Румен Пехливанов: Сигурен съм, че ще успеем да сключим договорите навреме, за да имаме нормална зимна поддръжка

Автор:  
Марияна Куцова
снимка: otzvuk.net

На 29.09.2016 г. община Рудозем задвижи открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.”, като крайният срок за подаване на предварително изготвените оферти е до 17:00 часа на 21.10.2016 г. Всеки желаещ може да открие пълен набор от документи за кандидатстване по процедурата и подробна информация за съответната обществена поръчка на интернет страницата на Общинска администрация – Рудозем.

Горепосочената обществена поръчка е обособена в 9 позиции. Основните дейности, които включва, са снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответното ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания, отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове и обезопасяване на пътищата против хлъзгане – разпръскване на пясък.

Определеният срок за изпълнение на поръчката е до 01.04.2017 г., а ако атмосферните условия наложат зимното поддържане да приключи по-късно от 01.04.2017 г., срокът на договора ще се счита за продължен до приключване на зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.

Припомняме, че заделеният от местната управа бюджет за зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г., формиран на базата на бюджета от предходната година, възлиза на 223 400 лв. Припомняме също, че тазгодишният трансфер за зимно поддържане бе увеличен с 30 000 лв. спрямо 2015-та. С тези средства ще се снегопочиства и опесъчава в рамките на зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г., като в тях не са предвидени разходи при бедствени положения. При подобни извънредни ситуации държавата реагира и подсигурява ресурс целево.

Екипът на „Рудозем днес” потърси кмета на община Рудозем Румен Пехливанов за коментар по темата. Ето какво каза той: „Нещото, което е абсолютно сигурно, е че тази година разходите ще бъдат малко по-големи, тъй като има една обособена позиция в повече, понеже за пръв път общината няма да чисти със собствена техника нищо. Предни години сме чистили вътрешните улици на града, но тази година сметнахме, че ще бъде по-ефективно да възложим това на външна фирма, с оглед на големите разходи за поддръжка на техниката, които иначе правим. Затова тази година вътрешните улици в града ще бъдат предмет на възлагане”.

„Сигурен съм, че ще успеем да сключим договорите навреме, за да имаме нормална зимна поддръжка.”, каза още Пехливанов.

© Рудозем днес
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Румен Пехливанов: Сигурен съм, че ще успеем да сключим договорите навреме, за да имаме нормална зимна поддръжка
07.10.2016 | 14:13
2349
снимка: teacher.bg

На 29.09.2016 г. община Рудозем задвижи открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.”, като крайният срок за подаване на предварително изготвените оферти е до 17:00 часа на 21.10.2016 г. Всеки желаещ може да открие пълен набор от документи за кандидатстване по процедурата и подробна информация за съответната обществена поръчка на интернет страницата на Общинска администрация – Рудозем.

Горепосочената обществена поръчка е обособена в 9 позиции. Основните дейности, които включва, са снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответното ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания, отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове и обезопасяване на пътищата против хлъзгане – разпръскване на пясък.

Определеният срок за изпълнение на поръчката е до 01.04.2017 г., а ако атмосферните условия наложат зимното поддържане да приключи по-късно от 01.04.2017 г., срокът на договора ще се счита за продължен до приключване на зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.

Припомняме, че заделеният от местната управа бюджет за зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г., формиран на базата на бюджета от предходната година, възлиза на 223 400 лв. Припомняме също, че тазгодишният трансфер за зимно поддържане бе увеличен с 30 000 лв. спрямо 2015-та. С тези средства ще се снегопочиства и опесъчава в рамките на зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г., като в тях не са предвидени разходи при бедствени положения. При подобни извънредни ситуации държавата реагира и подсигурява ресурс целево.

Екипът на „Рудозем днес” потърси кмета на община Рудозем Румен Пехливанов за коментар по темата. Ето какво каза той: „Нещото, което е абсолютно сигурно, е че тази година разходите ще бъдат малко по-големи, тъй като има една обособена позиция в повече, понеже за пръв път общината няма да чисти със собствена техника нищо. Предни години сме чистили вътрешните улици на града, но тази година сметнахме, че ще бъде по-ефективно да възложим това на външна фирма, с оглед на големите разходи за поддръжка на техниката, които иначе правим. Затова тази година вътрешните улици в града ще бъдат предмет на възлагане”.

„Сигурен съм, че ще успеем да сключим договорите навреме, за да имаме нормална зимна поддръжка.”, каза още Пехливанов.

Марияна Куцова
©Рудозем днес
Последни новини
Благодарствено писмо от Обществения съвет при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр.Рудозем
Становище на групата съветници в Общински съвет Рудозем от ПП „ГЕРБ“ – Рудозем
Утре ще има извънредно заседание на Общински съвет. Всички граждани са поканени!
Становище от ръководството на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Рудозем
Позиция на кмета на Община Рудозем Румен Пехливанов
Въвеждат режим на водата заради аварии
Най-малките хокеисти от Чепинци с добро представяне на турнир в Пловдив
Училищна Телерик Академия стартира за първи път школа по дигитални науки за ученици в Рудозем
Община Рудозем е домакин на международен пленер
СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ 09 – 13 СЕПТЕМВРИ 2019Г.