Румен Пехливанов: Стартираме предпроектно проучване за сондаж на геотермалната вода в Чепинци

Преди известно време говорихте за нещо интересно, на което доста хора гледат скептично, а именно изкарването и ползването на залежите на геотермална вода в землището на с. Чепинци. Има ли някакво развитие?
 
Възложил съм с договор предпроектно проучване на консултант и идейно проектиране за сондаж или сондажи, като на първо място в предпроектното проучване е включено обследването на цялата налична стара документация, която е създавана някога покрай проучвателните сондажи за търсене на руда още от 50-60 години на миналия век до закриването на „Горубсо”. След това на тази база  ще се извърши геофизично изследване, повърхностно, и тогава вече ще се обобщи цялата информация. По външни признаци има множество начини да се съди къде би могло да се търси залеж на топла вода - термална, минерална. Когато тази вода бъде извадена можем да кажем каква е температурата и какви са химичните свойства. Общо взето в рамките на края на месец февруари, в началото на първите седмици на месец март ще имаме този доклад с определени потенциални места за сондаж и започваме идейното проектиране за сондажите. Това включва дълбочина, диаметър и т.н.
 
На този етап, на база този доклад и тези проекти ние след това трябва да осигурим финансиране . В бюджета за тази година предложих на Общинския съвет да заложим сумата от 19 500 лв. без ДДС за изработване на това предпроектно проучване и идейните проекти, а оттам насетне вече на тази база ще търсим финансиране, защото самите проучвателни сондажи колко ще струват, зависи от това на каква дълбочина очакваме да намерим вода. И поради тази причина все още не може да се каже. Трябва да завършат геолозите. Между другото те идват в четвъртък на терен да обходят, първо да направят повърхностен оглед на територията, след това по някои от външните белези те ще съдят и ще направят своята преценка за потенциални места. Тогава  следва да се направи някакво специализирано повърхностно геофизическо изследване с цел определяне на максималната степен на вероятните места за успешно сондиране. Чак след това вече, когато имаме идейните проекти, можем да остойностим и да кажем колко средства ни трябват и съответно да тръгнем да осигурим финансиране. Поставил съм въпроса на не един и два форума, даже последния форум, на който засегнах темата беше с министъра на туризма през месец януари на Пампорово, където поставихме въпроса отново и то не само аз, говорейки за термални и минерални води споменахме Рудозем, Мадан, Неделино, Девин, Златоград, Баните, защо не Чепеларе, от части Смолян - в града има проявления. При всички случаи това са достатъчно локации да дадът възможност, да създадът много добра предпоставка за едно много сериозно развитие на туризма. Паралелно с това ние продължаваме да събираме информация.
 
Напоследък тече засилена работа относно проектирането на редица улици и пътища в общината. Ще ни разясните ли по-подробно?
 
В момента изготвяме техническо задание за тръжна процедура, т.е. ние с нашите служители от администрацията обикаляме, мерим дължина, ширина, защото това трябва да го заложим в техническите спецификации на обществената поръчка. Предстои поръчка за проектиране общо на стойност 320 000 лв. за улици и около 100 000 лв. за общински пътища. Това включва 43 улици и 6 общински пътя.
Надявам се- индикативния график на Програмата за развитие на селските райони посочва, че считано от 1 юни трябва да започне прием на проекти за улици и пътища. Тези 43 улици, които сега проектираме плюс останалите в града и други, ще ни дадат 95% проектна готовност за улици и пътища на територията на цялата община. За някои от тези улуци има стари проекти, много стари, които се актуализират, други 43 сега ще ги пускаме на тръжна процедура. Надявам се, че ще успеем навреме да ги проектираме и да имаме реален шанс да ги входираме и да влезем в процес на финансиране.
 
И нещо, което напоследък интензивно се коментира - отдаването на сметосъбирането на частна фирма - каква беше идеята за това?
 
Практиката с доброто управление на депото, която имаме в последната година ни дава сериозна доза основание и самочувствие да считам, че това е едно правилно решение. Първо малко статистика на депото. В началото на първия ми мандат 2011 година фактурите, които получавах бяха по за 5 хил. лв. и над това дори. Още от втория месец веднага, след като се ориентирах наложих драстичен контрол. Фактурите спаднаха на 3600, 3500, 3200 лв., като там нищо не се отделяше. За миналата година, за последния месец декеври, откакто възложихме на друга фирма, фактурата беше с около 300 лв. по-малко от предходния месец, а сега вече традиционно е с близо 1000 лв надолу. Това се дължи не на друго, а на това, че има много добра организация. Когато друг се занимава с организацията, а ние контролираме, има много повече възможности. При този контрол, който осъществяваме в момента се отделят по 35 тона отпадъци, това е почти 32% от постъпващия отпадък. Тук гоним две неща и хората трябва да бъдат уверени, че всичко, което правим е с цел намаляване на разходите, които те плащат.
Ние имаме една цел - намаляване на депонирането на отпадъците с над 25%. Категорично всеки месец я изпълняваме, което автоматично, ако продължи и успеем да въведем разделното събиране - нещо, за което в момента сме кандидатствали за безвъзмездни средства за изграждане на площадки и за купуване на съдове, и достигнем заложените цели, ние от следващата година ще си намалим с 50% размера на дължимото отчисление към държавата. Когато достигнем целите ни и въведем разделното събиране, вместо 36 лв. на тон депониран отпадък, ние ще плащаме двойно по-малко, което автоматично ще ни даде възможност при увеличаващите се заплати, евентуално и други разходи, да задържаме поносима цена на такса битови отпадъци - да няма увеличения в цената или ако има, те да бъдат абсолютно минимални. Само това, което ни задължава е покачването на минималната работна заплата и осигуровките. Както и тази година, ние не сме заложили нито един допълнителен лев за извънреден разход, предни години сме слагали по 10 хил. лв за контейнери, тази година сме сложили 5 хил. лв. - и това сме намалили. Увеличили сме само и единствено на база минималната работна заплата и отчисленията към държавата. 
По същия начин и със сметосъбирането. Общинският съвет е определил абсолютно максималната стойност, при която за 2016 г. това трябва да се изпълни за малко над 111 хил. лв. Тръжната процедура се обавява при максимална цена, образно казано ние даваме 111 хил. лв. максимум и искаме по-добро качество на услугата. Който гарантира по-добро качество за тези или още по-добре - за по-малко пари и съответно фирмите ще трябва да оферират по-ниска цена. Това в никакъв случай не може да доведе до увеличаване на цената. Има едно такова схващане в годините, може би не без основание от хората, че ако нещото се прави от частна фирма то задължително е по-скъпо. Не, не винаги е по-скъпо, даже ако добре си направиш разчетите, както показват моите действия с депото, това може да излиза и по-евтино, а да се върши по-добре работата. Всичко е въпрос на това да запушим течовете. В момента основните ни проблеми са заради факта, че са ни запорирани сметките, съдия изпълнител ни прибира средствата от банковата сметка, ние не можем да обслужваме навреме техниката, тя има нужда от ремонт, а ние нямаме средства и т.н. Това е в основата на това ми решение, защото в този случай тези пари отиват при фирмата и друг ще се грижи. Оттам насетне чисто организационно всеки си прави сметка как да процедира. При всички случаи няма да доведе до по-лошо качество на услугата или пък цена, напротив, очакваме подобряване на качеството, та дори и понижаване на цената, зщото частните фирми са по-гъвкави от общините.
 
След като споменахте утежненото финансово състояние на общината - какво е положението понастоящем?
 
Продължаваме да сме със запори. Осчетоводихме преди няколко дни и последните съдебни решения. Ежемесечно си начисляваме лихвите по-тях и в момента сме над 4 млн. лева задължения, като тук включвам кредита на общината и останалите просрочени задължения. Преди няколко дни изпратихме справка до министъра на финансите, където е записано отново какво е положението. Вероятно, след като приемат измененията в Закона за публичните финанси, а изглежда, че ще ги приемат, на практика ще видим, ще търсим вариант за безлихвен заем от Министерството на финансите, с който да покрием всички тези задължения, които в момента са довели до блокиране на сметките, за да можем да вдигнем запора от сметките и в последствие да се реши как ще продължим нататък, включително може и по-голяма част да се вземе от този безлихвен заем. 
 
 А понастоящем какво се случва в обшината, стартират ли нови проекти?
 
Обявили сме тръжна процедура, приключваме с тръжната процедура за санирането блоковете, за първите 3 от тях. Продължаваме със следващия, за който вече има готова техническа спецификация за провеждане на тръжна процедура. В момента вече над 20 от малките блокове са готови с документите, само че за наше нещастие МРРБ промени с решение на Министерския съвет драстично условията, обхвата на мерките, които могат да се изпълняват. Това, което е публикувано на сайта на МРРБ е, че малките блокове ще се финансират 2017 г. при наличие на финансов ресурс. Когато разказвахме на хората как да се включат в програмата нещата не стояха така, а сега в един момент малко се смениха правилата в движение, но въпреки това аз мисля, че дейностите извършени до тук за регистриране на сдруженията не са излишни, защото 2017 г. отлагат малко във времето, вероятно поради това, че сезонът е такъв и не са приключени предните процедури.
 
И в тази връзка - докъде стигна работата по реализирането на Местаната инициативна група между Мадан и Рудозем?
 
Сериозно се работи по въпроса заедно с колегите от Мадан, на партньорски начела. Заедно вземаме решенията, разбира ме се прекрасно. Стремим се в момента да се впишат анализа и документите по подготовката по писането на стратегията. Провеждат се срещите за индентифициране на целевите групи. В следващата сесия на Общинския съвет вероятно ще входираме докладна за представители на общината в МИГ, ще има представители от Общинска администрация, Общински съвет. Това е един хубав момент, с който се надявам ще допринесем много за развитието на общината, защото реално тук на местно ниво двете общини ще решаваме кое ни е приоритетно, ще си имаме бюджет, който управителния съвет на МИГ ще решава кои проекти да финансира.
 
И нещо, което интензивно се коментира в общественото пространство напоследък - чухме за сериозна катастрофа, която сте претърпяли. Надяваме се всичко да е наред...
 
Да, тази тема стана доста разисквана напоследък. Пътувахме със заместник-кмета и с един от общинските съветници за среща с председателя на Комисията по регионална политика в Европарламента г-жа Искра Михайлова от Кърджали и изкачвайки Печинско претърпяхме катастрофа. И понеже толкова много хора ми звънят, искам да кажа, че всичко е наред и няма пострадали. С автомобила има проблем, сега се оказахме в ситуация, тъй като колата беше на банката, днес е закарана в сервиз, ситуацията е сложна, останахме без превоз общо взето. При всички случаи ще трябва да вземем нещо, предпочитам да е нещо на лизинг, тъй банката не може да предостави такъв автомобил на този етап. Важното е, че всички са жив и здрави, дори в един момент започнах да се радвам, защото ако колата, която вървеше срещу нас, не се беше блъснала в нас, можеше да изскочи в една огромна пропаст. Поднесе го човека и се удари в нас. Но пак казвам, важното е, че всичко е наред и няма пострадали.
 
© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Румен Пехливанов: Стартираме предпроектно проучване за сондаж на геотермалната вода в Чепинци
10.02.2016 | 18:15
3411
снимка: teacher.bg

Преди известно време говорихте за нещо интересно, на което доста хора гледат скептично, а именно изкарването и ползването на залежите на геотермална вода в землището на с. Чепинци. Има ли някакво развитие?
 
