Румен Пехливанов: Над 20 милиона лева са нужни да се водоснабди общината от язовир „Пловдивци“

– Господин Пехливанов тази година Рудозем е в центъра на инвестиционното внимание в региона, заради старта на ключови дългоочаквани проекти, които се придвижват последните години. Най-голямата новина, която се очаква, е официалното пускане на язовир „Пловдивци“. В региона този язовир се очаква от много години, за да реши много проблеми. Има ли обаче спънки да се снабдява населението от него?

– Язовир „Пловдивци“ е готов. Язовирната стена е изградена и изпробвана. По време на дъждовете през декември имаше момент, в който много бързо се напълни за две денонощия язовирът, даже и преля, с постоянно количество от около 17 кубика в секунда. Това не е голямо количество за преливане. Максималният капацитет на преливниците е 84 кубика/сек. Но за нас, на които за първи път се случва, беше страшно, защото беше първи тест на стената. За мен самият беше притеснително това ударно пълнене, но прекрасно се държа съоръжението, няма отклонения, не се констатираха някакви проблеми. Сега в момента се изпуска, за да си вървят процедурите докрай за съоръжението. Но по-големият проблем е тръбопроводната система от язовира към населените места – магистралния водопровод до Мадан и отклоненията и вътрешните водопроводни мрежи на населените места, които могат да се захранят. От язовира по протежение на магистралния водопровод са селата Пловдивци, Елховец, махала Черешово, Бърчево, Войково, самият град Рудозем, който се захранва от три различни водоема, и респективно в община Мадана – село Средногорци, до самия Мадан, включително града и неговите квартали. Вода има, тя ще бъде и пречистена.

 

– В какво състояние е този магистрален водопровод, има такъв до Мадан?

 

– Състоянието му е много лошо. Ще се разчита МРРБ да осигури средства за проектиране на довеждащия водопровод от 27 км от „Пловдивци“ до Мадан. Една част от този водопровод ще бъде реконструирана в първия участък на пътя, който ще се ремонтира сега от Средногорци до Рудозем. В обхвата на пътното платно голяма част ще бъде изместен, но на места минава извън обхвата на пътя  през земеделски имоти, в регулация на улична мрежа и там трябва да се намери решение за средства за проектиране и строителство как да бъде реконструиран. В трагично състояние са  вътрешните водопроводи и връзките между водоемите на населените места и магистралния водопровод. Само в село Елховец са необходими например три връзки към водоемите. Самият град се водоснабдява от три места, бившия квартал „Възраждане“ се водоснабдява от собствен водоем, а бившия квартал „Койнарци“ се водоснабдява от маданския водопровод. Доста средства трябват. Имаме проектна готовност за вътрешните водопроводни мрежи. Поискали сме средства от МРРБ , готвим се за проектиране на връзките от магистралния водопровод към водоемите. Необходимите средства за това само за града и населените места от язовира до града са за около 11 млн. лв. – за вътрешните водопроводни мрежи довеждащи от водоемите до крайните абонати. Но имаме и още направления – поречието на Чепинска река, където има 3000 души население в селата Чепинци, Грамаде и Рибница, Оглед. В Чепинци има сериозен проблем с водата. Цяло лято половината село е без вода. На тези населени места водоснабдяването от „Пловдивци“ е нужно да стане с помпи, като най-лекият вариант за изпълнение е водопроводът да бъде прокаран по поречието на река Чепинска, непосредствено до пътя. Общата стойност ще доближи 20 млн. лв., за да се водоснабди цялата община от язовир „Пловдивци“.

 

– Тоест дългоочавания пуск на язовира, с който хората в двете общини Мадан и Рудозем се надяваха веднага да решат проблема си с водата, няма да промени живота на хората, докато не се влеят още куп инвестиции за довеждащи водопроводи?

 

–  Съществуващите вътрешни водопроводни мрежи в населените места са в окаяно състояние, изградени преди 50 години, само кърпени, масово са от етернит. Най-проблемно населено място е село Чепинци, тъй като там и населението е много голямо – 2400 души. Водоснабдяването му е от много малки водоизточници към групи къщи. Всяко лято караме с водоноски да зареждаме водоемите, и те свършват много бързо, тъй като са много хора, а водата е малко. И в Мадан от години е така. И с оглед на сериозните климатични промени приоритет на всяко едно правителство, според мен, би следвало да бъде рехабилитация и изграждане на водопроводни системи. Защото отпадните води трябва да бъдат третирани, но няма да има никакво замърсяване ако няма вода. А в момента при нас загубите във вътрешните водопроводни мрежи навсякъде надхвърлят 40-50%. Ние сме градът на трите реки, даже в герба ни е отбелязано. Имаме водоизточници и голям водосбор, но тази вода не е отведена до хората, както се казва: „Вода газим, жадни ходим“.

 

– Другата голяма тема за региона, пак свързана с Рудозем, е ГКПП Рудозем – Ксанти. Как ще се водоснабдява пункта? Очаква се старта на пътя Средногорци – Рудозем и обхода на Рудозем като част от проекта за пътя към пункта, как текат процедурите по тях?

 

– В момента подготвяме отчуждителна процедура за довеждащ водопровод до 400-кубиков водоем, който ще се изгражда над самото КПП. От него се предвиждат 100 кубика за пункта и останалите 300 кубика да бъдат резерв за село Чепинци.

За пътя към граничния пункт – участъка Средногорци – Рудозем вече има избран изпълнител и строителен надзор, а за обхода на Рудозем  се довършва отчуждителната процедура преди старта на търговете, която се води от областния управител. Там ще бъдат отчуждени общински и частни имоти. На обходния път ще има над 200 метра мост на пилони върху реката преди излизането му от града. Предвидено е да има шумоизолираща стена от страната на жилищните блокове на улица „Капитан Петко Войвода“.

 

– Направихте миналата година и сондаж на минерална вода в центъра на Рудозем. Какво става с този проект?

 

– Буквално чакаме до дни да приключи процедурата за издаване на разрешение от „Басейнова дирекция“ за експлоатационния сондаж. Дебитът от находището е постоянен, почти 4 литра в секунда. След като получим разрешително за изграждане на експлоатационно съоръжение, ще потопим помпа на 200 метра дълбочина, и след това ще търсим пари за съоръжението и за тръбната разводка, която да закара водата до обществени сгради и да се развива балнео и спа с нея в бъдеще.

– Очаква се тази година Рудозем да се сдобие и с нов площад. Какво се предвижда по проекта?

– Имаме заложени първоначално по бюджет за тази година 690 000 лева с ДДС за първи етап от оставащото от ремонта на центъра на Рудозем. Това са средства за централния площад и пространството около общината. По проекта ще бъдат направени нови 40 парко места, 150 кв. м сцена, нови алеи, скрит фонтан, чешма, нов голям детски кът. Надявам се, че тази година АПИ ще отдели средства да се ремонтира 1.2 км на лошия участък от републиканския път, който е в центъра на Рудозем. Той е в ужасно състояние. Имах доста срещи и имам подкрепата от областния управител на Смолян този участък да се ремонтира, тъй като докато се прави обходът на Рудозем, целият трафик ще минава през този лош участък от второкласния републикански път, през самия център на града./Марица.бг.

© marica.bg
Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Румен Пехливанов: Над 20 милиона лева са нужни да се водоснабди общината от язовир „Пловдивци“
07.02.2018 | 00:35
3260
снимка: teacher.bg

– Господин Пехливанов тази година Рудозем е в центъра на инвестиционното внимание в региона, заради старта на ключови дългоочаквани проекти, които се придвижват последните години. Най-голямата новина, която се очаква, е официалното пускане на язовир „Пловдивци“. В региона този язовир се очаква от много години, за да реши много проблеми. Има ли обаче спънки да се снабдява населението от него?

– Язовир „Пловдивци“ е готов. Язовирната стена е изградена и изпробвана. По време на дъждовете през декември имаше момент, в който много бързо се напълни за две денонощия язовирът, даже и преля, с постоянно количество от около 17 кубика в секунда. Това не е голямо количество за преливане. Максималният капацитет на преливниците е 84 кубика/сек. Но за нас, на които за първи път се случва, беше страшно, защото беше първи тест на стената. За мен самият беше притеснително това ударно пълнене, но прекрасно се държа съоръжението, няма отклонения, не се констатираха някакви проблеми. Сега в момента се изпуска, за да си вървят процедурите докрай за съоръжението. Но по-големият проблем е тръбопроводната система от язовира към населените места – магистралния водопровод до Мадан и отклоненията и вътрешните водопроводни мрежи на населените места, които могат да се захранят. От язовира по протежение на магистралния водопровод са селата Пловдивци, Елховец, махала Черешово, Бърчево, Войково, самият град Рудозем, който се захранва от три различни водоема, и респективно в община Мадана – село Средногорци, до самия Мадан, включително града и неговите квартали. Вода има, тя ще бъде и пречистена.

 

– В какво състояние е този магистрален водопровод, има такъв до Мадан?

 

– Състоянието му е много лошо. Ще се разчита МРРБ да осигури средства за проектиране на довеждащия водопровод от 27 км от „Пловдивци“ до Мадан. Една част от този водопровод ще бъде реконструирана в първия участък на пътя, който ще се ремонтира сега от Средногорци до Рудозем. В обхвата на пътното платно голяма част ще бъде изместен, но на места минава извън обхвата на пътя  през земеделски имоти, в регулация на улична мрежа и там трябва да се намери решение за средства за проектиране и строителство как да бъде реконструиран. В трагично състояние са  вътрешните водопроводи и връзките между водоемите на населените места и магистралния водопровод. Само в село Елховец са необходими например три връзки към водоемите. Самият град се водоснабдява от три места, бившия квартал „Възраждане“ се водоснабдява от собствен водоем, а бившия квартал „Койнарци“ се водоснабдява от маданския водопровод. Доста средства трябват. Имаме проектна готовност за вътрешните водопроводни мрежи. Поискали сме средства от МРРБ , готвим се за проектиране на връзките от магистралния водопровод към водоемите. Необходимите средства за това само за града и населените места от язовира до града са за около 11 млн. лв. – за вътрешните водопроводни мрежи довеждащи от водоемите до крайните абонати. Но имаме и още направления – поречието на Чепинска река, където има 3000 души население в селата Чепинци, Грамаде и Рибница, Оглед. В Чепинци има сериозен проблем с водата. Цяло лято половината село е без вода. На тези населени места водоснабдяването от „Пловдивци“ е нужно да стане с помпи, като най-лекият вариант за изпълнение е водопроводът да бъде прокаран по поречието на река Чепинска, непосредствено до пътя. Общата стойност ще доближи 20 млн. лв., за да се водоснабди цялата община от язовир „Пловдивци“.

