Фирма бави поръчка с 33 дена, възложителят – с 4 години плащането

Класика в жанра – би възкликнал всеки запознат със схемите по възлагане на обществени поръчки, особено когато те са без предварително осигурено финансиране. И още повече, когато си наследил тези задължения, както е в повечето общини на Смолянска област.

В случая става въпрос за договор, сключен от екскмета на Рудозем Николай Бояджиев на 15 юли 2008 г. с „Интегрирани пътни системи“ (ИПС). За ремонт и реконструкция на вътрешни улици в кв. Геоложки на Рудозем е парафиран контракт за 468 763 лева. Следва пълно изпълнение на обекта на 10.12.2008 г., със закъснение от 33 дена в срока. „Изпълнителят дължи неустойка в размер на 7 734,54 лв. поради просрочване на срока за изпълнение на договора с 33 дни, но тя не е удържана поради забавено плащане от възложителя с 4 години“, пише в съобщението на сегашния кмет Румен Пехливанов. На “ИПС” е изплатена сумата, посочена в договора. Заедно с „ИПС“ договори за подобни ремонти са подписали и други фирми. „Хефест“ има контракт на стойност 1 121 522 лева за вътрешни улици в м. Хаджарско, село Елховец. За улиците в м. Кокалич, село Елховец, ангажиментът на същата фирма е за 1 068 666 лева. На „Виастройинженеринг“ за улици в м. Средок, село Елховец, договорът е за 267 805 лева. Или за един ден възложителят е поел ангажимент да плати почти 3 милиона лева – 2 926 756 лева, за няколко улици, но без да подсигури парите. Фирмите са били коректни и са изпълнили задачите си. Но чак сега – четири години по-късно им се плаща. Ето до какво довеждат договори с неосигурени финанси за тях и как се залагат капани за следващи кметове.

Кметът Румен Пехливанов:

Нямах избор, теглих кредит, ще затягаме колана още повече

Г-н Пехливанов, тези договори за почти 3 милиона приключили ли са?

Да. Още тогава, когато са приключили договорите, бившият кмет е подписал фактури и те са осчетоводени, върху тях е платено ДДС.

Защо не е платена поръчката навреме?

Защото е нямало осигурено финансиране за цялата поръчка, а само за съвсем малка сума. Възложени са обаче за изпълнение целите дейности. За Хаджарско и Кокалич сме осъдени. Фирмата е завела дело и ни е осъдила за тези дължими суми. И вече съм се разплатил. По същата причина съм платил и за кв. Геоложки. За там всъщност фирмата е закъсняла с изпълнението. Но когато е било необходимо някой да наложи на тази фирма санкциите, никой не ги е наложил. Фирмата е пуснала фактури. И при нас, и при тях са осчетоводени. Аз се принудих да ги платя със средства от кредит, защото фирмата беше тръгнала да води дела. Направих така, защото като ни заведат дело, ще ни натоварят с 12% минимум съдебни и адвокатски разходи плюс 10% законна лихва. А по кредита в момента плащаме 6%. Решението да се разплатя с кредит е изцяло икономически обосновано. При всички случаи на тази сума, ако я сметнем за тези години, ако ни начислят съдебни разходи и 10% законна лихва плюс основния лихвен процент става много. Това е тежко решение, защото се натоварваме много. Това означава, че аз трябва да отделям суми пряко сили от общината. Колана никога няма да е бил по-стегнат, колкото ще е тази година. Никога досега, но нямаме избор.

Искате да кажете, че ситуацията е класическа с поемане на ангажимент и сключване на договор за голяма сума без осигурено финансиране?

Да. За кв. Геоложки в края на 2007 г. са заложени 220 000 в бюджета по мой спомен, обаче е възложен целият обект за почти 500 000 лева. И респективно е свършена цялата работа. А и онези 220 хиляди, които бяха заложени в бюджета, са похарчени незнайно къде другаде, но не са платени за обекта. И тъй като наближаваха давностните срокове, в началото на 2013 г. фирмата беше пред завеждане на дело и при всички случаи щеше да ни осъди, защото документите са им изрядни. Там няма възражения – строителството е свършено. Няма как да избегна плащанията.

А на другите фирми от същата поръчка – на “Хефест” и „Виастройинженеринг“ платено ли е?

За тези улици е кандидатствано по програмата за интеграция на ромите през 2008-ма за подобряване на жилищните условия на ромите.

Роми ли живеят в тези населени места?

Има в тях живеещи роми. Така че тази програма дава такава възможност. Въпросът е в друго. Че е кандидатствано по програмата и съгласно сключения меморандум с МРРБ е трябвало общината да получи 426 000 лв. Впоследствие даже има корекция надолу и общината е получила 385 000. А е възложено строителство за близо 3 милиона. Добре че за Хаджарско и Кокалич не е извършено цялото строителство. На стойност 560 000 е на „Хефест“. Актувано им е. Те са завели дело и са ни осъдили. И аз няма какво да направя освен да им плащам. На „Хефест“ и на „ИПС“ съм им платил всичко. Сега оценяваме възможностите на общинския дълг и предстои плащане на “Виастройинженеринг” по този проект. Отделно от него на тази фирма се дължат над 1,2 млн. лв., за които пак е правено възлагане без осигурено финансиране.

За водоснабдяване прекратявате процедурата заради непредставени документи от ВиК защо се е стигнало дотам?

Въпреки че те са единственият възможен доставчик на услугата, пускаме процедура, защото сме длъжни по ЗОП. Но те не представиха някои документи. Прекратихме я и ще я пуснем наново. Изтичат сроковете и аз не мога да чакам безкрайно. Там няма драма.

Не е ли безсмислено да се прави възлагане и да се черпи административен капацитет, когато няма състезание, а доставчикът е единствен?

Така е, но понеже надхвърляме определени прагове, сме длъжни да проведем процедура. Нямаме избор. Същото е и със ЕВН. След процедура сключихме договор с тях.

Анита Чолакова, в."Отзвук"

© в.Отзвук

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Фирма бави поръчка с 33 дена, възложителят – с 4 години плащането
11.02.2013 | 16:02
2799
снимка: teacher.bg

Класика в жанра – би възкликнал всеки запознат със схемите по възлагане на обществени поръчки, особено когато те са без предварително осигурено финансиране. И още повече, когато си наследил тези задължения, както е в повечето общини на Смолянска област.

В случая става въпрос за договор, сключен от екскмета на Рудозем Николай Бояджиев на 15 юли 2008 г. с „Интегрирани пътни системи“ (ИПС). За ремонт и реконструкция на вътрешни улици в кв. Геоложки на Рудозем е парафиран контракт за 468 763 лева. Следва пълно изпълнение на обекта на 10.12.2008 г., със закъснение от 33 дена в срока. „Изпълнителят дължи неустойка в размер на 7 734,54 лв. поради просрочване на срока за изпълнение на договора с 33 дни, но тя не е удържана поради забавено плащане от възложителя с 4 години“, пише в съобщението на сегашния кмет Румен Пехливанов. На “ИПС” е изплатена сумата, посочена в договора. Заедно с „ИПС“ договори за подобни ремонти са подписали и други фирми. „Хефест“ има контракт на стойност 1 121 522 лева за вътрешни улици в м. Хаджарско, село Елховец. За улиците в м. Кокалич, село Елховец, ангажиментът на същата фирма е за 1 068 666 лева. На „Виастройинженеринг“ за улици в м. Средок, село Елховец, договорът е за 267 805 лева. Или за един ден възложителят е поел ангажимент да плати почти 3 милиона лева – 2 926 756 лева, за няколко улици, но без да подсигури парите. Фирмите са били коректни и са изпълнили задачите си. Но чак сега – четири години по-късно им се плаща. Ето до какво довеждат договори с неосигурени финанси за тях и как се залагат капани за следващи кметове.

Кметът Румен Пехливанов:

Нямах избор, теглих кредит, ще затягаме колана още повече

Г-н Пехливанов, тези договори за почти 3 милиона приключили ли са?

