Защо вече 4 год. "Спортни бази - Рудозем" ЕООД е в ликвидация?!

Преди няколко часа в сайта ни публикувахме статия, в която писахме, че Емил Кехайов е управител на "Спортни бази - Рудозем" ЕООД и за това получава възнаграждение от 2 минимални заплати. Във връзка с допуснати грешки в статията, публикуваме този материал, в който да коригираме и доизясним положението с дружеството. 

На първо място трябва да уточним, че с решение № 304 на ОбС - Рудозем от 28.02.2018 г., дружеството се обявено в ликвидация, като ликвидатор е назначен дотогавашния управител Емил Кехайов. Размерът на възнаграждението, което тогава е гласувано е 200 лв. на месец, т.е. Емил Кехайов вече не е управител, а ликвидатор, а месечното възнаграждение на ликвидатора, гласувано от ОбС е в размер на 200 лв.

От тук обаче възникнаха още повече въпроси, тъй като в т. 3 от решението е определен срок на ликвидация от 7 месеца, считано от датата на вписване на решението за прекратяване на дружеството в Търговски регистър. 

Към днешна дата - 3 години и 11 месеца по-късно, дружеството все още фигурира в Търговския регистър,  където последния финансов отчет е за 2017г. 

Отделно от това, на същото заседание на ОбС, където е решено дружеството да бъде обявено в ликвидация има друго решение - Отмяна на Решение № 410/04.09.2014 г. на Общински съвет – Рудозем за предоставяне за бъзвъзмездно ползване на общински недвижим имот на „Спортни бази – Рудозем”. Чрез това решение спортната зала в Рудозем, вече не се стопанисва от "Спортни бази - Рудозем" ЕООД.

След като вече дружеството не стопанисва спортната зала, то какво има да ликвидира?!

Също така с решение номер 344 от 31.07.2018г. ОбС - Рудозем дава съгласие за:

Общински съвет – Рудозем дава съгласие да се направи допълнителна парична вноска за обезпечаване на производството по ликвидация на търговско дружество „СПОРТНИ БАЗИ - РУДОЗЕМ” ЕООД в размер на 16 254,73 лв. /шестнадесет хиляди двеста петдесет и четири лева и седемдесет и три стотинки/, представляващи начислени, но неизплатени възнаграждения на персонала и задължения към едноличния собственик на капитал – Община Рудозем.

От тук пък произлиза въпросът, как е управлявано дружествтото, след като се налага Община Рудозем да плати допълнително 16 254лв. "представляващи начислени, но неизплатени възнаграждения на персонала и задължения към едноличния собственик на капитал – Община Рудозем".

Ликвидаторът на дружеството Емил Кехайов, каза пред "Рудозем днес", че другата седмица, ще ни предостави информация за това, кави постъпки са направени за ликвидацията на дружеството, кога, докъде е стиглана тя и защо още не е приключила, както и всяка друга информация, касаеща казуса. 

Също така, той твърди, че не е получавал заплата за въпросния период. Тук, разбира се, не можем да проверим, дали това е истина и за какъв срок, а и е безпредметно, тъй като това е сума, която той може да получи по всяко време по съдебен път, тъй като това е възнаграждение, което му е галсувано с решение на ОбС.

Друг е въпросът обаче, дали ще се случи, след като този казус бе засегнат публично и насочен обществения интерес към него и какво - ако не беше засегнат публичнo. Защото имаме горчивите примери, които са десетки, може би вече стотици, където общината ни в последните години губи десетки дела и изплаща задълженията към ищците с огромни лихви и съдебни разноски. 

Разбира се, остават отговорите на въпросите, които очакваме за това, защо дружеството не е ликвидирано в срок, какви постъпления са направени за това и кога, какви са били материалните и финансови активи към момента на решението на ОбС за встъпване в ликвидация и защо се е наложило за дофинансиране от Община Рудозем. 

Този казус напомня на десетките подобни за това как се упралява Община Рудозем с пример от близкото минало, когато "Прогресстрой" бе обявен в ликвидация, както и за други такива, където имаше гласувани заплати на управители, които не извършваха никаква дейност. 

Като цяло това олицетворява цялото управление на общината ни, която бавно и мъчително задлъжнява и обеднява, докато редица хора получават солидни парични възнаграждения за това, че я водят по този път.  

Затова и примерите, където новоасфалтирана улица след месец вече има дупки, не правят впечатление на никого, защото......

Казвате корупция? О, не, къде видяхте корупция! Всичко е точно и изрядно документално... или почти!

Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Защо вече 4 год. "Спортни бази - Рудозем" ЕООД е в ликвидация?!
12.02.2022 | 18:05
2308
снимка: teacher.bg

Преди няколко часа в сайта ни публикувахме статия, в която писахме, че Емил Кехайов е управител на "Спортни бази - Рудозем" ЕООД и за това получава възнаграждение от 2 минимални заплати. Във връзка с допуснати грешки в статията, публикуваме този материал, в който да коригираме и доизясним положението с дружеството. 

На първо място трябва да уточним, че с решение № 304 на ОбС - Рудозем от 28.02.2018 г., дружеството се обявено в ликвидация, като ликвидатор е назначен дотогавашния управител Емил Кехайов. Размерът на възнаграждението, което тогава е гласувано е 200 лв. на месец, т.е. Емил Кехайов вече не е управител, а ликвидатор, а месечното възнаграждение на ликвидатора, гласувано от ОбС е в размер на 200 лв.

От тук обаче възникнаха още повече въпроси, тъй като в т. 3 от решението е определен срок на ликвидация от 7 месеца, считано от датата на вписване на решението за прекратяване на дружеството в Търговски регистър. 

Към днешна дата - 3 години и 11 месеца по-късно, дружеството все още фигурира в Търговския регистър,  където последния финансов отчет е за 2017г. 

Отделно от това, на същото заседание на ОбС, където е решено дружеството да бъде обявено в ликвидация има друго решение - Отмяна на Решение № 410/04.09.2014 г. на Общински съвет – Рудозем за предоставяне за бъзвъзмездно ползване на общински недвижим имот на „Спортни бази – Рудозем”. Чрез това решение спортната зала в Рудозем, вече не се стопанисва от "Спортни бази - Рудозем" ЕООД.

След като вече дружеството не стопанисва спортната зала, то какво има да ликвидира?!

Също така с решение номер 344 от 31.07.2018г. ОбС - Рудозем дава съгласие за:

Общински съвет – Рудозем дава съгласие да се направи допълнителна парична вноска за обезпечаване на производството по ликвидация на търговско дружество „СПОРТНИ БАЗИ - РУДОЗЕМ” ЕООД в размер на 16 254,73 лв. /шестнадесет хиляди двеста петдесет и четири лева и седемдесет и три стотинки/, представляващи начислени, но неизплатени възнаграждения на персонала и задължения към едноличния собственик на капитал – Община Рудозем.

От тук пък произлиза въпросът, как е управлявано дружествтото, след като се налага Община Рудозем да плати допълнително 16 254лв. "представляващи начислени, но неизплатени възнаграждения на персонала и задължения към едноличния собственик на капитал – Община Рудозем".

Ликвидаторът на дружеството Емил Кехайов, каза пред "Рудозем днес", че другата седмица, ще ни предостави информация за това, кави постъпки са направени за ликвидацията на дружеството, кога, докъде е стиглана тя и защо още не е приключила, както и всяка друга информация, касаеща казуса. 

Също така, той твърди, че не е получавал заплата за въпросния период. Тук, разбира се, не можем да проверим, дали това е истина и за какъв срок, а и е безпредметно, тъй като това е сума, която той може да получи по всяко време по съдебен път, тъй като това е възнаграждение, което му е галсувано с решение на ОбС.

Друг е въпросът обаче, дали ще се случи, след като този казус бе засегнат публично и насочен обществения интерес към него и какво - ако не беше засегнат публичнo. Защото имаме горчивите примери, които са десетки, може би вече стотици, където общината ни в последните години губи десетки дела и изплаща задълженията към ищците с огромни лихви и съдебни разноски. 

Разбира се, остават отговорите на въпросите, които очакваме за това, защо дружеството не е ликвидирано в срок, какви постъпления са направени за това и кога, какви са били материалните и финансови активи към момента на решението на ОбС за встъпване в ликвидация и защо се е наложило за дофинансиране от Община Рудозем. 

Този казус напомня на десетките подобни за това как се упралява Община Рудозем с пример от близкото минало, когато "Прогресстрой" бе обявен в ликвидация, както и за други такива, където имаше гласувани заплати на управители, които не извършваха никаква дейност. 

Като цяло това олицетворява цялото управление на общината ни, която бавно и мъчително задлъжнява и обеднява, докато редица хора получават солидни парични възнаграждения за това, че я водят по този път.  

Затова и примерите, където новоасфалтирана улица след месец вече има дупки, не правят впечатление на никого, защото......

Казвате корупция? О, не, къде видяхте корупция! Всичко е точно и изрядно документално... или почти!






Последни новини
Благодарствено писмо до Ангел Драганов Каравланов
Патрони за сметана
Абитуриент от Чепинци изработва макети на легендарни машини
Поздравителен адрес по случай настъпването на празника Курбан Байрям от Мустафа Брахимбашев - кмет на с. Чепинци
Рудоземската гимназия се похвали с много добри резултати от олимпиади, състезания, конкурси и занимания по интереси за учебната 2021-2022 г.
Много добро представяне на възпитаниците на рудоземската гимназия за учебната 2021-2022г.
СУ "Христо Ботев" раздаде дипломите на випуск 2022 и удостоверенията на четвърти клас
Вече над 7 месеца "АРТСТРОЙ" ООД просрочва изпълнението на улица в Чепинци
Пореден успех записаха младите надежди на хокея от село Чепинци
Абитуриенти в народни носии огряха центъра на село Чепинци