Що е то "партийна хранилка" и как се случва в Община Рудозем

В следващите редове ще дадем пример за това, как Община Рудозем създава ненужни дружества, които работят на загуба и където заплатите на управителите тежат на гърба на данъкоплатците.

Примерите са много, като в тази статия ще разгледаме този със спортната зала и дружеството, което я стопанисва - "Спортни бази-Рудозем" ЕООД.

Малко след построяването на спортната зала и съоръженията към нея в ОбС - Рудозем постъпва докладна записка от кмета на общината Румен Пехливанов:

ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
 
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с увеличения брой на спортни съоръжения на
територията на община Рудозем, възниква необходимост от учредяване на
общинско дружество, което да стопанисва и поддържа част от съоръженията, да
организацира спортни мероприятия и състезания, да организира спортни лагери
и др. Подходяща за целта форма се явява учредяването на общинско еднолично
дружество с ограничена отговорност.
 
В точка 5 от проекторешението се предлага ОбС да бъде назначен управител на дружеството, чието възнаграждение да бъде две минимлани работни заплати.
 
По закон за управителите, които управляват дружества с договор за управление има минимален осигурителен праг, т.е. осигуровките, които трябва дружеството да плаща за управителя по онова време са били грубо около 300 лв. Никъде по закон няма определено трудово възнаграждение за това. Т.е. управителят на това дружество е можело да получава далеч по-малка заплата от посочената от кмета Пехливанов две минимални работни заплати. 
 
Тук обаче говорим за дружество, което изначало е ясно, че ще работи на загуба, което се потвърждава от мнението на Емил Кехайов, който в свой отговор на публикация на медията ни казва: "Първо, много се колебах дали да приема позицията (други желаещи за „горещия картоф“ нямаше), предишният Управител беше напуснал защото още тогава беше ясно, че приходите няма как да покрият дори минималноизискуемите разходи".
 
Още при създаване на дружеството общински съветници алармират, че това е напълно излишно и само ще тежи на бюджета на общината. Според общинският съветник Шукри Халилов "още тогава имаше дебат относо създаването на това дружество и от нашата група в ОбС алармирахме, че то само ще тежи на бюджета, поради ненужната заплата на управител, която трябваше да плащаме при създаването му".
 
Въпреки това ОбС приема решението по докладната записка на кмета Пехливанов с 11 гласа "За" и така се създава "Спортни бази-Рудозем" ЕООД, което в крайна сметка е на загуба и се стига до ликвидацията му. 
 
Така с решение на ОбС от 2014г. функционира "Спортни бази-Рудозем" ЕООД, което се оказва, че стопанисва Спортната зала и прилежащите към нея терени, събирайки такси за ползване на съоръженията и други, които към моментана вземане на решение за ликвидацията му, се оказва, че не могат да покрият задълженията му и заплатите на персонала, затова в края на този предварително обречен жизнен път общината подпомага дружеството с още 16 254 лв. за да бъдат изплатени задълженията и заплатите на персонала и така да се встъпи в ликвидация. 
 
За ликвидацията, както писахме по-рано, е определен срок от 7 месеца и заплата на ликвидатора 200 лева, но незнайно защо, дружеството след цели 4 години все още е вписано в  търговсия регистър. 
 
Това е просто един пример за това как се управлява общината ни. 
 
Разбира се има и много други подобни, някои с доста по-внушителни суми, за които ще пишем в бъдеще.
Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Що е то "партийна хранилка" и как се случва в Община Рудозем
13.02.2022 | 15:19
3862
снимка: teacher.bg

В следващите редове ще дадем пример за това, как Община Рудозем създава ненужни дружества, които работят на загуба и където заплатите на управителите тежат на гърба на данъкоплатците.

Примерите са много, като в тази статия ще разгледаме този със спортната зала и дружеството, което я стопанисва - "Спортни бази-Рудозем" ЕООД.

Малко след построяването на спортната зала и съоръженията към нея в ОбС - Рудозем постъпва докладна записка от кмета на общината Румен Пехливанов:

ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
 
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с увеличения брой на спортни съоръжения на
територията на община Рудозем, възниква необходимост от учредяване на
общинско дружество, което да стопанисва и поддържа част от съоръженията, да
организацира спортни мероприятия и състезания, да организира спортни лагери
и др. Подходяща за целта форма се явява учредяването на общинско еднолично
дружество с ограничена отговорност.
 
В точка 5 от проекторешението се предлага ОбС да бъде назначен управител на дружеството, чието възнаграждение да бъде две минимлани работни заплати.
 
По закон за управителите, които управляват дружества с договор за управление има минимален осигурителен праг, т.е. осигуровките, които трябва дружеството да плаща за управителя по онова време са били грубо около 300 лв. Никъде по закон няма определено трудово възнаграждение за това. Т.е. управителят на това дружество е можело да получава далеч по-малка заплата от посочената от кмета Пехливанов две минимални работни заплати. 
 
Тук обаче говорим за дружество, което изначало е ясно, че ще работи на загуба, което се потвърждава от мнението на Емил Кехайов, който в свой отговор на публикация на медията ни казва: "Първо, много се колебах дали да приема позицията (други желаещи за „горещия картоф“ нямаше), предишният Управител беше напуснал защото още тогава беше ясно, че приходите няма как да покрият дори минималноизискуемите разходи".
 
Още при създаване на дружеството общински съветници алармират, че това е напълно излишно и само ще тежи на бюджета на общината. Според общинският съветник Шукри Халилов "още тогава имаше дебат относо създаването на това дружество и от нашата група в ОбС алармирахме, че то само ще тежи на бюджета, поради ненужната заплата на управител, която трябваше да плащаме при създаването му".
 
Въпреки това ОбС приема решението по докладната записка на кмета Пехливанов с 11 гласа "За" и така се създава "Спортни бази-Рудозем" ЕООД, което в крайна сметка е на загуба и се стига до ликвидацията му. 
 
Така с решение на ОбС от 2014г. функционира "Спортни бази-Рудозем" ЕООД, което се оказва, че стопанисва Спортната зала и прилежащите към нея терени, събирайки такси за ползване на съоръженията и други, които към моментана вземане на решение за ликвидацията му, се оказва, че не могат да покрият задълженията му и заплатите на персонала, затова в края на този предварително обречен жизнен път общината подпомага дружеството с още 16 254 лв. за да бъдат изплатени задълженията и заплатите на персонала и така да се встъпи в ликвидация. 
 
За ликвидацията, както писахме по-рано, е определен срок от 7 месеца и заплата на ликвидатора 200 лева, но незнайно защо, дружеството след цели 4 години все още е вписано в  търговсия регистър. 
 
Това е просто един пример за това как се управлява общината ни. 
 
Разбира се има и много други подобни, някои с доста по-внушителни суми, за които ще пишем в бъдеще.

Последни новини
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем