В Рудозем се състоя обучение на тема "Младежта променя!"

На 19.12.2017 се състоя неформално обучение на тема "Младежта променя!" В СУ “ Кирил и Методий“ град Рудозем.

Идеята на обучението се основава на сътрудничеството  и комуникацията между МИКЦ АЗ МОГА Смолян, сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ и СУ “ Кирил и Методий“ -гр.Рудозем. Ето защо обучението реагира своевременно на потребностите на младежите  и даде възможност на младите да се докоснат до неформалното образование. Причина за обучението се яви нуждата от засилване на интереса на младите хора, както и мотивация им,  чрез показване на добри примери за активно участие на местно ниво. Специално поканени обучители успяха да покажат как се фасилитира едно неформално събитие на младежите , които на този етап имат ограничен  опит в работата с различни инструменти, стимулиращи активно участие. Планираната програма на трейнинга  предостави на участниците както теоретични, така и практически умения за управление на група, предоставяне на дейности за изграждане на общност, активно участие и включване на неформални методи, които те бяха в състояние да разпространят и валоризират в собствените си общности. По време на обучението  участниците имаха възможността да изучат своите силни и слаби страни в сфери като: презентационни умения, умения за генериране на идеи, планиране, ключови компетенции за представяне, както и такива за разбиране на процеса и динамиката на груповата работа, ефективното разпределение на груповите задачи и екипната роля, изследване и развитие на лидерски качества и предприемачески дух. Методите бяха неформални, включвайки активното участие на всички млади хора чрез групови игри, ролеви игри, брейнсторминг, енерджайзери, малки сесии,  дискусии, разработване и симулации на проекти и социални инициативи. Очакваният резултат  след обучението се отразява в това, че участниците придобиха осъзнатост за собствените си качества, силни и слаби страни, осъзнатост по отношение на личностно и професионално  ориентиране, както и на необходимите умения и знания за неговото постигане, развитие на презентационни умения, "меки" умения, ораторство, индентифициране на групови роли, динамика на груповия процес, развитие и усъвършенстване на лидерски качества и предприемачески умения.

Обучението се проведе в две сесии. Първата включваше дефиниране на понятието комуникация и предаването на полезни практики за подобрението й, всичко това подкрепено с много лични примери от обучителите. Използваният метод "човешки принтер" (младежите по двойки, сменяйки си ролите, вербално предават съдържанието на една картина, изградена от геометрични фигури, като единият говори, а другият рисува според описанието, след това се сравнява оригиналът и копието), чиято цел е да фокусира вниманието на младежите върху важността на комуникацията и пречките пред нея. Във втората сесия беше дефинирано понятието презентация и отново бяха представени полезни практики за подобрението й, подкрепени с лични примери. Използваният метод беше задание, според което младежите, разделени на групи, трябваше да измислят атрактивен начин на реламиране на даден предмет, целящ да привлече интереса на потенциалните купувачи. А целта на това задание беше нагледно представяне на необходимостта от успешна презентация.

По време на рефлексията участниците в обучението дадоха много добри отзиви, споделиха, че това е нещо много разпускащо, интересно и необичайно за тях, защото не се случва често в малкия град, че са получили възможност за себеизразяване, научили са нови и интересни неща, като междувременно много са се забавлявали, получили за възможността да се запознаят и да комуникират с нови хора, оползотворили са времето си, мотивирани са и имат желание за бъдещо участие в подобни инициативи. 

Етикети:
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg

В Рудозем се състоя обучение на тема "Младежта променя!"
20.12.2017 | 18:47
1039
снимка: teacher.bg

На 19.12.2017 се състоя неформално обучение на тема "Младежта променя!" В СУ “ Кирил и Методий“ град Рудозем.

Идеята на обучението се основава на сътрудничеството  и комуникацията между МИКЦ АЗ МОГА Смолян, сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ и СУ “ Кирил и Методий“ -гр.Рудозем. Ето защо обучението реагира своевременно на потребностите на младежите  и даде възможност на младите да се докоснат до неформалното образование. Причина за обучението се яви нуждата от засилване на интереса на младите хора, както и мотивация им,  чрез показване на добри примери за активно участие на местно ниво. Специално поканени обучители успяха да покажат как се фасилитира едно неформално събитие на младежите , които на този етап имат ограничен  опит в работата с различни инструменти, стимулиращи активно участие. Планираната програма на трейнинга  предостави на участниците както теоретични, така и практически умения за управление на група, предоставяне на дейности за изграждане на общност, активно участие и включване на неформални методи, които те бяха в състояние да разпространят и валоризират в собствените си общности. По време на обучението  участниците имаха възможността да изучат своите силни и слаби страни в сфери като: презентационни умения, умения за генериране на идеи, планиране, ключови компетенции за представяне, както и такива за разбиране на процеса и динамиката на груповата работа, ефективното разпределение на груповите задачи и екипната роля, изследване и развитие на лидерски качества и предприемачески дух. Методите бяха неформални, включвайки активното участие на всички млади хора чрез групови игри, ролеви игри, брейнсторминг, енерджайзери, малки сесии,  дискусии, разработване и симулации на проекти и социални инициативи. Очакваният резултат  след обучението се отразява в това, че участниците придобиха осъзнатост за собствените си качества, силни и слаби страни, осъзнатост по отношение на личностно и професионално  ориентиране, както и на необходимите умения и знания за неговото постигане, развитие на презентационни умения, "меки" умения, ораторство, индентифициране на групови роли, динамика на груповия процес, развитие и усъвършенстване на лидерски качества и предприемачески умения.

Обучението се проведе в две сесии. Първата включваше дефиниране на понятието комуникация и предаването на полезни практики за подобрението й, всичко това подкрепено с много лични примери от обучителите. Използваният метод "човешки принтер" (младежите по двойки, сменяйки си ролите, вербално предават съдържанието на една картина, изградена от геометрични фигури, като единият говори, а другият рисува според описанието, след това се сравнява оригиналът и копието), чиято цел е да фокусира вниманието на младежите върху важността на комуникацията и пречките пред нея. Във втората сесия беше дефинирано понятието презентация и отново бяха представени полезни практики за подобрението й, подкрепени с лични примери. Използваният метод беше задание, според което младежите, разделени на групи, трябваше да измислят атрактивен начин на реламиране на даден предмет, целящ да привлече интереса на потенциалните купувачи. А целта на това задание беше нагледно представяне на необходимостта от успешна презентация.

По време на рефлексията участниците в обучението дадоха много добри отзиви, споделиха, че това е нещо много разпускащо, интересно и необичайно за тях, защото не се случва често в малкия град, че са получили възможност за себеизразяване, научили са нови и интересни неща, като междувременно много са се забавлявали, получили за възможността да се запознаят и да комуникират с нови хора, оползотворили са времето си, мотивирани са и имат желание за бъдещо участие в подобни инициативи. 

Последни новини
От 28 области в страната, Смолянско на 21-во място по заплати
Международният детско-юношески турнир „Млади футболни звезди” е пример за доброто българо-гръцко приятелство и партньорство
Драстично зачестяват случаите на телефонни измами в областта - предупредете своите близки!
В следващите дни Смолян и Рудозем ще бъдат арена на футболни битки
Поздрав по случай Рамазан Байрям от кметът на Община Рудозем
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО СЛУЧАЙ РАМАЗАН БАЙРАМ
Поздрав по случай Рамазан Байрям от председателя на ПП "ГЕРБ" - Рудозем Шукри Халилов
Безплатни прегледи за туберкулоза организират в МБАЛ -Смолян
Добро представяне на тенисистките от Чепинци на финалите на републиканското първенство
Масови арести за дрога покрай английския събор в Полковник Серафимово