Заместник-областният управител Андриян Петров откри информационна среща на земеделците от област Смолян със заместник-министър д-р Янко Иванов

Заместник-областният управител Андриян Петров откри информационна среща със земеделците от област Смолян, която се организира от Министерството на земеделието, храните и горите, съвместно с Областна дирекция „Земеделие“-Смолян. Той благодари, от свое име и от името на областния управител Недялко Славов, на министър Румен Порожанов, заместник-министър д-р Янко Иванов и екипа им за инициативата, като отбеляза, че политиката на областния управител е свързана с желанието му за провеждане на подобен род срещи, на които открито и директно да се дискутират важни теми и да се търсят решения. Петров призова земеделските производители от региона, чрез конструктивен диалог, да оползотворят предоставената им възможност да поставят важните за дейността им въпроси пред заместник-министър Иванов, чийто опит и знания в областта са изключително богати.

     Силвия Василева – директор на дирекция „Животновъдство“ към МЗХГ, запозна присъстващите с актуални теми, свързани с новите моменти в Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 година. Тя представи информация от проведените проверки във връзка с идентификацията на животните и регистрацията на животновъдните обекти, като обърна внимание на отчетените нередности – разминаване на реалния от подадения брой животни, неправилно маркирани животни, некоректно подадени данни за вида и възрастта на животните.

     Заместник-министър Иванов обърна специално внимание, че трябва подадените по програми документи за кандидатстване от страна на фермерите да бъдат стриктно попълвани, защото при открити нарушения се налагат санкции и не се допуска финансиране.

     Мария Ангелова – гл. експерт „Държавни помощи и регулация“, предостави информация за държавните помощи в земеделието, както и за схемите за директни плащания за 2019 година.

    По време на дискусията, заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Янко Иванов заяви, че България ще приложи регламент за етикетирането на планински продукти със специална наредба. Той уточни, че за да ползват етикет за планински продукт фермерите трябва да получат специално удостоверение и да бъдат вписани в публичен регистър. Това предвижда проект на Наредба за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“, предложен за обществено обсъждане.

     „Терминът за качество „планински продукт” се използва за описание на продукти от растителен и животински произход, включително и пчелни продукти, произведени и преработени в планински райони“, поясни зам.-министър Иванов. Понятието може да се използва и при извършване на директни доставки на непреработени продукти от животински произход от производители, регистрирани по реда на Наредба №26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

     За продукти, като например месо, животните следва да бъдат отглеждани в планински райони и да прекарат най-малко последните две трети от живота си в тях.

     Контролът върху употребата на термина „планински продукт“ се извършва от Българската агенция по безопасност на храните на всеки етап от производството, преработката и дистрибуцията.

     В срещата днес участваха заместник-министъра на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов, Силвия Василева – директор на дирекция „Животновъдство“ към МЗХГ, Мария Ангелова – гл. експерт „Държавни помощи и регулация“, заместник-областният управител Андриян Петров, кметът на община Смолян Николай Мелемов, директорът на Областна дирекция „Земеделие“-Смолян Иванка Георгиева, директори и експерти от държавни институции и ведомства, земеделски производители от област Смолян, медии.

 

Етикети:
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Заместник-областният управител Андриян Петров откри информационна среща на земеделците от област Смолян със заместник-министър д-р Янко Иванов
11.04.2019 | 19:33
1947
снимка: teacher.bg

Заместник-областният управител Андриян Петров откри информационна среща със земеделците от област Смолян, която се организира от Министерството на земеделието, храните и горите, съвместно с Областна дирекция „Земеделие“-Смолян. Той благодари, от свое име и от името на областния управител Недялко Славов, на министър Румен Порожанов, заместник-министър д-р Янко Иванов и екипа им за инициативата, като отбеляза, че политиката на областния управител е свързана с желанието му за провеждане на подобен род срещи, на които открито и директно да се дискутират важни теми и да се търсят решения. Петров призова земеделските производители от региона, чрез конструктивен диалог, да оползотворят предоставената им възможност да поставят важните за дейността им въпроси пред заместник-министър Иванов, чийто опит и знания в областта са изключително богати.

     Силвия Василева – директор на дирекция „Животновъдство“ към МЗХГ, запозна присъстващите с актуални теми, свързани с новите моменти в Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 година. Тя представи информация от проведените проверки във връзка с идентификацията на животните и регистрацията на животновъдните обекти, като обърна внимание на отчетените нередности – разминаване на реалния от подадения брой животни, неправилно маркирани животни, некоректно подадени данни за вида и възрастта на животните.

     Заместник-министър Иванов обърна специално внимание, че трябва подадените по програми документи за кандидатстване от страна на фермерите да бъдат стриктно попълвани, защото при открити нарушения се налагат санкции и не се допуска финансиране.

     Мария Ангелова – гл. експерт „Държавни помощи и регулация“, предостави информация за държавните помощи в земеделието, както и за схемите за директни плащания за 2019 година.

    По време на дискусията, заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Янко Иванов заяви, че България ще приложи регламент за етикетирането на планински продукти със специална наредба. Той уточни, че за да ползват етикет за планински продукт фермерите трябва да получат специално удостоверение и да бъдат вписани в публичен регистър. Това предвижда проект на Наредба за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“, предложен за обществено обсъждане.

     „Терминът за качество „планински продукт” се използва за описание на продукти от растителен и животински произход, включително и пчелни продукти, произведени и преработени в планински райони“, поясни зам.-министър Иванов. Понятието може да се използва и при извършване на директни доставки на непреработени продукти от животински произход от производители, регистрирани по реда на Наредба №26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

     За продукти, като например месо, животните следва да бъдат отглеждани в планински райони и да прекарат най-малко последните две трети от живота си в тях.

     Контролът върху употребата на термина „планински продукт“ се извършва от Българската агенция по безопасност на храните на всеки етап от производството, преработката и дистрибуцията.

     В срещата днес участваха заместник-министъра на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов, Силвия Василева – директор на дирекция „Животновъдство“ към МЗХГ, Мария Ангелова – гл. експерт „Държавни помощи и регулация“, заместник-областният управител Андриян Петров, кметът на община Смолян Николай Мелемов, директорът на Областна дирекция „Земеделие“-Смолян Иванка Георгиева, директори и експерти от държавни институции и ведомства, земеделски производители от област Смолян, медии.

 

Последни новини
Хатимът на 42 деца в Рудозем се превърна в открит урок по толерантност
Покана по случай Хатим – Курбан
Пехливанов обвини Бояджиев, че е наследил близо 7 млн. общински дълг
Много глупости и малко хора на откриването на празника на Рудозем
Между мелодиите в религията и дисонансите в интерпретацията им – откровено с Нихат Адемов
Поздравление от общинският ръководител на ПП „ГЕРБ“ - Рудозем по случай Курбан Байрям
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО СЛУЧАЙ КУРБАН БАЙРАМ 2019
Безплатен лунапарк ще има на 12 август за всички малчугани от Рудозем
Безплатни профилактични прегледи ще има днес и утре в сградата на МБАЛ Рудозем
ОБЯВА ЗА ОБЩИНСКО НОМИНАЦИОННО СЪБРАНИЕ НА ПП ГЕРБ - РУДОЗЕМ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019