Срокът за приемане на оферти за реконструкцията на ул. „Средок” в с. Елховец изтича утре

Срокът за събиране на оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществената поръчка „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дейности за реконструкция на улица „Средок”, с. Елховец, община Рудозем”, което бе обявено на 03.10.2016 г., изтича утре /11.10.2016 г./, съобщават от пресцентъра на Общинска администрация – Рудозем.

Възложителят на съответната обществена поръчка е кметът на община Рудозем Румен Пехливанов, като тя се възлага на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 989 лв. без ДДС. Тя е лимитирана и чрез офертите си, участниците не трябва да я надвишават. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват на техническата спецификация.

Финансирането на „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дейности за реконструкция на улица „Средок”, с. Елховец, община Рудозем” е осигурено от допълнителните трансфери за капиталови разходи по бюджета на община Рудозем за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, намираща се на територията на общината.

Избраният ипълнител следва да осъществи строителен надзор при извършването на реконструкцията на ул. „Средок”, съгласно изискванията на възложителя и съобразно чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

За целта на строителството: Изготвяне на проекти за изпълнение на реконструкцията на улицата; Подобряване на технико-експлоатационните параметри на улицата в план и профил; Изграждане на нова улична настилка; Пълноценно и качествено отводняване на уличното платно от дъждовни води; Изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с инвестиционните проекти.

Срокът за изпълнение на поръчката ще обхване периода от датата на подписване на договора до издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

 

Пълният набор от документи за кандидатстване по процедурата и подробна информация за съответната обществена поръчка може да откриете на интернет страницата на Общинска администрация – Рудозем.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Срокът за приемане на оферти за реконструкцията на ул. „Средок” в с. Елховец изтича утре
10.10.2016 | 15:03
2416
снимка: teacher.bg

Срокът за събиране на оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществената поръчка „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дейности за реконструкция на улица „Средок”, с. Елховец, община Рудозем”, което бе обявено на 03.10.2016 г., изтича утре /11.10.2016 г./, съобщават от пресцентъра на Общинска администрация – Рудозем.

Възложителят на съответната обществена поръчка е кметът на община Рудозем Румен Пехливанов, като тя се възлага на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 989 лв. без ДДС. Тя е лимитирана и чрез офертите си, участниците не трябва да я надвишават. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват на техническата спецификация.

Финансирането на „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дейности за реконструкция на улица „Средок”, с. Елховец, община Рудозем” е осигурено от допълнителните трансфери за капиталови разходи по бюджета на община Рудозем за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, намираща се на територията на общината.

Избраният ипълнител следва да осъществи строителен надзор при извършването на реконструкцията на ул. „Средок”, съгласно изискванията на възложителя и съобразно чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

За целта на строителството: Изготвяне на проекти за изпълнение на реконструкцията на улицата; Подобряване на технико-експлоатационните параметри на улицата в план и профил; Изграждане на нова улична настилка; Пълноценно и качествено отводняване на уличното платно от дъждовни води; Изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с инвестиционните проекти.

Срокът за изпълнение на поръчката ще обхване периода от датата на подписване на договора до издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

 

Пълният набор от документи за кандидатстване по процедурата и подробна информация за съответната обществена поръчка може да откриете на интернет страницата на Общинска администрация – Рудозем.

©Рудозем днес

Последни новини
Хокейният клуб в Чепинци - една приказка с тъжен край
Чепинските хокеисти участваха в турнира в село Баните
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева