Обучават кметове и кметски наместници в упражняването на полицейските правомощия, съгласно Закона

снимка: smolyanpress.net

Филиалът на ВСУ „Черноризец Храбър” – Смолян обучава 49 кметове от Смолянска област в упражняването на полицейските правомощия, съгласно Закона.

Темата на обучението е „Правомощия на кмета при осигуряване на обществения ред” и се провежда на 15 и 16 февруари в курорта Пампорово. Той се прави на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за МВР.

В обучителната програма са включени 49 кметове и кметски наместници от общините Доспат, Девин, Баните, Чепеларе, Мадан и Рудозем.

Обучението дава възможност на кметовете да изпълняват законово правомощията си в качеството си на полицейски органи, включително да използват физическа сила и помощни средства. Съгласно нормативната уредба кметът на община отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му се отдават заповеди задължителни за началниците на съответните полицейски служби и съставя актове за констатиране на прояви на дребно хулиганство.

Гости в дискусията бяха главен комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, старши комисар Красимир Шотаров – зам. директор и директор на дирекция „Оперативни дейности” в ГД ПБЗН, Георги Кръстев – секретар на съвета по сигурност към Министерски съвет, зам. областният управител на Смолян Тодор Бозуков, старши комисар Николай Димов – директор на ОД на МВР – Смолян, вицепрезидентът на ВСУ доц. д-р Красимир Недялков, вицепрезидентът на ВСУ Яни Янев. Сред лекторите в обучението бяха проф. д-р Петър Христов – декан на Юридически факултет – гр. Варна, проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, доц. д-р Валентин Тодоров и доц. Димитър Узунов.

„Уважаеми гости, уважаеми кметове, имам удоволствието да открия курса за допълнително обучение „Правомощия на кмета за осигуряване на обществения ред“. Курсът е предназначен за подготовка на кметове, които не са полицейски органи, но по волята на закона са овластени да действат като такива до пристигане на полицейските органи. На успешно приключилите обучителната програма се издава „сертификат“, поясни откривайки форума директорът на филиала д-р Анелия Пържанова.

„Приветствам всички участници и гости на семинара, радвам се че темата е предизвикала такъв интерес във Вас”, заяви в приветствието си и вицепрезидентът на ВСУ доц. д-р Красимир Недялков.

„Варненският свободен университет е пионер сред университетите в България в подготовката на кадри с висше университетско образование в сферата на сигурността. Капацитетът, който ни е отпуснат от Националната агенция за оценка и акредитация за обучение на такива специалисти, е толкова, колкото е капацитета на всички останали висши училища в България. Ние сме и единствените, които обучаваме чуждестранни студенти и правим съвместни магистърски програми. Това е необходимост, защото от една страна всички вие сте длъжни при нарушение на обществения ред да действате като полицаи – ако не постъпите така носите отговорност. В същото време е казано изрично, че употребата на сила, на помощни средства, при опазване на обществения ред може да се извършва само от правоспособни лица. Специално искам да благодаря на представителите на МВР. Нашият университет поддържа много години партньорски отношения с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в едно взаимно полезно сътрудничество. Знанието трябва да бъде осмислено и систематизирано, така както е разписано в нормативните актове”, каза проф. д-р Петър Христов, който бе лектор по темата: „Средата на сигурност. Концептуални и правни основи на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред”.

Обучението включваше запознаване с нормативните актове и умения за извършване на проверка за установяване на самоличността, задържане на лица, извършване на личен обиск, проверяване на лични вещи, извършване на проверка в помещения без съгласието на собственика или обитателя, или в тяхното отсъствие. Кметовете се обучават и в използване на физическа сила и помощни средства при изпълнения на служебните си задължения, когато те не могат да се осъществят по друг начин, както и в използване на оръжие като крайна мярка. Успешно завършилите курса получават Удостоверение за допълнително обучение и присъждане на кредити.

„Поздравявам ВСУ и лично директора на филиала за тази инициатива. Инициатива, която е от изключителна важност за всички нас. Не толкова, за да кажем „ние можем, ние знаем“. А за да повишим усещането за сигурност в населението”, каза в презентацията си пред кметовете главен комисар Николай Николов. Той разясни правомощията и задълженията на кметовете за защита при бедствия.

„Това е нашата задача, да направим първата крачка в по-доброто разбиране на управлението на риска от бедствие. Става въпрос за четири фази, през които трябва да мине управленец, в случая кмет, тоест правилно да планира превантивната дейност, да подготви екипите за реакция, самата реакция и накрая възстановяването към нормалния ритъм на живот. Най-голямата сила е съвместната работа с кметовете. Образованието и подготовката са най-важни”, коментира Николов.

Накрая на първият обучителен панел г-н Яни Янев сподели практическият опит във връзка с преодоляване на бедствия и аварии и представи възможностите на Центъра за професионално обучение при ВСУ „Ч. Храбър”.