Възложил съм с договор предпроектно проучване на консултант и идейно проектиране за сондаж или сондажи, като на първо място в предпроектното проучване е включено обследването на цялата налична стара документация, която е създавана някога покрай проучвателните сондажи за търсене на руда още от 50-60 години на миналия век до закриването на „Горубсо”. След това на тази база  ще се извърши геофизично изследване, повърхностно, и тогава вече ще се обобщи цялата информация. По външни признаци има множество начини да се съди къде би могло да се търси залеж на топла вода - термална, минерална. Когато тази вода бъде извадена можем да кажем каква е температурата и какви са химичните свойства. Общо взето в рамките на края на месец февруари, в началото на първите седмици на месец март ще имаме този доклад с определени потенциални места за сондаж и започваме идейното проектиране за сондажите. Това включва дълбочина, диаметър и т.н.
 
На този етап, на база този доклад и тези проекти ние след това трябва да осигурим финансиране . В бюджета за тази година предложих на Общинския съвет да заложим сумата от 19 500 лв. без ДДС за изработване на това предпроектно проучване и идейните проекти, а оттам насетне вече на тази база ще търсим финансиране, защото самите проучвателни сондажи колко ще струват, зависи от това на каква дълбочина очакваме да намерим вода. И поради тази причина все още не може да се каже. Трябва да завършат геолозите. Между другото те идват в четвъртък на терен да обходят, първо да направят повърхностен оглед на територията, след това по някои от външните белези те ще съдят и ще направят своята преценка за потенциални места. Тогава  следва да се направи някакво специализирано повърхностно геофизическо изследване с цел определяне на максималната степен на вероятните места за успешно сондиране. Чак след това вече, когато имаме идейните проекти, можем да остойностим и да кажем колко средства ни трябват и съответно да тръгнем да осигурим финансиране. Поставил съм въпроса на не един и два форума, даже последния форум, на който засегнах темата беше с министъра на туризма през месец януари на Пампорово, където поставихме въпроса отново и то не само аз, говорейки за термални и минерални води споменахме Рудозем, Мадан, Неделино, Девин, Златоград, Баните, защо не Чепеларе, от части Смолян - в града има проявления. При всички случаи това са достатъчно локации да дадът възможност, да създадът много добра предпоставка за едно много сериозно развитие на туризма. Паралелно с това ние продължаваме да събираме информация.
 
Напоследък тече засилена работа относно проектирането на редица улици и пътища в общината. Ще ни разясните ли по-подробно?
 
В момента изготвяме техническо задание за тръжна процедура, т.е. ние с нашите служители от администрацията обикаляме, мерим дължина, ширина, защото това трябва да го заложим в техническите спецификации на обществената поръчка. Предстои поръчка за проектиране общо на стойност 320 000 лв. за улици и около 100 000 лв. за общински пътища. Това включва 43 улици и 6 общински пътя.
Надявам се- индикативния график на Програмата за развитие на селските райони посочва, че считано от 1 юни трябва да започне прием на проекти за улици и пътища. Тези 43 улици, които сега проектираме плюс останалите в града и други, ще ни дадат 95% проектна готовност за улици и пътища на територията на цялата община. За някои от тези улуци има стари проекти, много стари, които се актуализират, други 43 сега ще ги пускаме на тръжна процедура. Надявам се, че ще успеем навреме да ги проектираме и да имаме реален шанс да ги входираме и да влезем в процес на финансиране.
 
И нещо, което напоследък интензивно се коментира - отдаването на сметосъбирането на частна фирма - каква беше идеята за това?
 
Практиката с доброто управление на депото, която имаме в последната година ни дава сериозна доза основание и самочувствие да считам, че това е едно правилно решение. Първо малко статистика на депото. В началото на първия ми мандат 2011 година фактурите, които получавах бяха по за 5 хил. лв. и над това дори. Още от втория месец веднага, след като се ориентирах наложих драстичен контрол. Фактурите спаднаха на 3600, 3500, 3200 лв., като там нищо не се отделяше. За миналата година, за последния месец декеври, откакто възложихме на друга фирма, фактурата беше с около 300 лв. по-малко от предходния месец, а сега вече традиционно е с близо 1000 лв надолу. Това се дължи не на друго, а на това, че има много добра организация. Когато друг се занимава с организацията, а ние контролираме, има много повече възможности. При този контрол, който осъществяваме в момента се отделят по 35 тона отпадъци, това е почти 32% от постъпващия отпадък. Тук гоним две неща и хората трябва да бъдат уверени, че всичко, което правим е с цел намаляване на разходите, които те плащат.
Ние имаме една цел - намаляване на депонирането на отпадъците с над 25%. Категорично всеки месец я изпълняваме, което автоматично, ако продължи и успеем да въведем разделното събиране - нещо, за което в момента сме кандидатствали за безвъзмездни средства за изграждане на площадки и за купуване на съдове, и достигнем заложените цели, ние от следващата година ще си намалим с 50% размера на дължимото отчисление към държавата. Когато достигнем целите ни и въведем разделното събиране, вместо 36 лв. на тон депониран отпадък, ние ще плащаме двойно по-малко, което автоматично ще ни даде възможност при увеличаващите се заплати, евентуално и други разходи, да задържаме поносима цена на такса битови отпадъци - да няма увеличения в цената или ако има, те да бъдат абсолютно минимални. Само това, което ни задължава е покачването на минималната работна заплата и осигуровките. Както и тази година, ние не сме заложили нито един допълнителен лев за извънреден разход, предни години сме слагали по 10 хил. лв за контейнери, тази година сме сложили 5 хил. лв. - и това сме намалили. Увеличили сме само и единствено на база минималната работна заплата и отчисленията към държавата. 
По същия начин и със сметосъбирането. Общинският съвет е определил абсолютно максималната стойност, при която за 2016 г. това трябва да се изпълни за малко над 111 хил. лв. Тръжната процедура се обавява при максимална цена, образно казано ние даваме 111 хил. лв. максимум и искаме по-добро качество на услугата. Който гарантира по-добро качество за тези или още по-добре - за по-малко пари и съответно фирмите ще трябва да оферират по-ниска цена. Това в никакъв случай не може да доведе до увеличаване на цената. Има едно такова схващане в годините, може би не без основание от хората, че ако нещото се прави от частна фирма то задължително е по-скъпо. Не, не винаги е по-скъпо, даже ако добре си направиш разчетите, както показват моите действия с депото, това може да излиза и по-евтино, а да се върши по-добре работата. Всичко е въпрос на това да запушим течовете. В момента основните ни проблеми са заради факта, че са ни запорирани сметките, съдия изпълнител ни прибира средствата от банковата сметка, ние не можем да обслужваме навреме техниката, тя има нужда от ремонт, а ние нямаме средства и т.н. Това е в основата на това ми решение, защото в този случай тези пари отиват при фирмата и друг ще се грижи. Оттам насетне чисто организационно всеки си прави сметка как да процедира. При всички случаи няма да доведе до по-лошо качество на услугата или пък цена, напротив, очакваме подобряване на качеството, та дори и понижаване на цената, зщото частните фирми са по-гъвкави от общините.
 
След като споменахте утежненото финансово състояние на общината - какво е положението понастоящем?
 
Продължаваме да сме със запори. Осчетоводихме преди няколко дни и последните съдебни решения. Ежемесечно си начисляваме лихвите по-тях и в момента сме над 4 млн. лева задължения, като тук включвам кредита на общината и останалите просрочени задължения. Преди няколко дни изпратихме справка до министъра на финансите, където е записано отново какво е положението. Вероятно, след като приемат измененията в Закона за публичните финанси, а изглежда, че ще ги приемат, на практика ще видим, ще търсим вариант за безлихвен заем от Министерството на финансите, с който да покрием всички тези задължения, които в момента са довели до блокиране на сметките, за да можем да вдигнем запора от сметките и в последствие да се реши как ще продължим нататък, включително може и по-голяма част да се вземе от този безлихвен заем. 
 
 А понастоящем какво се случва в обшината, стартират ли нови проекти?
 
Обявили сме тръжна процедура, приключваме с тръжната процедура за санирането блоковете, за първите 3 от тях. Продължаваме със следващия, за който вече има готова техническа спецификация за провеждане на тръжна процедура. В момента вече над 20 от малките блокове са готови с документите, само че за наше нещастие МРРБ промени с решение на Министерския съвет драстично условията, обхвата на мерките, които могат да се изпълняват. Това, което е публикувано на сайта на МРРБ е, че малките блокове ще се финансират 2017 г. при наличие на финансов ресурс. Когато разказвахме на хората как да се включат в програмата нещата не стояха така, а сега в един момент малко се смениха правилата в движение, но въпреки това аз мисля, че дейностите извършени до тук за регистриране на сдруженията не са излишни, защото 2017 г. отлагат малко във времето, вероятно поради това, че сезонът е такъв и не са приключени предните процедури.
 
И в тази връзка - докъде стигна работата по реализирането на Местаната инициативна група между Мадан и Рудозем?
 
Сериозно се работи по въпроса заедно с колегите от Мадан, на партньорски начела. Заедно вземаме решенията, разбира ме се прекрасно. Стремим се в момента да се впишат анализа и документите по подготовката по писането на стратегията. Провеждат се срещите за индентифициране на целевите групи. В следващата сесия на Общинския съвет вероятно ще входираме докладна за представители на общината в МИГ, ще има представители от Общинска администрация, Общински съвет. Това е един хубав момент, с който се надявам ще допринесем много за развитието на общината, защото реално тук на местно ниво двете общини ще решаваме кое ни е приоритетно, ще си имаме бюджет, който управителния съвет на МИГ ще решава кои проекти да финансира.
 
И нещо, което интензивно се коментира в общественото пространство напоследък - чухме за сериозна катастрофа, която сте претърпяли. Надяваме се всичко да е наред...
 
Да, тази тема стана доста разисквана напоследък. Пътувахме със заместник-кмета и с един от общинските съветници за среща с председателя на Комисията по регионална политика в Европарламента г-жа Искра Михайлова от Кърджали и изкачвайки Печинско претърпяхме катастрофа. И понеже толкова много хора ми звънят, искам да кажа, че всичко е наред и няма пострадали. С автомобила има проблем, сега се оказахме в ситуация, тъй като колата беше на банката, днес е закарана в сервиз, ситуацията е сложна, останахме без превоз общо взето. При всички случаи ще трябва да вземем нещо, предпочитам да е нещо на лизинг, тъй банката не може да предостави такъв автомобил на този етап. Важното е, че всички са жив и здрави, дори в един момент започнах да се радвам, защото ако колата, която вървеше срещу нас, не се беше блъснала в нас, можеше да изскочи в една огромна пропаст. Поднесе го човека и се удари в нас. Но пак казвам, важното е, че всичко е наред и няма пострадали.
 
©Рудозем днес

Последни новини
Благодарствено писмо към "Омелия" ЕООД
Местната коалиция внася докладна в ОБС Рудозем във връзка с подписка на жителите на кварталите Койнарци, Долен Рудозем и Падала
Поредно "признание" за "добре свършената" работа от Община Рудозем. Този път от АПИ!
Писмо-обръщение на украинските българи към българските граждани и към българските институции
Хубава работа, ама рудоземска!
Рибница, като център на вселената!
Да повдигнем мъглата и премахнем объркването
Практическите мерки за безопасност в СИК по време на избори
На кого служи Мюсюлманското вероизповедание?!
Добри постижения за чепинските хокеисти от турнири през септември