Румен Пехливанов: Създаваме много строителна работа и започва да има видими ефекти!

Видът на спортната зала днес- 25. 04. 2014

Мащабно строителство кипи в общината в последните месеци- строи се Спортна зала в Рудозем, две спортни площадки в дворовете на чепинското и елховското училище, текат ремонтни дейности в междублоковото пространство на Рудозем, прави се рехабилитация на пътищата, включваща артериите в Рибница, Борие и Дуревска.

По план всичко това трябва да е готово до празника на града, съобщи кметът Румен Пехливанов.

По темата за междублоковото пространство кметът сподели, че е настоял да се предприемат всички коригиращи действия преди да започне новото строителство. Той отбеляза, че е имало слягане на доста места- настилката е пропаднала и има примери, показващи как бетонената настилка е сантиметри по-ниска от отводнителната шахта. Това е нормално, при положение, че в продължение на 4 години участъците са били подлагани на различни атосферни условия. Кметът посочи, че договорът с фирмата изпълнител "Хефест" не е прекратяван. "Предпочетох да направя усилия и да намеря пари да финансираме обекта, отколкото да прекратя договора и да правя нова тръжна процедура"- заяви Пехливанов. По думите му е получил много критики за това решение, но в крайна сметка е постъпил правилно. "Ако беше одобрен проектът и имахме прекратен договор, щеше да ни отмене 2 месеца да направим тръжна процедура и евентуално обжалване и щяхме да загубим средствата, тъй като от министерството искат в началото на юли да се направи преглед на изпълнението на публичната инвестиционна програма. А там, където не са започнали строителни дейности, средствата ще бъдат пренасочени в други общини. Затова смятам, че съм постъпил разумно, защото имаме възможност да довършим започнатия обект и най-накрая хората да спрат да газят кал"- поясни кметът.

По думите му всички, които работят по този проект, са жители на общината. В момента те са около 30, като ще продължат да назначават още работници и броят им ще стигне до 70-80 човека.

По отношение на спортната зала и спортните площадки кметът сподели, че строителството напредва. Залата започва да придобива все по-завършен вид, а с монтирането на външните панели вече започва да прилича на 3D изображението, което беше публикувано през есента на фенстраницата на общината. "В Елховец също напредваме активно, а в Чепинци е малко по-сложно от гледна точка на това, че е по-кално"- посочи кметът. По думите му в процес на строителните дейности се е наложило изкъртване на част от бетона, заради това, че се е пресякъл. "Пластификаторът срещу замръзване, който бяха сложили, беше малко в повече и не позволи бетонът да стегне"- поясни кметът.  Това е наложило изкъртването и ново полагане на бетон. "Този пример показва, че аз компромиси с качеството не правя! А получавах обвинние, че едва ли не съм допуснал отклонение в качеството- точно обратното:Чепинци е крещящ пример, че не допускам отклонение в качеството. Ще се направи всичко така, както трябва да бъде, защото после трябва да трае"- посочи кметът. По думите 35 човека са ангажирани с работа на спортаната зала и игрищата.

По отношение на пътищата градоначалникът обясни, че най-много механизация се налага в Рибница и затова там дейностите са започнали по-рано. Фирмата изпълнител е решила да подготви плана за изпълнение така, че по едно и също време и трите обекта да бъдат готови за асфалт, за да може в рамките на няколко дни да се асфалтира последователно. Това е мотивът малко по-късно да стартират дейностите в Борие и Дуревска. По отношение на броя на работниците, кметът съобщи, че в Рибница се трудят около 70 човека, с тенденция да започнат още няколко, отделно са работниците в другите два подобекта и общият брой ще бъде около 120 човека.

В заключение кметът изрази надежда всички дейности да продължат по план и за празника на града да се поздравим с рехабилитирани пътища, междублоково пространство и спортни съоръжения.

© Рудозем днес
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Румен Пехливанов: Създаваме много строителна работа и започва да има видими ефекти!
25.04.2014 | 17:26
2573
снимка: teacher.bg

Мащабно строителство кипи в общината в последните месеци- строи се Спортна зала в Рудозем, две спортни площадки в дворовете на чепинското и елховското училище, текат ремонтни дейности в междублоковото пространство на Рудозем, прави се рехабилитация на пътищата, включваща артериите в Рибница, Борие и Дуревска.

По план всичко това трябва да е готово до празника на града, съобщи кметът Румен Пехливанов.

По темата за междублоковото пространство кметът сподели, че е настоял да се предприемат всички коригиращи действия преди да започне новото строителство. Той отбеляза, че е имало слягане на доста места- настилката е пропаднала и има примери, показващи как бетонената настилка е сантиметри по-ниска от отводнителната шахта. Това е нормално, при положение, че в продължение на 4 години участъците са били подлагани на различни атосферни условия. Кметът посочи, че договорът с фирмата изпълнител "Хефест" не е прекратяван. "Предпочетох да направя усилия и да намеря пари да финансираме обекта, отколкото да прекратя договора и да правя нова тръжна процедура"- заяви Пехливанов. По думите му е получил много критики за това решение, но в крайна сметка е постъпил правилно. "Ако беше одобрен проектът и имахме прекратен договор, щеше да ни отмене 2 месеца да направим тръжна процедура и евентуално обжалване и щяхме да загубим средствата, тъй като от министерството искат в началото на юли да се направи преглед на изпълнението на публичната инвестиционна програма. А там, където не са започнали строителни дейности, средствата ще бъдат пренасочени в други общини. Затова смятам, че съм постъпил разумно, защото имаме възможност да довършим започнатия обект и най-накрая хората да спрат да газят кал"- поясни кметът.

По думите му всички, които работят по този проект, са жители на общината. В момента те са около 30, като ще продължат да назначават още работници и броят им ще стигне до 70-80 човека.

По отношение на спортната зала и спортните площадки кметът сподели, че строителството напредва. Залата започва да придобива все по-завършен вид, а с монтирането на външните панели вече започва да прилича на 3D изображението, което беше публикувано през есента на фенстраницата на общината. "В Елховец също напредваме активно, а в Чепинци е малко по-сложно от гледна точка на това, че е по-кално"- посочи кметът. По думите му в процес на строителните дейности се е наложило изкъртване на част от бетона, заради това, че се е пресякъл. "Пластификаторът срещу замръзване, който бяха сложили, беше малко в повече и не позволи бетонът да стегне"- поясни кметът.  Това е наложило изкъртването и ново полагане на бетон. "Този пример показва, че аз компромиси с качеството не правя! А получавах обвинние, че едва ли не съм допуснал отклонение в качеството- точно обратното:Чепинци е крещящ пример, че не допускам отклонение в качеството. Ще се направи всичко така, както трябва да бъде, защото после трябва да трае"- посочи кметът. По думите 35 човека са ангажирани с работа на спортаната зала и игрищата.

По отношение на пътищата градоначалникът обясни, че най-много механизация се налага в Рибница и затова там дейностите са започнали по-рано. Фирмата изпълнител е решила да подготви плана за изпълнение така, че по едно и също време и трите обекта да бъдат готови за асфалт, за да може в рамките на няколко дни да се асфалтира последователно. Това е мотивът малко по-късно да стартират дейностите в Борие и Дуревска. По отношение на броя на работниците, кметът съобщи, че в Рибница се трудят около 70 човека, с тенденция да започнат още няколко, отделно са работниците в другите два подобекта и общият брой ще бъде около 120 човека.

В заключение кметът изрази надежда всички дейности да продължат по план и за празника на града да се поздравим с рехабилитирани пътища, междублоково пространство и спортни съоръжения.

©Рудозем днес
Последни новини
Покана по случай Хатим – Курбан
Пехливанов обвини Бояджиев, че е наследил близо 7 млн. общински дълг
Много глупости и малко хора на откриването на празника на Рудозем
Между мелодиите в религията и дисонансите в интерпретацията им – откровено с Нихат Адемов
Поздравление от общинският ръководител на ПП „ГЕРБ“ - Рудозем по случай Курбан Байрям
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО СЛУЧАЙ КУРБАН БАЙРАМ 2019
Безплатен лунапарк ще има на 12 август за всички малчугани от Рудозем
Безплатни профилактични прегледи ще има днес и утре в сградата на МБАЛ Рудозем
ОБЯВА ЗА ОБЩИНСКО НОМИНАЦИОННО СЪБРАНИЕ НА ПП ГЕРБ - РУДОЗЕМ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ГРАД РУДОЗЕМ 2019 ГОДИНА