 

– Тоест дългоочавания пуск на язовира, с който хората в двете общини Мадан и Рудозем се надяваха веднага да решат проблема си с водата, няма да промени живота на хората, докато не се влеят още куп инвестиции за довеждащи водопроводи?

 

–  Съществуващите вътрешни водопроводни мрежи в населените места са в окаяно състояние, изградени преди 50 години, само кърпени, масово са от етернит. Най-проблемно населено място е село Чепинци, тъй като там и населението е много голямо – 2400 души. Водоснабдяването му е от много малки водоизточници към групи къщи. Всяко лято караме с водоноски да зареждаме водоемите, и те свършват много бързо, тъй като са много хора, а водата е малко. И в Мадан от години е така. И с оглед на сериозните климатични промени приоритет на всяко едно правителство, според мен, би следвало да бъде рехабилитация и изграждане на водопроводни системи. Защото отпадните води трябва да бъдат третирани, но няма да има никакво замърсяване ако няма вода. А в момента при нас загубите във вътрешните водопроводни мрежи навсякъде надхвърлят 40-50%. Ние сме градът на трите реки, даже в герба ни е отбелязано. Имаме водоизточници и голям водосбор, но тази вода не е отведена до хората, както се казва: „Вода газим, жадни ходим“.

 

– Другата голяма тема за региона, пак свързана с Рудозем, е ГКПП Рудозем – Ксанти. Как ще се водоснабдява пункта? Очаква се старта на пътя Средногорци – Рудозем и обхода на Рудозем като част от проекта за пътя към пункта, как текат процедурите по тях?

 

– В момента подготвяме отчуждителна процедура за довеждащ водопровод до 400-кубиков водоем, който ще се изгражда над самото КПП. От него се предвиждат 100 кубика за пункта и останалите 300 кубика да бъдат резерв за село Чепинци.

За пътя към граничния пункт – участъка Средногорци – Рудозем вече има избран изпълнител и строителен надзор, а за обхода на Рудозем  се довършва отчуждителната процедура преди старта на търговете, която се води от областния управител. Там ще бъдат отчуждени общински и частни имоти. На обходния път ще има над 200 метра мост на пилони върху реката преди излизането му от града. Предвидено е да има шумоизолираща стена от страната на жилищните блокове на улица „Капитан Петко Войвода“.

 

– Направихте миналата година и сондаж на минерална вода в центъра на Рудозем. Какво става с този проект?

 

– Буквално чакаме до дни да приключи процедурата за издаване на разрешение от „Басейнова дирекция“ за експлоатационния сондаж. Дебитът от находището е постоянен, почти 4 литра в секунда. След като получим разрешително за изграждане на експлоатационно съоръжение, ще потопим помпа на 200 метра дълбочина, и след това ще търсим пари за съоръжението и за тръбната разводка, която да закара водата до обществени сгради и да се развива балнео и спа с нея в бъдеще.

– Очаква се тази година Рудозем да се сдобие и с нов площад. Какво се предвижда по проекта?

– Имаме заложени първоначално по бюджет за тази година 690 000 лева с ДДС за първи етап от оставащото от ремонта на центъра на Рудозем. Това са средства за централния площад и пространството около общината. По проекта ще бъдат направени нови 40 парко места, 150 кв. м сцена, нови алеи, скрит фонтан, чешма, нов голям детски кът. Надявам се, че тази година АПИ ще отдели средства да се ремонтира 1.2 км на лошия участък от републиканския път, който е в центъра на Рудозем. Той е в ужасно състояние. Имах доста срещи и имам подкрепата от областния управител на Смолян този участък да се ремонтира, тъй като докато се прави обходът на Рудозем, целият трафик ще минава през този лош участък от второкласния републикански път, през самия център на града./Марица.бг.

©marica.bg

Последни новини
Благодарствено писмо към "Омелия" ЕООД
Местната коалиция внася докладна в ОБС Рудозем във връзка с подписка на жителите на кварталите Койнарци, Долен Рудозем и Падала
Поредно "признание" за "добре свършената" работа от Община Рудозем. Този път от АПИ!
Писмо-обръщение на украинските българи към българските граждани и към българските институции
Хубава работа, ама рудоземска!
Рибница, като център на вселената!
Да повдигнем мъглата и премахнем объркването
Практическите мерки за безопасност в СИК по време на избори
На кого служи Мюсюлманското вероизповедание?!
Добри постижения за чепинските хокеисти от турнири през септември