РИОСВ – Смолян разпредели квоти за билки под специален режим

Министърът на околната среда и  водите подписа Заповед за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през календарната 2019 г. обнародвана в Държавен вестник.Специалният режим на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата.

 През тази година са определени допустими за събиране количества от 11 билки (кг сухо тегло) от естествените им находища, извън територията на трите Национални парка. Към тях спадат лечебна иглика, червен божур, бял пелин, лазаркиня, лудо биле и др. Тези количества в последствие се разпределят от директорите на съответните Регионални инспекции по околната среда и водите на фирмите, подали заявления за ползване.

На базата на подадено заявление от билкозаготвителен пункт в село Момчиловци, община Смолян. ще могат да съберат 100 кг. сухо тегло цвят от Иглика (Primula veris L.).

Разпределението бе извършено със заповед на директора на РИОСВ – Смолян след заседание на междуведомствената комисия, а квотите са предоставени на фирмата заявител. Екоинспекцията осъществява контрола по изпълнението на заповедта.

При извършване на търговска дейност с лечебни растения, включени в приложението към заповедта, нарушителите ще бъдат санкционирани.

Заповедта на министъра на околната среда и водите е налична на електронната страницата на МОСВ:

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Biodiversity/Kalina/Zapovedi_ka4_2015/Zapoved_RD-88-30.01.2019.pdf

 

Етикети:
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
РИОСВ – Смолян разпредели квоти за билки под специален режим
27.02.2019 | 14:23
1101
снимка: teacher.bg

Министърът на околната среда и  водите подписа Заповед за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през календарната 2019 г. обнародвана в Държавен вестник.Специалният режим на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата.

 През тази година са определени допустими за събиране количества от 11 билки (кг сухо тегло) от естествените им находища, извън територията на трите Национални парка. Към тях спадат лечебна иглика, червен божур, бял пелин, лазаркиня, лудо биле и др. Тези количества в последствие се разпределят от директорите на съответните Регионални инспекции по околната среда и водите на фирмите, подали заявления за ползване.

На базата на подадено заявление от билкозаготвителен пункт в село Момчиловци, община Смолян. ще могат да съберат 100 кг. сухо тегло цвят от Иглика (Primula veris L.).

Разпределението бе извършено със заповед на директора на РИОСВ – Смолян след заседание на междуведомствената комисия, а квотите са предоставени на фирмата заявител. Екоинспекцията осъществява контрола по изпълнението на заповедта.

При извършване на търговска дейност с лечебни растения, включени в приложението към заповедта, нарушителите ще бъдат санкционирани.

Заповедта на министъра на околната среда и водите е налична на електронната страницата на МОСВ:

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Biodiversity/Kalina/Zapovedi_ka4_2015/Zapoved_RD-88-30.01.2019.pdf

 

Последни новини
24 май - духовност, традиция, достойнство! Честит празник!
Талантите от Рудозем: Антон Урдажиев (галерия)
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - СМОЛЯН КЪМ 23.05.2019 г.
Защо в Рудозем така и не се случват нещата?!
Уважаемо ръководство на ДПС-Рудозем, възмутен съм от вас!
ДПС предизборно откри чешмата, построена с пари от хората
Утре от 12 ч. до 20 ч. се ограничава движението по пътя Средногорци – Рудозем
Валя Радева, консултант по хранене: Моделът на хранене в семейството е изключително важен за изграждане на здравословни хранителни навици от най-ранна възраст
837 зрелостници в област Смолян се явиха на първата задължителна матура по български език и литература
Младеж от Рудозем с мащабна кампания по повод 24 май