СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - СМОЛЯН КЪМ 26.02.2019 г.

Длъжност: НАЧАЛНИК СКЛАД

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 560-700 лв. + допълнителни възнаграждения

 

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 750-1000 лв.

 

Длъжност: МЕДИЦИНСКИ РЕХАБИЛИТАТОР

Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВЪР/МАГИСТЪР

 

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВЪР; ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

 

Длъжност: ОТГОВОРНИК КАСИ

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ИКОНОМИЧЕСКО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ

Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – МАГИСТЪР/БАКАЛАВЪР

 

Длъжност: АРАНЖОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ПЕКАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: РЪКОВОДИТЕЛ, ОБОСОБЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 896 лв.

 

Длъжност: НАСТРОЙЧИК – ОПЕРАТОР, ДЪРВООБРАБОТВАЩА МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 560 лв.

 

Длъжност: ХУДОЖНИК-ДЕКОРАТОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 560 лв.

 

Длъжност: ШИВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 560 лв.

 

Длъжност: СТРУГАР, ДЪРВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 560 лв.

 

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 560 лв.

 

Длъжност: ПРИЕМЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  МАШИНЕН ОПЕРАТОР , ПЕРАЛНИ-ПЕРАЧ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО/НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ПОМ. ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  МИЯЧ СЪДОВЕ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ШЛОСЕР

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  КАМЕРИЕР

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 – 800 лв. /НЕТО+5 лв. за храна и настаняване/

 

Длъжност:  ОПЕРАТОР НА БРОДЕРОВАЧНА МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 900 лв.

 

Длъжност:  СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 800 лв. + транспорт и настаняване

 

Длъжност:  БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 800 лв.+ транспорт и настаняване

 

Длъжност:  САНИТАР

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 560 лв + 10 лв. доп. плащане

 

Длъжност:  АВТОМОНТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ГУМАДЖИЯ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.

 

Длъжност:  ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  МОНТАЖНИК  - КАБЕЛИ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ + ШОФ. КНИЖКА КАТ. «В»

 

Длъжност: ШОФЬОР ЛИНЕЙКА

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

Длъжност: ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ , ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –ПИСМЕНО И ГОВОРИМО

 

Длъжност:  МОНТАЖНИК АСЕМБЛИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И  ЕС

 

Длъжност:  КОФРАЖИСТ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: над 1600 лв.

 

Длъжност:  АРМАТУРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: над 1600 лв.

 

 

 

 

 

За вас безработни лица

 

Агенция по заетостта

 

Дирекция “Бюро по труда”-  Смолян

 

Уведомява безработните лица от общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Баните, че към 01.02.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  насочени / наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл. 42 от ЗНЗ)

Средства в лв.

- за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца

 - за представяне пред работодател – еднократно до 112 лв. (чл. 42, ал. 2 от ЗНЗ)

593,30

- за разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет, при започване на работа по трудово правоотношение на пълно или непълно работно време в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес - до 200 лв. месечно. (чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ)

1162,57

Мерки за безработни лица, сключили договор за започване на стопанска дейност по реда на чл.47, ал.1 от ЗНЗ чрез  получаване наведнъж на полагащите им се обезщетения при безработица

 

- Предоставяне на Кредит за квалификация по предмета на стопанската дейност на лицата получили еднократна парична сума по чл.47, ал.1 (чл.48 от ЗНЗ)

1000,00

Мерки за насърчаване на предприемачеството на безработни лица регистрирали микро предприятие

 

- Предоставяне на средства на безработни лица с одобрен бизнес проект, които не са ползвали  права по чл.47, ал.1 и чл.49, ал.1 от ЗНЗ през предходните 3 години за стартиране на стопанска дейност като микропредприятие – до 2500 лв. (чл. 49 ал.1 от ЗНЗ), в т.ч. за обучение по предмета на стопанска дейност (чл.49, ал.3 от ЗНЗ).

2500,00

Предоставяне на допълнителни месечни суми за възстановяване на   осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице по минимални размери за срок до 12 месеца от започване на дейността (чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ)

780,36

Възстановяване на разходи за ползваните външни консултантски услуги от лица, сключили договор за насърчаване на предприемачеството по реда на чл. 47 ал.1 или чл. 49 ал.1 (чл. 49б от ЗНЗ) – до 500 лв.

487,60

 

 

 

Дирекция „Бюро по труда”- Смолян обявява стартирането на кампания за набиране на селскостопански работници за бране на ягоди в ИспанияКандидатите трябва да са жени на възраст от 25 до 55 години и да притежават опит в селското стопанство.                                                                                                                                                        Краен срок за записване 15.03.2019 година

 

 

                                 За вас работодатели

 

Дирекция „Бюро по труда”- Смолян провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян уведомява работодателите от общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Баните, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 4786,97. лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3623,98 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 3506,85 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 7707,38 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 4739,05 лв.;
 • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства – 3473,00 лв.;

          Обучение на възрастни:

 • обучение на възрастни - безработни лица по чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ  -1629,00 лв.

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция „Бюро по труда” - Смолян, както и на тел. 0301/6-20-36.

 

Етикети:снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - СМОЛЯН КЪМ 26.02.2019 г.
27.02.2019 | 14:25
4236
снимка: teacher.bg

Длъжност: НАЧАЛНИК СКЛАД

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 560-700 лв. + допълнителни възнаграждения

 

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 750-1000 лв.

 

Длъжност: МЕДИЦИНСКИ РЕХАБИЛИТАТОР

Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВЪР/МАГИСТЪР

 

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВЪР; ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

 

Длъжност: ОТГОВОРНИК КАСИ

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ИКОНОМИЧЕСКО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ

Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – МАГИСТЪР/БАКАЛАВЪР

 

Длъжност: АРАНЖОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ПЕКАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: РЪКОВОДИТЕЛ, ОБОСОБЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 896 лв.

 

Длъжност: НАСТРОЙЧИК – ОПЕРАТОР, ДЪРВООБРАБОТВАЩА МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 560 лв.

 

Длъжност: ХУДОЖНИК-ДЕКОРАТОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 560 лв.

 

Длъжност: ШИВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 560 лв.

 

Длъжност: СТРУГАР, ДЪРВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 560 лв.

 

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 560 лв.

 

Длъжност: ПРИЕМЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  МАШИНЕН ОПЕРАТОР , ПЕРАЛНИ-ПЕРАЧ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО/НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: ПОМ. ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  МИЯЧ СЪДОВЕ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ШЛОСЕР

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  КАМЕРИЕР

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 – 800 лв. /НЕТО+5 лв. за храна и настаняване/

 

Длъжност:  ОПЕРАТОР НА БРОДЕРОВАЧНА МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 900 лв.

 

Длъжност:  СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 800 лв. + транспорт и настаняване

 

Длъжност:  БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 800 лв.+ транспорт и настаняване

 

Длъжност:  САНИТАР

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 560 лв + 10 лв. доп. плащане

 

Длъжност:  АВТОМОНТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  ГУМАДЖИЯ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.

 

Длъжност:  ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  МОНТАЖНИК  - КАБЕЛИ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ + ШОФ. КНИЖКА КАТ. «В»

 

Длъжност: ШОФЬОР ЛИНЕЙКА

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

Длъжност: ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ , ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –ПИСМЕНО И ГОВОРИМО

 

Длъжност:  МОНТАЖНИК АСЕМБЛИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност:  МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И  ЕС

 

Длъжност:  КОФРАЖИСТ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: над 1600 лв.

 

Длъжност:  АРМАТУРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: над 1600 лв.

 

 

 

 

 

За вас безработни лица

 

Агенция по заетостта

 

Дирекция “Бюро по труда”-  Смолян

 

Уведомява безработните лица от общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Баните, че към 01.02.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  насочени / наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл. 42 от ЗНЗ)

Средства в лв.

- за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца

 - за представяне пред работодател – еднократно до 112 лв. (чл. 42, ал. 2 от ЗНЗ)

593,30

- за разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет, при започване на работа по трудово правоотношение на пълно или непълно работно време в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес - до 200 лв. месечно. (чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ)

1162,57

Мерки за безработни лица, сключили договор за започване на стопанска дейност по реда на чл.47, ал.1 от ЗНЗ чрез  получаване наведнъж на полагащите им се обезщетения при безработица

 

- Предоставяне на Кредит за квалификация по предмета на стопанската дейност на лицата получили еднократна парична сума по чл.47, ал.1 (чл.48 от ЗНЗ)

1000,00

Мерки за насърчаване на предприемачеството на безработни лица регистрирали микро предприятие

 

- Предоставяне на средства на безработни лица с одобрен бизнес проект, които не са ползвали  права по чл.47, ал.1 и чл.49, ал.1 от ЗНЗ през предходните 3 години за стартиране на стопанска дейност като микропредприятие – до 2500 лв. (чл. 49 ал.1 от ЗНЗ), в т.ч. за обучение по предмета на стопанска дейност (чл.49, ал.3 от ЗНЗ).

2500,00

Предоставяне на допълнителни месечни суми за възстановяване на   осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице по минимални размери за срок до 12 месеца от започване на дейността (чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ)

780,36

Възстановяване на разходи за ползваните външни консултантски услуги от лица, сключили договор за насърчаване на предприемачеството по реда на чл. 47 ал.1 или чл. 49 ал.1 (чл. 49б от ЗНЗ) – до 500 лв.

487,60

 

 

 

Дирекция „Бюро по труда”- Смолян обявява стартирането на кампания за набиране на селскостопански работници за бране на ягоди в ИспанияКандидатите трябва да са жени на възраст от 25 до 55 години и да притежават опит в селското стопанство.                                                                                                                                                        Краен срок за записване 15.03.2019 година

 

 

                                 За вас работодатели

 

Дирекция „Бюро по труда”- Смолян провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян уведомява работодателите от общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Баните, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 4786,97. лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3623,98 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 3506,85 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 7707,38 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 4739,05 лв.;
 • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства – 3473,00 лв.;

          Обучение на възрастни:

 • обучение на възрастни - безработни лица по чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ  -1629,00 лв.

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция „Бюро по труда” - Смолян, както и на тел. 0301/6-20-36.

 Последни новини
Забраниха пътуванията на деца извън страната заради коронавируса
Първият турнир за мъже за купа на СКХТ ''Чепинци'' се проведе в Рудозем
Условна присъда за кмета на Бърчево
Народният представител д-р Даниела Дариткова беше на посещение в Чепинци
На лъжата краката са къси, г-н Пехливанов!
Първият вестник на Рудозем – кое как беше.. (1 част)
Хванаха кмета на Бърчево зад волана с 2.27 промила
Първият вестник на Рудозем – кое как беше..
Петима от чепинските хокеисти с повиквателна за националния отбор
Какво се случи с безплатния интернет, г-н Пехливанов?