Близо 170 хил. лв. ще изразходи общината за налагане на практика за разделно събиране на отпадъци

Автор:  
Марияна Куцова

Горещата тема на 7-то редовно заседание на Общински съвет – Рудозем бе дали натрупаните до края на 2016 г. в сметката на РИОСВ – Смолян средства да се използват за финансиране на дейности, свързани с управлението на отпадъците. Темата стана обект на разпалени дискусии, тъй като около 170 хил. лв. се очаква да постъпят в сметката тази година.

От началото на 2011 г. община Рудозем превежда отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за депонираните количества отпадъци по сметката на РИОСВ – Смолян. Към 31.12.2015 г. сумата на натрупаните отчисления възлиза на 122 523 лв., като до края на 2016 г. се предвижда да бъдат преведени допълнителни финансови средства в зависимост от количествата депонирани отпадъци на депото в с. Бърчево в размер 57 000 лв. Именно тези средства ще финансират проект за въвеждане на разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на общината, като решението за изразходване на съответните средства в тази посока бе взето от Общинския съвет. Част от общинските съветници бяха на мнение, че общината поема риск с това решение, тъй като няма как да се предвиди крайният резултат и дали ще бъдат ефективни подобни действия. Становището им се базираше главно на факта, че жителите на община Рудозем все още нямат изградени навици в практиката по разделно събиране на отпадъци. Общинският съветник Иво Сираков дори напусна заседанието в знак на несъгласие с проекто-решението. Кметът на община Рудозем Румен Пехливанов обаче бе категоричен, че въвеждането на система за разделно събиране на отпадъци е единствения възможен начин за намаляване на такса смет.

Въпреки горещите дискусии, проекто-решението стана решение, като натрупаните до края на 2016 г. средства в сметката на РИОСВ – Смолян ще се използват за финансиране на следните дейности: закупуване на 1200 бр. съдове, тип „кофа” с обем 240 л. в размер до 100 000 лв.; закупуване на 1 бр. хидравлична преса за пресоване и балиране на отпадъци в размер до 10 000 лв.; изграждане на 400 бр. площадки за разполагане на съдовете за разделно събиране на отпадъците в размер до 50 000 лв.; реализиране на рекламна кампания, включваща изготвянето на брошури и закупуването на залепващи стикери за съдовете, тениски, шапки и календари в размер до 10 000 лв.

Въпросът за закупуването на лек автомобил за нуждите на Общинска администрация – Рудозем също породи сериозен дебат по време на сесията. Ръководството и служителите на община Рудозем използваха за служебни пътувания извън територията на общината автомобил „Фолксваген Пасат”, предоставен за безвъзмездно ползване от „Инвестбанк” АД.  На 5 февруари обаче автомобилът претърпя ПТП, в следствие на което се налага ремонт на „стария” автомобил и покупка на „нов”. В проекто-решението за закупуване на лек автомобил от общината бе заложено покупката да бъде направена чрез финансов лизинг, а това стана и причина за сериозна дискусия. Изказаха се мнения като това, че финансовото състояние на община Рудозем не позволява ангажиране с краткосрочен общински дълг, който не гарантира придобиване на дългосрочен актив. Също и, че не е задължително автомобилът да бъде нов, след като на пазара се предлагат надеждни автомобили втора ръка на много по-ниска цена. Кметът Румен Пехливанов взе отношение по темата, а по думите му стана ясно, че поради запорираните сметки на община Рудозем и невъзможността на банката за предоставяне на автомобил в добро техническо състояние за безвъзмездно ползване от общината се налага покупка на лизиг, като не е задължително автомобила, който ще се закупи да бъде нов, а да е достатъчно надежден. С 10 гласа „за” Общинският съвет реши да се закупи лек автомобил за нуждите на Общинска администрация – Рудозем чрез финансов лизинг, по силата, на който да се поеме краткосрочен общински дълг, при следните параметри: Максимален размер на дълга – до 29 990 лв., без включено ДДС; Валута на дълга – BGN /лева/; Вид на дълга – краткосрочен, финансов лизинг; Начин на обезпечаване – лизингова вещ; Условия за погасяване на дълга – срок на погасяване до 12 месеца, източници на погасяване – собствени бюджетни проходи; Максимален лихвен процент, такси и комисионни – съгласно погасителния план.

На заседанието се даде и отчет за работата и отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полугодие на 2015 година.

Местният парламент даде разрешение за строеж на 3 гаража в Падала, за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване на поземлен имот  - частна собственост в землището на Елховец и за продажбата на два имота от 54 и 128 кв. м. – частна общинска собственост.

Общинските съветници приеха отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените прояви – Рудозем за 2015 г. и план-програма за дейността на комисията за 2016 г., като също така се запознаха и с месечната информация за криминогенната обстановка в община Рудозем.

Обзорът на 7-то заседание на Общински съвет – Рудозем завършва с новината, че градската тоалетна ще се поддържа доста по-добре занапред. Общинският съвет разреши надстрояване на градската тоалетна, като стопанисването й влиза в условието за строеж.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Близо 170 хил. лв. ще изразходи общината за налагане на практика за разделно събиране на отпадъци
24.02.2016 | 21:02
2454
снимка: teacher.bg

Горещата тема на 7-то редовно заседание на Общински съвет – Рудозем бе дали натрупаните до края на 2016 г. в сметката на РИОСВ – Смолян средства да се използват за финансиране на дейности, свързани с управлението на отпадъците. Темата стана обект на разпалени дискусии, тъй като около 170 хил. лв. се очаква да постъпят в сметката тази година.

От началото на 2011 г. община Рудозем превежда отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за депонираните количества отпадъци по сметката на РИОСВ – Смолян. Към 31.12.2015 г. сумата на натрупаните отчисления възлиза на 122 523 лв., като до края на 2016 г. се предвижда да бъдат преведени допълнителни финансови средства в зависимост от количествата депонирани отпадъци на депото в с. Бърчево в размер 57 000 лв. Именно тези средства ще финансират проект за въвеждане на разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на общината, като решението за изразходване на съответните средства в тази посока бе взето от Общинския съвет. Част от общинските съветници бяха на мнение, че общината поема риск с това решение, тъй като няма как да се предвиди крайният резултат и дали ще бъдат ефективни подобни действия. Становището им се базираше главно на факта, че жителите на община Рудозем все още нямат изградени навици в практиката по разделно събиране на отпадъци. Общинският съветник Иво Сираков дори напусна заседанието в знак на несъгласие с проекто-решението. Кметът на община Рудозем Румен Пехливанов обаче бе категоричен, че въвеждането на система за разделно събиране на отпадъци е единствения възможен начин за намаляване на такса смет.

Въпреки горещите дискусии, проекто-решението стана решение, като натрупаните до края на 2016 г. средства в сметката на РИОСВ – Смолян ще се използват за финансиране на следните дейности: закупуване на 1200 бр. съдове, тип „кофа” с обем 240 л. в размер до 100 000 лв.; закупуване на 1 бр. хидравлична преса за пресоване и балиране на отпадъци в размер до 10 000 лв.; изграждане на 400 бр. площадки за разполагане на съдовете за разделно събиране на отпадъците в размер до 50 000 лв.; реализиране на рекламна кампания, включваща изготвянето на брошури и закупуването на залепващи стикери за съдовете, тениски, шапки и календари в размер до 10 000 лв.

Въпросът за закупуването на лек автомобил за нуждите на Общинска администрация – Рудозем също породи сериозен дебат по време на сесията. Ръководството и служителите на община Рудозем използваха за служебни пътувания извън територията на общината автомобил „Фолксваген Пасат”, предоставен за безвъзмездно ползване от „Инвестбанк” АД.  На 5 февруари обаче автомобилът претърпя ПТП, в следствие на което се налага ремонт на „стария” автомобил и покупка на „нов”. В проекто-решението за закупуване на лек автомобил от общината бе заложено покупката да бъде направена чрез финансов лизинг, а това стана и причина за сериозна дискусия. Изказаха се мнения като това, че финансовото състояние на община Рудозем не позволява ангажиране с краткосрочен общински дълг, който не гарантира придобиване на дългосрочен актив. Също и, че не е задължително автомобилът да бъде нов, след като на пазара се предлагат надеждни автомобили втора ръка на много по-ниска цена. Кметът Румен Пехливанов взе отношение по темата, а по думите му стана ясно, че поради запорираните сметки на община Рудозем и невъзможността на банката за предоставяне на автомобил в добро техническо състояние за безвъзмездно ползване от общината се налага покупка на лизиг, като не е задължително автомобила, който ще се закупи да бъде нов, а да е достатъчно надежден. С 10 гласа „за” Общинският съвет реши да се закупи лек автомобил за нуждите на Общинска администрация – Рудозем чрез финансов лизинг, по силата, на който да се поеме краткосрочен общински дълг, при следните параметри: Максимален размер на дълга – до 29 990 лв., без включено ДДС; Валута на дълга – BGN /лева/; Вид на дълга – краткосрочен, финансов лизинг; Начин на обезпечаване – лизингова вещ; Условия за погасяване на дълга – срок на погасяване до 12 месеца, източници на погасяване – собствени бюджетни проходи; Максимален лихвен процент, такси и комисионни – съгласно погасителния план.

На заседанието се даде и отчет за работата и отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полугодие на 2015 година.

Местният парламент даде разрешение за строеж на 3 гаража в Падала, за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване на поземлен имот  - частна собственост в землището на Елховец и за продажбата на два имота от 54 и 128 кв. м. – частна общинска собственост.

Общинските съветници приеха отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените прояви – Рудозем за 2015 г. и план-програма за дейността на комисията за 2016 г., като също така се запознаха и с месечната информация за криминогенната обстановка в община Рудозем.

Обзорът на 7-то заседание на Общински съвет – Рудозем завършва с новината, че градската тоалетна ще се поддържа доста по-добре занапред. Общинският съвет разреши надстрояване на градската тоалетна, като стопанисването й влиза в условието за строеж.

Марияна Куцова
©Рудозем днес

Последни новини
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”