Социалните услуги в област Смолян бяха обсъдени със заместник-министъра на труда и социалната политика

Заместник-областният управител Андриян Петров откри и участва в работна среща, която заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова и директорът на РДСП-Смолян Петя Пампорова проведоха с всички представители на държавни, общински, неправителствени организации, имащи отношение към социалните услуги в област Смолян, кметове и представители на общините в региона.

      Петров приветства всички в залата от свое име и от името на областния управител: „Политиката на областния управител, в първия и сега – във втория мандат, е свързана с това да даваме трибуна на представителите на властта, на институциите да се срещат с хората, за да поставяме основните проблеми в отделните сфери на обществения живот.”

      Преди днешната среща зам.-министърът Димитрова посети дома за възрастни жени с психични разстройства в село Ровино, както и Центъра за настаняване от семеен тип в квартал Устово. Във връзка с това, тя изказа благодарност към кмета на община Смолян за добрите условия, създадени в Ровино по отношение на качествената грижа за хората с психични разстройства, настанени там. Относно центъра в квартал Устово, Димитрова коментира: „За съжаление това, което коментирахме на срещата тук и което ще продължим да обсъждаме и да търсим екипно решение, и това, което се очертава в системата като цяло, е текучеството на кадри, липсата на квалифициран персонал, липсата все повече на персонал, който желае да работи в центрове за настаняване от семеен тип за деца с  увреждания. Това, пред което сме изправени, не само социалната система, но и лечебните и здравните заведения, е липсата на медицински специалисти, които са необходими, както в сферата на здравеопазването, така и за покриване на нуждите на потребители на социални услуги.”

    Заместник-министърът Росица Димитрова представи основни акценти от Проекта на Плана по националната стратегия за дългосрочна грижа, който вече е поставен на вниманието за обществено обсъждане, за консултация на Министерски съвет и публикуван на сайта на Министерството на труда и социалната политика. „В този план очертаваме основните цели, а именно разширяване на мрежата за подкрепа на услуги в домашна среда. За нас основен приоритет е превенция на институционализацията, разширяване на обхвата и на географското покритие от услуги, оказващи подкрепа на лица с увреждания и на самотните възрастни хора в домашна среда. Един от ангажиментите, който сме поели и в рамките на тази година и в бюджет 2018 година, е  да продължим с държавно финансиране услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник.” Тя уточни, че след  приключване договорите на общините, тези услуги ще бъдат финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

      „От 2019 година планираме да въведем единен разходен стандарт за финансирането на тези услуги. В изпълнението на плана за периода 2018-2021 година да създадем допълнителни още 10 дневни центъра за възрастни с увреждания, още 10 центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания, 6 дневни центъра за деца с деменция, тъй като тази група е от приоритетните ни целеви групи в плана. Другото, което трябва да изпълним в плана, заедно с общините, това е закриването в периода 2018-2021 година на десет специализирани институции за хора с увреждания, от които 5 за лица с психични разстройства и 5 за лица с умствена изостаналост.”, като зам.-министърът Димитрова уточни, че от планираните 10 за страната институции за закриване нито една не попада в териториалния обхват на област Смолян. „Именно в рамките и възможностите, които ни предоставят ОП „Региони в растеж” и ОП „Развитие на човешките ресурси” в този период, ще изградим, освен споменатите услуги дневна форма, над 60 резидентни услуги, включващи Центрове за грижа за пълнолетни лица с психически разстройства, с умствена изостаналост и лица с деменция. Изключително е важно да започнем осигуряването на достъпност за ползването на услуги за тези целеви групи, защото потребността е голяма, възможностите на сегашната система на социални услуги е крайно недостатъчна.”

      В дискусията представителите на общините и социалните институции в региона споделиха трудностите и предизвикателствата, пред които се изправят в процеса на работата си. Всички определиха срещата като изключително ползотворна.

     Заместник-министър Росица Димитрова изрази своето удовлетворение от това, че всички участници са били активни и благодари за значимите въпроси, които бяха повдигнати и обсъдени в рамките на срещата, продължила два часа. 

Етикети:
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Социалните услуги в област Смолян бяха обсъдени със заместник-министъра на труда и социалната политика
24.11.2017 | 02:17
818
снимка: teacher.bg

Заместник-областният управител Андриян Петров откри и участва в работна среща, която заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова и директорът на РДСП-Смолян Петя Пампорова проведоха с всички представители на държавни, общински, неправителствени организации, имащи отношение към социалните услуги в област Смолян, кметове и представители на общините в региона.

      Петров приветства всички в залата от свое име и от името на областния управител: „Политиката на областния управител, в първия и сега – във втория мандат, е свързана с това да даваме трибуна на представителите на властта, на институциите да се срещат с хората, за да поставяме основните проблеми в отделните сфери на обществения живот.”

      Преди днешната среща зам.-министърът Димитрова посети дома за възрастни жени с психични разстройства в село Ровино, както и Центъра за настаняване от семеен тип в квартал Устово. Във връзка с това, тя изказа благодарност към кмета на община Смолян за добрите условия, създадени в Ровино по отношение на качествената грижа за хората с психични разстройства, настанени там. Относно центъра в квартал Устово, Димитрова коментира: „За съжаление това, което коментирахме на срещата тук и което ще продължим да обсъждаме и да търсим екипно решение, и това, което се очертава в системата като цяло, е текучеството на кадри, липсата на квалифициран персонал, липсата все повече на персонал, който желае да работи в центрове за настаняване от семеен тип за деца с  увреждания. Това, пред което сме изправени, не само социалната система, но и лечебните и здравните заведения, е липсата на медицински специалисти, които са необходими, както в сферата на здравеопазването, така и за покриване на нуждите на потребители на социални услуги.”

    Заместник-министърът Росица Димитрова представи основни акценти от Проекта на Плана по националната стратегия за дългосрочна грижа, който вече е поставен на вниманието за обществено обсъждане, за консултация на Министерски съвет и публикуван на сайта на Министерството на труда и социалната политика. „В този план очертаваме основните цели, а именно разширяване на мрежата за подкрепа на услуги в домашна среда. За нас основен приоритет е превенция на институционализацията, разширяване на обхвата и на географското покритие от услуги, оказващи подкрепа на лица с увреждания и на самотните възрастни хора в домашна среда. Един от ангажиментите, който сме поели и в рамките на тази година и в бюджет 2018 година, е  да продължим с държавно финансиране услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник.” Тя уточни, че след  приключване договорите на общините, тези услуги ще бъдат финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

      „От 2019 година планираме да въведем единен разходен стандарт за финансирането на тези услуги. В изпълнението на плана за периода 2018-2021 година да създадем допълнителни още 10 дневни центъра за възрастни с увреждания, още 10 центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания, 6 дневни центъра за деца с деменция, тъй като тази група е от приоритетните ни целеви групи в плана. Другото, което трябва да изпълним в плана, заедно с общините, това е закриването в периода 2018-2021 година на десет специализирани институции за хора с увреждания, от които 5 за лица с психични разстройства и 5 за лица с умствена изостаналост.”, като зам.-министърът Димитрова уточни, че от планираните 10 за страната институции за закриване нито една не попада в териториалния обхват на област Смолян. „Именно в рамките и възможностите, които ни предоставят ОП „Региони в растеж” и ОП „Развитие на човешките ресурси” в този период, ще изградим, освен споменатите услуги дневна форма, над 60 резидентни услуги, включващи Центрове за грижа за пълнолетни лица с психически разстройства, с умствена изостаналост и лица с деменция. Изключително е важно да започнем осигуряването на достъпност за ползването на услуги за тези целеви групи, защото потребността е голяма, възможностите на сегашната система на социални услуги е крайно недостатъчна.”

      В дискусията представителите на общините и социалните институции в региона споделиха трудностите и предизвикателствата, пред които се изправят в процеса на работата си. Всички определиха срещата като изключително ползотворна.

     Заместник-министър Росица Димитрова изрази своето удовлетворение от това, че всички участници са били активни и благодари за значимите въпроси, които бяха повдигнати и обсъдени в рамките на срещата, продължила два часа. 

Последни новини
ОИЦ - СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - СМОЛЯН КЪМ 11.12.2018 г.
Автомобил блъсна 83-годишен пешеходец в Рудозем
Стартира благотворителна кампания в помощ на възрастни хора от няколко рудоземски села
Смолян, Девин и Рудозем спечелиха ваучери за безплатен интернет на обществени места
На 20.12.2018г. ще се проведе обществено обсъждане за бюджета на общината за 2019 г.
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - СМОЛЯН КЪМ 06.12.2018 г.
10 млн. евро за развитие на малкия и среден бизнес в граничния регион между България и Гърция
Вижте съветите на РСПБЗН - Рудозем за пожарна безопасност вкъщи
Областният управител обсъди с ръководството на ЕВН сигурността на електрозахранването в региона преди зимния сезон