Зарко Башев: "Нямаме право да оставяме нещата в същия вид и да си заровим очите в пясъка"

Както вече писахме, вчера се проведе 20-тото заседание на Общински съвет, в което основен момент от дневния ред беше приемането на годишните финансови отчети на общинските дружества.

Отчетите на „Прогрес – Строй” ЕООД, „Рудозем Инвест”ЕООД , „МБАЛ – Рудозем” ЕООД , „СМДЛ Рудозем” ЕООД заформиха интересни дискусии в заседателната зала. За лабораторията и болницата ще обособим отделна статия, засега ще поставим акцент върху първите две фирми.

Председателят на икономическата комисия- г-н Каврошилов съобщи, че фирма „Прогрес - строй”е на плюс през изминалата година и има 40 хиляди лева печалба. Това наистина е значителна сума, но той побърза да добави, че през изминалите години предприятието е натрупало задължения и има непокрита загуба в размер на повече от 500 хиляди лева. По думите му Община Рудозем в момента не може да използва средства от дейността на тази общинска фирма, това може да се случи след десетина години и то при условие, че запази темповете си от последните две години.

Г-н Пехливанов също изрази становище по въпроса. Той каза, че е доволен от постигнатото през последните две години от фирмата и сподели, че успехите се дължат и на помощта, която Общинска администрация оказва- закупуване на инертни материали. Той добави, че предстои изграждането на доста строителни обекти и счита, че тази година фирмата ще поработи значително. Стигна се и до заключението, че в скоро време общинската фирма няма да може да покрие натрупаната загуба.

Следващият който взе думата, беше г-н Зарко Башев. Той съобщи, че не споделя оптимизма на кмета. „Може и въобще да не заработи фирмата, защото има текущи задължения и трябва да решим много добре какво да правим. Съдебни искове за текущите задължения неизменно ще има. Загубата е огромна, а текущите задължения не влизат в нея. Положението на „Прогрес- строй ” е тежко. Нямаме право да оставяме нещата в същия вид и да си заровим очите в пясъка. Ние сме тези, които ще сочат хората, че фирмата е в такова състояние”- заключи г-н Башев. След това думата взе г-н Банчев, който изрази солидарност към казаното от г-н Башев и подкрепи думите му, като добави и това, че фирмата отчита адвокатски разходи, без да има приходи.

Отношение по последните думи взе г-н Момчилов, който каза, че в момента се водят две дела, а за тях са необходими средства. „Опитваме се със средствата, които имаме да поддържаме фирмата и да си вземем задълженията, които некоректните фирми ни дължат”- добави още г-н Момчилов.

След това председателят на Общински съвет поздрави ръководството на фирмата за печалбата. Той сподели, че загубата е голям товар, но приватизацията не е решение. „Ще загубим и работните места, които са там. Моето мнение е да стабилизираме фирмата. Приватизацията е бягство от отговорност”- добави още г-н Младенов.

Кметът заяви, че ще се противопостави на евентуално предложение за приватизация, независимо от кого е отправено. Той добави, че свиването на строителния бранш се отразява навсякъде и е нормално и тук да се усети.

След това г-н Башев отново взе думата като поясни първоначалните си думи и призова да се мисли за план за реални действия, а не да се говори с думите „ние ще се опитваме”.

На свой ред, г-н Симо Влахов каза, че на тоя етап не е приемливо да се говори за ликвидация, защото има дейности, които фирмата може да върши. Той предложи да се изготви оздравителна програма за фирмата. Предложението беше прието. Последното решение, което се взе единодушно по тази тема, е изготвянето на оздравителна програма за срок от 3 месеца.

По отношение на „Рудозем Инвест”- думите на г-н Каврошилов бяха следните: „Тази фирма е създадена да вземе един наем и да го харчи!” Всички съветници бяха на мнение, че колкото по-рано се прекрати дейноста на тази фирма, толкова по-добре, защото приходите се превръщат в разходи и за общината не остава нищо.

Г-н Пехливанов изрази мнение, че щом приключи приватизацията, фирмата може да се закрие. Г-н Младенов пък обърна внимание на това, че приватизацията може да не се осъществи. И затова трябва да се мислят начини за отдаване под наем.

Интересна мисъл изрази г-н Милезимов, който предложи "Рудозем Инвест" да бъде закупена от „Прогрес - строй” като по този начин ще се спестят разходи и време, без реално да се променя фактическото положение с взаимоотношенията с обувния цех.

В крайна сметка отчетът на фирмата беше приет и сега предстои да видим дали предприятието ще бъде приватизирано.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Зарко Башев: "Нямаме право да оставяме нещата в същия вид и да си заровим очите в пясъка"
29.03.2013 | 14:58
2801
снимка: teacher.bg

Както вече писахме, вчера се проведе 20-тото заседание на Общински съвет, в което основен момент от дневния ред беше приемането на годишните финансови отчети на общинските дружества.

Отчетите на „Прогрес – Строй” ЕООД, „Рудозем Инвест”ЕООД , „МБАЛ – Рудозем” ЕООД , „СМДЛ Рудозем” ЕООД заформиха интересни дискусии в заседателната зала. За лабораторията и болницата ще обособим отделна статия, засега ще поставим акцент върху първите две фирми.

Председателят на икономическата комисия- г-н Каврошилов съобщи, че фирма „Прогрес - строй”е на плюс през изминалата година и има 40 хиляди лева печалба. Това наистина е значителна сума, но той побърза да добави, че през изминалите години предприятието е натрупало задължения и има непокрита загуба в размер на повече от 500 хиляди лева. По думите му Община Рудозем в момента не може да използва средства от дейността на тази общинска фирма, това може да се случи след десетина години и то при условие, че запази темповете си от последните две години.

Г-н Пехливанов също изрази становище по въпроса. Той каза, че е доволен от постигнатото през последните две години от фирмата и сподели, че успехите се дължат и на помощта, която Общинска администрация оказва- закупуване на инертни материали. Той добави, че предстои изграждането на доста строителни обекти и счита, че тази година фирмата ще поработи значително. Стигна се и до заключението, че в скоро време общинската фирма няма да може да покрие натрупаната загуба.

Следващият който взе думата, беше г-н Зарко Башев. Той съобщи, че не споделя оптимизма на кмета. „Може и въобще да не заработи фирмата, защото има текущи задължения и трябва да решим много добре какво да правим. Съдебни искове за текущите задължения неизменно ще има. Загубата е огромна, а текущите задължения не влизат в нея. Положението на „Прогрес- строй ” е тежко. Нямаме право да оставяме нещата в същия вид и да си заровим очите в пясъка. Ние сме тези, които ще сочат хората, че фирмата е в такова състояние”- заключи г-н Башев. След това думата взе г-н Банчев, който изрази солидарност към казаното от г-н Башев и подкрепи думите му, като добави и това, че фирмата отчита адвокатски разходи, без да има приходи.

Отношение по последните думи взе г-н Момчилов, който каза, че в момента се водят две дела, а за тях са необходими средства. „Опитваме се със средствата, които имаме да поддържаме фирмата и да си вземем задълженията, които некоректните фирми ни дължат”- добави още г-н Момчилов.

След това председателят на Общински съвет поздрави ръководството на фирмата за печалбата. Той сподели, че загубата е голям товар, но приватизацията не е решение. „Ще загубим и работните места, които са там. Моето мнение е да стабилизираме фирмата. Приватизацията е бягство от отговорност”- добави още г-н Младенов.

Кметът заяви, че ще се противопостави на евентуално предложение за приватизация, независимо от кого е отправено. Той добави, че свиването на строителния бранш се отразява навсякъде и е нормално и тук да се усети.

След това г-н Башев отново взе думата като поясни първоначалните си думи и призова да се мисли за план за реални действия, а не да се говори с думите „ние ще се опитваме”.

На свой ред, г-н Симо Влахов каза, че на тоя етап не е приемливо да се говори за ликвидация, защото има дейности, които фирмата може да върши. Той предложи да се изготви оздравителна програма за фирмата. Предложението беше прието. Последното решение, което се взе единодушно по тази тема, е изготвянето на оздравителна програма за срок от 3 месеца.

По отношение на „Рудозем Инвест”- думите на г-н Каврошилов бяха следните: „Тази фирма е създадена да вземе един наем и да го харчи!” Всички съветници бяха на мнение, че колкото по-рано се прекрати дейноста на тази фирма, толкова по-добре, защото приходите се превръщат в разходи и за общината не остава нищо.

Г-н Пехливанов изрази мнение, че щом приключи приватизацията, фирмата може да се закрие. Г-н Младенов пък обърна внимание на това, че приватизацията може да не се осъществи. И затова трябва да се мислят начини за отдаване под наем.

Интересна мисъл изрази г-н Милезимов, който предложи "Рудозем Инвест" да бъде закупена от „Прогрес - строй” като по този начин ще се спестят разходи и време, без реално да се променя фактическото положение с взаимоотношенията с обувния цех.

В крайна сметка отчетът на фирмата беше приет и сега предстои да видим дали предприятието ще бъде приватизирано.

©Рудозем днес

Последни новини
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем