Съставът на общинската квота в МИГ „Кичика” вече е ясен

Автор:  
Марияна Куцова
снимка: migkichika.com

Местният парламент даде съгласие община Рудозем да участва като съучредител в сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под наименование „Местна инициативна група „Кичика” – Мадан-Рудозем”.

Общинският съвет прие учредителните документи (проект на учредителен протокол и устройствен акт/устав), както и целите и задачите на МИГ „Кичика”, като община Рудозем се ангажира с изпълнението на Стратегия за водено от общността местно развитие на територията на общините Рудозем и Мадан.

Съветниците решиха кмета на общината Румен Пехливанов да представлява община Рудозем в състава на Общото събрание и Управителния съвет на МИГ „Кичика”, а физическите лица /в качеството им на учредители/, които ще представляват публичния сектор в Общото събрание на МИГ „Кичика” са:

1.      Д-р Владимир Янков - председател на Общински съвет - Рудозем;

2.      Асен Замфиров – кметски наместник на с. Поляна, общ. Рудозем;

3.      Радослав Лободов – общински съветник;

4.      Сребрин Мирославов – общински съветник;

5.      Анит Божанов – кмет на с. Коритата, общ. Рудозем;

6.      Невдет Манафов – кмет на с. Бяла река, общ. Рудозем;

7.      Илиян Емилов – кмет на с. Равнината, общ. Рудозем;

8.      Милка Младенова – кметски наместник на с. Мочуре, общ. Рудозем.

 

50 лева е определената сума за дължимия годишен членски внос, а първоначалната вноска в имуществото на МИГ „Кичика” е 100 лева. До 15 000 лева пък е одобрената сума, като наличие на първоначален финансов ресурс за управление на стратегията за ВОМР при необходимост, с цел подпомагане процеса на работа /финансова гаранция/. В случай, че се наложи нейното опериране ще се отпусне като временен безлихвен заем, който ще се възстанови на общината при първо финансиране от програмата.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Съставът на общинската квота в МИГ „Кичика” вече е ясен
21.04.2016 | 21:02
3135
снимка: teacher.bg

Местният парламент даде съгласие община Рудозем да участва като съучредител в сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под наименование „Местна инициативна група „Кичика” – Мадан-Рудозем”.

Общинският съвет прие учредителните документи (проект на учредителен протокол и устройствен акт/устав), както и целите и задачите на МИГ „Кичика”, като община Рудозем се ангажира с изпълнението на Стратегия за водено от общността местно развитие на територията на общините Рудозем и Мадан.

Съветниците решиха кмета на общината Румен Пехливанов да представлява община Рудозем в състава на Общото събрание и Управителния съвет на МИГ „Кичика”, а физическите лица /в качеството им на учредители/, които ще представляват публичния сектор в Общото събрание на МИГ „Кичика” са:

1.      Д-р Владимир Янков - председател на Общински съвет - Рудозем;

2.      Асен Замфиров – кметски наместник на с. Поляна, общ. Рудозем;

3.      Радослав Лободов – общински съветник;

4.      Сребрин Мирославов – общински съветник;

5.      Анит Божанов – кмет на с. Коритата, общ. Рудозем;

6.      Невдет Манафов – кмет на с. Бяла река, общ. Рудозем;

7.      Илиян Емилов – кмет на с. Равнината, общ. Рудозем;

8.      Милка Младенова – кметски наместник на с. Мочуре, общ. Рудозем.

 

50 лева е определената сума за дължимия годишен членски внос, а първоначалната вноска в имуществото на МИГ „Кичика” е 100 лева. До 15 000 лева пък е одобрената сума, като наличие на първоначален финансов ресурс за управление на стратегията за ВОМР при необходимост, с цел подпомагане процеса на работа /финансова гаранция/. В случай, че се наложи нейното опериране ще се отпусне като временен безлихвен заем, който ще се възстанови на общината при първо финансиране от програмата.

Марияна Куцова
©Рудозем днес

Последни новини
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем