Проведе се 28-то заседание на ОБС! Акценти- снегопочистването, автогарата, спирките, питейните води и мръсните води

Вчера се проведе 28-то редовно заседание на Общински съвет. В дневния ред бяха заложени 14 точки, от които ще споменем по-интересните, довели до дебат на заседанието.

В самото начало във връзка с подготовката за зимния сезон, кметът изрази надежда, че в нормални граници ще бъдат сключени договорите. „Взели сме всички превантивни мерки по отношение на осигуряване на количества пясък, така че мисля, че няма да има някакви съществени проблеми”- каза още градоначалникът.
„Ако може на следващата сесия да се даде пълна информация за това какво дължим за минали периоди”- помоли зам-председателят на ОБС Хари Малинов.

Кметът имаше готовност веднага да отговори на въпроса и по думите му задълженията възлизат грубо на 100 хиляди лева. „Успяхме да изплатим доста стари задължения, които са за пътища, а днес на сайта на министерството на финансите видяхме публикуван предварителния вариант на бюджета за следващата година. Очертава се, че пак ще разполагаме с повече пари, както и тази година и за следващия зимен сезон, така че мисля, че ще успеем да наваксаме и да разплатим в рамките на този сезон, да разплатим и всичко старо.”- обясни Румен Пехливанов.

Освен това Общински съвет взе решение за удължаване срока на ликвидацията на РАТ-Беломорие (Дапа). Също така съветниците гласуваха единодушно вливането на „Рудозем инвест” в Самостоятелна медико-диагностична лаборатория- Рудозем ЕООД.

Последната точка от дневния ред стана акцент на заседанието. Съветникът Тодор Каврошилов постави един въпрос пред Общински съвет, за който са сигнализирали граждани. „Къде да видим разписание на автобусите, които тръгват по различните направления, ако има такова. А ако няма- сигурно няма да е трудно да се постави.” – беше запитването от страна на жители на общината. Стана ясно, че това касае не толкова хора, които пътуват постоянно, а такива, които пътуват по-рядко и за външни хора. По тази тема отношение взе кметът, който каза следното:

„Във връзка с изпълнение проекта за строителството на спортния комплекс, който е в непосредствена близост до и на плаца на автогарата, държа да подчертая, че автогара в Рудозем ще продължи да съществува- включена е в проекта, има си я. Само че сегашния плац, където паркират автобусите, става паркинг за залата, а от задната страна на автогарата, откъм втория вход, който навремето е проектиран като първи вход, остава самата автогара. Днес се прави организация, отлива се една площадка откъм южната страна на автогарата- там, където е паважният път. Има естествен навес, който е от покрива на самата автогара, оформяме самата спирка. В момента, ако някой мине, ще види, че се отлива бетон".

Кметът добави, че са поръчани и два знака, както и указателни табели, които да упътват хората от къде ще тръгват автобусите.

„Наистина се създаде малко дискомфорт, но той ще бъде временен”- увери кметът. А по отношение на таблата с разписание, той добави, че вътре в автогарата има две актуални табла с разписанието на автобусите и ще бъде разпоредено да се изнесат навън, за да е видно за хората.

А във връзка със запитването за останалите спирки, кметът се съгласи, че въпросът е много адекватен и изрази готовност да се направи поръчка за още такива табла, които да бъдат разположени на ключовите спирки в града. „Надявам се, че в рамките на няколко дни ще можем и този въпрос да решим”- каза кметът. „Това е една много добра идея и ще я реализираме, за да улесним хората” каза в заключение градоначалникът.

От името на жители на централната част на града, Свилен Терзиев съобщи на заседанието, че се плаща на ВиК за нещо, което не се получава като услуга, а  именно заплащане на обратни води.

„Не знам дали знаете, но колекторът на Рудозем приключва на големия завой на Падала. В момента пречиствателната чисти от Рубела и Долен Рудозем и това е от пет години”, каза Терзиев. „Пет години ВиК събира пари за нещо, което като услуга не извършва.  Колекторът е прекъснат и явно на ВиК това не им прави впечатление. Аз съм туширал донякъде напрежението, но най-вероятно ще изригне напрежението.” – добави още той.

Друг проблем, за който сигнализира съветникът, е водохващането на Рудозем. По неговите думи гръцките крави са във водоемите, оградите са съборени и водохващането е от последното дере на Мочура. Той сподели и това, че има снимков материал. Като пълно безобразие дефинира положението общинският съветник от ГЕРБ. Той предложи да се създаде временна комисия.

„Мога да внеса яснота по отношение на прекъснатия колектор”- каза кметът и добави „Държа да подчертая, че не граждани, а Общинска администрация го констатира, когато работихме по проекта за водния цикъл”.  Кметът разказа, че прекъснатите тръби са около 15 метра, корубите отсъстват и това е в един единствен участък- бетонените тръби просто ги няма.

