Защо вече 4 год. "Спортни бази - Рудозем" ЕООД е в ликвидация?!

Преди няколко часа в сайта ни публикувахме статия, в която писахме, че Емил Кехайов е управител на "Спортни бази - Рудозем" ЕООД и за това получава възнаграждение от 2 минимални заплати. Във връзка с допуснати грешки в статията, публикуваме този материал, в който да коригираме и доизясним положението с дружеството. 

На първо място трябва да уточним, че с решение № 304 на ОбС - Рудозем от 28.02.2018 г., дружеството се обявено в ликвидация, като ликвидатор е назначен дотогавашния управител Емил Кехайов. Размерът на възнаграждението, което тогава е гласувано е 200 лв. на месец, т.е. Емил Кехайов вече не е управител, а ликвидатор, а месечното възнаграждение на ликвидатора, гласувано от ОбС е в размер на 200 лв.

От тук обаче възникнаха още повече въпроси, тъй като в т. 3 от решението е определен срок на ликвидация от 7 месеца, считано от датата на вписване на решението за прекратяване на дружеството в Търговски регистър. 

Към днешна дата - 3 години и 11 месеца по-късно, дружеството все още фигурира в Търговския регистър,  където последния финансов отчет е за 2017г. 

Отделно от това, на същото заседание на ОбС, където е решено дружеството да бъде обявено в ликвидация има друго решение - Отмяна на Решение № 410/04.09.2014 г. на Общински съвет – Рудозем за предоставяне за бъзвъзмездно ползване на общински недвижим имот на „Спортни бази – Рудозем”. Чрез това решение спортната зала в Рудозем, вече не се стопанисва от "Спортни бази - Рудозем" ЕООД.

След като вече дружеството не стопанисва спортната зала, то какво има да ликвидира?!

Също така с решение номер 344 от 31.07.2018г. ОбС - Рудозем дава съгласие за:

Общински съвет – Рудозем дава съгласие да се направи допълнителна парична вноска за обезпечаване на производството по ликвидация на търговско дружество „СПОРТНИ БАЗИ - РУДОЗЕМ” ЕООД в размер на 16 254,73 лв. /шестнадесет хиляди двеста петдесет и четири лева и седемдесет и три стотинки/, представляващи начислени, но неизплатени възнаграждения на персонала и задължения към едноличния собственик на капитал – Община Рудозем.

От тук пък произлиза въпросът, как е управлявано дружествтото, след като се налага Община Рудозем да плати допълнително 16 254лв. "представляващи начислени, но неизплатени възнаграждения на персонала и задължения към едноличния собственик на капитал – Община Рудозем".

Ликвидаторът на дружеството Емил Кехайов, каза пред "Рудозем днес", че другата седмица, ще ни предостави информация за това, кави постъпки са направени за ликвидацията на дружеството, кога, докъде е стиглана тя и защо още не е приключила, както и всяка друга информация, касаеща казуса. 

Също така, той твърди, че не е получавал заплата за въпросния период. Тук, разбира се, не можем да проверим, дали това е истина и за какъв срок, а и е безпредметно, тъй като това е сума, която той може да получи по всяко време по съдебен път, тъй като това е възнаграждение, което му е галсувано с решение на ОбС.

Друг е въпросът обаче, дали ще се случи, след като този казус бе засегнат публично и насочен обществения интерес към него и какво - ако не беше засегнат публичнo. Защото имаме горчивите примери, които са десетки, може би вече стотици, където общината ни в последните години губи десетки дела и изплаща задълженията към ищците с огромни лихви и съдебни разноски. 

Разбира се, остават отговорите на въпросите, които очакваме за това, защо дружеството не е ликвидирано в срок, какви постъпления са направени за това и кога, какви са били материалните и финансови активи към момента на решението на ОбС за встъпване в ликвидация и защо се е наложило за дофинансиране от Община Рудозем. 

Този казус напомня на десетките подобни за това как се упралява Община Рудозем с пример от близкото минало, когато "Прогресстрой" бе обявен в ликвидация, както и за други такива, където имаше гласувани заплати на управители, които не извършваха никаква дейност. 

Като цяло това олицетворява цялото управление на общината ни, която бавно и мъчително задлъжнява и обеднява, докато редица хора получават солидни парични възнаграждения за това, че я водят по този път.  

Затова и примерите, където новоасфалтирана улица след месец вече има дупки, не правят впечатление на никого, защото......

Казвате корупция? О, не, къде видяхте корупция! Всичко е точно и изрядно документално... или почти!

Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Защо вече 4 год. "Спортни бази - Рудозем" ЕООД е в ликвидация?!
12.02.2022 | 18:05
3318
снимка: teacher.bg

Преди няколко часа в сайта ни публикувахме статия, в която писахме, че Емил Кехайов е управител на "Спортни бази - Рудозем" ЕООД и за това получава възнаграждение от 2 минимални заплати. Във връзка с допуснати грешки в статията, публикуваме този материал, в който да коригираме и доизясним положението с дружеството. 

На първо място трябва да уточним, че с решение № 304 на ОбС - Рудозем от 28.02.2018 г., дружеството се обявено в ликвидация, като ликвидатор е назначен дотогавашния управител Емил Кехайов. Размерът на възнаграждението, което тогава е гласувано е 200 лв. на месец, т.е. Емил Кехайов вече не е управител, а ликвидатор, а месечното възнаграждение на ликвидатора, гласувано от ОбС е в размер на 200 лв.

От тук обаче възникнаха още повече въпроси, тъй като в т. 3 от решението е определен срок на ликвидация от 7 месеца, считано от датата на вписване на решението за прекратяване на дружеството в Търговски регистър. 

Към днешна дата - 3 години и 11 месеца по-късно, дружеството все още фигурира в Търговския регистър,  където последния финансов отчет е за 2017г. 

Отделно от това, на същото заседание на ОбС, където е решено дружеството да бъде обявено в ликвидация има друго решение - Отмяна на Решение № 410/04.09.2014 г. на Общински съвет – Рудозем за предоставяне за бъзвъзмездно ползване на общински недвижим имот на „Спортни бази – Рудозем”. Чрез това решение спортната зала в Рудозем, вече не се стопанисва от "Спортни бази - Рудозем" ЕООД.

След като вече дружеството не стопанисва спортната зала, то какво има да ликвидира?!

Също така с решение номер 344 от 31.07.2018г. ОбС - Рудозем дава съгласие за:

Общински съвет – Рудозем дава съгласие да се направи допълнителна парична вноска за обезпечаване на производството по ликвидация на търговско дружество „СПОРТНИ БАЗИ - РУДОЗЕМ” ЕООД в размер на 16 254,73 лв. /шестнадесет хиляди двеста петдесет и четири лева и седемдесет и три стотинки/, представляващи начислени, но неизплатени възнаграждения на персонала и задължения към едноличния собственик на капитал – Община Рудозем.

От тук пък произлиза въпросът, как е управлявано дружествтото, след като се налага Община Рудозем да плати допълнително 16 254лв. "представляващи начислени, но неизплатени възнаграждения на персонала и задължения към едноличния собственик на капитал – Община Рудозем".

Ликвидаторът на дружеството Емил Кехайов, каза пред "Рудозем днес", че другата седмица, ще ни предостави информация за това, кави постъпки са направени за ликвидацията на дружеството, кога, докъде е стиглана тя и защо още не е приключила, както и всяка друга информация, касаеща казуса. 

Също така, той твърди, че не е получавал заплата за въпросния период. Тук, разбира се, не можем да проверим, дали това е истина и за какъв срок, а и е безпредметно, тъй като това е сума, която той може да получи по всяко време по съдебен път, тъй като това е възнаграждение, което му е галсувано с решение на ОбС.

Друг е въпросът обаче, дали ще се случи, след като този казус бе засегнат публично и насочен обществения интерес към него и какво - ако не беше засегнат публичнo. Защото имаме горчивите примери, които са десетки, може би вече стотици, където общината ни в последните години губи десетки дела и изплаща задълженията към ищците с огромни лихви и съдебни разноски. 

Разбира се, остават отговорите на въпросите, които очакваме за това, защо дружеството не е ликвидирано в срок, какви постъпления са направени за това и кога, какви са били материалните и финансови активи към момента на решението на ОбС за встъпване в ликвидация и защо се е наложило за дофинансиране от Община Рудозем. 

Този казус напомня на десетките подобни за това как се упралява Община Рудозем с пример от близкото минало, когато "Прогресстрой" бе обявен в ликвидация, както и за други такива, където имаше гласувани заплати на управители, които не извършваха никаква дейност. 

Като цяло това олицетворява цялото управление на общината ни, която бавно и мъчително задлъжнява и обеднява, докато редица хора получават солидни парични възнаграждения за това, че я водят по този път.  

Затова и примерите, където новоасфалтирана улица след месец вече има дупки, не правят впечатление на никого, защото......

Казвате корупция? О, не, къде видяхте корупция! Всичко е точно и изрядно документално... или почти!


Последни новини
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем