Шукри Халилов: Общината придобива и поддържа луксозни автомобили, а в същото време спира обекти заради дълга

Уважаеми жители на община Рудозем,

Днес, на 17.07.2019 година в 8,30 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет Рудозем при следния дневен ред:

1. Предложение до Министъра на финансите за прихващане на средства от капиталова субсидия на Община Рудозем.

2. Актуализация на капиталови разходи към 01.07.2019 г. във връзка с погасяване на безлихвен заем към МФ.

3. Отмяна на Решение № 430/27.06.2019 година на Общински съвет Рудозем.

След проведеното гласуване съветниците от групата на ДПС, присъстващи на заседанието, единодушно подкрепиха предложенията на Кмета на община Рудозем да бъдат премахнати от капиталовата програма на Община Рудозем за 2019 година следните обекти за изпълнение:

1. Реконструкция на Улица 2,етап 1, с.Сопотот на стойност 158 670,00 лева

2. Реконструкция на ул.Акация, с.Чепинци на стойност 141 900,00 лева

3. Облагородяване на централна част с.Елховец на стойност 151 500,00 лева

Това се наложи след неизпълнение на задълженията на община Рудозем да извърши погасявания на получения от Министерство на финансите безлихвен заем в размер на 2 336 000,00 лева с краен срок за издължаване 31.12.2018 година, като за обезпечение за кредита общината е предоставила настоящи и бъдещи постъпления от собствени приходи и общата изравнителна субсидия.

С писмо от 11.02.2019 година на МФ Кмета на община Рудозем и Председателя на ОбС Рудозем са били уведомени, че не може да бъде удължен срока за погасяване на отпуснатия заем и за възстановяване на дължимата сума от 2 336 000,00 лева ще бъдат извършени прихващания от общата изравнителна субсидия за община Рудозем по следната схема – за месец юли 2019 г. – 220 400,00 лева и за месец октомври – 220 400,00 лева, като прихващането ще продължи и през следващата година.

Прихващането на дължимите суми е следствие на пълното неизпълнение на задължението на община Рудозем да върне отпуснатия безлихвен заем от МФ.

Общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ не сме били уведомявани за неизпълнението на ангажиментите на Кмета на община Рудозем и за решението на МФ за прихващане от субсидията, което прихващане е предложено на министъра да бъде обезпечение за връщане на кредита.

С действията си Кмета и Председателя на ОбС са допуснали община Рудозем да бъде лишена от полагащата й се субсидия за изпълнението на местни дейности.

Като изход от ситуацията Кмета на община Рудозем предложи гласуване на решение със следния текст: Общински съвет Рудозем предлага на Министерство на финансите сумата в размер на 440 800,00 лева да бъде удържана от капиталовата субсидия, и по-конкретно да не бъдат изпълнявани горепосочените обекти.

Разбираме желанието на Кмета да бъдат извършвани инвестиции в населените места с най-малко жители, но лишаването от изпълнение на обекти в едни от най- големите села в общината повлиява изключително негативно върху развитието на общината и желанието на хората да живеят в нашата община. Тенденцията общината да трупа все по-големи задължения и да не бъде коректна в обслужването им, са задълбочава в последните два мандата. Освен задълженията по кредити, общината има и огромни неразплатени суми към изпълнители на договори, и няма обект от общината, за който да не се е наложило допълнително финансиране от общинския бюджет. По- голяма част от общините в страната дори реализират икономии, с които финансират други важни обекти от местно значение.

Това показва, че общинското ръководство и общинските съветници от ДПС не водят адекватна политика за намаляване на задълженията, а напротив – задълбочават и без друго тежкото финансово състояние на общината. За разлика от други общини в областта, които успяха да намалят и дори да покрият изцяло всички просрочени задължения, ние влезнахме в дългова спирала на увеличение на задълженията. Съгласно Закона за публичните финанси, за периода не невъзстановения в срок отпуснат заем, община Рудозем дължи и лихви, които допълнително ще утежнят общинския бюджет и ще окажат негативен ефект върху развитието на общината.

Гласувано в предложения от Кмета вид, приетото от групата съветници от ПП ДПС решение от 17.07.2019 година, крие опасност не само от спиране на изравнителната субсидия, но и от спиране на капиталовата субсидия, при това по инициатива на Кмета и Общинския съвет.

Всичко това е последица от пълното бездействие на кмета и общинската администрация да се погасяват в срок поетите задължения, при това по безлихвен заем.

Вместо това общината се сдобива с луксозен служебен автомобил и закупува нови офис обзавеждания. С общински средства се поддържат автомобили, които не са нужни за осъществяване дейността на администрацията и по думите на кмета и председателя на общински съвет трябваше отдавна да бъдат продадени заради високите разходи за поддръжката и ремонти.

Прилагам и решение №247/04.09.2017 г. на ОбС Рудозем за поемане на дългосрочен общински дълг, в който са посочени време, начин на обезпечаване и срок за издължаване на дълга.

Шукри Халилов – общински съветник и председател на групата съветници на ПП „ГЕРБ“ – Рудозем

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Шукри Халилов: Общината придобива и поддържа луксозни автомобили, а в същото време спира обекти заради дълга
17.07.2019 | 11:20
9925
снимка: teacher.bg

Уважаеми жители на община Рудозем,

Днес, на 17.07.2019 година в 8,30 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет Рудозем при следния дневен ред:

1. Предложение до Министъра на финансите за прихващане на средства от капиталова субсидия на Община Рудозем.

2. Актуализация на капиталови разходи към 01.07.2019 г. във връзка с погасяване на безлихвен заем към МФ.

3. Отмяна на Решение № 430/27.06.2019 година на Общински съвет Рудозем.

След проведеното гласуване съветниците от групата на ДПС, присъстващи на заседанието, единодушно подкрепиха предложенията на Кмета на община Рудозем да бъдат премахнати от капиталовата програма на Община Рудозем за 2019 година следните обекти за изпълнение:

1. Реконструкция на Улица 2,етап 1, с.Сопотот на стойност 158 670,00 лева

2. Реконструкция на ул.Акация, с.Чепинци на стойност 141 900,00 лева

3. Облагородяване на централна част с.Елховец на стойност 151 500,00 лева

Това се наложи след неизпълнение на задълженията на община Рудозем да извърши погасявания на получения от Министерство на финансите безлихвен заем в размер на 2 336 000,00 лева с краен срок за издължаване 31.12.2018 година, като за обезпечение за кредита общината е предоставила настоящи и бъдещи постъпления от собствени приходи и общата изравнителна субсидия.

С писмо от 11.02.2019 година на МФ Кмета на община Рудозем и Председателя на ОбС Рудозем са били уведомени, че не може да бъде удължен срока за погасяване на отпуснатия заем и за възстановяване на дължимата сума от 2 336 000,00 лева ще бъдат извършени прихващания от общата изравнителна субсидия за община Рудозем по следната схема – за месец юли 2019 г. – 220 400,00 лева и за месец октомври – 220 400,00 лева, като прихващането ще продължи и през следващата година.

Прихващането на дължимите суми е следствие на пълното неизпълнение на задължението на община Рудозем да върне отпуснатия безлихвен заем от МФ.

Общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ не сме били уведомявани за неизпълнението на ангажиментите на Кмета на община Рудозем и за решението на МФ за прихващане от субсидията, което прихващане е предложено на министъра да бъде обезпечение за връщане на кредита.

С действията си Кмета и Председателя на ОбС са допуснали община Рудозем да бъде лишена от полагащата й се субсидия за изпълнението на местни дейности.

Като изход от ситуацията Кмета на община Рудозем предложи гласуване на решение със следния текст: Общински съвет Рудозем предлага на Министерство на финансите сумата в размер на 440 800,00 лева да бъде удържана от капиталовата субсидия, и по-конкретно да не бъдат изпълнявани горепосочените обекти.

Разбираме желанието на Кмета да бъдат извършвани инвестиции в населените места с най-малко жители, но лишаването от изпълнение на обекти в едни от най- големите села в общината повлиява изключително негативно върху развитието на общината и желанието на хората да живеят в нашата община. Тенденцията общината да трупа все по-големи задължения и да не бъде коректна в обслужването им, са задълбочава в последните два мандата. Освен задълженията по кредити, общината има и огромни неразплатени суми към изпълнители на договори, и няма обект от общината, за който да не се е наложило допълнително финансиране от общинския бюджет. По- голяма част от общините в страната дори реализират икономии, с които финансират други важни обекти от местно значение.

Това показва, че общинското ръководство и общинските съветници от ДПС не водят адекватна политика за намаляване на задълженията, а напротив – задълбочават и без друго тежкото финансово състояние на общината. За разлика от други общини в областта, които успяха да намалят и дори да покрият изцяло всички просрочени задължения, ние влезнахме в дългова спирала на увеличение на задълженията. Съгласно Закона за публичните финанси, за периода не невъзстановения в срок отпуснат заем, община Рудозем дължи и лихви, които допълнително ще утежнят общинския бюджет и ще окажат негативен ефект върху развитието на общината.

Гласувано в предложения от Кмета вид, приетото от групата съветници от ПП ДПС решение от 17.07.2019 година, крие опасност не само от спиране на изравнителната субсидия, но и от спиране на капиталовата субсидия, при това по инициатива на Кмета и Общинския съвет.

Всичко това е последица от пълното бездействие на кмета и общинската администрация да се погасяват в срок поетите задължения, при това по безлихвен заем.

Вместо това общината се сдобива с луксозен служебен автомобил и закупува нови офис обзавеждания. С общински средства се поддържат автомобили, които не са нужни за осъществяване дейността на администрацията и по думите на кмета и председателя на общински съвет трябваше отдавна да бъдат продадени заради високите разходи за поддръжката и ремонти.

Прилагам и решение №247/04.09.2017 г. на ОбС Рудозем за поемане на дългосрочен общински дълг, в който са посочени време, начин на обезпечаване и срок за издължаване на дълга.

Шукри Халилов – общински съветник и председател на групата съветници на ПП „ГЕРБ“ – Рудозем

©Рудозем днес

Последни новини
Падна вечерният час за област Смолян
Организират благотворителна инициатива в Чепинци през свещения месец Рамазан
Кметът на Чепинци призова хората да носят предпазни маски
Първи случай на коронавирус в Рудозем
15 станаха случаите на коронавирус в Смолян
Община Рудозем обяви бедствено положение
Нови 4 случая на коронавирус в Смолян
Над 10 са жертвите на covid-19 в област Ксанти
Отменят задължителното носене на маски на обществени места
Маските стават задължителни на обществените места