Сесия на Общински съвет Рудозем 12.02.2013г. - дневен ред


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

                                             

    ДНЕВЕН РЕД

           На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр.Рудозем на  19 - то  редовно заседание на  12. 02. 2013г./вторник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.   Отчет за изпълнението на Бюджета за 2012 година.

                                    Докл.: Кмет на Община Рудозем

2.   Проекто  - Бюджет на Община Рудозем за 2013 година.

                                                      Докл.: Кмет на Община Рудозем

3.   Утвърждаване на командировките на Кмета на Община Рудозем за периода 01.07.2012г. – 31.12.2012 г.

                                                     Докл.: Кмет на Община Рудозем

4.   Изменение и допълнение на Наредба№1 за Опазване на обществения ред и безопасността на движението.

                                                   Докл.: Кмет на Община Рудозем

5.    Предложение за приемане на Годишна програма зауправление и разпореждане с имоти - общинска собственост в    община Рудозем за 2013г.                       

                                                   Докл.: Кмет на Община Рудозем

6.   Предложение за удължаване на срока на поет краткосрочен  общински дълг към фонд ФЛАГ.

                                                  Докл.: Кмет на Община Рудозем

                                  Председател на ОбС:.............................

                                                                  /инж.М. Младенов/

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Сесия на Общински съвет Рудозем 12.02.2013г. - дневен ред
11.02.2013 | 15:43
2061
снимка: teacher.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

                                             

    ДНЕВЕН РЕД

           На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр.Рудозем на  19 - то  редовно заседание на  12. 02. 2013г./вторник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.   Отчет за изпълнението на Бюджета за 2012 година.

                                    Докл.: Кмет на Община Рудозем

2.   Проекто  - Бюджет на Община Рудозем за 2013 година.

                                                      Докл.: Кмет на Община Рудозем

3.   Утвърждаване на командировките на Кмета на Община Рудозем за периода 01.07.2012г. – 31.12.2012 г.

                                                     Докл.: Кмет на Община Рудозем

4.   Изменение и допълнение на Наредба№1 за Опазване на обществения ред и безопасността на движението.

                                                   Докл.: Кмет на Община Рудозем

5.    Предложение за приемане на Годишна програма зауправление и разпореждане с имоти - общинска собственост в    община Рудозем за 2013г.                       

                                                   Докл.: Кмет на Община Рудозем

6.   Предложение за удължаване на срока на поет краткосрочен  общински дълг към фонд ФЛАГ.

                                                  Докл.: Кмет на Община Рудозем

                                  Председател на ОбС:.............................

                                                                  /инж.М. Младенов/

©Рудозем днес

Последни новини
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