„В проекта за воден цикъл министерството одобри средства за рехабилитация на изградения колектор- укрепване на връзките между тръбите, преминаванията между реките и допълнително укрепване. За съжаление това е доста сериозна инвестиция и общината не е в състояние сама да го направи, още повече, че средствата за това са одобрени във водния цикъл”- обясни кметът.

Той изрази надежда, че в рамките на следващите две седмици би трябвало да стартира процедурата за избор на изпълнител за строителния надзор по проекта за водния цикъл.

„Този въпрос не е възникнал току-така, хората по обратния ред се информираха след нашите действия”- каза градоначалникът. По думите му проблемът се състои в това, че процедурите отнемат малко повече време.

А по отношение на водохващането на Мочура, Пехливанов обясни, че има няколко водоизточника и водата се отвежда по нормалния начин. Но в екстремни случаи, на Мочура се включва и открито водохващане. „И точно там е проблемът. Още по-голям проблем беше, че в непосредствена близост до това водохващане и в цялата вододайна зона имаше сериозна сеч от страна на горско стопанство. А това също неимоверно води до замърсяване. В разговори с инж. Ибрямова това сме го ограничили като действие, тъй като пък там предишния мандат, който е  трябвало да възрази срещу общия лесоустройствен проект, но не го е направил в срок и имат планове за сериозна сеч в тази зона”- сподели кметът и добави, че особено хората, които имат имоти или ловуват в този район, добре знаят за каква сеч е ставало въпрос.

Кметът съобщи, че общината е предприела процедура по актуализация на всички вододайни зони, тяхното картографиране, за да могат аргументативно да бъдат представени на Агенцията по горите, респективно на Южното централно предприятие, така че да не се продължава с практиката да се секат основно буковите гори във вододайните зони. „Защото ако сега има някаква вода и тя е замърсена, то в много скоро време можем да се окажем без никаква вода”- каза кметът.

Градоначалникът сподели, че е получил отговор по една от жалбите на граждани. Жители на махала „Янева” в Чепинци са подали жалба, че пият вода, която е с лошо качество, вследствие на подобно открито водохващане. В заключение кмтът съобщи, че ВиК предприема незабавни мерки.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Проведе се 28-то заседание на ОБС! Акценти- снегопочистването, автогарата, спирките, питейните води и мръсните води
24.10.2013 | 15:34
2625
снимка: teacher.bg

Вчера се проведе 28-то редовно заседание на Общински съвет. В дневния ред бяха заложени 14 точки, от които ще споменем по-интересните, довели до дебат на заседанието.

В самото начало във връзка с подготовката за зимния сезон, кметът изрази надежда, че в нормални граници ще бъдат сключени договорите. „Взели сме всички превантивни мерки по отношение на осигуряване на количества пясък, така че мисля, че няма да има някакви съществени проблеми”- каза още градоначалникът.
„Ако може на следващата сесия да се даде пълна информация за това какво дължим за минали периоди”- помоли зам-председателят на ОБС Хари Малинов.

Кметът имаше готовност веднага да отговори на въпроса и по думите му задълженията възлизат грубо на 100 хиляди лева. „Успяхме да изплатим доста стари задължения, които са за пътища, а днес на сайта на министерството на финансите видяхме публикуван предварителния вариант на бюджета за следващата година. Очертава се, че пак ще разполагаме с повече пари, както и тази година и за следващия зимен сезон, така че мисля, че ще успеем да наваксаме и да разплатим в рамките на този сезон, да разплатим и всичко старо.”- обясни Румен Пехливанов.

Освен това Общински съвет взе решение за удължаване срока на ликвидацията на РАТ-Беломорие (Дапа). Също така съветниците гласуваха единодушно вливането на „Рудозем инвест” в Самостоятелна медико-диагностична лаборатория- Рудозем ЕООД.

Последната точка от дневния ред стана акцент на заседанието. Съветникът Тодор Каврошилов постави един въпрос пред Общински съвет, за който са сигнализирали граждани. „Къде да видим разписание на автобусите, които тръгват по различните направления, ако има такова. А ако няма- сигурно няма да е трудно да се постави.” – беше запитването от страна на жители на общината. Стана ясно, че това касае не толкова хора, които пътуват постоянно, а такива, които пътуват по-рядко и за външни хора. По тази тема отношение взе кметът, който каза следното:

„Във връзка с изпълнение проекта за строителството на спортния комплекс, който е в непосредствена близост до и на плаца на автогарата, държа да подчертая, че автогара в Рудозем ще продължи да съществува- включена е в проекта, има си я. Само че сегашния плац, където паркират автобусите, става паркинг за залата, а от задната страна на автогарата, откъм втория вход, който навремето е проектиран като първи вход, остава самата автогара. Днес се прави организация, отлива се една площадка откъм южната страна на автогарата- там, където е паважният път. Има естествен навес, който е от покрива на самата автогара, оформяме самата спирка. В момента, ако някой мине, ще види, че се отлива бетон".

