В Рудозем се състоя обучение на тема "Младежта променя!"

На 19.12.2017 се състоя неформално обучение на тема "Младежта променя!" В СУ “ Кирил и Методий“ град Рудозем.

Идеята на обучението се основава на сътрудничеството  и комуникацията между МИКЦ АЗ МОГА Смолян, сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ и СУ “ Кирил и Методий“ -гр.Рудозем. Ето защо обучението реагира своевременно на потребностите на младежите  и даде възможност на младите да се докоснат до неформалното образование. Причина за обучението се яви нуждата от засилване на интереса на младите хора, както и мотивация им,  чрез показване на добри примери за активно участие на местно ниво. Специално поканени обучители успяха да покажат как се фасилитира едно неформално събитие на младежите , които на този етап имат ограничен  опит в работата с различни инструменти, стимулиращи активно участие. Планираната програма на трейнинга  предостави на участниците както теоретични, така и практически умения за управление на група, предоставяне на дейности за изграждане на общност, активно участие и включване на неформални методи, които те бяха в състояние да разпространят и валоризират в собствените си общности. По време на обучението  участниците имаха възможността да изучат своите силни и слаби страни в сфери като: презентационни умения, умения за генериране на идеи, планиране, ключови компетенции за представяне, както и такива за разбиране на процеса и динамиката на груповата работа, ефективното разпределение на груповите задачи и екипната роля, изследване и развитие на лидерски качества и предприемачески дух. Методите бяха неформални, включвайки активното участие на всички млади хора чрез групови игри, ролеви игри, брейнсторминг, енерджайзери, малки сесии,  дискусии, разработване и симулации на проекти и социални инициативи. Очакваният резултат  след обучението се отразява в това, че участниците придобиха осъзнатост за собствените си качества, силни и слаби страни, осъзнатост по отношение на личностно и професионално  ориентиране, както и на необходимите умения и знания за неговото постигане, развитие на презентационни умения, "меки" умения, ораторство, индентифициране на групови роли, динамика на груповия процес, развитие и усъвършенстване на лидерски качества и предприемачески умения.

Обучението се проведе в две сесии. Първата включваше дефиниране на понятието комуникация и предаването на полезни практики за подобрението й, всичко това подкрепено с много лични примери от обучителите. Използваният метод "човешки принтер" (младежите по двойки, сменяйки си ролите, вербално предават съдържанието на една картина, изградена от геометрични фигури, като единият говори, а другият рисува според описанието, след това се сравнява оригиналът и копието), чиято цел е да фокусира вниманието на младежите върху важността на комуникацията и пречките пред нея. Във втората сесия беше дефинирано понятието презентация и отново бяха представени полезни практики за подобрението й, подкрепени с лични примери. Използваният метод беше задание, според което младежите, разделени на групи, трябваше да измислят атрактивен начин на реламиране на даден предмет, целящ да привлече интереса на потенциалните купувачи. А целта на това задание беше нагледно представяне на необходимостта от успешна презентация.

По време на рефлексията участниците в обучението дадоха много добри отзиви, споделиха, че това е нещо много разпускащо, интересно и необичайно за тях, защото не се случва често в малкия град, че са получили възможност за себеизразяване, научили са нови и интересни неща, като междувременно много са се забавлявали, получили за възможността да се запознаят и да комуникират с нови хора, оползотворили са времето си, мотивирани са и имат желание за бъдещо участие в подобни инициативи. 

Етикети:
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
В Рудозем се състоя обучение на тема "Младежта променя!"
20.12.2017 | 18:47
820
снимка: teacher.bg

На 19.12.2017 се състоя неформално обучение на тема "Младежта променя!" В СУ “ Кирил и Методий“ град Рудозем.

