В ОДЗ "Снежанка" ще реализират проект за енергийна ефективност на стойност 452 хиляди лева

снимка: Рудозем днес
снимка: Рудозем днес
снимка: Рудозем днес
снимка: Рудозем днес
снимка: Рудозем днес

На 18 септември 2015 г. От 13:00 часа в община Рудозем, се проведе откриваща пресконференция за стартиране на дейностите по Договор № BG04-О2-О3-069-О18 за проект „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и образователни услуги на населението в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1, община Рудозем”, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”. На пресконференцията присъстваха екипът за управление, норвежкият партньор Грийнзон (Greenzone) от град Осло, Норвегия /Основният бизнес на Грийнзон е свързан с енергийна ефективност и производството на енергия от възобновяеми източници. Грийнзон има и консултанти, сертифицирани по HSE (здраве, безопасност, и околна среда) и енергия с опит в управлението на проекти, одити на околната среда и управление на риска/, граждани и медии.

Целта на проекта е да се намалят емисиите на парникови газове и да се увеличи енергийната ефективност в сграда общинска собственост – ОДЗ „Снежанка” – сгдара 1. Чрез изграждане на нова отоплителна инсталация и подмяна на източника на топлина в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1 ще се подобри и модернизира средата за обитаване и ще се постигнат целите на Плана за и Енергийна ефективност и Програма за изпълнението му 2014-2020 на Община Рудозем, целите на ФМ и ЕС, както и на приоритетите, определени в европейските и националните стратегически документи, свързани със секторите „Енергетика” и „Околна среда”.

Дейности на проекта ще бъдат:

Организация, изпълнение и управление на проекта. Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки на външни изпълнители. Изготвяне на проект във фаза „Работен проект” за обект ОДЗ „Снежанка” – сграда 1.Внедряване на високо ефективна отоплителна система в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1, община Рудозем. Осъществяване на независим строителен надзор. Осъществяване на мерки за информация, визуализация и публичност на проекта, в това число: Обмяна на опит и добри практики. Извършване на одит на проекта.

Намаляване на емисиите на парникови газове и увеличаване на енергийната ефективност в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1, пълно автоматизиране и регулиране, подобрен комфорт и микроклимат в помещенията, както и понижаване на експлоатационните разходи, чрез подменена отоплителна инсталация. Подменен източника на топлина – каскадна система от кондензи газови водогрейни котли, клас С. Комплектовани с микропроцесорно табло за управление по външна температура. Увеличено количество спестена енергия, което се очаква да бъде: 47 693kWh/год. Намалени емисии на CO2 на територията на общината в рамките на 13,16т,/годишно. С внедряване на нови кондензни котли и подмяната на радиатори ще бъдат спестени 13,16т/годишно. Осигуряване на необходимия топлинен комфорт в обект, отговарящ на санитарно-хигиенните изисквания, чрез поддържане на необходимата среднообемна температура в сградата. Изградена вътрешна отоплителна инсталация комбинирана схема с водно подово лъчисто отопление за първи и втори отопляем етаж и радиаторно отопление за сутерена на сградата. Подобрени условия на обитаване, отглеждане и обучение на деца, което ще допринесе за намаляване на рисковете от заболяванията и увеличаване посещаемостта в детската градина.

БЮДЖЕТ: 452 657,30лв.                                                  

СРОК: 18.08.2015 – 18.03.2016

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
В ОДЗ "Снежанка" ще реализират проект за енергийна ефективност на стойност 452 хиляди лева
18.09.2015 | 20:59
2297
снимка: teacher.bg
снимка: Рудозем днес
снимка: Рудозем днес
снимка: Рудозем днес
снимка: Рудозем днес
снимка: Рудозем днес

На 18 септември 2015 г. От 13:00 часа в община Рудозем, се проведе откриваща пресконференция за стартиране на дейностите по Договор № BG04-О2-О3-069-О18 за проект „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и образователни услуги на населението в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1, община Рудозем”, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”. На пресконференцията присъстваха екипът за управление, норвежкият партньор Грийнзон (Greenzone) от град Осло, Норвегия /Основният бизнес на Грийнзон е свързан с енергийна ефективност и производството на енергия от възобновяеми източници. Грийнзон има и консултанти, сертифицирани по HSE (здраве, безопасност, и околна среда) и енергия с опит в управлението на проекти, одити на околната среда и управление на риска/, граждани и медии.

