Ставането на ГО. Анализ на един практически опит. с.Чепинци,Смолянско.

Хайри Лошев, Иво Димитров В хода на реализация на интернет проектите за развитие на Гражданското Общество /ГО/ - http://ideabglab.eu/ и www.rudozemdnes.eu /твоя/ стигнахме до следните изводи: - мас медиите са маши-манипулатори в ръцете на олигархията и в този смисъл, идеята на Предизвикателството да предизвика експертното говорене и –съответно – да започне да подготвя експертни анализи/проекти/модели е важно именно като източник на алтернативна и Неманипулативна итформация, анализи и структурирани идеи за развитие. - съгласие, че съществуващите партии са по-скоро форма на бизнес организации и от тази гледна точка, те обслужват най-вече бизнес интереси, а не интересите на гражданите. - че ситуацията в страната е такава, че без активното участие на хората, осъзнали се като граждани, реална промяна не може да се очаква. При тези изходни постановки, решихме да направим една реална среща с граждански активните хора от с.Чепинци на 20.11`.2010 г. от 19 ч. Единствените предварителни ограничения съобщени на потенциалните участници в срещата, бяха – не на партийно-политическото говорене. За да не се загубят интересни и важни моменти от срещата, решихме отчет-анализа да е общ, но от гледните точки на Иво Димитров и Хайри Лошев. Като и двете изложения ще следват обща структура. Гледната точка на Иво Димитров. 1. Цели и предварителни очаквания. От гледна точка на Проекта Предизвикателството, за мен бе много важно практически да проверя някои основни хипотези върху които е построен проекта: - хората имат нужда от експертно и конкретно говорене и обсъждане на проблемите. - гражданското говорене позволява конструктивен диалог дори между хора с крайно различни политически схващания, вкл. очертаване на общи позиции по дадени конкретни проблеми. - сайта/фрума на предизвикателството следва да е източник на независими анализи,идеи разработки, като алтернатива на мас медийните манипулации. Като в хода на развитие на Проекта, той следва да търси възможност за оказване на експертна подкрепа в дейността на различни ФБ групи целящи развитие на ГО. Т.е. лично за мен, освен да опитам да подпомогна чисто практически /без предварително да знам точно как/ Гражданските усилия на Хайри Лошев и неговите съмишленици в Чепинци и Рудозем, втората по важност цел бе да тествам базовите хипотези на проекта Предизвикателството. Очаквания: Като тематика на дискусията, очаквах че ще доминира проблема за «Възродителния процес» и – като цяло – проблема за интеграцията. Предвид на «абстрактността» на темата ГО очаквах проблеми с овладяване на «партийно-политическото» говорене. И същестевременно – твърде ограничен интерес към срещата. /аудитория от 10-15 души и ако се стопира партийно –политическото говорене – интерес в рамките на около час/. 2. Срещата. Срещата се състоя в молитвеният дом /джамията/ на с.Чепинци и продължи от 19,00ч. на 20.11.2010 до 00,15 мин.на 21.11. Чисто време – пет! астрономични часа. Средната посещаемост за време на срещата – 35-38 души /след 23ч. останаха около 15 човека/. Проблематика: - 30% от времето – проблема за възможните форми на коопериране /видове кооперации, възможности, преимущества и проблеми/, като форма за подобряване на икономическото положение на хората. - 45% - контрол над политиците на местно ниво. Обсъждане на реални възможни форми за контрол особено в съпоставка «Предизборни обещания – Реални действия». -10% - оценка на близкото минало, но по-скоро в аспекта, как да преодолеем проблемите и да дръпнем напред. -10% време бе разпределено относително поравно за проблемите на здравеопазването и образованието. От цялото време на срещата, около 2/3 от времето бе изказвания, анализи и предложения от страна на аудиторията. Самата аудитория бе статистически представителна социологическа извадка на населението на този регион. Имаше и политически ангажирани и бизнесмени и местна интелигенция и т.н. Това, което е за отбелязване е присъствието на среща третираща проблемите на ГО на религиозни лица /ходжи/ нещо което е нетипично за чисто православни региони. Като в хода на срещата, само в изказванията на 1 от тримата усетих религиозни нотки. Но като цяло изказванията бяха прагматични и ГРАЖДАНСКИ и действително бе трудно да се реперира в хода на дискусията «кой какъв»! 3. Предварителни изводи. 3.1 Хората по места не са «пасивни» защото не ги интересува, а просто липсва гражданско лидерство ! И при липса на гражданско лидерство, естествено е партийното да доминира. Вкл. и в най-изроден вид. 3.2 Има глад за експертно и професионално обезпечаване на местните инициативи. Цитирам по памет «Абе хубаво ни обясняваш, ама ще си отидеш и догодина ще дойдат костюмарите и пак ще ни излъжат. А наште момчета, как да им повярваме напълно, като никой не ги подкрепя». 