Имамът на Рудозем Хайри Шерифов: За обвинението в "радикален ислям" разбрах от медиите

- Г-н Шерифов, първо искам да Ви попитам как разбрахте за това обвинение и как се почувствахте, като разбрахте за него?

За обвинението, разбрах от медиите и от приятели, които ми се обадиха, но до момента не съм получил обвинителен акт. Разбира се, бях изненадан, защото смятах че разследването върви към прекратяване, в предвид на това, че няколко пъти е било прекратявано и подновявано. Относно самите обвинения смятам, че те са несъстоятелни и безпочвени. Още повече, че хората ни познават с религиозно-обществената ни дейност и ние никога не сме проповядвали нещо, което да е против Законите на България, или пък етническа или религиозна омраза, нетърпимост и т.н.,и това е ясно на всеки, който ни познава. Но смятам, че тук не става дума за антидемократична или каквато и да е религиозна или етническа омраза. Всичко това трябва да се погледне от друг ъгъл. Моето мнение е, че това е част от световната борба срещу Исляма, тъй като се вижда, че ислямската религия се разпространява с бързи темпове на световно ниво. Хората, които са обвинени са сред дейните в приканването към Исляма. Основната идея в цялата тази процедура е да се опетнят тези хора, да се всее страх сред обществото, че Исляма като цяло е опасен а също и тези, които приканват към него. Аз съм убеден, че Аллах ще подкрепи хората, които защитават истината, които разпространяват Неговата религия. Така че ние нямаме притеснения, защото това, което правим не е лошо и не е незаконно. Ние приканваме хората към добруване и към търпимост и това го показва и ситуацията в Рудозем, защото до сега нямаме инциденти, които да са на религиозна основа, нямаме инциденти между християни и мюсюлмани или пък някаква етническа омраза. Дори бих казал, че хората в Рудозем живеят в разбирателство и добросъседство. Важен момент който трябва да се отбележи е, че обвинението идва 20 месеца след акциите през 2010 година, но и след толкова продължително разследване смятам, че няма нищо, което да ни обезпокоява.

- Какво бихте казали за обвиненията в селефизъм?

Относно тези обвинения, първо трябва да се поясни на обществото какво означава този термин. Той произлиза от думата „селеф", което означава предците, които са живели тази религия по примера на Пратеника (с.а.с.), който е пример и образец за всеки мюсюлманин, хората, които са били истински набожни.

- Значи няма нищо антидемократично в селефизма?

Да, нищо антидемократично няма в това, човек да се придържа към принципите на религията си. Още повече, че сред основните човешки права в Конституцията са право на мисълта, съвестта, убежденията, правото на слово, нали това е Демокрацията? Всеки да изповядва религията според убежденията си, да бъде такъв, какъвто е, според неговите убеждения. Трябва всеки да ме приеме такъв, какъвто съм, с моите убеждения, с моята религия, с които по никакъв начин не преча, не вредя, не застрашавам който и да е било другиго. Трябва да се научим да приемаме различното, да приемаме другия с неговите различия и с неговите убеждения. Не може да се направи един шаблон, през който всеки да минава и да се казва, че това е Демокрацията. Ние живеем спазвайки принципите на Исляма – религията, която официално е призната в България, това ни е дадено право от Конституцията. А, че на някого не му е угодно, това е друг въпрос! Аз съм имам от 5 години в джамията в Рудозем, изнесъл съм десетки лекции и проповеди за Исляма и до сега нямам оплакване, че съм приканвал към антидемократични идеи или каквото и да е било противопоставяне и т.н., неща в които съм обвинен.

- А какво е вашето мнение относно това, че повечето обвиняеми по случая са учили в Медина (Сауд. Арабия)?

По-голямата част от обвинените сред които съм и аз сме завършили висше ислямско образование в международния университет в гр. Медина, Саудитска Арабия. За жалост това което бе внушено на обществото, а и продължава да се внушава е че Саудитска Арабия е източник на екстремизъм, тероризъм и т.н. Днес само при факта, че човек е учил в Саудитска Арабия, макар и в престижен международен университет признат от ЮНЕСКО, на пълна издръжка на държавата, моментално се отъждествява с нещо опасно и страшно. Разбира се страхът от непознатото е един от естествените страхове, и някои среди полагат големи усилия да култивират този страх у българското общество.  Хората в България се манипулират в момента поради страхът от непознаването на исляма, както сред мюсюлманите, така и сред християни. Ние се опитваме да разсеем тези страхове у хората, а единственият начин за това е когато те се запознаят със същността на тази религия. Убеден съм, че много скоро тези хора, които използват страхът от исляма, като основен метод за манипулация на хората ще се озоват в безтегловност.

- Усеща се и голяма подкрепа в интернет, в някои групи във Фейсбук, които са свързани пряко с Исляма. Има няколко от тях, в които се усеща, че хората подкрепят тези 13 обвиняеми. Какво бихте  посъветвали цялата наша общественост?

Първо бих искал да благодаря на всички хора за моралната им подкрепа в този момент - било то чрез интернет, обаждания или чрез отправяне на дуа (дуа - молба, молебен - бел. ред.) към Всевишния. 

Като обвиняеми ние не можем да говорим и приканваме хората да ни подкрепят. Нека всеки, който е преценил и е решил, че може и иска да подкрепи своите братя и сестри или съграждани да го направи така, както го чувства – било то чрез интернет, било то чрез други законосъобразни методи и начини, които не са  в нарушение на Законите на България, и които не ще породят напрежение сред обществото!

