рудозем за настоящата година бе приет на 20.01.2016 г. в размер на 6 513 604 лв. След направените корекции с получените допълнителни средства под формата на субсидии и трансфери Бюджет 2016 към 30.06.2016 г. наброява 7 044 459 лв.

Касовото изпълнение на Бюджет 2016 за първото шестмесечие на 2016 година възлиза на 52,90%, което представлява 225 158 лв. от годишния план. Данъчните приходи са изпълнени на 53,56%, а неданъчните – на 59,19%, като 54,83% оформят приходите от таксата за битови отпадъци.

Разходната част на отчета показва параграфи, превишаващи разчетения план на Бюджета. Това са „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудово провоотношение” – изпълнен на 60,2% за плащания от минали години, „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения” – изпълнен на 99,06% за изплатени възнаграждения под формата на обещетения, „Храна” – изпълнен на 60,96% за разплащане на просрочени задължения от минали години, „Вода, горива и ел. енергия” – изпълнен на 64,63% за разплащане на просрочени задължения от минали години, „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” – изпълнен на 93,25%, както и изпълнение на около 189% за разплащане на съдебни обезщетения и разноски, наказателни лихви и държавни такси, дължащо се и на принудително събиране.

Осчетодените просрочени вземания в Рудоземска община към 30.06.2016 г. са на стойност 56 212 лв. – 29 417 лв. за несъбрани наеми от отдадено под наем общинско имущество и концесии и 29 795 лв. за извършени транспортни услуги, консумативи за ел. енергия и вода. Осчетодените просрочени задължения към същата дата пък са в размер на 2 173 689 лв. Просрочените  задължения касаят местни дейности, включващи „Външни услуги” – 303 624 лв., „Капиталови разходи” – 727 144 лв., „Други” – 840 723 лв., „Горива” – 302 198 лв.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Приеха отчета за изпълнението на общинския бюджет за първото шестмесечие на 2016 година
05.09.2016 | 17:49
2120
снимка: teacher.bg

Местният парламент прие отчета за изпълнението на общинския бюджет към 30.06.2016 г. Това стана по време на провелото се в края на миналата седмица четиринадесето редовно заседание на ОбС – Рудозем.

Бюджетът на община Рудозем за настоящата година бе приет на 20.01.2016 г. в размер на 6 513 604 лв. След направените корекции с получените допълнителни средства под формата на субсидии и трансфери Бюджет 2016 към 30.06.2016 г. наброява 7 044 459 лв.

Касовото изпълнение на Бюджет 2016 за първото шестмесечие на 2016 година възлиза на 52,90%, което представлява 225 158 лв. от годишния план. Данъчните приходи са изпълнени на 53,56%, а неданъчните – на 59,19%, като 54,83% оформят приходите от таксата за битови отпадъци.

Разходната част на отчета показва параграфи, превишаващи разчетения план на Бюджета. Това са „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудово провоотношение” – изпълнен на 60,2% за плащания от минали години, „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения” – изпълнен на 99,06% за изплатени възнаграждения под формата на обещетения, „Храна” – изпълнен на 60,96% за разплащане на просрочени задължения от минали години, „Вода, горива и ел. енергия” – изпълнен на 64,63% за разплащане на просрочени задължения от минали години, „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” – изпълнен на 93,25%, както и изпълнение на около 189% за разплащане на съдебни обезщетения и разноски, наказателни лихви и държавни такси, дължащо се и на принудително събиране.

Осчетодените просрочени вземания в Рудоземска община към 30.06.2016 г. са на стойност 56 212 лв. – 29 417 лв. за несъбрани наеми от отдадено под наем общинско имущество и концесии и 29 795 лв. за извършени транспортни услуги, консумативи за ел. енергия и вода. Осчетодените просрочени задължения към същата дата пък са в размер на 2 173 689 лв. Просрочените  задължения касаят местни дейности, включващи „Външни услуги” – 303 624 лв., „Капиталови разходи” – 727 144 лв., „Други” – 840 723 лв., „Горива” – 302 198 лв.

Марияна Куцова
©Рудозем днес

Последни новини
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”