Кметът добави, че са поръчани и два знака, както и указателни табели, които да упътват хората от къде ще тръгват автобусите.

„Наистина се създаде малко дискомфорт, но той ще бъде временен”- увери кметът. А по отношение на таблата с разписание, той добави, че вътре в автогарата има две актуални табла с разписанието на автобусите и ще бъде разпоредено да се изнесат навън, за да е видно за хората.

А във връзка със запитването за останалите спирки, кметът се съгласи, че въпросът е много адекватен и изрази готовност да се направи поръчка за още такива табла, които да бъдат разположени на ключовите спирки в града. „Надявам се, че в рамките на няколко дни ще можем и този въпрос да решим”- каза кметът. „Това е една много добра идея и ще я реализираме, за да улесним хората” каза в заключение градоначалникът.

От името на жители на централната част на града, Свилен Терзиев съобщи на заседанието, че се плаща на ВиК за нещо, което не се получава като услуга, а  именно заплащане на обратни води.

„Не знам дали знаете, но колекторът на Рудозем приключва на големия завой на Падала. В момента пречиствателната чисти от Рубела и Долен Рудозем и това е от пет години”, каза Терзиев. „Пет години ВиК събира пари за нещо, което като услуга не извършва.  Колекторът е прекъснат и явно на ВиК това не им прави впечатление. Аз съм туширал донякъде напрежението, но най-вероятно ще изригне напрежението.” – добави още той.

Друг проблем, за който сигнализира съветникът, е водохващането на Рудозем. По неговите думи гръцките крави са във водоемите, оградите са съборени и водохващането е от последното дере на Мочура. Той сподели и това, че има снимков материал. Като пълно безобразие дефинира положението общинският съветник от ГЕРБ. Той предложи да се създаде временна комисия.

„Мога да внеса яснота по отношение на прекъснатия колектор”- каза кметът и добави „Държа да подчертая, че не граждани, а Общинска администрация го констатира, когато работихме по проекта за водния цикъл”.  Кметът разказа, че прекъснатите тръби са около 15 метра, корубите отсъстват и това е в един единствен участък- бетонените тръби просто ги няма.

„В проекта за воден цикъл министерството одобри средства за рехабилитация на изградения колектор- укрепване на връзките между тръбите, преминаванията между реките и допълнително укрепване. За съжаление това е доста сериозна инвестиция и общината не е в състояние сама да го направи, още повече, че средствата за това са одобрени във водния цикъл”- обясни кметът.

Той изрази надежда, че в рамките на следващите две седмици би трябвало да стартира процедурата за избор на изпълнител за строителния надзор по проекта за водния цикъл.

„Този въпрос не е възникнал току-така, хората по обратния ред се информираха след нашите действия”- каза градоначалникът. По думите му проблемът се състои в това, че процедурите отнемат малко повече време.

А по отношение на водохващането на Мочура, Пехливанов обясни, че има няколко водоизточника и водата се отвежда по нормалния начин. Но в екстремни случаи, на Мочура се включва и открито водохващане. „И точно там е проблемът. Още по-голям проблем беше, че в непосредствена близост до това водохващане и в цялата вододайна зона имаше сериозна сеч от страна на горско стопанство. А това също неимоверно води до замърсяване. В разговори с инж. Ибрямова това сме го ограничили като действие, тъй като пък там предишния мандат, който е  трябвало да възрази срещу общия лесоустройствен проект, но не го е направил в срок и имат планове за сериозна сеч в тази зона”- сподели кметът и добави, че особено хората, които имат имоти или ловуват в този район, добре знаят за каква сеч е ставало въпрос.

Кметът съобщи, че общината е предприела процедура по актуализация на всички вододайни зони, тяхното картографиране, за да могат аргументативно да бъдат представени на Агенцията по горите, респективно на Южното централно предприятие, така че да не се продължава с практиката да се секат основно буковите гори във вододайните зони. „Защото ако сега има някаква вода и тя е замърсена, то в много скоро време можем да се окажем без никаква вода”- каза кметът.

Градоначалникът сподели, че е получил отговор по една от жалбите на граждани. Жители на махала „Янева” в Чепинци са подали жалба, че пият вода, която е с лошо качество, вследствие на подобно открито водохващане. В заключение кмтът съобщи, че ВиК предприема незабавни мерки.

©Рудозем днес

Последни новини
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем
СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ 11 – 17 СЕПТЕМВРИ 2023Г
"СКХТ" Чепинци'' беше домакин на турнир от календара на Българска федерация по хокей на трева