Идеята на обучението се основава на сътрудничеството  и комуникацията между МИКЦ АЗ МОГА Смолян, сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ и СУ “ Кирил и Методий“ -гр.Рудозем. Ето защо обучението реагира своевременно на потребностите на младежите  и даде възможност на младите да се докоснат до неформалното образование. Причина за обучението се яви нуждата от засилване на интереса на младите хора, както и мотивация им,  чрез показване на добри примери за активно участие на местно ниво. Специално поканени обучители успяха да покажат как се фасилитира едно неформално събитие на младежите , които на този етап имат ограничен  опит в работата с различни инструменти, стимулиращи активно участие. Планираната програма на трейнинга  предостави на участниците както теоретични, така и практически умения за управление на група, предоставяне на дейности за изграждане на общност, активно участие и включване на неформални методи, които те бяха в състояние да разпространят и валоризират в собствените си общности. По време на обучението  участниците имаха възможността да изучат своите силни и слаби страни в сфери като: презентационни умения, умения за генериране на идеи, планиране, ключови компетенции за представяне, както и такива за разбиране на процеса и динамиката на груповата работа, ефективното разпределение на груповите задачи и екипната роля, изследване и развитие на лидерски качества и предприемачески дух. Методите бяха неформални, включвайки активното участие на всички млади хора чрез групови игри, ролеви игри, брейнсторминг, енерджайзери, малки сесии,  дискусии, разработване и симулации на проекти и социални инициативи. Очакваният резултат  след обучението се отразява в това, че участниците придобиха осъзнатост за собствените си качества, силни и слаби страни, осъзнатост по отношение на личностно и професионално  ориентиране, както и на необходимите умения и знания за неговото постигане, развитие на презентационни умения, "меки" умения, ораторство, индентифициране на групови роли, динамика на груповия процес, развитие и усъвършенстване на лидерски качества и предприемачески умения.

Обучението се проведе в две сесии. Първата включваше дефиниране на понятието комуникация и предаването на полезни практики за подобрението й, всичко това подкрепено с много лични примери от обучителите. Използваният метод "човешки принтер" (младежите по двойки, сменяйки си ролите, вербално предават съдържанието на една картина, изградена от геометрични фигури, като единият говори, а другият рисува според описанието, след това се сравнява оригиналът и копието), чиято цел е да фокусира вниманието на младежите върху важността на комуникацията и пречките пред нея. Във втората сесия беше дефинирано понятието презентация и отново бяха представени полезни практики за подобрението й, подкрепени с лични примери. Използваният метод беше задание, според което младежите, разделени на групи, трябваше да измислят атрактивен начин на реламиране на даден предмет, целящ да привлече интереса на потенциалните купувачи. А целта на това задание беше нагледно представяне на необходимостта от успешна презентация.

По време на рефлексията участниците в обучението дадоха много добри отзиви, споделиха, че това е нещо много разпускащо, интересно и необичайно за тях, защото не се случва често в малкия град, че са получили възможност за себеизразяване, научили са нови и интересни неща, като междувременно много са се забавлявали, получили за възможността да се запознаят и да комуникират с нови хора, оползотворили са времето си, мотивирани са и имат желание за бъдещо участие в подобни инициативи. 

Последни новини
Треньор от Рудозем пътува за Ливърпул в понеделник, среща Стивън Джерад на 16 януари
ФК "Палас" се нуждае от финансова подкрепа
Първа официална визита на испанския гранд Валенсия и Global Premier Soccer в Рудозем
Още 482 174 евро за пътя Рудозем – Ксанти
ПРЕЗИДЕНТ И ЧЕТИРИМА ФУТБОЛИСТИ НА „ПАЛАС“ УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ НА „ВАЛЕНСИЯ“ В АТИНА
Поздравителен адрес от кмета на община Рудозем Румен Пехливанов по случай настъпването на новата 2018 г.
Поздравителен адрес от кмета на община Рудозем по случай коледните и новогодишните празници
Местният парламент ще заседава в четвъртък (28.12.2017)
Поздравителен адрес от общ. ръководител на ПП "ГЕРБ" Шукри Халилов
Програма за футболния турнир "Купа Рудозем"
Долмените - загадъчните предшественици на големите тракийски гробници
Античен римски път Авдира – Филипопол – Истрос
Палеонтологичен музей – Асеновград. На среща със съществата живяли преди милиони години.
Архитектурен резерват - село Широка лъка
Резерват "Кормисош"