Родопският диалект

Смолянският говор е най-важният и най-широко разпространеният родопски говор. В миналото той бил известен като средно-родопски, централен или ахъчелебийски говор. Названията „с р е д н о р о д о п с к и” и „ц е н т р а л е н” са свързани с географското му разположение, защото заема областта на Средните (Централните) Родопи, a названието „а х ъ ч е л е б и й с к и” е от Ахъчелеби — по-старо название на Среднородопската област. Смолянският говор обхваща територията на Средните Родопи. На север той граничи с хвойненския говор в областта на Ропката (Рупчос), на юг преминава в Беломорска Тракия през днешната българско-гръцка граница. На запад граничи с гоцеделчевския (неврокопския) и разложкия говор, на изток с хасковския и с говора на турското население в долината на Средна Арда. Той се разделя на няколко групи: смолянски, широколъшки, говорът на Ропката, чепински, павликянски, златоградски. Както всеки друг и родопския диалект ще ви се стори странен, осебенно ако го чувате за първи път.Тук ще Ви представим интересни думи,фрази,родопски мохабети и текстове на песни.Малко вероятно да научите диалекта,но поне ще се забавлявате: Родопски песни: Една песен записана от Тодор Тодоров през 1959 година в село Лясково Девинско. Пяла я е Надия Янузова тогава на 16 години. -Тайбинко, кузум, пилянце, сабах ми дойде и подмина/2 пък ний си вода немаме. -Юначе лудой младо, нам с тебе вода не трява ний сме на куп лежали, ний не сме нищо правили. -Тайбинко кузум, пилянце, ти беше пръв сон заспала; я си та итро измамих, та си ти очи облюбих, та си ти кръсче обкърших; та си ти нянки постисках. Една песен записана от акад. Н. Кауфман през февруари 1956 г. в село Могилица. Пял я е Емин Исуфов тогава на 43 години. - Девойко, мари, хубава, мислил съм да та попитам. Ага ти любех очинки, цолуфкове ти биеха. Кина ги беше мазала, толков ти ечко биеха? - Юначе лудо и младо, ти толков ли са не сеташ? Мой бе бубайко туджерин, туджерин, баш базиргенин. Йолчиш ми ходи на пазар, чoрни ми миски дониса- на чoрни вежди шекливо, на бело лице белило… Една песен, записана в село Петково. -Янкольо мари хубава нимой му враща нишанън, нимой му гльода грознуну, ами му гльодай льоснону, чи му са млочко овцене овцене още парине. - Мечки му яли овцене ръжда му яла парине, ага не ми е прилика кайно два строка иглика… Малък речник на родопските думи: адамлък >честност амут >надежда апап, аратлик >приятел, другар барабар >заедно батардисвам >развалям баруга >локва бобайко >баща бискарник >сутиен вергие >данък гальчот >говорят гьозбежия >лъжец кравен >дебел, охранен лонгур >скитащо куче, става и за човек очигьоз >оперен,пробивен човек пехливан >юнак прирукал >извикал упетлат >объркан, намотан фукара >бедняк чичурка >тече яце >много Родопски фрази и поговорки: буботкам са на хавая - напразно се опитвам да направя нещо втикам фитиля - склонявам някого да направи нещо да се отхлептем - да се посмеем хатте борже - хайде, по-бързо "С дума отбавено са с роки не направе."-С дума развалено,с ръце не се поправя. "С очи и уши зимай, в сорце и глава сбирай." "На хайлязин чиляк, два потье му се дере гъзон.." "Малка глава галема шепка не прилега." Рудозем днес
Етикети:
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg

Родопският диалект
08.01.2011 | 00:30
2359
снимка: teacher.bg
