Рибница, като център на вселената!

 

Вчера кметът на Мадан, който е председател на Управителния съвет на Местна инициативна група „Кичика“- Мадан -Рудозем се похвали с подписването на "договор за отпускане на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г".

От информацията, която той споделя в профила си във Фейсбук става ясно, че "безвъзмездната финансова помощ в размер на 192 750,74 лв се предоставя за реализирането на одобрен проект, в който е предвидено да се извърши ремонт и реновиране на парк в гр. Мадан, община Мадан за обществено ползване, както и ремонт и реновиране на терен в с. Рибница, община Рудозем".

Според него, "подписаният договор е от изключителна важност, тъй като представлява своеобразна стъпка към кандидатстване и одобряване на стратегията за ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ /ВОМР/ 2023-2027г., чрез реализацията, на която ще се подпомагат проекти на малкия и среден бизнес на територията на двете общини".

Нашият въпрос в случая е към Община Рудозем:

Какво точно се финансира в с. Рибница, а и защо за втори път пилотният проект финансира дейности в с. Рибница. В град Рудозем няма ли обществено значими нужди, чрез които това финансиране да достигне до всички хора в общината ни? Село Рибница ли е единственото населено място в общината ни, което има обществени нужди, че за втори път финансирането на пилотния проект е предназначено за Рибница?

Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Рибница, като център на вселената!
06.10.2022 | 12:40
4465
снимка: teacher.bg

 

Вчера кметът на Мадан, който е председател на Управителния съвет на Местна инициативна група „Кичика“- Мадан -Рудозем се похвали с подписването на "договор за отпускане на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г".

От информацията, която той споделя в профила си във Фейсбук става ясно, че "безвъзмездната финансова помощ в размер на 192 750,74 лв се предоставя за реализирането на одобрен проект, в който е предвидено да се извърши ремонт и реновиране на парк в гр. Мадан, община Мадан за обществено ползване, както и ремонт и реновиране на терен в с. Рибница, община Рудозем".

Според него, "подписаният договор е от изключителна важност, тъй като представлява своеобразна стъпка към кандидатстване и одобряване на стратегията за ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ /ВОМР/ 2023-2027г., чрез реализацията, на която ще се подпомагат проекти на малкия и среден бизнес на територията на двете общини".

Нашият въпрос в случая е към Община Рудозем:

Какво точно се финансира в с. Рибница, а и защо за втори път пилотният проект финансира дейности в с. Рибница. В град Рудозем няма ли обществено значими нужди, чрез които това финансиране да достигне до всички хора в общината ни? Село Рибница ли е единственото населено място в общината ни, което има обществени нужди, че за втори път финансирането на пилотния проект е предназначено за Рибница?


Последни новини
Утре пред Дома на културата в Рудозем ще се проведе кулинарен благотворителен базар
Типове окачване на колите
Читалището в с.Чепинци създаде ансамбъл с помощта на НФ "Култура"
Благодарствено писмо към "Омелия" ЕООД
Местната коалиция внася докладна в ОБС Рудозем във връзка с подписка на жителите на кварталите Койнарци, Долен Рудозем и Падала
Поредно "признание" за "добре свършената" работа от Община Рудозем. Този път от АПИ!
Писмо-обръщение на украинските българи към българските граждани и към българските институции
Хубава работа, ама рудоземска!
Рибница, като център на вселената!
Да повдигнем мъглата и премахнем объркването