Срокът за приемане на оферти за реконструкцията на ул. „Средок” в с. Елховец изтича утре

Срокът за събиране на оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществената поръчка „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дейности за реконструкция на улица „Средок”, с. Елховец, община Рудозем”, което бе обявено на 03.10.2016 г., изтича утре /11.10.2016 г./, съобщават от пресцентъра на Общинска администрация – Рудозем.

Възложителят на съответната обществена поръчка е кметът на община Рудозем Румен Пехливанов, като тя се възлага на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 989 лв. без ДДС. Тя е лимитирана и чрез офертите си, участниците не трябва да я надвишават. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват на техническата спецификация.

Финансирането на „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дейности за реконструкция на улица „Средок”, с. Елховец, община Рудозем” е осигурено от допълнителните трансфери за капиталови разходи по бюджета на община Рудозем за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, намираща се на територията на общината.

Избраният ипълнител следва да осъществи строителен надзор при извършването на реконструкцията на ул. „Средок”, съгласно изискванията на възложителя и съобразно чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

За целта на строителството: Изготвяне на проекти за изпълнение на реконструкцията на улицата; Подобряване на технико-експлоатационните параметри на улицата в план и профил; Изграждане на нова улична настилка; Пълноценно и качествено отводняване на уличното платно от дъждовни води; Изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с инвестиционните проекти.

Срокът за изпълнение на поръчката ще обхване периода от датата на подписване на договора до издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

 

Пълният набор от документи за кандидатстване по процедурата и подробна информация за съответната обществена поръчка може да откриете на интернет страницата на Общинска администрация – Рудозем.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Срокът за приемане на оферти за реконструкцията на ул. „Средок” в с. Елховец изтича утре
10.10.2016 | 15:03
2298
снимка: teacher.bg

Срокът за събиране на оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществената поръчка „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дейности за реконструкция на улица „Средок”, с. Елховец, община Рудозем”, което бе обявено на 03.10.2016 г., изтича утре /11.10.2016 г./, съобщават от пресцентъра на Общинска администрация – Рудозем.

Възложителят на съответната обществена поръчка е кметът на община Рудозем Румен Пехливанов, като тя се възлага на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 989 лв. без ДДС. Тя е лимитирана и чрез офертите си, участниците не трябва да я надвишават. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват на техническата спецификация.

Финансирането на „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дейности за реконструкция на улица „Средок”, с. Елховец, община Рудозем” е осигурено от допълнителните трансфери за капиталови разходи по бюджета на община Рудозем за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, намираща се на територията на общината.

Избраният ипълнител следва да осъществи строителен надзор при извършването на реконструкцията на ул. „Средок”, съгласно изискванията на възложителя и съобразно чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

За целта на строителството: Изготвяне на проекти за изпълнение на реконструкцията на улицата; Подобряване на технико-експлоатационните параметри на улицата в план и профил; Изграждане на нова улична настилка; Пълноценно и качествено отводняване на уличното платно от дъждовни води; Изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с инвестиционните проекти.

Срокът за изпълнение на поръчката ще обхване периода от датата на подписване на договора до издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

 

Пълният набор от документи за кандидатстване по процедурата и подробна информация за съответната обществена поръчка може да откриете на интернет страницата на Общинска администрация – Рудозем.

©Рудозем днес

Последни новини
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем
СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ 11 – 17 СЕПТЕМВРИ 2023Г
"СКХТ" Чепинци'' беше домакин на турнир от календара на Българска федерация по хокей на трева
Ансамбъл "Запей от сърце да тропнем ний хорце" взе участие на празника на Рудозем
Програма по случай празника на град Рудозем 2023 г.
Очаква се гръцкият път до ГКПП Рудозем да е готов до средата на 2024г.
Множество грамоти от роженския събор за ансамбъл "Запей от сърце, да тропнем ний хорце"