Становище на групата съветници в Общински съвет Рудозем от ПП „ГЕРБ“ – Рудозем

СТАНОВИЩЕ

На групата съветници в Общински съвет Рудозем от ПП „ГЕРБ“ – Рудозем

Във връзка с изнесените данни за извършване на компенсирани промени по плана за разходите на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем от Кмета на община Рудозем

На извънредно събрание на групата съветници разгледахме получените материали по казуса с намаляването на средствата за хранене на учениците в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Рудозем. Установи се, че създалото се напрежение е вследствие на недостиг на средства за газифициране на сградата на начален курс, поради драстично намаление на бюджета на училището за 2019 година, извършено с Решение № 385/31.01.2019 година на Общински съвет Рудозем, по предложение на Кмета на община Рудозем. С това решение бюджета на училището бе намален с 210 630 лв.

Групата общински съветници на ПП ГЕРБ е на мнение, че е нарушена комуникацията между първостепенния разпоредител с бюджетни средства в лицето на община Рудозем и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ като второстепенен разпоредител с бюджетни средства, вследствие на което е създадено обществено напрежение.

По време на приемане на бюджета за тази година общинските съветници от ГЕРБ бяхме против драстичното орязване на средства, което за първи път беше в такива размери – 15 на сто вместо досегашните 5 на сто от бюджета на училището. Заявихме позиция, че такова решение на Общинския съвет ще доведе до финансови и социални проблеми в най-голямото учебно заведение на територията на община Рудозем. Въпреки това Кмета бе категоричен, че упражнява свое законово право и решението бе прието с мнозинството на съветниците от ПП ДПС.

Обръщаме се към Общински съвет Рудозем с предложение на редовното заседание, насрочено за 24.09.2019 година, на което ще се разглежда актуализация на бюджета, да бъдат предвидени средствата, необходими за функциониране на отоплителната система на учебното заведение. Считаме, че правилният подход на Кмета на общината, до чието знание е доведена Заповед № 2537/12.09.2019 г. на Директора на училището е не да я използва за демагогия и извличане на политически дивиденти, особено в навечерието на предизборната кампания, а да проведе конструктивен и обективен диалог с директора и общинските съветници, в резултат на което да бъде намерено решение на проблема. От публикуваната позиция на Кмета на общината става ясно, че той не е намерил за необходимо да се интересува за какви материали е необходимо осигуряване на въпросните средства. Ако вместо да публикува заповедта в интернет, бе провел разговор с Директора, би разбрал, че сумата е необходима не за „каквито и да е материали“ , а за функциониране на отоплителната система, видно от становището на училищното ръководство, публикувано на сайта на училището. Смятаме, че децата и родителите не бива да бъдат въвличани в подобни грозни манипулации, преди да е изяснена цялата относима фактическа обстановка.

Сумата от 10 000 лева, необходима за поевтиняването на обедното хранене на учениците, е нищожна в сравнение с огромния бюджет, даден за дейност „Образование“, както и на фона на огромната задлъжнялост на община Рудозем. Отговорното управленско отношение изисква изслушване и намиране на алтернатива на това безспорно непопулярно решение.

Апелираме към Общински съвет - Рудозем да подходи разумно и отговорно към създалата се ситуация и още на 24.09.2019 година осигури така необходимите 10 000 лева на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ от бюджета на общината за 2019 година в дейност „Образование“, след което Директора да отмени своята Заповед № 2537/12.09.2019 г. Смятаме, че това е единственото практично и разумно решение, с което да бъде решен този в голяма степен изкуствено създаден проблем.

Отговорност на Кмета като първостепенен разпоредител на бюджетни средства е да осигури целесъобразно и балансирано разпределение на средствата, а не да сезира органи, които нямат правомощия да променят бюджета на общината в течение на годината.

Смятаме, че намаление на храненето на децата трябва да бъде осигурено, и то да е съпоставимо във всяко едно учебно заведение на територията на общината, защото не може и не трябва да се прави разлика между децата в общината. Този проблем може да бъде предотвратен за следващата учебна година, при един добре разчетен бюджет за 2020 г.

Група съветници на ПП „ГЕРБ“ - Рудозем

Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Становище на групата съветници в Общински съвет Рудозем от ПП „ГЕРБ“ – Рудозем
19.09.2019 | 20:54
8210
снимка: teacher.bg

СТАНОВИЩЕ

На групата съветници в Общински съвет Рудозем от ПП „ГЕРБ“ – Рудозем

Във връзка с изнесените данни за извършване на компенсирани промени по плана за разходите на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем от Кмета на община Рудозем

На извънредно събрание на групата съветници разгледахме получените материали по казуса с намаляването на средствата за хранене на учениците в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Рудозем. Установи се, че създалото се напрежение е вследствие на недостиг на средства за газифициране на сградата на начален курс, поради драстично намаление на бюджета на училището за 2019 година, извършено с Решение № 385/31.01.2019 година на Общински съвет Рудозем, по предложение на Кмета на община Рудозем. С това решение бюджета на училището бе намален с 210 630 лв.