Да. Още тогава, когато са приключили договорите, бившият кмет е подписал фактури и те са осчетоводени, върху тях е платено ДДС.

Защо не е платена поръчката навреме?

Защото е нямало осигурено финансиране за цялата поръчка, а само за съвсем малка сума. Възложени са обаче за изпълнение целите дейности. За Хаджарско и Кокалич сме осъдени. Фирмата е завела дело и ни е осъдила за тези дължими суми. И вече съм се разплатил. По същата причина съм платил и за кв. Геоложки. За там всъщност фирмата е закъсняла с изпълнението. Но когато е било необходимо някой да наложи на тази фирма санкциите, никой не ги е наложил. Фирмата е пуснала фактури. И при нас, и при тях са осчетоводени. Аз се принудих да ги платя със средства от кредит, защото фирмата беше тръгнала да води дела. Направих така, защото като ни заведат дело, ще ни натоварят с 12% минимум съдебни и адвокатски разходи плюс 10% законна лихва. А по кредита в момента плащаме 6%. Решението да се разплатя с кредит е изцяло икономически обосновано. При всички случаи на тази сума, ако я сметнем за тези години, ако ни начислят съдебни разходи и 10% законна лихва плюс основния лихвен процент става много. Това е тежко решение, защото се натоварваме много. Това означава, че аз трябва да отделям суми пряко сили от общината. Колана никога няма да е бил по-стегнат, колкото ще е тази година. Никога досега, но нямаме избор.

Искате да кажете, че ситуацията е класическа с поемане на ангажимент и сключване на договор за голяма сума без осигурено финансиране?

Да. За кв. Геоложки в края на 2007 г. са заложени 220 000 в бюджета по мой спомен, обаче е възложен целият обект за почти 500 000 лева. И респективно е свършена цялата работа. А и онези 220 хиляди, които бяха заложени в бюджета, са похарчени незнайно къде другаде, но не са платени за обекта. И тъй като наближаваха давностните срокове, в началото на 2013 г. фирмата беше пред завеждане на дело и при всички случаи щеше да ни осъди, защото документите са им изрядни. Там няма възражения – строителството е свършено. Няма как да избегна плащанията.

А на другите фирми от същата поръчка – на “Хефест” и „Виастройинженеринг“ платено ли е?

За тези улици е кандидатствано по програмата за интеграция на ромите през 2008-ма за подобряване на жилищните условия на ромите.

Роми ли живеят в тези населени места?

Има в тях живеещи роми. Така че тази програма дава такава възможност. Въпросът е в друго. Че е кандидатствано по програмата и съгласно сключения меморандум с МРРБ е трябвало общината да получи 426 000 лв. Впоследствие даже има корекция надолу и общината е получила 385 000. А е възложено строителство за близо 3 милиона. Добре че за Хаджарско и Кокалич не е извършено цялото строителство. На стойност 560 000 е на „Хефест“. Актувано им е. Те са завели дело и са ни осъдили. И аз няма какво да направя освен да им плащам. На „Хефест“ и на „ИПС“ съм им платил всичко. Сега оценяваме възможностите на общинския дълг и предстои плащане на “Виастройинженеринг” по този проект. Отделно от него на тази фирма се дължат над 1,2 млн. лв., за които пак е правено възлагане без осигурено финансиране.

За водоснабдяване прекратявате процедурата заради непредставени документи от ВиК защо се е стигнало дотам?

Въпреки че те са единственият възможен доставчик на услугата, пускаме процедура, защото сме длъжни по ЗОП. Но те не представиха някои документи. Прекратихме я и ще я пуснем наново. Изтичат сроковете и аз не мога да чакам безкрайно. Там няма драма.

Не е ли безсмислено да се прави възлагане и да се черпи административен капацитет, когато няма състезание, а доставчикът е единствен?

Така е, но понеже надхвърляме определени прагове, сме длъжни да проведем процедура. Нямаме избор. Същото е и със ЕВН. След процедура сключихме договор с тях.

Анита Чолакова, в."Отзвук"

©в.Отзвук

Последни новини
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”