© Смолян прес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Обучават кметове и кметски наместници в упражняването на полицейските правомощия, съгласно Закона
15.02.2016 | 19:19
3445
снимка: teacher.bg

Филиалът на ВСУ „Черноризец Храбър” – Смолян обучава 49 кметове от Смолянска област в упражняването на полицейските правомощия, съгласно Закона.

Темата на обучението е „Правомощия на кмета при осигуряване на обществения ред” и се провежда на 15 и 16 февруари в курорта Пампорово. Той се прави на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за МВР.

В обучителната програма са включени 49 кметове и кметски наместници от общините Доспат, Девин, Баните, Чепеларе, Мадан и Рудозем.

Обучението дава възможност на кметовете да изпълняват законово правомощията си в качеството си на полицейски органи, включително да използват физическа сила и помощни средства. Съгласно нормативната уредба кметът на община отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му се отдават заповеди задължителни за началниците на съответните полицейски служби и съставя актове за констатиране на прояви на дребно хулиганство.

Гости в дискусията бяха главен комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, старши комисар Красимир Шотаров – зам. директор и директор на дирекция „Оперативни дейности” в ГД ПБЗН, Георги Кръстев – секретар на съвета по сигурност към Министерски съвет, зам. областният управител на Смолян Тодор Бозуков, старши комисар Николай Димов – директор на ОД на МВР – Смолян, вицепрезидентът на ВСУ доц. д-р Красимир Недялков, вицепрезидентът на ВСУ Яни Янев. Сред лекторите в обучението бяха проф. д-р Петър Христов – декан на Юридически факултет – гр. Варна, проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, доц. д-р Валентин Тодоров и доц. Димитър Узунов.

„Уважаеми гости, уважаеми кметове, имам удоволствието да открия курса за допълнително обучение „Правомощия на кмета за осигуряване на обществения ред“. Курсът е предназначен за подготовка на кметове, които не са полицейски органи, но по волята на закона са овластени да действат като такива до пристигане на полицейските органи. На успешно приключилите обучителната програма се издава „сертификат“, поясни откривайки форума директорът на филиала д-р Анелия Пържанова.

„Приветствам всички участници и гости на семинара, радвам се че темата е предизвикала такъв интерес във Вас”, заяви в приветствието си и вицепрезидентът на ВСУ доц. д-р Красимир Недялков.

„Варненският свободен университет е пионер сред университетите в България в подготовката на кадри с висше университетско образование в сферата на сигурността. Капацитетът, който ни е отпуснат от Националната агенция за оценка и акредитация за обучение на такива специалисти, е толкова, колкото е капацитета на всички останали висши училища в България. Ние сме и единствените, които обучаваме чуждестранни студенти и правим съвместни магистърски програми. Това е необходимост, защото от една страна всички вие сте длъжни при нарушение на обществения ред да действате като полицаи – ако не постъпите така носите отговорност. В същото време е казано изрично, че употребата на сила, на помощни средства, при опазване на обществения ред може да се извършва само от правоспособни лица. Специално искам да благодаря на представителите на МВР. Нашият университет поддържа много години партньорски отношения с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в едно взаимно полезно сътрудничество. Знанието трябва да бъде осмислено и систематизирано, така както е разписано в нормативните актове”, каза проф. д-р Петър Христов, който бе лектор по темата: „Средата на сигурност. Концептуални и правни основи на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред”.

Обучението включваше запознаване с нормативните актове и умения за извършване на проверка за установяване на самоличността, задържане на лица, извършване на личен обиск, проверяване на лични вещи, извършване на проверка в помещения без съгласието на собственика или обитателя, или в тяхното отсъствие. Кметовете се обучават и в използване на физическа сила и помощни средства при изпълнения на служебните си задължения, когато те не могат да се осъществят по друг начин, както и в използване на оръжие като крайна мярка. Успешно завършилите курса получават Удостоверение за допълнително обучение и присъждане на кредити.

„Поздравявам ВСУ и лично директора на филиала за тази инициатива. Инициатива, която е от изключителна важност за всички нас. Не толкова, за да кажем „ние можем, ние знаем“. А за да повишим усещането за сигурност в населението”, каза в презентацията си пред кметовете главен комисар Николай Николов. Той разясни правомощията и задълженията на кметовете за защита при бедствия.

„Това е нашата задача, да направим първата крачка в по-доброто разбиране на управлението на риска от бедствие. Става въпрос за четири фази, през които трябва да мине управленец, в случая кмет, тоест правилно да планира превантивната дейност, да подготви екипите за реакция, самата реакция и накрая възстановяването към нормалния ритъм на живот. Най-голямата сила е съвместната работа с кметовете. Образованието и подготовката са най-важни”, коментира Николов.

Накрая на първият обучителен панел г-н Яни Янев сподели практическият опит във връзка с преодоляване на бедствия и аварии и представи възможностите на Центъра за професионално обучение при ВСУ „Ч. Храбър”.

©Смолян прес

Последни новини
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”