Групата общински съветници на ПП ГЕРБ е на мнение, че е нарушена комуникацията между първостепенния разпоредител с бюджетни средства в лицето на община Рудозем и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ като второстепенен разпоредител с бюджетни средства, вследствие на което е създадено обществено напрежение.

По време на приемане на бюджета за тази година общинските съветници от ГЕРБ бяхме против драстичното орязване на средства, което за първи път беше в такива размери – 15 на сто вместо досегашните 5 на сто от бюджета на училището. Заявихме позиция, че такова решение на Общинския съвет ще доведе до финансови и социални проблеми в най-голямото учебно заведение на територията на община Рудозем. Въпреки това Кмета бе категоричен, че упражнява свое законово право и решението бе прието с мнозинството на съветниците от ПП ДПС.

Обръщаме се към Общински съвет Рудозем с предложение на редовното заседание, насрочено за 24.09.2019 година, на което ще се разглежда актуализация на бюджета, да бъдат предвидени средствата, необходими за функциониране на отоплителната система на учебното заведение. Считаме, че правилният подход на Кмета на общината, до чието знание е доведена Заповед № 2537/12.09.2019 г. на Директора на училището е не да я използва за демагогия и извличане на политически дивиденти, особено в навечерието на предизборната кампания, а да проведе конструктивен и обективен диалог с директора и общинските съветници, в резултат на което да бъде намерено решение на проблема. От публикуваната позиция на Кмета на общината става ясно, че той не е намерил за необходимо да се интересува за какви материали е необходимо осигуряване на въпросните средства. Ако вместо да публикува заповедта в интернет, бе провел разговор с Директора, би разбрал, че сумата е необходима не за „каквито и да е материали“ , а за функциониране на отоплителната система, видно от становището на училищното ръководство, публикувано на сайта на училището. Смятаме, че децата и родителите не бива да бъдат въвличани в подобни грозни манипулации, преди да е изяснена цялата относима фактическа обстановка.

Сумата от 10 000 лева, необходима за поевтиняването на обедното хранене на учениците, е нищожна в сравнение с огромния бюджет, даден за дейност „Образование“, както и на фона на огромната задлъжнялост на община Рудозем. Отговорното управленско отношение изисква изслушване и намиране на алтернатива на това безспорно непопулярно решение.

Апелираме към Общински съвет - Рудозем да подходи разумно и отговорно към създалата се ситуация и още на 24.09.2019 година осигури така необходимите 10 000 лева на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ от бюджета на общината за 2019 година в дейност „Образование“, след което Директора да отмени своята Заповед № 2537/12.09.2019 г. Смятаме, че това е единственото практично и разумно решение, с което да бъде решен този в голяма степен изкуствено създаден проблем.

Отговорност на Кмета като първостепенен разпоредител на бюджетни средства е да осигури целесъобразно и балансирано разпределение на средствата, а не да сезира органи, които нямат правомощия да променят бюджета на общината в течение на годината.

Смятаме, че намаление на храненето на децата трябва да бъде осигурено, и то да е съпоставимо във всяко едно учебно заведение на територията на общината, защото не може и не трябва да се прави разлика между децата в общината. Този проблем може да бъде предотвратен за следващата учебна година, при един добре разчетен бюджет за 2020 г.

Група съветници на ПП „ГЕРБ“ - Рудозем


Последни новини
Тази събота продължава "Базарът за ръчна изработка и натурална продукция" в Чепинци
Обръщение на кмета на Чепинци във връзка с повишения брой на случаите на COVID-19
18 заразени с COVID-19 до този момент в Рудозем
Омар Моллов от СКХТ „Чепинци” получи повиквателна за националния отбор
Зов за помощ ...
Днес официално стартира "Базар за ръчна изработка и натурална продукция" в Чепинци
В Чепинци стартира Базар за ръчна изработка и натурална продукция
На 6 юни в гр. Рудозем се проведе информационна среща-дискусия за възможностите за дигитално земеделие в България и ползите от сдружаването за малките ферми и семейни стопанства
RUDOZEM STREET DOG RESCUE: Принудени сме да прекратим процедурите за получаване на официална регистрация за приюта за кучета и котки в Елховец
Мустафа Брахимбашев: Скоро Чепинци ще може да се похвали с редица големи придобивки