Целта на проекта е да се намалят емисиите на парникови газове и да се увеличи енергийната ефективност в сграда общинска собственост – ОДЗ „Снежанка” – сгдара 1. Чрез изграждане на нова отоплителна инсталация и подмяна на източника на топлина в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1 ще се подобри и модернизира средата за обитаване и ще се постигнат целите на Плана за и Енергийна ефективност и Програма за изпълнението му 2014-2020 на Община Рудозем, целите на ФМ и ЕС, както и на приоритетите, определени в европейските и националните стратегически документи, свързани със секторите „Енергетика” и „Околна среда”.

Дейности на проекта ще бъдат:

Организация, изпълнение и управление на проекта. Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки на външни изпълнители. Изготвяне на проект във фаза „Работен проект” за обект ОДЗ „Снежанка” – сграда 1.Внедряване на високо ефективна отоплителна система в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1, община Рудозем. Осъществяване на независим строителен надзор. Осъществяване на мерки за информация, визуализация и публичност на проекта, в това число: Обмяна на опит и добри практики. Извършване на одит на проекта.

Намаляване на емисиите на парникови газове и увеличаване на енергийната ефективност в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1, пълно автоматизиране и регулиране, подобрен комфорт и микроклимат в помещенията, както и понижаване на експлоатационните разходи, чрез подменена отоплителна инсталация. Подменен източника на топлина – каскадна система от кондензи газови водогрейни котли, клас С. Комплектовани с микропроцесорно табло за управление по външна температура. Увеличено количество спестена енергия, което се очаква да бъде: 47 693kWh/год. Намалени емисии на CO2 на територията на общината в рамките на 13,16т,/годишно. С внедряване на нови кондензни котли и подмяната на радиатори ще бъдат спестени 13,16т/годишно. Осигуряване на необходимия топлинен комфорт в обект, отговарящ на санитарно-хигиенните изисквания, чрез поддържане на необходимата среднообемна температура в сградата. Изградена вътрешна отоплителна инсталация комбинирана схема с водно подово лъчисто отопление за първи и втори отопляем етаж и радиаторно отопление за сутерена на сградата. Подобрени условия на обитаване, отглеждане и обучение на деца, което ще допринесе за намаляване на рисковете от заболяванията и увеличаване посещаемостта в детската градина.

БЮДЖЕТ: 452 657,30лв.                                                  

СРОК: 18.08.2015 – 18.03.2016

©Рудозем днес

Последни новини
RUDOZEM STREET DOG RESCUE: Принудени сме да прекратим процедурите за получаване на официална регистрация за приюта за кучета и котки в Елховец
Мустафа Брахимбашев: Скоро Чепинци ще може да се похвали с редица големи придобивки
Кметът на Чепинци изпрати най-малките абитуриенти
Вижда се края на кучешката сага в Елховец
СУ ,,Св.св. Кирил и Методий‘‘ град Рудозем почете Светите братя Кирил и Методий и празника на буквите
Поздравителен адрес от кмета на с. Чепинци Мустафа Брахимбашев по случай Рамазан Байрям
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ЗА РАМАЗАН БАЙРАМ ОТ КМЕТА ОБЩИНА РУДОЗЕМ - РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
Детските градини в общината възобновяват работа от 1 юни
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НЕДЯЛКО СЛАВОВ ПО СЛУЧАЙ РАМАЗАН БАЙРАМ
Поздравителен адрес от директора на СУ,,Св.св. Кирил и Методий‘‘