Декларация на мюсюлманите в Република България

Източник


снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Имамът на Рудозем Хайри Шерифов: За обвинението в "радикален ислям" разбрах от медиите
22.06.2012 | 21:43
3775
снимка: teacher.bg

- Г-н Шерифов, първо искам да Ви попитам как разбрахте за това обвинение и как се почувствахте, като разбрахте за него?

За обвинението, разбрах от медиите и от приятели, които ми се обадиха, но до момента не съм получил обвинителен акт. Разбира се, бях изненадан, защото смятах че разследването върви към прекратяване, в предвид на това, че няколко пъти е било прекратявано и подновявано. Относно самите обвинения смятам, че те са несъстоятелни и безпочвени. Още повече, че хората ни познават с религиозно-обществената ни дейност и ние никога не сме проповядвали нещо, което да е против Законите на България, или пък етническа или религиозна омраза, нетърпимост и т.н.,и това е ясно на всеки, който ни познава. Но смятам, че тук не става дума за антидемократична или каквато и да е религиозна или етническа омраза. Всичко това трябва да се погледне от друг ъгъл. Моето мнение е, че това е част от световната борба срещу Исляма, тъй като се вижда, че ислямската религия се разпространява с бързи темпове на световно ниво. Хората, които са обвинени са сред дейните в приканването към Исляма. Основната идея в цялата тази процедура е да се опетнят тези хора, да се всее страх сред обществото, че Исляма като цяло е опасен а също и тези, които приканват към него. Аз съм убеден, че Аллах ще подкрепи хората, които защитават истината, които разпространяват Неговата религия. Така че ние нямаме притеснения, защото това, което правим не е лошо и не е незаконно. Ние приканваме хората към добруване и към търпимост и това го показва и ситуацията в Рудозем, защото до сега нямаме инциденти, които да са на религиозна основа, нямаме инциденти между християни и мюсюлмани или пък някаква етническа омраза. Дори бих казал, че хората в Рудозем живеят в разбирателство и добросъседство. Важен момент който трябва да се отбележи е, че обвинението идва 20 месеца след акциите през 2010 година, но и след толкова продължително разследване смятам, че няма нищо, което да ни обезпокоява.

- Какво бихте казали за обвиненията в селефизъм?

Относно тези обвинения, първо трябва да се поясни на обществото какво означава този термин. Той произлиза от думата „селеф", което означава предците, които са живели тази религия по примера на Пратеника (с.а.с.), който е пример и образец за всеки мюсюлманин, хората, които са били истински набожни.

- Значи няма нищо антидемократично в селефизма?

Да, нищо антидемократично няма в това, човек да се придържа към принципите на религията си. Още повече, че сред основните човешки права в Конституцията са право на мисълта, съвестта, убежденията, правото на слово, нали това е Демокрацията? Всеки да изповядва религията според убежденията си, да бъде такъв, какъвто е, според неговите убеждения. Трябва всеки да ме приеме такъв, какъвто съм, с моите убеждения, с моята религия, с които по никакъв начин не преча, не вредя, не застрашавам който и да е било другиго. Трябва да се научим да приемаме различното, да приемаме другия с неговите различия и с неговите убеждения. Не може да се направи един шаблон, през който всеки да минава и да се казва, че това е Демокрацията. Ние живеем спазвайки принципите на Исляма – религията, която официално е призната в България, това ни е дадено право от Конституцията. А, че на някого не му е угодно, това е друг въпрос! Аз съм имам от 5 години в джамията в Рудозем, изнесъл съм десетки лекции и проповеди за Исляма и до сега нямам оплакване, че съм приканвал към антидемократични идеи или каквото и да е било противопоставяне и т.н., неща в които съм обвинен.

- А какво е вашето мнение относно това, че повечето обвиняеми по случая са учили в Медина (Сауд. Арабия)?

По-голямата част от обвинените сред които съм и аз сме завършили висше ислямско образование в международния университет в гр. Медина, Саудитска Арабия. За жалост това което бе внушено на обществото, а и продължава да се внушава е че Саудитска Арабия е източник на екстремизъм, тероризъм и т.н. Днес само при факта, че човек е учил в Саудитска Арабия, макар и в престижен международен университет признат от ЮНЕСКО, на пълна издръжка на държавата, моментално се отъждествява с нещо опасно и страшно. Разбира се страхът от непознатото е един от естествените страхове, и някои среди полагат големи усилия да култивират този страх у българското общество.  Хората в България се манипулират в момента поради страхът от непознаването на исляма, както сред мюсюлманите, така и сред християни. Ние се опитваме да разсеем тези страхове у хората, а единственият начин за това е когато те се запознаят със същността на тази религия. Убеден съм, че много скоро тези хора, които използват страхът от исляма, като основен метод за манипулация на хората ще се озоват в безтегловност.

- Усеща се и голяма подкрепа в интернет, в някои групи във Фейсбук, които са свързани пряко с Исляма. Има няколко от тях, в които се усеща, че хората подкрепят тези 13 обвиняеми. Какво бихте  посъветвали цялата наша общественост?

Първо бих искал да благодаря на всички хора за моралната им подкрепа в този момент - било то чрез интернет, обаждания или чрез отправяне на дуа (дуа - молба, молебен - бел. ред.) към Всевишния. 

Като обвиняеми ние не можем да говорим и приканваме хората да ни подкрепят. Нека всеки, който е преценил и е решил, че може и иска да подкрепи своите братя и сестри или съграждани да го направи така, както го чувства – било то чрез интернет, било то чрез други законосъобразни методи и начини, които не са  в нарушение на Законите на България, и които не ще породят напрежение сред обществото!

Декларация на мюсюлманите в Република България

Източник


Последни новини
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”