Срокът за приемане на оферти за реконструкцията на ул. „Средок” в с. Елховец изтича утре

Срокът за събиране на оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществената поръчка „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дейности за реконструкция на улица „Средок”, с. Елховец, община Рудозем”, което бе обявено на 03.10.2016 г., изтича утре /11.10.2016 г./, съобщават от пресцентъра на Общинска администрация – Рудозем.

Възложителят на съответната обществена поръчка е кметът на община Рудозем Румен Пехливанов, като тя се възлага на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 989 лв. без ДДС. Тя е лимитирана и чрез офертите си, участниците не трябва да я надвишават. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват на техническата спецификация.

Финансирането на „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дейности за реконструкция на улица „Средок”, с. Елховец, община Рудозем” е осигурено от допълнителните трансфери за капиталови разходи по бюджета на община Рудозем за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, намираща се на територията на общината.

Избраният ипълнител следва да осъществи строителен надзор при извършването на реконструкцията на ул. „Средок”, съгласно изискванията на възложителя и съобразно чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

За целта на строителството: Изготвяне на проекти за изпълнение на реконструкцията на улицата; Подобряване на технико-експлоатационните параметри на улицата в план и профил; Изграждане на нова улична настилка; Пълноценно и качествено отводняване на уличното платно от дъждовни води; Изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с инвестиционните проекти.

Срокът за изпълнение на поръчката ще обхване периода от датата на подписване на договора до издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

 

Пълният набор от документи за кандидатстване по процедурата и подробна информация за съответната обществена поръчка може да откриете на интернет страницата на Общинска администрация – Рудозем.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Срокът за приемане на оферти за реконструкцията на ул. „Средок” в с. Елховец изтича утре
10.10.2016 | 15:03
2263
снимка: teacher.bg

Срокът за събиране на оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществената поръчка „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дейности за реконструкция на улица „Средок”, с. Елховец, община Рудозем”, което бе обявено на 03.10.2016 г., изтича утре /11.10.2016 г./, съобщават от пресцентъра на Общинска администрация – Рудозем.

Възложителят на съответната обществена поръчка е кметът на община Рудозем Румен Пехливанов, като тя се възлага на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 989 лв. без ДДС. Тя е лимитирана и чрез офертите си, участниците не трябва да я надвишават. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват на техническата спецификация.

Финансирането на „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дейности за реконструкция на улица „Средок”, с. Елховец, община Рудозем” е осигурено от допълнителните трансфери за капиталови разходи по бюджета на община Рудозем за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, намираща се на територията на общината.

Избраният ипълнител следва да осъществи строителен надзор при извършването на реконструкцията на ул. „Средок”, съгласно изискванията на възложителя и съобразно чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

За целта на строителството: Изготвяне на проекти за изпълнение на реконструкцията на улицата; Подобряване на технико-експлоатационните параметри на улицата в план и профил; Изграждане на нова улична настилка; Пълноценно и качествено отводняване на уличното платно от дъждовни води; Изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с инвестиционните проекти.

Срокът за изпълнение на поръчката ще обхване периода от датата на подписване на договора до издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

 

Пълният набор от документи за кандидатстване по процедурата и подробна информация за съответната обществена поръчка може да откриете на интернет страницата на Общинска администрация – Рудозем.

©Рудозем днес

Последни новини
Мелемов: Силно се надявам ГКПП Рудозем-Ксанти да заработи до края на годината
Михал Камбарев за изтеклия запис от национален съвет на ПП
Чепинските хокеисти взеха участие на турнир в Харманли
Гайди, тъпани и красиви родопски гласове ще огласят сцената в центъра на китното родопско Чепинци
Чепинските хокеисти участваха на турнир в Баните, но следващите им участия са под въпрос
Студентки от Рудозем са представителки на България и нашия край в Турция
Утре пред Дома на културата в Рудозем ще се проведе кулинарен благотворителен базар
Типове окачване на колите
Читалището в с.Чепинци създаде ансамбъл с помощта на НФ "Култура"
Благодарствено писмо към "Омелия" ЕООД