Реализирането на проекти по Националната програма за енергийна ефективност и Оперативните програми допринася за подобряване условията на живот и по-приветлив облик на населените места в област Смолян

       „Енергийната ефективност в световен мащаб е една сфера на икономиката, която се развива с много бързи темпове. Ако съумеем да се възползваме от новите технологии и ги приложим в местата, където живеем, ще спомогнем за осигуряване на по-чист въздух, по-нисък разход на енергия и цялостно по-добър начин на живот, което би спомогнало да задържим хората в региона.“, заместник-областният управител Андриян Петров откри и ръководи днес заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян.

      „Дискутирайки такива важни теми, трябва да търсим решения как да помогнем на хората в нашата планина, на всеки един от жителите на нашия регион, така че да създадем среда, в която те да направят личния избор да останат, да създадат своите семейства и отгледат децата си тук, за да учат в училищата, които стават все по-приветливи, енергийно ефективни, предлагат добро образование, разполагат с добри преподаватели.“, каза Петров, обръщайки внимание, че обществените процеси са свързани и трябва да се търсят комплексни решения.

        Инж.Петя Нешева – гл.експерт от ТЗ-Пловдив, Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), запозна участниците в заседанието с измененията и допълненията от 2019 година, свързани със Задълженията по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), както и с изискванията и сроковете за предоставяне на годишните отчети  в АУЕР по ЗЕЕ и ЗЕВИ. Тя призова общините да бъдат внимателни и точни при попълване на данните в отчетите си, за да не се мултиплицира грешна информация.

      Представители на общините от област Смолян отчетоха постигнатите резултати и настоящите проекти в сферата на енергийна ефективност по Националната програма и Оперативните програми. С най-висока активност, във връзка с търсенето на източници за финансиране и реализирани проекти, са общините Девин, Златоград и Смолян, където обновяването на многофамилни жилищни сгради, административни сгради, училища, детски градини, спортни съоръжения, енерго-ефективно улично и градско осветление е допринесло както за подобряване живота на гражданите, така и за значително подобряване облика на населените места. Този фактор е от изключително значение за развитието на туризма, който е водещ отрасъл за региона ни.

        Сред споделените добри практики, които се отличиха в реализирането на проекти по Националната програма и Оперативните програми, както и с финансиране от общинския бюджет, правят впечатление функционалните решения в ОДЗ „Здравец“ и ОДЗ „Изворче“, гр.Девин. Там, успоредно с енергийното и цялостно обновяване на сградите, са създадени условия и за достъп и ползване от деца с увреждания. В общината са обновени също 4 многофамилни жилищни сгради и са входирани документите за още две, санирани са административните сгради на данъчно, Общинска служба „Земеделие“, Районно управление на МВР, Районно управление на ПБЗН.

        В община Златоград всички обществени сгради са санирани, обликът на обновените многофамилни жилищни сгради е съобразен стилово с облика на населеното място, подготвят се проекти за кандидатстване по всички програми, подобряващи средата за живот и за които общината отговаря на условията.

       Редица са и реализираните проекти по програмите за енергийна ефективност в община Смолян – създава се по-добра среда за работа и образователна дейност в обновените административни сгради и учебни заведения, по-добри условия и икономии от разходите за отопление на домакинствата в санираните многофамилни жилищни сгради, обновяват се и се изграждат енерго-ефективни спортни съоръжения, по-ефективно улично осветление и т.н.

        С реализираните обекти и входираните документи за обновяване на многофамилни жилищни сгради, община Смолян, и като цяло област Смолян, е сред първенците по Националната програма за енергийна ефективност. Това потвърждава фактът, че за региони, като нашия, където отоплителният сезон е по-продължителен, въвеждането на мерки за енергийна ефективност е ключов фактор, както за снижаване на разходите за отопление, така и за подобряване качеството на въздуха и чистотата на природата.

        

Етикети:
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Реализирането на проекти по Националната програма за енергийна ефективност и Оперативните програми допринася за подобряване условията на живот и по-приветлив облик на населените места в област Смолян
27.02.2019 | 14:32
922
снимка: teacher.bg

       „Енергийната ефективност в световен мащаб е една сфера на икономиката, която се развива с много бързи темпове. Ако съумеем да се възползваме от новите технологии и ги приложим в местата, където живеем, ще спомогнем за осигуряване на по-чист въздух, по-нисък разход на енергия и цялостно по-добър начин на живот, което би спомогнало да задържим хората в региона.“, заместник-областният управител Андриян Петров откри и ръководи днес заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян.

      „Дискутирайки такива важни теми, трябва да търсим решения как да помогнем на хората в нашата планина, на всеки един от жителите на нашия регион, така че да създадем среда, в която те да направят личния избор да останат, да създадат своите семейства и отгледат децата си тук, за да учат в училищата, които стават все по-приветливи, енергийно ефективни, предлагат добро образование, разполагат с добри преподаватели.“, каза Петров, обръщайки внимание, че обществените процеси са свързани и трябва да се търсят комплексни решения.

        Инж.Петя Нешева – гл.експерт от ТЗ-Пловдив, Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), запозна участниците в заседанието с измененията и допълненията от 2019 година, свързани със Задълженията по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), както и с изискванията и сроковете за предоставяне на годишните отчети  в АУЕР по ЗЕЕ и ЗЕВИ. Тя призова общините да бъдат внимателни и точни при попълване на данните в отчетите си, за да не се мултиплицира грешна информация.

      Представители на общините от област Смолян отчетоха постигнатите резултати и настоящите проекти в сферата на енергийна ефективност по Националната програма и Оперативните програми. С най-висока активност, във връзка с търсенето на източници за финансиране и реализирани проекти, са общините Девин, Златоград и Смолян, където обновяването на многофамилни жилищни сгради, административни сгради, училища, детски градини, спортни съоръжения, енерго-ефективно улично и градско осветление е допринесло както за подобряване живота на гражданите, така и за значително подобряване облика на населените места. Този фактор е от изключително значение за развитието на туризма, който е водещ отрасъл за региона ни.

        Сред споделените добри практики, които се отличиха в реализирането на проекти по Националната програма и Оперативните програми, както и с финансиране от общинския бюджет, правят впечатление функционалните решения в ОДЗ „Здравец“ и ОДЗ „Изворче“, гр.Девин. Там, успоредно с енергийното и цялостно обновяване на сградите, са създадени условия и за достъп и ползване от деца с увреждания. В общината са обновени също 4 многофамилни жилищни сгради и са входирани документите за още две, санирани са административните сгради на данъчно, Общинска служба „Земеделие“, Районно управление на МВР, Районно управление на ПБЗН.

        В община Златоград всички обществени сгради са санирани, обликът на обновените многофамилни жилищни сгради е съобразен стилово с облика на населеното място, подготвят се проекти за кандидатстване по всички програми, подобряващи средата за живот и за които общината отговаря на условията.

       Редица са и реализираните проекти по програмите за енергийна ефективност в община Смолян – създава се по-добра среда за работа и образователна дейност в обновените административни сгради и учебни заведения, по-добри условия и икономии от разходите за отопление на домакинствата в санираните многофамилни жилищни сгради, обновяват се и се изграждат енерго-ефективни спортни съоръжения, по-ефективно улично осветление и т.н.

        С реализираните обекти и входираните документи за обновяване на многофамилни жилищни сгради, община Смолян, и като цяло област Смолян, е сред първенците по Националната програма за енергийна ефективност. Това потвърждава фактът, че за региони, като нашия, където отоплителният сезон е по-продължителен, въвеждането на мерки за енергийна ефективност е ключов фактор, както за снижаване на разходите за отопление, така и за подобряване качеството на въздуха и чистотата на природата.

        

Последни новини
В събота в Рудозем ще се проведе държавно първенство по хокей за мъже
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - СМОЛЯН КЪМ 19.03.2019 г.
РИОСВ – Смолян обявява благотворителна кампания по повод Световния Ден на Земята - 22 април
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнира в Рудозем
Трето място за рудоземските футболистки от неделния кръг на женската лига
МБАЛ – Смолян организира безплатни прегледи за риск от туберкулоза
Община Рудозем с Доброволно формирование
Тази неделя в Чепинци ФК "Палас" посреща ФК "Спартак" - Пловдив
В неделя на стадиона в Рудозем ще се проведе кръг от женското футболно първенство
Този уикенд в Рудозем ще се проведат финалите на републиканското първенство по хокей