Смолянският говор е най-важният и най-широко разпространеният родопски говор. В миналото той бил известен като средно-родопски, централен или ахъчелебийски говор. Названията „с р е д н о р о д о п с к и” и „ц е н т р а л е н” са свързани с географското му разположение, защото заема областта на Средните (Централните) Родопи, a названието „а х ъ ч е л е б и й с к и” е от Ахъчелеби — по-старо название на Среднородопската област. Смолянският говор обхваща територията на Средните Родопи. На север той граничи с хвойненския говор в областта на Ропката (Рупчос), на юг преминава в Беломорска Тракия през днешната българско-гръцка граница. На запад граничи с гоцеделчевския (неврокопския) и разложкия говор, на изток с хасковския и с говора на турското население в долината на Средна Арда. Той се разделя на няколко групи: смолянски, широколъшки, говорът на Ропката, чепински, павликянски, златоградски. Както всеки друг и родопския диалект ще ви се стори странен, осебенно ако го чувате за първи път.Тук ще Ви представим интересни думи,фрази,родопски мохабети и текстове на песни.Малко вероятно да научите диалекта,но поне ще се забавлявате: Родопски песни: Една песен записана от Тодор Тодоров през 1959 година в село Лясково Девинско. Пяла я е Надия Янузова тогава на 16 години. -Тайбинко, кузум, пилянце, сабах ми дойде и подмина/2 пък ний си вода немаме. -Юначе лудой младо, нам с тебе вода не трява ний сме на куп лежали, ний не сме нищо правили. -Тайбинко кузум, пилянце, ти беше пръв сон заспала; я си та итро измамих, та си ти очи облюбих, та си ти кръсче обкърших; та си ти нянки постисках. Една песен записана от акад. Н. Кауфман през февруари 1956 г. в село Могилица. Пял я е Емин Исуфов тогава на 43 години. - Девойко, мари, хубава, мислил съм да та попитам. Ага ти любех очинки, цолуфкове ти биеха. Кина ги беше мазала, толков ти ечко биеха? - Юначе лудо и младо, ти толков ли са не сеташ? Мой бе бубайко туджерин, туджерин, баш базиргенин. Йолчиш ми ходи на пазар, чoрни ми миски дониса- на чoрни вежди шекливо, на бело лице белило… Една песен, записана в село Петково. -Янкольо мари хубава нимой му враща нишанън, нимой му гльода грознуну, ами му гльодай льоснону, чи му са млочко овцене овцене още парине. - Мечки му яли овцене ръжда му яла парине, ага не ми е прилика кайно два строка иглика… Малък речник на родопските думи: адамлък >честност амут >надежда апап, аратлик >приятел, другар барабар >заедно батардисвам >развалям баруга >локва бобайко >баща бискарник >сутиен вергие >данък гальчот >говорят гьозбежия >лъжец кравен >дебел, охранен лонгур >скитащо куче, става и за човек очигьоз >оперен,пробивен човек пехливан >юнак прирукал >извикал упетлат >объркан, намотан фукара >бедняк чичурка >тече яце >много Родопски фрази и поговорки: буботкам са на хавая - напразно се опитвам да направя нещо втикам фитиля - склонявам някого да направи нещо да се отхлептем - да се посмеем хатте борже - хайде, по-бързо "С дума отбавено са с роки не направе."-С дума развалено,с ръце не се поправя. "С очи и уши зимай, в сорце и глава сбирай." "На хайлязин чиляк, два потье му се дере гъзон.." "Малка глава галема шепка не прилега." Рудозем днес
Последни новини
Футболен турнир за девойки ще се проведе в Чепинци
Детско кулинарно шоу организира от НЧ „Звезда 1950”, с. Елховец
Детско шоу - Кой е най? Познай!
Общинска Администрация организира детски състезания по случай празника на града
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ГРАД МАДАН 2018 ГОДИНА
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ГРАД РУДОЗЕМ 2018 ГОДИНА
Изтеглиха жребия за предстоящия футболен турнир по случай празника на Рудозем
Славов предложи на протестиращите обществен мониторинг върху укрепителните дейности на срутището край Тикале
Заместник-министър Йовев, проф. Стойнев, заедно с областния управител Недялко Славов, инспектираха срутището в района на Тикале
Над 1 млн. лева отпуснаха от Министерски съвет на Рудозем