3.3 Има разкъсване на тъканта «елит-народ». Елита не вярва на народа си, а хората не виждат елита при себе си в нормална дискусия.!!! Доколкото изводите могат да изглеждат шокиращи, да подчертая реални наблюдения: - реална гражданска активност, когато има истинско намерение за равноправен разговор не за партии и власт, а за това как да живеем по-добре, - въпреки това, че материалите ми в Предизвикателството /грешка моя/ са трудни за възприемане, хората могат да положат усилия за разбиране, ако видят честен опит за решаване на проблеми. Констатирах, че поне 20% от аудиторията са прочели с разбиране! «тежки и абстрактни статии»?! - изглежда, че доминиращото в мас медиите «от нас нищо не зависи» е много по-лесно преодолимо на ниво «хората», които само чакат реални предложения и послания. Прагматично свързани не с партии и власт, а с техният реален живот. И да направя собственото си предварително заключение, което предлагам на вашата дискусия: Експертната и професионална общност у нас е откъсната от хората, които с радост биха ги подкрепили. Апропо, целта на това изложение е да дам правото на моите нови приятели от с.Чепинци да се произнесат доколко съм прав и къде греша. А също и в хода на дискусия, да опитаме да направим модел за взаимодействие как Граждански да правим нещата. Гледна точка на Хайри Лошев. 1. Цели и предварителни очаквания. От гледна точка на наблюденията ми във Фейсбук и разговорите с различни хора на тема ГО, както и наблюденията ми в село Чепинци (основно) и общ. Рудозем (отчасти), целта ми беше: - Предизвикване на дискусия на тема ГО (като се анулира политическото говорене) - Предизвикване на експертно говорене по конкретни проблеми - Анализ (ако може така да се изразя) на заинтересоваността на хората към конктретните проблеми, както и готовността за участие в граждански инициативи Очаквания: - преобладаващо политическо говорене - аудитория - 20 – 25 души в рамките на 2 – 3 часа - експертното говорене да бъде неразбираемо за повечето хора 2. Срещата Информацията за протичане на срещата (като статистика) се препокрива с тази на Иво Димитров 3. Предварителни изводи - Не знам доколко недоверието (по простата причина, че голямата част от хората са свикнали да бъдат лъгани по време на избори, а малка част от тях са свикнали да лъжат по време на избори) е причина за липсата на гражданско говорене и липсата граждански формации и инициативи, но определено не очаквах от хора, които години наред говорят, че няма единство, няма гражданско общество и гражданско мислене и в същото време са пример за това, да приемат идеята за коопериране, идеята за обединение, идеята за контрол над властта. Това ме навежда до извода, че причина за това е липса на елит, на експертно говорене ... липсват хора които да анализират проблемите и да покажат пътя за решаването им (което би следвало да бъде функция на елита) - Фактът, че експертното говорене по конкретните проблеми събуди толкова сериозен интерес, както и готовността на хората за участие в местни инициативи за развитие и контрол над властта, е красноречив за това, че има остра липса на граждански лидери. (Хората биха припознали и повярвали в истинския граждански лидер, но за жалост познават само политическите лидери. - Колкото до тава, доколко експертното говорене е разбираемо за обикновените хора – вече не го отчитам като проблем, напротив, точно то предизвика неочакван (!) интерес. - Оказва се, че медиите в момента не са четвърта, а ПЪРВА власт. (По простата причина, че 60% - 70% от разговорите, които провеждаме се позоваваха на иформация, която черпим от медиите, и при срещата с експерт успяхме да съпоставиме медийната информация и говорене с експертната информация, анализ и оценка) След отпътуването на Иво Димитров (на следващия ден) започнаха сериозни (положителни) коментари относно срещата и това, че - цитирам - „Трябва да започнем от някъде. Да се опитаме да направим нещо, иначе само ще ни лъжат и крадат” Много хора се свързаха с мен и изявиха своята готовност за обсъждане на конкретни проблеми и конкретна работа. И така в продължение на около една седмица отзивите постепенно утихнаха и разгоеорите се върнаха в предишните си рамки, но оценката на хората за срещата си остана - „страхотна среща”, както си остана и въпросът „Кога отново ще ни гостува Иво Димитров” ... „страхотна среща” - Според мен не срещата, а темата на разговора беше стархотна, защото всички осъзнават липсата на гражданското (мислене, говорене и действие). „Кога отново ще ни гостува Иво Димитров” - Остра нужда от експертно говорене, нужда от елит, граждански елит (ако мога така да го нарека). Не знам доколко е експертен анализа ми за срещата, все пак – не съм експерт, но не трябва да си експерт, за да усетиш това, което всички усещаме!
Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Ставането на ГО. Анализ на един практически опит. с.Чепинци,Смолянско.
07.01.2011 | 23:57
2188
снимка: teacher.bg

Хайри Лошев, Иво Димитров В хода на реализация на интернет проектите за развитие на Гражданското Общество /ГО/ - http://ideabglab.eu/ и www.rudozemdnes.eu /твоя/ стигнахме до следните изводи: - мас медиите са маши-манипулатори в ръцете на олигархията и в този смисъл, идеята на Предизвикателството да предизвика експертното говорене и –съответно – да започне да подготвя експертни анализи/проекти/модели е важно именно като източник на алтернативна и Неманипулативна итформация, анализи и структурирани идеи за развитие. - съгласие, че съществуващите партии са по-скоро форма на бизнес организации и от тази гледна точка, те обслужват най-вече бизнес интереси, а не интересите на гражданите. - че ситуацията в страната е такава, че без активното участие на хората, осъзнали се като граждани, реална промяна не може да се очаква. При тези изходни постановки, решихме да направим една реална среща с граждански активните хора от с.Чепинци на 20.11`.2010 г. от 19 ч. Единствените предварителни ограничения съобщени на потенциалните участници в срещата, бяха – не на партийно-политическото говорене. За да не се загубят интересни и важни моменти от срещата, решихме отчет-анализа да е общ, но от гледните точки на Иво Димитров и Хайри Лошев. Като и двете изложения ще следват обща структура. Гледната точка на Иво Димитров. 1. Цели и предварителни очаквания. От гледна точка на Проекта Предизвикателството, за мен бе много важно практически да проверя някои основни хипотези върху които е построен проекта: - хората имат нужда от експертно и конкретно говорене и обсъждане на проблемите. - гражданското говорене позволява конструктивен диалог дори между хора с крайно различни политически схващания, вкл. очертаване на общи позиции по дадени конкретни проблеми. - сайта/фрума на предизвикателството следва да е източник на независими анализи,идеи разработки, като алтернатива на мас медийните манипулации. Като в хода на развитие на Проекта, той следва да търси възможност за оказване на експертна подкрепа в дейността на различни ФБ групи целящи развитие на ГО. Т.е. лично за мен, освен да опитам да подпомогна чисто практически /без предварително да знам точно как/ Гражданските усилия на Хайри Лошев и неговите съмишленици в Чепинци и Рудозем, втората по важност цел бе да тествам базовите хипотези на проекта Предизвикателството. Очаквания: Като тематика на дискусията, очаквах че ще доминира проблема за «Възродителния процес» и – като цяло – проблема за интеграцията. Предвид на «абстрактността» на темата ГО очаквах проблеми с овладяване на «партийно-политическото» говорене. И същестевременно – твърде ограничен интерес към срещата. /аудитория от 10-15 души и ако се стопира партийно –политическото говорене – интерес в рамките на около час/. 2. Срещата. Срещата се състоя в молитвеният дом /джамията/ на с.Чепинци и продължи от 19,00ч. на 20.11.2010 до 00,15 мин.на 21.11. Чисто време – пет! астрономични часа. Средната посещаемост за време на срещата – 35-38 души /след 23ч. останаха около 15 човека/. Проблематика: - 30% от времето – проблема за възможните форми на коопериране /видове кооперации, възможности, преимущества и проблеми/, като форма за подобряване на икономическото положение на хората. - 45% - контрол над политиците на местно ниво. Обсъждане на реални възможни форми за контрол особено в съпоставка «Предизборни обещания – Реални действия». -10% - оценка на близкото минало, но по-скоро в аспекта, как да преодолеем проблемите и да дръпнем напред. -10% време бе разпределено относително поравно за проблемите на здравеопазването и образованието. От цялото време на срещата, около 2/3 от времето бе изказвания, анализи и предложения от страна на аудиторията. Самата аудитория бе статистически представителна социологическа извадка на населението на този регион. Имаше и политически ангажирани и бизнесмени и местна интелигенция и т.н. Това, което е за отбелязване е присъствието на среща третираща проблемите на ГО на религиозни лица /ходжи/ нещо което е нетипично за чисто православни региони. Като в хода на срещата, само в изказванията на 1 от тримата усетих религиозни нотки. Но като цяло изказванията бяха прагматични и ГРАЖДАНСКИ и действително бе трудно да се реперира в хода на дискусията «кой какъв»! 3. Предварителни изводи. 3.1 Хората по места не са «пасивни» защото не ги интересува, а просто липсва гражданско лидерство ! И при липса на гражданско лидерство, естествено е партийното да доминира. Вкл. и в най-изроден вид. 3.2 Има глад за експертно и професионално обезпечаване на местните инициативи. Цитирам по памет «Абе хубаво ни обясняваш, ама ще си отидеш и догодина ще дойдат костюмарите и пак ще ни излъжат. А наште момчета, как да им повярваме напълно, като никой не ги подкрепя». 3.3 Има разкъсване на тъканта «елит-народ». Елита не вярва на народа си, а хората не виждат елита при себе си в нормална дискусия.!!! Доколкото изводите могат да изглеждат шокиращи, да подчертая реални наблюдения: - реална гражданска активност, когато има истинско намерение за равноправен разговор не за партии и власт, а за това как да живеем по-добре, - въпреки това, че материалите ми в Предизвикателството /грешка моя/ са трудни за възприемане, хората могат да положат усилия за разбиране, ако видят честен опит за решаване на проблеми. Констатирах, че поне 20% от аудиторията са прочели с разбиране! «тежки и абстрактни статии»?! - изглежда, че доминиращото в мас медиите «от нас нищо не зависи» е много по-лесно преодолимо на ниво «хората», които само чакат реални предложения и послания. Прагматично свързани не с партии и власт, а с техният реален живот. И да направя собственото си предварително заключение, което предлагам на вашата дискусия: Експертната и професионална общност у нас е откъсната от хората, които с радост биха ги подкрепили. Апропо, целта на това изложение е да дам правото на моите нови приятели от с.Чепинци да се произнесат доколко съм прав и къде греша. А също и в хода на дискусия, да опитаме да направим модел за взаимодействие как Граждански да правим нещата. Гледна точка на Хайри Лошев. 1. Цели и предварителни очаквания. От гледна точка на наблюденията ми във Фейсбук и разговорите с различни хора на тема ГО, както и наблюденията ми в село Чепинци (основно) и общ. Рудозем (отчасти), целта ми беше: - Предизвикване на дискусия на тема ГО (като се анулира политическото говорене) - Предизвикване на експертно говорене по конкретни проблеми - Анализ (ако може така да се изразя) на заинтересоваността на хората към конктретните проблеми, както и готовността за участие в граждански инициативи Очаквания: - преобладаващо политическо говорене - аудитория - 20 – 25 души в рамките на 2 – 3 часа - експертното говорене да бъде неразбираемо за повечето хора 2. Срещата Информацията за протичане на срещата (като статистика) се препокрива с тази на Иво Димитров 3. Предварителни изводи - Не знам доколко недоверието (по простата причина, че голямата част от хората са свикнали да бъдат лъгани по време на избори, а малка част от тях са свикнали да лъжат по време на избори) е причина за липсата на гражданско говорене и липсата граждански формации и инициативи, но определено не очаквах от хора, които години наред говорят, че няма единство, няма гражданско общество и гражданско мислене и в същото време са пример за това, да приемат идеята за коопериране, идеята за обединение, идеята за контрол над властта. Това ме навежда до извода, че причина за това е липса на елит, на експертно говорене ... липсват хора които да анализират проблемите и да покажат пътя за решаването им (което би следвало да бъде функция на елита) - Фактът, че експертното говорене по конкретните проблеми събуди толкова сериозен интерес, както и готовността на хората за участие в местни инициативи за развитие и контрол над властта, е красноречив за това, че има остра липса на граждански лидери. (Хората биха припознали и повярвали в истинския граждански лидер, но за жалост познават само политическите лидери. - Колкото до тава, доколко експертното говорене е разбираемо за обикновените хора – вече не го отчитам като проблем, напротив, точно то предизвика неочакван (!) интерес. - Оказва се, че медиите в момента не са четвърта, а ПЪРВА власт. (По простата причина, че 60% - 70% от разговорите, които провеждаме се позоваваха на иформация, която черпим от медиите, и при срещата с експерт успяхме да съпоставиме медийната информация и говорене с експертната информация, анализ и оценка) След отпътуването на Иво Димитров (на следващия ден) започнаха сериозни (положителни) коментари относно срещата и това, че - цитирам - „Трябва да започнем от някъде. Да се опитаме да направим нещо, иначе само ще ни лъжат и крадат” Много хора се свързаха с мен и изявиха своята готовност за обсъждане на конкретни проблеми и конкретна работа. И така в продължение на около една седмица отзивите постепенно утихнаха и разгоеорите се върнаха в предишните си рамки, но оценката на хората за срещата си остана - „страхотна среща”, както си остана и въпросът „Кога отново ще ни гостува Иво Димитров” ... „страхотна среща” - Според мен не срещата, а темата на разговора беше стархотна, защото всички осъзнават липсата на гражданското (мислене, говорене и действие). „Кога отново ще ни гостува Иво Димитров” - Остра нужда от експертно говорене, нужда от елит, граждански елит (ако мога така да го нарека). Не знам доколко е експертен анализа ми за срещата, все пак – не съм експерт, но не трябва да си експерт, за да усетиш това, което всички усещаме!

Последни новини
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